Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    mkfifo - tworzy FIFO (potoki nazwane)

SK/LADNIA

    mkfifo [opcja] nazwa...

OPIS

    Dokumentacja niniejsza nie jest ju utrzymywana i moe by niedokladna lub
    niekompletna. Autorytatywnym rodlem jest obecnie dokumentacja Texinfo.
    Dostp do niej uzyskasz wpisujc w wierszu polece:
       pinfo mkfifo
    lub
       info mkfifo.

    Ta strona podrcznika man opisuje polecenie mkfifo w wersji GNU.

    mkfifo tworzy FIFO (potoki nazwane) o podanych nazwach. Domylnie,
    prawa utworzonego FIFO to 0666 minus bity ustawione w umask.

    "FIFO" jest specjalnym typem pliku pozwalajcego na komunikowanie si
    niezalenych procesow. Jeden z procesow otwiera plik FIFO do zapisu, za
    drugi do odczytu, po czym dane mog przeze przeplywa jak przez zwykly
    potok anonimowy w powlokach czy gdzie indziej.

OPCJE

    -m tryb, --mode=tryb
       Tworzonemu FIFO nadaje prawa dostpu zgodnie z parametrem tryb,
       przekazanym w formie symbolicznej, jak w chmod.  Jako punktu
       wyjcia uywa `a=rw' (odczyt i zapis dozwolony dla wszystkich)
       minus bity ustawione w umask. Zobacz `Prawa pliku' w podrczniku
       fileutils(1).

    --help Wywietla informacj o stosowaniu programu i dostpnych opcjach,
       koczy dzialanie.

    --version
       Wywietla numer wersji programu i koczy dzialanie.

AUTOR

    Napisane przez Davida MacKenzie.

ZG/LASZANIE B/LD'OW

    Bldy prosz zglasza, w jz.ang., do <bug-fileutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKE

    fileutils(1).

OD T/LUMACZA

    Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla  narzdzi
    plikowych GNU wersji 4.01.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.