Provided by: kde-l10n-pl_4.7.1-0ubuntu1_all bug

NAZWA

    kfind - narzdzie wyszukiwania plikow dla KDE

SK/LADNIA

    kfind [cieka_przeszukiwania] [Standardowe opcje KDE]
       [Standardowe opcje Qt]

OPIS

    Narzdzie wyszukiwania plikow pozwala na wyszukiwanie okrelonych przez
    uytkownika plikow na dysku, lub plikow odpowiadajcych pewnemu wzorcowi.
    Mona na przyklad wyszukiwa plikow okrelonego typu,plikow zawierajcych
    pewne litery w nazwie lub fragment tekstu w swojej zawartoci.

    Program KFind jest narzdziem graficznym, i z reguly nie jest
    uruchamiany z linii polece.

PARAMETRY

    cieka_przeszukiwania
      Moliwe jest wprowadzenie kilku cieek oddzielonych rednikami. Mona
      to wykorzysta do utworzenia na pulpicie lub panelu ikon szybkiego
      wyszukiwania w ronych lokalizacjach.

    Opcje programu jako lista zmiennych

ZOBACZ TAKE

    Szczegolowa dokumentacja uytkownika jest dostpna pod adresem
    help:/kfind (naley go wprowadzi jako adres URL w programie Konqueror,
    lub wykona polecenie khelpcenter help:/kfind).

AUTORZY

    Aktualnie opiekunem programu KFind jest . Lista wszystkich tworcow
    dostpna jest w podrczniku dostpnym w programie khelpcenter.

    Niniejsza dokumentacja zostala przygotowana przez: Lauri Watts
    lauri@kde.org

AUTOR

    Lauri Watts <lauri@kde.org>
      Autor.