Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    mmount - zamontuj (dolcz) dysk MSDOS

SK/LADNIA

    mmount napdDOS [argumenty_montowania]

OPIS

    Polecenie mmount sluy do montowania (dolczania) dyskow DOSu. Jest
    dostpne wylcznie w Linuksie i przydaje si tylko wtedy, gdy jdro systemu
    pozwala na konfiguracj geometrii dysku.

    mmount odczytuje sektor startowy (boot-sector) dysku DOS, konfiguruje
    jego geometri i ostatecznie montuje go przesylajc argumenty_montowania
    do polecenia mount. Jeli nie podano argumentow montowania, uywana jest
    nazwa urzdzenia. Dyski zabezpieczone przed zapisem s automatycznie
    montowane w trybie read-only.

UWAGI

    Niniejsza, polska wersja dokumentacji, powstala jako tlumaczenie pliku
    Texinfo pakietu mtools wersji 3.9.6. W stosunku do automatycznie
    generowanej z Textinfo dokumentacji oryginalnej dokonano przesunicia
    sekcji opisujcej konwersj dokumentacji do mtools(1). Tam te znajdziesz
    not  prawn  dotyczc  rozpowszechniania, modyfikacji i tlumaczenia
    dokumentacji pakietu mtools

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.