Provided by: man-db_2.6.0.2-2_i386 bug

NAZWA

    manpath - okrela ciek przeszukiwania stron podrcznika ekranowego

SK/LADNIA

    manpath [-qgdchV] [-m system[,...]] [-C plik]

OPIS

    Jeeli ustawiona jest zmienna $MANPATH, to manpath po prostu wywietli
    jej zawarto i wyle ostrzeenie. W przeciwnym razie manpath okreli
    odpowiedni hierarchi cieek poszukiwania stron podrcznika man i wywietli
    wyniki.

    cieka poszukiwa, w postaci listy rozdzielonych dwukropkami katalogow,
    okrelana  jest  przy  pomocy  informacji  pozyskanej  z  pliku
    konfiguracyjnego man-db  -  (/etc/manpath.config)  oraz  rodowiska
    uytkownika.

OPCJE

    -q, --quiet
       Nie wysyla ostrzee.

    -d, --debug
       Wywietla informacj diagnostyczn (debug).

    -c, --catpath
       Tworzy ciek catpath [do stron w postaci catman] zamiast manpath.
       Po ustaleniu cieki manpath, kady jej element zamieniany jest na
       jego odpowiednik catpath.

    -g, --global
       Tworzy ciek manpath skladajc si ze wszystkich cieek wymienionych
       jako globalne" w pliku konfiguracyjnym man-db.

    -m system[,...], --systems=system[,...]
       Jeli ten system ma dostp do hierarchii stron man innego systemu
       operacyjnego, to mona wykorzysta t opcj do wlczenia tych
       hierarchii do wyniku dzialania manpath. W  celu  wlczenia
       hierarchii stron podrcznika ekranowego z systemu NewOS, naley uy
       opcji -m NewOS.

       Podany system moe by kombinacj oddzielonych przecinkami nazw
       systemow operacyjnych. Jeeli chcemy wlczy hierarchi stron man
       macierzystego systemu operacyjnego, to musimy uy man jako nazwy
       systemu  w  lacuchu  argumentow. Niniejsza opcja uniewania
       ewentualne uycie zmiennej rodowiska $SYSTEM.

    -C plik, --config-file=plik
       Uywa podanego  pliku  konfiguracyjnego  uytkownika  zamiast
       domylnego ~/.manpath.

    -h, --help
       Wywietla komunikat pomocy i koczy prac.

    -V, --version
       Wywietla informacj o wersji.

RODOWISKO

    MANPATH
       Jeeli ustawiona jest zmienna $MANPATH, to manpath wywietli jej
       warto zamiast okreli j na bieco. Jeeli zmienna $MANPATH zaczyna
       si od dwukropka, to warto tej zmiennej jest dodawana do listy
       pozyskanej  z  plikow  konfiguracyjnych.  Jeeli  dwukropek
       umieszczono na kocu wartoci tej zmiennej, to ta pozyskana lista
       cieek jest dodawana na koniec zmiennej. Jeeli warto tej zmiennej
       zawiera podwojny dwukropek (::), to pozyskana lista cieek jest
       wstawiana do rodka wartoci zmiennej, pomidzy dwukropki.

    SYSTEM Jeeli ustawiona jest zmienna $SYSTEM, to ma to taki sam skutek,
       jak przekazanie jej wartoci jako argumentu opcji -m.

PLIKI

    /etc/manpath.config Plik konfiguracyjny man-db.

ZOBACZ TAKE

    apropos(1), whatis(1), man(1).

AUTOR

    Wilf. (G.Wilford@ee.surrey.ac.uk).
    Fabrizio Polacco (fpolacco@debian.org).
    Colin Watson (cjwatson@debian.org).

T/LUMACZENIE

    Wojciech Kotwica w 1999 roku przetlumaczyl cz stron podrcznika pakietu
    man-db i udostpnil je w ramach Projektu Tlumaczenia Manuali.
    Robert Luberda tlumaczenie zaktualizowal i uzupelnil w roku 2008.