Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

       licq - klient ICQ dla X11

SK/LADNIA

       licq [-h] [-b dir] [-d #]

OPIS

       Licq  jest  klientem ICQ dla X11 zbudowanym wg interfejsu bibliotek QT.
       Posiada wikszo cech oryginalnego klienta  Mirabilis,  w  tym  wysylanie
       wiadomoci, chat i przekaz plikowy.

   OPIS
       -h     Drukuje na standardowym wyjciu informacje uycia i wychodzi.

       -b katalog
              Wskazuje  na  bazowy  katalog,  zawierajcy  konfiguracj  i pliki
              (standardowo: $HOME/.licq)

       -d #   Ustawia poziom debuga.
              1 - pokazuje informacje startowe.
              2 - zrzuca kady nadeslany pakiet.

PLIKI

       $HOME/.licq
            katalog z danymi o konfiguracji.

PRAWA AUTORSKIE

       Copyright (C) 1998 Graham Roff i wielu innych
       Program jest rozpowszechniany na  warunkach  Powszechnej  Licencji  GNU
       (GPL).   Zobacz  pliki  CREDITS  i  COPYING  w rodlach dystrybucji, aby
       dowiedzie si wicej.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

       Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju  Projektu  Tlumaczenia
       Manuali  i  moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
       opisem a rzeczywistym zachowaniem  opisywanego  programu  lub  funkcji,
       prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                                                                       licq(1)