Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    ldd - drukuj zalenoci od bibliotek dzielonych

SK/LADNIA

    ldd [OPCJA]... PLIK...

OPIS

    ldd drukuje biblioteki dzielone, ktorych wymaga program, podany w linii
    komend.

OPCJE

    --version
       Drukuj wersj ldd.

    -v --verbose
       Wypisuje wszystkie informacje.

    -d --data-relocs
       Dokonaj relokacji i zglo wszelkie brakujce funkcje (tylko ELF).

    -r --function-relocs
       Dokonaj relokacji zarowno dla obiektow danych, jak i funkcji i
       zglo list obiektow nieobecnych (tylko ELF).

    --help Informacje o uyciu programu.

B/LDY

    ldd nie dziala dobrze na bibliotece libc.so.5.

    ldd nie dziala na bibliotekach wspoldzielonych a.out.

    ldd nie zadziala z bardzo starymi programami a.out, ktore zostaly
    skonsolidowane zanim dodano do kompilatora obslug ldd. Jeli uywasz ldd
    na jednym z tych programow, program bdzie uruchomiony z argc = 0, a
    wyniki tego bd nieprzewidywalne.

AUTOR

    David Engel.

ZOBACZ TAKE

    ldconfig(8), ld.so(8).

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                30 wrzenia 2000             LDD(1)