Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    mcat - zrzu obraz dyskietki

SK/LADNIA

    mcat [-w] napd:

OPIS

    Polecenie mcat sluy do skopiowania obrazu calej dyskietki z napdu lub
    na napd dyskietek.

    mcat wykonuje to samo zadanie co unixowe polecenie cat. Zostalo
    dolczone do pakietu mtools, gdy cat nie ma dostpu do zdalnych napdow
    dyskietek obslugiwanych przez demona dyskietek pakietu (floppyd).
    Teraz moliwe jest zdalne tworzenie dyskietek startowych.

    Domyln operacj jest odczyt. Wynik zapisywany jest na standardowym
    wyjciu.

    Przy uyciu opcji -w mcat odczytuje obraz dyskietki ze standardowego
    wejcia i zapisuje go na zadane urzdzenie. Pos/luguj si nim ostronie!
    Poniewa polecenie to dziala na niskim poziomie zniszczy ono bez
    ostrzeenia dane znajdujce si uprzednio na dyskietce!

UWAGI

    Niniejsza, polska wersja dokumentacji, powstala jako tlumaczenie pliku
    Texinfo pakietu mtools wersji 3.9.6. W stosunku do automatycznie
    generowanej z Textinfo dokumentacji oryginalnej dokonano przesunicia
    sekcji opisujcej konwersj dokumentacji do mtools(1). Tam te znajdziesz
    not  prawn  dotyczc  rozpowszechniania, modyfikacji i tlumaczenia
    dokumentacji pakietu mtools

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.