Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    mkdir - tworzy katalogi

SK/LADNIA

    mkdir [opcja] katalog...

OPIS

    Dokumentacja niniejsza nie jest ju utrzymywana i moe by niedokladna lub
    niekompletna. Autorytatywnym rodlem jest obecnie dokumentacja Texinfo.
    Dostp do niej uzyskasz wpisujc w wierszu polece:
       pinfo mkdir
    lub
       info mkdir.

    Ta strona podrcznika man opisuje polecenie mkdir w wersji GNU.

    mkdir tworzy katalogi o podanych nazwach. Domylnie prawa do tworzonych
    katalogow to 0777 (`rwxrwxrwx') minus bity ustawione w umask.

    Jeli katalog jest nazw istniejcego pliku a nie katalogu, to mkdir
    wysyla  na standardowe wyjcie bldow komunikat ostrzegawczy i po
    przetworzeniu pozostalych katalogow koczy dzialanie z kodem zakoczenia
    rownym 1. Taka sama akcja jest podejmowana gdy katalog okrela nazw
    istniejcego katalogu a nie podano opcji -p. Jeeli katalog istnieje a
    zostala uyta opcja -p, to mkdir bdzie go ignorowa. To znaczy, mkdir
    nie wypisze ostrzeenia, nie zglosi bldu ani nie zmieni trybu dostpu
    tego katalogu (nawet jeli podano opcj -m), po prostu przejdzie do
    przetwarzania pozostalych kolejnych katalog'ow.

OPCJE

    -m tryb, --mode=tryb
       Tworzonym katalogom nadaje prawa dostpu zgodnie z parametrem
       tryb, przekazanym symbolicznie, jak w chmod. Uywa jako punktu
       wyjcia `a=rwx' (odczyt, zapis i wykonywanie dozwolone dla
       wszystkich) minus bity ustawione w umask. Zobacz `Prawa pliku'
       w podrczniku fileutils(1).

    -p, --parents
       Dla kadego argumentu tworzy  wszystkie  brakujce  katalogi
       nadrzdne.  Katalogom nadrzdnym nadawany jest tryb wedlug umask
       zmodyfikowanego przez `u+wx'. Ignoruje argumenty odpowiadajce
       istniejcym katalogom.

    -v, --verbose
       Wywietla  komunikat  dla  kadego  utworzonego  katalogu.
       Najprzydatniejsze z --parents.

    --help Wywietla informacj o stosowaniu programu i dostpnych opcjach,
       koczy dzialanie.

    --version
       Wywietla numer wersji programu i koczy dzialanie.

AUTOR

    Napisane przez Davida MacKenzie.

ZG/LASZANIE B/LD'OW

    Bldy prosz zglasza, w jz.ang., do <bug-fileutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKE

    rmdir(1), fileutils(1).

OD T/LUMACZA

    Zaktualizowano  i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzdzi
    plikowych GNU wersji 4.01.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.