Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    mlabel - nadaj etykiet dysku MSDOS

SK/LADNIA

    mlabel [-vcs] napd:[nowa_etykieta]

OPIS

    Polecenie mlabel nadaje etykiet dyskowi DOS. Jeli istnieje etykieta
    dysku, to jest ona wywietlana. Gdy nie podano nowej_etykiety ani opcji
    -c ani -s, uytkownik proszony jest o podanie nowej. W celu usunicia
    istniejcej etykiety naley nacisn samo return w odpowiedzi i potwierdzi
    decyzj.

    Polecenie stara si utworzy prawidlow etykiet. W przypadku podania
    nieprawidlowej etykiety, mlabel zmienia j (i wywietla now etykiet, jeli
    uyty jest tryb wywietlania szczegolow). Tryb i reguly zmian s podobne
    do uywanych przy kolizji nazw plikow (patrz Kolizje nazw w mtools(1)).
    mlabel zwraca 0 w przypadku powodzenia lub 1 w przypadku bldu.

OPCJE

    mlabel posiada nastpujce opcje:

    -c   Wymazuje istniejc etykiet, bez pytania uytkownika.

    -s   Pokazuje istniejc etykiet, bez pytania uytkownika.

UWAGI

    Niniejsza, polska wersja dokumentacji, powstala jako tlumaczenie pliku
    Texinfo pakietu mtools wersji 3.9.6. W stosunku do automatycznie
    generowanej z Textinfo dokumentacji oryginalnej dokonano przesunicia
    sekcji opisujcej konwersj dokumentacji do mtools(1). Tam te znajdziesz
    not  prawn  dotyczc  rozpowszechniania, modyfikacji i tlumaczenia
    dokumentacji pakietu mtools

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.