Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    mknod - tworzy pliki specjalne blokowe lub znakowe

SK/LADNIA

    mknod [opcje] nazwa typ [major minor]

OPIS

    Dokumentacja niniejsza nie jest ju utrzymywana i moe by niedokladna lub
    niekompletna. Autorytatywnym rodlem jest obecnie dokumentacja Texinfo.
    Dostp do niej uzyskasz wpisujc w wierszu polece:
       pinfo mknod
    lub
       info mknod.

    Ta strona podrcznika man opisuje polecenie mknod w wersji GNU.

    mknod tworzy FIFO, specjalne pliki znakowe lub specjalne pliki blokowe
    o podanej nazwie. Domylnie, prawa tworzonych plikow to 0666 minus bity
    ustawione w umask. Termin "plik specjalny" ("special file") posiada w
    Uniksie znaczenie techniczne: co, co potrafi tworzy lub odbiera dane.
    Zwykle odpowiada on jakiemu elementowi sprztowemu, np. drukarce czy
    dyskowi. (Pliki te s na ogol tworzone podczas konfiguracji systemu.) To
    wlanie polecenie mknod tworzy pliki tego rodzaju. Z takich urzdze moe
    by jednorazowo odczytywany albo pojedynczy znak albo "blok" (wiele
    znakow), zatem mowimy, e istniej "blokowe pliki specjalne" i "znakowe
    pliki specjalne".

    Argument nastpujcy po nazwie tworzonego pliku podaje, jaki typ pliku
    utworzy:

    b   dla blokowego (buforowanego) pliku specjalnego

    c, u  dla znakowego (niebuforowanego) pliku specjalnego

    p   dla FIFO

    Gdy tworzy si znakowy bd blokowy plik specjalny, trzeba poda po typie
    rownie jego numer glowny (major) i poboczny (minor).  Przy tworzeniu
    pliku FIFO podawanie tych numerow jest zabronione.

OPCJE

    -m tryb, --mode=tryb
       Tworzonym plikom nadaje prawa dostpu zgodnie z parametrem tryb,
       przekazanym w formie symbolicznej, jak w chmod.  Jako punktu
       wyjcia uywa `a=rw' (odczyt i zapis dozwolony dla wszystkich)
       minus bity ustawione w umask. Zobacz `Prawa pliku' w podrczniku
       fileutils(1).

    --help Wywietla informacj o stosowaniu programu i dostpnych opcjach,
       koczy dzialanie.

    --version
       Wywietla numer wersji programu i koczy dzialanie.

AUTOR

    Napisane przez Davida MacKenzie.

ZG/LASZANIE B/LD'OW

    Bldy prosz zglasza, w jz.ang., do <bug-fileutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKE

    fileutils(1).

OD T/LUMACZA

    Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla  narzdzi
    plikowych GNU wersji 4.01.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.