Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    lsattr - wypisanie atrybutow plikow z systemu plikow ext2

SK/LADNIA

    lsattr [ -RVadv ] [ pliki... ]

OPIS

    lsattr wypisuje atrybuty plikow z drugiego rozszerzonego systemu plikow
    Linuksa (ext2). Opis atrybutow i ich znaczenia znajduje si w chattr(1).

OPCJE

    -R   Wypisywanie  rekurencyjnie  atrybutow  katalogow  oraz  ich
       zawartoci.

    -V   Wypisanie wersji programu.

    -a   Wypisywanie wszystkich plikow w katalogach, wlaczajc pliki
       zaczynajce si od ,,.''.

    -d   Wypisywanie katalogow jak innych plikow, zamiast wypisywania ich
       zawartoci.

    -v   Wypisanie wersji i numeru pokolenia (generation number) pliku.

AUTOR

    lsattr zostal napisany przez Remy'ego Carda <Remy.Card@linux.org>.

B/LDY

    Nie ma adnych :-).

DOSTPNO

    lsattr  jest  czci pakietu e2fsprogs i jest dostpny na stronie
    http://e2fsprogs.sourceforge.net.

ZOBACZ TAKE

    chattr(1)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.