Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    lftpget - pobieranie plikow poprzez FTP za pomoc lftp

SK/LADNIA

    lftpget [-c] [-d] [-v] URL [URL...]

OPIS

    lftpget pobiera plik ze zdalnego hosta. Jeeli zajdzie taka potrzeba,
    bdzie on ponawia proby polczenia, dopoki transfer nie  zostanie
    zakoczony.

    lftpget jest zwyklym skryptem powloki, ktory wywoluje program lftp(1).

OPCJE

    -c   Kontynuacja poprzedniego transferu, wykonanie reget.

    -d   Wyprowadzanie na wyjcie informacji uruchomieniowych.

    -v   Wyjcie w trybie "gadatliwym".

PLIKI

    /etc/lftp.conf
       Ogolnosystemowy plik startowy dla programu lftp, ma on wplyw na
       dzialanie tego skryptu.

    ~/.lftp/rc, ~/.lftprc
       Pliki powysze wykonywane s przy starcie programu lftp, zaraz po
       pliku /etc/lftp.conf.

    ~/.lftp/log
       Plik, do ktorego zapisywane s zdarzenia, gdy program lftp
       przechodzi do dzialania w tle w trybie nohup.

    ~/.netrc
       Zawarto tego pliku sprawdzana  jest  aby  uzyska  domylny
       identyfikator dla swerwerow ftp. Zostal on opisany na stonie
       podrcznika systemowego dla programu ftp(1).

ZOBACZ TAKE

    ftp(1), lftp(1)

AUTOR

    Alexander V. Lukyanov <lav@yars.free.net>

PODZIKOWANIA

    Ta strona podrcznika systemowego zostala pierwotnie napisana przez
    Nicolasa Lichtmaiera <nick@debian.org>, dla systemu Debian GNU/Linux.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                11 wrzenia 1999           lftpget(1)