Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

   lptest -- tworz test znieksztalce dla drukarki wierszowej

SK/LADNIA

   lptest [length] [count]

OPIS

   Lptest wypisuje tradycyjny wzorzec testu znieksztalce (ripple test) na
   standardowym wyjciu. W 96 wierszach wzorzec ten wypisuje wszystkie 96
   drukowalnych znakow ASCII w kadej z moliwych pozycji. Mimo, i pierwotnie
   stworzony do testowania drukarek, jest on calkiem uyteczny do testowania
   terminali, sterowania portami terminala w celach diagnostycznych, czy
   innych zada, gdzie potrzebne jest szybkie dostarczenie losowych danych.

   Argument length podaje dlugo wiersza wyjciowego, jeeli domylna rowna 79
   znakow jest nieodpowiednia.

   Argument count podaje liczb wierszy wyjciowych, jakie maj zosta
   utworzone, jeli domylna ilo rowna 200 jest nieodpowiednia. Zauwa, e jeli
   podawane jest count, to length musi by rownie podane.

HISTORIA

   Lptest pojawilo si w 4.3BSD.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

   Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
   Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
   opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
   prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.