Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    links - Tekstowa przegldarka WWW w stylu Lynx'a

SK/LADNIA

    links [opcje] URL

OPIS

    links to tekstowa przegldarka www oparta na ncurses. Posiada kolorowy
    interfejs, renderuje tabele, pobiera pliki w tle, posiada menu oraz
    prosty i zwarty kod.

    W tej chwili jeszcze nie w pelni obsluguje wywietlanie ramek, ale to
    niedlugo si zmieni.

    links rozpoznaje lokalne (file://) oraz zdalne (http:// lub ftp://)
    typy URL-i.

KLAWISZE

    Mona uywa nastpujcych kombinacji klawiszy:

    ESC  wywoluje menu

    ^P, ^N przewi ekran w gor, dol

    [, ]  przewi ekran w lewo, prawo

    g'ora, d'o/l
       zaznacz odnonik

    ->   wybierz odnonik

    <-   powrot

    g   przejd do URL

    /   szukaj

    ?   szukaj wstecz

    n   znajd nastpne

    N   znajd poprzednie

    =   informacje o dokumencie

    \   rodlo dokumentu

    d   pobierz

    ^C   wyjcie

OPCJE

    Wikszo opcji moe by ustawionych bezporednio w przegldarce lub w pliku
    konfiguracyjnym, wic nie musisz przejmowa si zbytnio poniszymi:

    -async-dns <0>/<1>
       Asyncronous DNS resolver on(1)/off(0).

    -max-connections <maks>
       Maksymalna liczba jednoczesnych polcze. (domylnie: 10)

    -max-connections-to-host <maks>
       Maksymalna liczba jednoczesnych polcze z jednym  serwerem.
       (domylnie: 2)

    -retries <pr'oby>
       Liczba prob nawizania polczenia. (domylnie: 3)

    -receive-timeout <sek>
       Maksymalny czas na nawiazanie polczenia. (domylnie: 120)

    -unrestartable-receive-timeout <sek>
       Maksymalny  czas  na  nawiazanie niewznawialnego polczenia.
       (domylnie: 600)

    -format-cache-size <liczba>
       Liczba stron sformatowanych dokumentow w pamici podrcznej.
       (domylnie: 5)

    -memory-cache-size <Kbajty>
       Pami podrczna w kilobajtach. (default: 1024)

    -http-proxy <host:port>
       Nazwa i numer portu serwera HTTP proxy. (domylnie: nic)

    -ftp-proxy <host:port>
       Nazwa i numer portu serwera FTP proxy. (domylnie: nic)

    -download-dir <cieka>
       Domylny katalog na pobierane pliki (domylnie: aktualny katalog)

    -assume-codepage <strona kodowa>
       Strona  kodowa  uywana  gdy nie jest okrelona adna inna.
       (domylnie: ISO 8859-1)

    -version
       Wywietla numer wersji links.

PLIKI

    ~/.links/.links.cfg
       Plik konfiguracyjny tworzony automatycznie przez links.

PLATFORMY

    links na pewno dziala na nastpujcych systemach Linux, FreeBSD,
    Solaris, IRIX, HPUX, Digital Unix oraz OS/2. Port dla Win32 jest
    nadal w fazie beta-testow.

B/LDY

    Nie mona ustanowi polczenia z niektorymi serwerami FTP (Novell,
    NT). Polczenie zawiesza si na "Wysylam danie".

    OS/2:  gdy  nie powiedzie si polczenie zwracany jest bld
    "Niewlaciwy argument".

    OS/2: gdy jest uruchomiony w trybie pelnoekranowym, myszka
    pozostawia cienie.

    Prosz wysyla informacje o wszelkich znalezionych bldach pod
    adres Mikulas Patocka <mikulas@artax.karlin.mff.cuni.cz>

LICENCJA

    links jest oprogramowaniem wolnodostpnym; moesz go rozprowadza
    dalej  i/lub  modyfikowa na warunkach Powszechnej Licencji
    Publicznej  GNU,  wydanej  przez  Fundacj  Wolnodostpnego
    Oprogramowania - wedlug wersji 2-giej tej Licencji lub ktorej z
    poniejszych wersji.

AUTOR

    Autorem    links    jest     Mikulas     Patocka
    <mikulas@artax.karlin.mff.cuni.cz>

    Ta strona manuala zostala napisana przez Grin <grin@tolna.net>,
    wielkiego zwolennika links, ktory uywa tej przegldarki na
    systemie Debian GNU/Linux.

    Tlumaczenia   dokonal   Arkadiusz  'Jo  Joro'  Sochala
    <jojoro@poczta.onet.pl>

ZOBACZ TAKE

    lynx(1), w3m(1)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju  Projektu
    Tlumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia
    ronic midzy powyszym  opisem  a  rzeczywistym  zachowaniem
    opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie si z
    oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                9 grudnia 1999            LINKS(1)