Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

   mailq -- drukuj kolejk poczty

SK/LADNIA

   mailq [-v]

OPIS

   Mailq wypisuje skolejkowane wiadomoci pocztowe, przeznaczone do
   przyszlego dostarczenia.

   Pierwsza linia, wypisywana dla kadej wiadomoci, pokazuje wewntrzny
   identyfikator uywany na tym hocie dla danej wiadomoci, rozmiar w bajtach,
   oraz dat i czas przyjcia wiadomoci do kolejki, a take kopert nadawcy
   wiadomoci. Nastpna linia pokazuje informacj o bldzie, ktory spowodowal
   wrzucenie wiadomoci do kolejki; nie bdzie jej, jeli wiadomo jest
   przetwarzana po raz pierwszy. Nastpne linijki pokazuj odbiorcow
   wiadomoci, po jednym w linii.

   Mailq jest identyczne z ``sendmail -bp''.

   Opcje s nastpujce:

   -v   Wypisuje informacje interaktywne. Dodatkowo w pierwszej linii
       wiadomoci pokazywany jest priorytet wiadomoci oraz pojedynczy
       wskanik znakowy (,,+'' lub puste pole) wskazujcy, czy wyslano
       wiadomo ostrzegajc. Pomidzy linie opisujce odbiorcow mog by
       wplecione dodatkowe linie, zawierajce informacje dotyczce
       ,,uytkownika kontrolujcego''. Pokazuj one, kto jest wlacicielem
       programow, ktore s wywolywane na rzecz tej wiadomoci oraz nazw
       aliasu, z ktorego rozwinito to polecenie, jeli taki istnial.

   Narzdzie mailq koczy z kodem zero, albo >0 kiedy pojawi si bld.

ZOBACZ TAKE

   sendmail(8)

HISTORIA

   Polecenie mailq pojawilo si w 4.0BSD.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

   Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
   Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
   opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
   prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.