Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    mbadblocks - testuje dyskietki, oznacza bldne bloki w FAT

SK/LADNIA

    mbadblocks napd:

OPIS

    mbadblocks przeglda dyskietk DOS w poszukiwaniu bldnych blokow (bad
    blocks). Wszystkie nieuywane bldne bloki s odpowiednio oznaczane w
    FAT.  Polecenie przeznaczono do uycia bezporednio po uyciu mformat.
    Nie jest przeznaczone do odzyskiwania bldnych blokow.

B/LDY

    mbadblocks powinno (ale jeszcze tego nie robi :-( ) podejmowa proby
    odzyskania  uywanych bldnych blokow przez powtarzanie odczytu, a
    nastpnie oznakowanie ich jako bldnych.

UWAGI

    Niniejsza, polska wersja dokumentacji, powstala jako tlumaczenie pliku
    Texinfo pakietu mtools wersji 3.9.6. W stosunku do automatycznie
    generowanej z Textinfo dokumentacji oryginalnej dokonano przesunicia
    sekcji opisujcej konwersj dokumentacji do mtools(1). Tam te znajdziesz
    not prawn dotyczc rozpowszechniania,  modyfikacji  i  tlumaczenia
    dokumentacji pakietu mtools

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.