Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    lpraccnt - otrzymaj informacj rozliczeniow drukowania

SK/LADNIA

    lpraccnt [-p port] [-D debuglevel]

OPIS

    Program lpraccnt jest szablonem programu rozliczania kosztow drukarki.
    Otwiera zadany port TCP, a nastpnie oczekuje na przeslanie informacji
    rozliczeniowej lub innej. Wypisuje t informacj na standardowym wyjciu.

OPCJE

    -p port
      czeka na polczenia na tym porcie (domylnie 3000).

    -D debuglevel
      ustawia poziom informacji diagnostycznych na wskazan warto.

ZOBACZ TAKE

    lpd.conf(5), lpc(8), lpd(8), lpr(1), lpq(1), lprm(1), printcap(5),
    lpd.perms(5), pr(1).

HISTORIA

    LPRng jest rozszerzonym systemem buforowania wydruku o funkcjonalnoci
    podobnej do oprogramowania Berkeley LPR. List dyskusyjn o LPRng jest
    lprng@lprng.com;  subskrypcja  przez  wyslanie  listu  do  lprng-
    request@lprng.com ze slowem `subscribe` w treci. Oprogramowanie to
    jest dostpne z ftp://ftp.astart.com/pub/LPRng.

AUTOR

    Patrick Powell <papowell@astart.com>.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.