Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    licq - klient ICQ dla X11

SK/LADNIA

    licq [-h] [-b dir] [-d #]

OPIS

    Licq jest klientem ICQ dla X11 zbudowanym wg interfejsu bibliotek QT.
    Posiada wikszo cech oryginalnego klienta Mirabilis, w tym wysylanie
    wiadomoci, chat i przekaz plikowy.

  OPIS
    -h   Drukuje na standardowym wyjciu informacje uycia i wychodzi.

    -b katalog
       Wskazuje na bazowy katalog, zawierajcy konfiguracj i pliki
       (standardowo: $HOME/.licq)

    -d #  Ustawia poziom debuga.
       1 - pokazuje informacje startowe.
       2 - zrzuca kady nadeslany pakiet.

PLIKI

    $HOME/.licq
      katalog z danymi o konfiguracji.

PRAWA AUTORSKIE

    Copyright (C) 1998 Graham Roff i wielu innych
    Program jest rozpowszechniany na warunkach Powszechnej Licencji GNU
    (GPL).  Zobacz pliki CREDITS i COPYING w rodlach dystrybucji, aby
    dowiedzie si wicej.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                                    licq(1)