Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    mcd - zmie katalog MSDOS

SK/LADNIA

    mcd [katalogMSDOS]

OPIS

    Polecenie mcd uywane jest do zmiany katalogu roboczego mtools na dysku
    MS-DOS.

    Bez argumentow mcd podaje biece urzdzenie i katalog roboczy.  W
    przypadku podania argumentu zmienia biece urzdzenie i biecy katalog
    roboczy odnoszce si do systemu plikow MS-DOS.

    Do znalezienia pliku przechowujcego urzdzenie i biecy katalog roboczy
    mona uy zmiennej rodowiska MCWD.  Domylnie jest to $HOME/.mcwd.
    Informacja w tym pliku jest ignorowana jeli jest pochodzi on sprzed
    ponad 6 godzin.

    Mcd zwraca 0 w przypadku powodzenia, za 1 w przypadku bldu.

    W przeciwiestwie do polecenia CD DOSu, mcd mona uy do zmiany biecego
    urzdzenia. Rozsdnie jest usuwa stare pliki .mcwd przy wylogowaniu si.

UWAGI

    Niniejsza, polska wersja dokumentacji, powstala jako tlumaczenie pliku
    Texinfo pakietu mtools wersji 3.9.6. W stosunku do automatycznie
    generowanej z Textinfo dokumentacji oryginalnej dokonano przesunicia
    sekcji opisujcej konwersj dokumentacji do mtools(1). Tam te znajdziesz
    not prawn dotyczc rozpowszechniania,  modyfikacji  i  tlumaczenia
    dokumentacji pakietu mtools

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.