Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    mesg - kontroluj dostp zapisu do terminala

SK/LADNIA

    mesg [y|n]

OPIS

    Mesg kontroluje dostp do twojego terminala przez innych. Zazwyczaj jest
    uywany do zezwalania/zabraniania innym osobom pisania (przy uyciu
    write(1)) na twoj terminal.

OPCJE

    y   Zezwol na dostp do twojego terminala.

    n   Zabro dostpu do twojego terminala.

    Bez opcji, mesg drukuje biecy stan terminala.

AUTOR

    Miquel van Smoorenburg (miquels@cistron.nl)

ZOBACZ TAKE

    talk(1), write(1), wall(1)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                 May 13, 1993             MESG(1)