Provided by: liferea_1.6.6b-0ubuntu2_i386 bug

NAME

    Liferea - Czytnik wiadomoci RSS/RDF i Atom

SK/LADNIA

    liferea [OPCJE]

OPIS

    Liferea (Linuksowy Czytnik Wiadomoci) to przegldarka kanalow RSS/RDF
    oraz Atom obslugujca rownie kanaly CDF, OCS i katalogi OPML.  Z
    zaloenia  jest klonem Windowsowego czytnika FeedReader.  Umoliwia
    zarzdzanie list subskrypcji, przegldanie, wyszukiwanie w elementach
    oraz wywietlanie ich zawartoci z wykorzystaniem bibliotek GtkHTML lub
    Mozilli.

OPCJE

    --version
       Wywietl informacj o wersji i wyjd

    --help Wywietl podsumowanie opcji i wyjd

    --mainwindow-state=STAN
       Uruchom glowne okno Liferea w jednym ze  STANow:  shown,
       iconified, hidden

    --debug-cache
       Wywietl informacje debugowania obslugi pamici podrcznej

    --debug-conf
       Wywietl informacje debugowania obslugi konfiguracji

    --debug-update
       Wywietl informacje debugowania procesu uaktualniania subskrypcji

    --debug-parsing
       Wywietl informacje debugowania funkcji przetwarzajcych

    --debug-gui
       Wywietl informacje debugowania wszystkich funkcji interfejsu
       graficznego

    --debug-trace
       Wywietl informacje debugowania wykonywania funkcji

    --debug-all
       Wywietl wszelkie moliwe informacje debugowania

    --debug-verbose
       Wywietl szczegolowe informacje debugowania

ZMIENNE RODOWISKOWE

    http_proxy
       Jeli porednik sieciowy (proxy) nie zostal podany w Preferencjach
       Liferea (pobierany z konfiguracji Gconf), uywany bdzie serwer
       podany w zmiennej $http_proxy. Warto zmiennej  $http_proxy
       powinna  zawiera  URI  danego  serwera proxy, na przyklad
       'http://proxy.example.com:3128/'.

PLIKI

    /usr/lib/liferea/
       Wtyczki Liferea

    /usr/share/liferea/css/
       Arkusze stylow uywane do modyfikowania wygldu  przegldarki
       artykulow

    /usr/share/liferea/opml/
       Przykladowe listy subskrypcji

    ~/.liferea/
       Listy subskrypcji uytkownika oraz pliki pamici podrcznej

AUTORZY

    Lars Lindner <lars.lindner@gmx.net>
    Nathan J. Conrad <t98502@users.sourceforge.net>

                 Luty 1, 2005            LIFEREA(1)