Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    mdir - wywietl katalog DOSu

SK/LADNIA

    mdir [-/] [-s] [-f] [-w] [-X] plikDOS [plikiDOS...]

OPIS

    Polecenie mdir uywane jest do wywietlania katalogow MS-DOSu lub list
    wybranych grup plikow DOSu. Jeli skladowa cieki nie jest katalogiem to
    jest to bld.

OPCJE

    -/   Wywietlanie rekurencyjne. Jak DOSowa opcja -s (z podkatalogami).

    -a   Wywietl rownie pliki ukryte.

    -f   Szybkie (fast). Nie probuj znajdowa informacji o wolnym miejscu.
       Na wikszych dyskach dowiedzenie si, ile jest obecnie wolnego
       miejsca zabiera calkiem sporo czasu, gdy musi by wczytana i
       przegldnita cala tablica alokacji plikow (FAT). Opcja -f pomija
       ten krok. Nie jest ona potrzebna dla systemow FAT32, ktore
       przechowuj rozmiar wprost.

    -w   Wywietlanie w formie szerokiej listy. Przy uyciu tej opcji mdir
       wywietla nazwy plikow na szerokoci strony bez wywietlania
       rozmiarow czy dat utworzenia plikow.

    -X   Lista zwizla. Wywietla tylko nazwy plikow ze ciek bez ozdobnikow
       czy informacji dodatkowych.

UWAGI

    Niniejsza, polska wersja dokumentacji, powstala jako tlumaczenie pliku
    Texinfo pakietu mtools wersji 3.9.6. W stosunku do automatycznie
    generowanej z Textinfo dokumentacji oryginalnej dokonano przesunicia
    sekcji opisujcej konwersj dokumentacji do mtools(1). Tam te znajdziesz
    not  prawn  dotyczc  rozpowszechniania, modyfikacji i tlumaczenia
    dokumentacji pakietu mtools

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.