Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    minfo - poka informacj o systemie plikow MS-DOS

SK/LADNIA

    minfo [-v] napd:

OPIS

    Polecenie minfo wywietla parametry systemu plikow DOS, takie jak liczba
    sektorow, glowic i cylindrow. Pokazuje rownie lini polece mformat, jaka
    moe by uyta do stworzenia podobnego systemu plikow DOS na innym noniku.
    Oprocz tego podawane s informacje zawarte w sektorze  startowym
    (bootsector) nonika.

    Nie obsluguje nonikow 2m czy XDF, ani systemu plikow DOS 1.0.

    Przy uyciu opcji -v wywietla dodatkowo szesnastkowy obraz sektora
    startowego.

UWAGI

    Niniejsza, polska wersja dokumentacji, powstala jako tlumaczenie pliku
    Texinfo pakietu mtools wersji 3.9.6. W stosunku do automatycznie
    generowanej z Textinfo dokumentacji oryginalnej dokonano przesunicia
    sekcji opisujcej konwersj dokumentacji do mtools(1). Tam te znajdziesz
    not prawn dotyczc rozpowszechniania,  modyfikacji  i  tlumaczenia
    dokumentacji pakietu mtools

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.