Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    monitor - otrzymuj informacj logu z LPD

SK/LADNIA

    monitor [-u] [-t] [port]

OPIS

    Program monitor jest szablonem programu monitorujcego status drukarki.
    Otwiera podany port TCP i/lub UDP, a nastpnie oczekuje na przeslanie
    informacji rozliczeniowych lub innych. Wypisuje te informacje na swym
    standardowym wyjciu.

OPCJE

    -u   Czeka na polczenia na porcie UDP.

    -t   Czeka na polczenia na porcie TCP.

    port  Posluguje si podanym numerem portu.

ZOBACZ TAKE

    lpd.conf(5), lpc(8), lpd(8), lpr(1), lpq(1), lprm(1), printcap(5),
    lpd.conf(5), pr(1).

HISTORIA

    LPRng jest rozszerzonym systemem buforowania wydruku o funkcjonalnoci
    podobnej do oprogramowania Berkeley LPR. List dyskusyjn o LPRng jest
    lprng@lprng.com;  subskrypcja  przez  wyslanie  listu  do  lprng-
    request@lprng.com ze slowem `subscribe` w treci.  Oprogramowanie to
    jest dostpne z ftp://ftp.astart.com/pub/LPRng.

AUTOR

    Patrick Powell <papowell@astart.com>.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.