Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    mdeltree - usuwanie katalogu MSDOS

SK/LADNIA

    mdeltree [-v] katalogDOS [katalogiDOS...]

OPIS

    mdeltree usuwa katalog systemu plikowego MS-DOS, wraz z wszystkimi jego
    plikami i podkatalogami. Podanie nieistniejcego katalogu jest bldem.

UWAGI

    Niniejsza, polska wersja dokumentacji, powstala jako tlumaczenie pliku
    Texinfo pakietu mtools wersji 3.9.6. W stosunku do automatycznie
    generowanej z Textinfo dokumentacji oryginalnej dokonano przesunicia
    sekcji opisujcej konwersj dokumentacji do mtools(1). Tam te znajdziesz
    not prawn dotyczc rozpowszechniania,  modyfikacji  i  tlumaczenia
    dokumentacji pakietu mtools

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.