Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    latex - strukturalne formatowanie i skladanie tekstu

SK/LADNIA

    latex [ pierwsza linia ]

OPIS

    Jzyk LaTeX jest opisany w ksice pod tytulem LaTeX - A Document
    Preparation System. LaTeX jest pakietem makr TeX-a. Nie jest on
    modyfikacj rodel programu TeX, wic dostpne s tu wszystkie wlaciwoci
    opisane na stronie tex(1).

    Makra LaTeX-a zachcaj autorow do zastanowienia si bardziej  nad
    zawartoci ich dokumentow, ni nad sam form. Idealem, ktory jest bardzo
    trudny do zrealizowania byloby, gdyby nie bylo w ogole  komend
    formatujcych (w rodzaju ``przelcz na kursyw'', itp.), a zamiast nich
    bylyby instrukcje skladu, w rodzaju  ``uwypuklij'',  ``rozpocznij
    sekcj''.

    Podstawowym rodlem dokumentacji LaTeX-a jest podrcznik, do ktorego
    odnosimy si niej, oraz lokalny przewodnik, znajdujcy si w pliku local-
    guide.tex,  lub  local.tex,  lub  podobnym, w okolicach katalogu
    /usr/lib/texmf/texmf/tex.

ZOBACZ TAKE

    amslatex(1), amstex(1), slitex(1), tex(1),
    Leslie Lamport, LaTeX - A Document Preparation System, Addison-Wesley,
    1985, ISBN 0-201-15790-X.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                27 December 1992            LATEX(1)