Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    mdu - wywietla ilo miejsca zajmowanego przez katalog DOS

SK/LADNIA

    mdu [-as] [plikiDOS...]

OPIS

    mdu podaje obszar zajmowany przez katalog, jego podkatalogi i pliki.
    Podobne jest do unixowego polecenia du. Rozmiar klastra mona ustali
    przy pomocy polecenia minfo.

OPCJE

    -a   Wszystkie pliki. Poka rownie obszar zajmowany przez pojedyncze
       pliki.

    -s   Poka tylko obszar calkowity, nie wywietlaj szczegolow dla kadego
       podkatalogu.

UWAGI

    Niniejsza, polska wersja dokumentacji, powstala jako tlumaczenie pliku
    Texinfo pakietu mtools wersji 3.9.6. W stosunku do automatycznie
    generowanej z Textinfo dokumentacji oryginalnej dokonano przesunicia
    sekcji opisujcej konwersj dokumentacji do mtools(1). Tam te znajdziesz
    not  prawn  dotyczc  rozpowszechniania, modyfikacji i tlumaczenia
    dokumentacji pakietu mtools

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.