Provided by: lpe_1.2.6.13-0.1_i386 bug

NAZWA

    lpe - Maly edytor programisty

SK/LADNIA

    lpe [ --help | --version ]
    lpe [ -- ] plik

OPIS

    Lpe jest malym, pelnoekranowym edytorem tekstowym zaprojektowanym do
    prostej i latwej w obsludze edycji kodu. Edytor zawiera moliwoci
    przeszukiwania tekstu, wycinania i wklejania zaznaczonych blokow, a
    take inne standardowe moliwoci edytora, ktore mona spotka w takich
    programach, jak emacs(1) i pico(1).

  OPCJE
    --help Wywietla krotki opis sposobu uycia programu. Opcja ta musi by
       podana jako pierwsza. Pozostale opcje s wtedy ignorowane.

    --version
       Wywietla numer wersji programu. Opcja ta musi by podana jako
       pierwsza. Pozostale opcje s wtedy ignorowane.

    --   Podanie  dwoch  minusow spowoduje, e nastpne argumenty bd
       traktowane jako nazwy plikow, a nie opcje. To pozwala uywa lpe
       do edycji plikow o nazwach zaczynajcych si od minusa (-).

INNE

    Tak jak wspomniano wyej lpe jest malym i efektywnym edytorem, lecz nie
    oferuje za wielu nadzwyczajnych udogodnie.  Dlatego nie powinno by
    trudno nauczy si go obslugiwa, zakladajc, e uytkownik bdzie chcial
    pozna tych kilka prostych komend.

  Klawisze - Komendy
    Up lub Alt-K
       Id do poprzedniej linii tekstu

    Down lub Alt-J
       Id do nastpnej linii tekstu

    Left lub Alt-H
       Przesu kursor w lewo o jedn kolumn

    Right lub Alt-L
       Przesu kursor w prawo o jedn kolumn

    Home lub Alt-0
       Przesu kursor na pocztek linii

    End lub Alt-$
       Przesu kursor na koniec linii

    PageUp lub Alt-B
       Przesu ekran o jedn stron dalej

    PageDn lub Alt-F
       Przesu ekran o jedn stron wstecz

    Alt-A Przesu kursor na pocztek bufora

    Alt-S Przesu kursor na koniec bufora

    Ctrl-S Szukaj okrelonego cigu znakow w pliku

    Ctrl-K Skasuj biec lini

    Ctrl-Y lub Ctrl-U
       Wstaw ostatnio kasowany blok linii

    Ctrl-T Przelcz midzy krotkimi (4-znakowymi) i dlugimi (8-znakowymi)
       tabulacjami

    Ctrl-O Otworz nowy plik w edytorze

    Ctrl-W Zapisz bufor na dysk

    Ctrl-Q Zapisz jako inny plik

    Ctrl-E Pomi zmiany bufora

    Ctrl-X Zapisz bufor na dysk i zakocz dzialanie

    Ctrl-D Uruchom komend debuggera.

    <interrupt>
       Zakocz bez zapamitywania niczego na dysk

    Ctrl-Z Zawie dzialanie edytora i przejd do linii komend

       <interrupt>  odnosi  si  do  wcinicia klawisza powodujcego
       natychmiastowe przerwanie dzialania programu. To jest zwykle
       Ctrl-C, ale moe si zmienia w zalenoci od ustawie terminala. Nie
       dotyczy to klawisza Ctlr-Z, ktory jest staly, niezalenie od
       ustawie terminalowego klawisza wstrzymujcego program.

PATRZ TAKE

    emacs(1), pico(1)

AUTOR

    Chris Smith, cd_smith@ou.edu

B/LDY

    Jest ich sporo - ich cz znajdziesz w pliku BUGS w katalogu dystrybucji.
    Nie planuje si czstej zmiany teje strony podrcznika, wic bldy w
    programie w ogole nie bd tutaj wpisywane.

                12 grudnia 1998             LPE(1)