Provided by: mplayer_1.0~rc4.dfsg1+svn33713-1_i386 bug

NAZWA

SKŁADNIA

mplayer [opcje] [ zbir | URL | lista odtwarzania | - ]
mplayer [opcje globalne] zbir [opcje specyficzne] [zbiór2] [opcje
    specyficzne]
mplayer [opcje globalne] {grupa zbiorw i opcji} [opcje specyficzne dla grupy]
mplayer dvd://[tytu | [tytu_pocztkowy]-tytu_kocowy ] [opcje]
mplayer vcd://cieka[/urzdzenie]
mplayer tv://[kana] [opcje]
mplayer dvb://[numer_karty@]kana [opcje]
mplayer mf://maskazbiorw [opcje]
mplayer [cdda|cddb]://cieka[:szybko][/urzdzenie] [opcje]
mplayer cue://zbir[:cieka] [opcje]
mplayer [file|mms[t]|http|http_proxy|rt[s]p|ftp|udp|unsv]://
    [użytkownik:hasło@]URL[:port] [opcje]
mplayer sdp://plik [opcje]
mplayer mpst://host[:port]/URL [opcje]
mplayer tivo://host/list [opcje]
mplayer tivo://host/llist [opcje]
mplayer tivo://host/fsid [opcje]
gmplayer [opcje] [-skin skórka]
mencoder [opcje] [ zbir | URL | - ] [-o zbiór]
mencoder [opcje globalne] plik1 [opcje specyficzne] [plik2] [opcje
     specyficzne]

OPIS

mplayer to odtwarzacz filmów dla Linuksa (działa na wielu innych platformach i
mencoder (Koder Filmów MPlayera) jest to prosty koder (kompresor) filmów,
(DivX4/Xvid), kodeków libavcodec, a dźwięk do PCM/MP3/VBRMP3 w 1, 2 lub
gmplayer to MPlayer z graficznym interfejsem użytkownika. Ma te same opcje co
MPlayer.
man.

Sprawdź również dokumentację w formacie HTML!


STEROWANIE KLAWIATURĄ

kontrola podstawowa

     <- i ->
        Skacze w tył/w przód o 10 sekund.
     góra i dół
        Skacze w tył/w przód o 1 minutę.
     pgup i pgdown
        Skacze w tył/w przód o 10 minut.
     [ i ]
        Zmniejsza/zwiększa prędkość odtwarzania o 10%.
     { i }
        Dwukrotnie zmniejsza/zwiększa prędkość odtwarzania.
     Backspace
        Przywraca normalną prędkość odtwarzania.
     < i >
        Skacze w przód/w tył na liście odtwarzania.
     HOME i END
        następna/poprzednia pozycja drzewa odtwarzania z listy wyższego
        poziomu.
     INS i DEL
        następne/poprzednie  alternatywne  źródło  (tylko  lista
        odtwarzania ASX)
     p / SPACJA
        Zatrzymuje odtwarzanie (naciśnięcie jeszcze raz wznawia).
     .
        Krok do przodu. Jednokrotne naciśnięcie zatrzyma odtwarzane,
        każde następne przesunie o jedną klatkę do przodu i znów
        zatrzyma (dowolny inny klawisz wznawia odtwarzanie).
     q / ESC
        Zatrzymuje odtwarzanie i wychodzi.
     + i -
        Zmienia opóźnienia audio o +/- 0.1 sekund.
     / i *
        Zmniejsza/zwiększa głośność.
     9 i 0
        Zmniejsza/zwiększa głośność.
     m
        Wycisza dźwięk.
     # (tylko MPEG i Matroska)
        Przełącza między dostępnymi ścieżkami dźwięku.
     f
        Przełącza tryb pełnoekranowy (zobacz także -fs).
     T
        Przełącza tryb zostań-na-wierzchu (zobacz także -ontop).
     w i e
        Zmniejsza/zwiększa zakres trybu panoramicznego.
     o
        Przełącza tryby OSD: żaden / przewijanie / przewijanie + czas /
        przewijanie + czas + czas całkowity
     d
        Przełącza tryby gubienia klatek: żaden / omiń wyświetlanie /
        omiń dekodowanie (zobacz także -framedrop i -hardframedrop).
     v
        Przełącza wyświetlanie napisów.
     b / j
        Przełącza dostępne napisy.
     F
        Przełącza wyświetlanie tylko wymuszonych napisów
     a
        Przełącza pozycję napisów: góra/środek/dół.
     z i x
        Zmienia opóźnienie napisów o +/- 0.1 sekund.
     r i t
        Przesuwa napisy w górę/w dół.
     i
        Ustawia znak EDL.
     s
        Robi zrzut ekranu (wymaga załadowania filtra screenshot).

(Następujące klawisze działają tylko, jeżeli używasz wyjścia video  ze
     1 i 2
        Modyfikuje kontrast.
     3 i 4
        Modyfikuje jasność.
     5 i 6
        Modyfikuje barwę (kolorów).
     7 i 8
        Modyfikuje nasycenie.

(Następujące klawisze działają tylko ze sterownikiem wyjścia video quartz lub
corevideo.)

     command + 0
        Przeskalowuje okno filmu do połowy oryginalnej wielkości.
     command + 1
        Przeskalowuje okno filmu do oryginalnej wielkości.
     command + 2
        Przeskalowuje okno filmu do dwukrotnej oryginalnej wielkości.
     command + f
        Przełącza tryb pełnoekranowy (zobacz także -fs).
     command + [ i command + ]
        Ustawia przezroczystość okna filmu.

Kontrola wejścia TV

     h i k
        Wybiera poprzedni/następny kanał.
     n
        Zmienia normę.
     u
        Zmienia listę kanałów.

SPOSÓB UŻYCIA

INFORMACJA: Interpreter podopcji (używany na przykład do podopcji -ao pcm)
%n%ciąg_znaków_długości_n
PRZYKAD:
.mplayer/config".  Zbiorem konfiguracyjnym MEncodera jest "mencoder.conf" w
"opcja=<wartość>", wszystko po "#" uważane jest za  komentarz.  Opcje
"true" i wyłączone przez przypisanie im "no", "0", lub "false".  Również
PRZYKAD:
# Używa sterownika Matrox jako domyślnego.
vo=xmga
# Uwielbiam stać na rękach gdy oglądam filmy.
flip=yes
# Dekoduje/koduje wielokrotne zbiory png,
# zaczynaj od mf://maskazbiorów
mf=type=png:fps=25
# Dziwne negatywy są fajne
vf=eq2=1.0:-0.8
"film.avi.conf" z zawartymi w nim opcjami i umieść go w ~/.mplayer/ lub w tym

OPCJE OGÓLNE

-codecs-file <plik> (zobacz także -afm, -ac, -vfm i -vc)

 Pomija standardową ścieżkę poszukiwania i używa podanego pliku zamiast
 dostępnego w systemie lub wbudowanego codecs.conf.

-include <plik konfiguracyjny>

 Określa plik z ustawieniami, który będzie parsowany po tych domyślnych.

-quiet

 Sprawia, że wyjście na konsolę jest mniej gadatliwe; w szczególności
 zapobiegnie to wyświetleniu wiersza stanu (tzn. A:  0.7 V:  0.6 A-V: 0.068
 ...).  Szczególnie przydatne na wolnych terminalach lub na takich, które nie
 obsługują poprawnie znaku powrotu karetki (tzn. \r).

-priority <prio> (Windows only)

 Ustawia priorytet procesu  MPlayera  według  predefiniowanych  ustawień
 dostępnych w Windows. Możliwe wartości <prio>:
     idle|belownormal|normal|abovenormal|high|realtime

 UWAGA: Używanie priorytetu realtime może spowodować zawieszenie systemu.

-v, -verbose

 Zwiększa poziom gadatliwości (raportowania) (więcej -v oznacza większy
 poziom).
     <brak>
        wiadomości czysto informacyjne (domyślne)
     -v
        podstawowe informacje do debugu, nagłówek AVI, wartości funckji
        (debug inicjalizacji)
     -v -v
        Drukuje  indeksy  AVI, kawałki danych wejściowych, więcej
        informacji do debugu (debug odtwarzacza)
     -v -v -v
        Drukuje wszystko związane z parserami danych wejściowych (debug
        parsera)

OPCJE ODTWARZACZA (TYLKO MPLAYER)

-autoq <jakość> (używaj z -vf [s]pp)

 Dynamicznie zmiania poziom postprocesingu w zależności od dostępnego wolnego
 czasu procesora. Numer, który wyszczególnisz, będzie najwyższym poziomem.
 Najczęściej  możesz  używać dużych liczb.  Musisz użyć -vf [s]pp bez
 parametrów, aby ta opcja działała.

-autosync <czynnik>

 Stopniowo dostosowuje synchronizację A/V bazując na pomiarze opóźnień audio.
 Podanie -autosync 0, domyślnie, spowoduje, że "czas" klatki będzie bazował
 wyłącznie na pomiarze opóźnienia audio. Podanie -autosync 1 zrobi to samo,
 ale nieznacznie zmieni algorytm korekcji A/V. Nierówna prędkość odtwarzania
 filmów, które odtwarzane są dobrze z -nosound często może być poprawiona
 przez podanie liczby większej niż 1. Im wyższa wartość tym rezultaty będą
 bliższe zastosowaniu -nosound.  Spróbuj użyć -autosync 30, żeby stłumić
 problemy spowodowanie przez sterowniki dźwięku, które nie mają dokładnego
 pomiaru opóźnień audio. Z tą wartością, jeżeli zdarzy się duże przesunięcie
 synchronizacji  A/V, wyregulowanie potrwa tylko około 1 lub 2 sekund.
 Opóźnienie reakcji na nagłe przesunięcie A/V powinno być jedynym ubocznym
 efektem włączanie tej opcji, dla wszystkich sterowników dźwięku.

-benchmark

 Pokazuje na końcu odtwarzania statystyki użycia procesora i zgubionych
 klatek. Używaj w kombinacji z -nosound i -vo null dla testowania szybkości
 kodeka video.
 UWAGA: Z tą opcją MPlayer ignoruje czas trwania klatki, jeśli odtwarza tylko
 video (można to uznać za nielimitowane fps).

-colorkey <numer>

 Zmienia kolor kluczowy (colorkey) na wybraną wartość RGB. 0x000000 to czarny
 a 0xffffff to biały.  Obsługiwane tylko przez sterowniki wyjścia video
 cvidix, fbdev, svga, vesa, winvidix, xmga, xvidix, xover, xv (zobacz także
 -vo xv:ck), xvmc (zobacz także -vo xv:ck) i directx.

-nocolorkey

 Wyłącza kolor kluczowy.  Obsługiwane tylko przez sterowniki wyjścia video
 cvidix, fbdev, svga, vesa, winvidix, xmga, xvidix, xover, xv (zobacz także
 -vo xv:ck), xvmc (zobacz także -vo xv:ck) i directx.

-crash-debug (kod do debugowania)

 Automatycznie podłącza gdb przy błedzie lub SIGTRAP. Obsługa musi zostać
 wkompilowana poprzez podanie --enable-crash-debug lub posiadanie zbioru
 .developer w katalogu przy konfiguracji.

-edlout <nazwa zbioru>

 Tworzy nowy zbiór i zapisuje decyzyjną listę edycji (EDL) do tego zbioru.
 Podczas odtwarzania, kiedy użytkownik wciśnie "i", wpis o pominięciu dwóch
 ostatnich sekund zostanie zapisany do zbioru. Daje to punkt wyjścia, który
 użytkownik może później dopasować do swoich potrzeb. Szczegółowe informacje
 zawarte są w DOCS/HTML/pl/edl.html.

-enqueue (tylko GUI)

 Dodaje zbiory podane w wierszu poleceń do listy odtwarzania, zamiast
 odtwarzać je od razu.

-fixed-vo (KOD BETA!)

 Wymusza ustawienie jednego systemu video dla wszystkich zbiorów (jedna
 (de)inicjalizacja dla wszystkich zbiorów).  Dlatego też tylko jedno okno
 zostanie otwarte dla wszystkich zbiorów.  Obecnie działa z następującymi
 sterownikami: gl, gl2, mga, svga, x11, xmga, xv, xvidix i dfbmga.

-framedrop (zobacz także -hardframedrop)

 Nie wyświetla niektórych klatek, by utrzymać synchronizacje A/V na wolnych
 komputerach. Filtry video nie będą stosowane do tych klatek. Dla klatek B
 nawet dekodowanie jest całkowicie pominięte.

-h, -help, --help

 Pokazuje krótkie podsumowanie opcji.

-hardframedrop

 Większa intensywność opuszczania klatek (przerywa dekodowanie). Prowadzi do
 zniekształceń obrazu!

-identify

 Pokazuje parametry zbioru w łatwo przeglądalnym formacie.  Wyświetla też
 dokładniejsze informacje o językach i identyfikatorach napisów i ścieżek
 audio.  Skrypt TOOLS/midentify.sh wycina inne napisy MPlayera i (mamy
 nadzieję) zabezpiecza specjalne znaki przed interpretacją przez powłokę.

-idle (zobacz także -slave)

 Sprawia że MPlayer czeka bezczynie zamiast wychodzić jeśli nie ma pliku do
 odtwarzania. Gwnie użyteczne w trybie slave, gdy MPlayer moze być sterowany
 poleceniami wejściowymi.

-input <komendy>

 Ta opcja może być używana do konfiguracji pewnych części systemu wejściowego.
 Ścieżki są względem ~/.mplayer/.
 INFORMACJA: Autopowtarzanie jest obecnie obsługiwane tylko przez joysticki.

 Dostępne są polecenia:

     conf=<plik>
        Określa plik konfiguracyjny warstwy kontroli, inny niż domyślny
        ~/.mplayer/input.conf.  Jeżeli nie podano pełnej ścieżki, pod
        uwagę brany jest ~/.mplayer/<plik>.
     ar-delay
        Opóźnienie w milisekundach przed rozpoczęciem automatyczniego
        powtarzania klawisza (0 żeby wyłączyć).
     ar-rate
        Ilość  generowanych  przyciśnięć klawisza na sekundę przy
        autopowtarzaniu.
     keylist
        Lista wszystkich klawiszy, które mogą być przypisane do komend.
     cmdlist
        Lista wszystkich komend, które mogą być przypisane do klawiszy.
     js-dev
        Wybiera używany joystick (domyślnie: /dev/input/js0).
     file=<nazwazbioru>
        Czyta polecenia z podanego zbioru.  Opcja głównie przydatna
        przy kolejce FIFO.
        INFORMACJA: Jeśli podany zbiór jest kolejką, MPlayer otwiera
        oba końce, więc można kilkukrotnie napisać "echo "seek 10" >
        mp_pipe" i kolejka będzie działać.

-key-fifo-size <2-65000>

 Ustala wielkość kolejki buforującej naciśnięcia klawiszy (domyślnie: 10).
 Kolejka wielkości n może zbuforować (n-1) zdarzeń.  Jeśli jest zbyt małe
 niektóre zdarzenia mogą zaginąć (co prowadzi do "zaciętego przycisku myszy" i
 podobnych efektów). Jeśli jest zbyt duże może wyglądać że MPlayer zawiesił
 się  gdy  przetwarza zbuforowane zdarzenia.  Żeby utrzymać takie samo
 zachowanie jak przed wprowadzeniem tej opcji, ustaw 2 dla Linuksa i 1024 dla
 Windows.

-lircconf <plik> (tylko z LIRC)

 Wskazuje plik konfiguracyjny dla LIRC (domyślnie: ~/.lircrc).

-list-options

 Wyświetla wszystkie dostępne opcje.

-loop <ilość>

 Powtarza film <ilość> razy. 0 oznacza zawsze.

-menu (tylko z menu OSD)

 Włącza menu OSD.

-menu-cfg <plik> (tylko z menu OSD)

 Wskazuje alternatywny plik konfiguracyjny menu.conf.

-menu-root <wartość> (tylko z menu OSD)

 Wybiera menu główne.

-menu-startup (tylko z menu OSD)

 Wyświetla główne menu zaraz po uruchomieniu MPlayera.

-noconsolecontrols

 Powstrzymuje MPlayera przed czytaniem zdarzeń klawiszy ze standardowego
 wejścia. Użyteczne, jeżeli dane są z niego pobierane. Jest to automatycznie
 włączane, jeśli w wierszu poleceń zostanie odnaleziony -.  Są jednak
 sytuacje, w których sam musisz to aktywować, np. jeżeli otwierasz /dev/stdin
 (albo odpowiednik w Twoim systemie), używasz stdin na liście odtwarzania albo
 zamierzasz czytać z stdin później poprzez polecenia trybu slave loadlist i
 loadfile.

-nojoystick

 Wyłącza obsługę joysticka.

-nolirc

 Wyłącza obsługę LIRC.

-nomouseinput (tylko z X11)

 Wyłącza  obsługę  zdarzeń  wciśnięcia/puszczenia przycisku myszki (menu
 kontekstowe mozplayerxp korzysta z tej opcji).

-nortc (tylko z RTC)

 Wyłącza używanie Linux RTC (real-time clock - /dev/rtc) jako mechanizmu
 mierzenia czasu.

-playlist <nazwa pliku>

 Odtwarza zbiory według pliku listy odtwarzania (w formatach ASX, Winamp, SMIL
 lub jeden zbiór w każdym wierszu).
 INFORMACJA: Opcja ta jest uważana za pozycję wyjściową,  więc  opcje
 następujące po niej odnoszą się tylko do zbiorów na tej liście.
 FIXME: Musi to być bardziej przejrzyste i dokładnie udokumentowane.

-really-quiet (zobacz także -quiet)

 Wyświetla jeszcze mniej komunikatów wyjściowych i stanu niż z opcją -quiet.

-rtc-device <urządzenie>

 Korzysta z określonego urządzenia do synchronizacji przez RTC.

-shuffle

 Odtwarza zbiory w losowej kolejności.

-skin <nazwa> (tylko z GUI)

 Załaduje skórkę z podanego jako parametr katalogu znajdującego się pod
 domyślnymi  katalogami  skórek,   /usr/local/share/mplayer/skins/   i
 ~/.mplayer/skins/.

 PRZYKAD:
     -skin fittyfene
        Próbuje  załadować  /usr/local/share/mplayer/skins/fittyfene,
        później ~/.mplayer/skins/fittyfene.

-slave (zobacz także -input)

 Ta opcja przełącza MPlayera w tryb slave, w którym można go używać jako
 końcówki (backend) dla innych programów. Zamiast przechwytywania wciśniętych
 klawiszy, MPlayer będzie czytał ze standardowego wejścia polecenia oddzielane
 końcem wiersza (\n).
 INFORMACJA: Listę poleceń otrzymasz z -input cmdlist, a ich opis znajdziesz w
 DOCS/tech/slave.txt.

-softsleep

 Używa wysokiej jakości zegarów programowych. Tak dokładne jak RTC, ale nie
 wymaga specjalnych uprawnień. Skutkuje większym obiążeniem procesora.

-sstep <sek>

 Przeskakuje <sek> sekund po każdej klatce. Normalna prędkość odtwarzania
 klatek jest utrzymana, więc odtwarzanie jest szybsze.  Jako że MPlayer
 potrafi przeszukiwać tylko do najbliższej klatki kluczowej, może to być
 niedokładne.

OPCJE DEMUXERA/STRUMIENI

-a52drc <poziom>

 Wybiera poziom Kompresji Dynamiki (Dynamic Range Compression) dla strumieni
 dźwiękowych AC3. <poziom> jest liczbą rzeczywistą od 0 do 1, gdzie 0 oznacza
 brak kompresji, a 1 (domyślne) oznacza pełną kompresję (głośne kawałki są
 przyciszane i vice versa).  Opcja ta jest skuteczna tylko wtedy, kiedy
 strumień AC3 zawiera informacje o wymaganym zasięgu kompresji.

-aid <ID> (zobacz także -alang)

 Wybiera kanał audio (MPEG: 0-31 AVI/OGM: 1-99 ASF/RM: 0-127, VOB(AC3):
 128-159 VOB(LPCM): 160-191 MPEG-TS 17-8190).  MPlayer wyświetli dostępne
 identyfikatory audio, jeśli jest uruchomiony w trybie gadatliwym (-v). Kiedy
 odtwarzany jest strumień MPEG-TS, MPlayer/MEncoder użyje pierwszego programu
 (jeżeli jest dostępny) z wybranym strumieniem.

-alang <kod języka[,kod języka,...]> (zobacz także -aid)

 Określa priorytetową listę języków, w których audio ma być odtwarzane. Różne
 formaty używają różnych kodów. DVD korzysta z dwuliterowych w standardzie
 ISO 639-1, Matroska i NUT operują na trzyliterowych ISO 639-2, a OGM korzysta
 z dowolnego identyfikatora.  MPlayer wyświetli dostępne języki, jeśli jest
 uruchomiony w trybie gatatliwym (-v).

 PRZYKAD:
     mplayer dvd://1 -alang pl,en
        Wybiera z DVD ścieżkę w języku polskim, a jeżeli jej nie ma,
        korzysta z angielskiej.
     mplayer -alang jpn example.mkv
        Odtwarza film w formacie Matroska w języku japońskim.

-audio-demuxer <[+]nazwa> (tylko z opcją -audiofile)

 Wymusza typ demuxera audio dla -audiofile. Użycie "+" przed nazwą wymusza
 ją, wyłącza to niektóre testy.  Podaj nazwę demuksera wypisaną przez
 -audio-demuxer help.  Dla kompatybilności z poprzednimi wersjami akceptuje
 też ID demuxera zdefiniowane w zbiorze libmpdemux/demuxer.h.  -audio-demuxer
 audio albo -audio-demuxer 17 wymusza MP3.

-audiofile <nazwa zbioru>

 Otwórz audio z zewnętrznego zbioru (WAV, MP3 lub Ogg Vorbis) podczas
 odtwarzania filmu.

-audiofile-cache <kBajty>

 Włącza cache dla strumienia używanego przez -audiofile, używając określonej
 ilości pamięci.

-bandwidth <wartość> (tylko z siecią)

 Określa maksymalną szerokość pasma (bitrate) strumienia sieciowego (dla
 serwerów potrafiących przesyłać z różnymi szerokościami pasma).  Przydatne
 jeśli chcesz oglądać na żywo media ze strumieni przy wolnym połączeniu.

-cache <kBajty>

 Ta opcja określa ile pamięci (w kBajtach) ma być użyte do wstępnego
 buforowania zbioru lub URL. Szczególnie przydatne przy powolnych nośnikach.

-cache-min <procent>

 Odtwarzanie rozpocznie się gdy bufor zostanie wypełniony w podanym stopniu.

-cache-seek-min <procent> (jeszcze nie zaimplementowane)

 Jeśli wykonano przewijanie do pozycji w promieniu <procent> wielkości cache
 od aktualnej pozycji, MPlayer poczeka na wypełnienie cache zamiast wykonywać
 przewijanie (domyślnie: 50).

-cdda <opcja1:opcja2> <tylko z CDDA)

 Dostosowuje możliwość czytania CD Audio MPlayera.

 Dostępne są opcje:

     speed=<wartość>
        Ustala prędkość obrotów CD.

     paranoia=<0-2>
        Ustala poziom paranoi.
         0: wyłącza sprawdzanie
         1: sprawdza tylko overlap (domyślne)
         2: pełna korekcja i weryfikacja danych

     generic-dev=<wartość>
        Używa podanego ogólnego urządzenia SCSI.

     sector-size=<wartość>
        Rozmiar bloku jednorazowego czytania.

     overlap=<wartość>
        Wymusza minimalne przeszukiwanie overlap podczas weryfikacji do
        <wartość> sektorów.

     toc-bias
        Zakłada że adres początku pierwszej ścieżki zapisany w TOC
        będzie adresowany jako LBA 0.  Niektóre sterowniki Toshiba
        potrzebują tego by poprawnie określić granice ścieżek.

     toc-offset=<wartość>
        Dodaje <wartość> sektorów do odczytanych wartości podczas
        adresowania ścieżek. Wartość może być ujemna.

     (no)skip
        (Nie)akceptuje niedoskonałe rekonstrukcje danych.

-cdrom-device <ścieżka do urządzenia>

 Ustawia ścieżkę do urządzenia CD-ROM (domyślnie: /dev/cdrom).

-channels <ilość> (zobacz także -af channels)

 Żąda podanej liczby kanałów wyjścowych (domyślnie: 2). MPlayer prosi dekoder
 by dekodował audio do wybranej ilości kanałów. Od dekodera zależy jak (i
 czy) sobie z tym poradzi. Opcja ta jest zazwyczaj potrzebna tylko przy
 odtwarzaniu filmów z dźwiękiem w formacie AC3 (jak DVD). W tym wypadku
 liba52 dekoduje i prawidłowo przerabia dźwięk na wymaganą liczbę kanałów.
 Żeby bezpośrednio kontrolować liczbę kanałów wyjściowych niezależnie od
 liczby zdekodowanych kanałów, użyj filtra channels.
 INFORMACJA: Opcja ta jest honorowana przez kodeki (tylko AC3), filtry
 (surround) i sterowniki wyścia audio (przynajmniej OSS).

 Dostępne są opcje:

     2  stereo
     4  surround
     6  pełne 5.1

-chapter <ID rozdziału[-<ID końcowego rozdziału>] (tylko DVD)

 Określa numer rozdziału od którego należy zacząć odtwarzanie. Może też
 określić numer rozdziału na którym należy skończyć odtwarzanie (domyślnie:
 1).

-cookies (tylko z siecią)

 Wysyła cookies przy żądaniach HTTP.

-cookies-file <nazwa zbioru> (tylko z siecią)

 Czyta HTTP cookies z <nazwa zbioru> (domyślnie ~/.mozilla/ i ~/.netscape/) i
 nie czytaj z miejsc standardowych.  Zakłada że zbiór jest w formacie
 Netscape.

-delay <sekundy>

 Ustawia  opóźnienie  dźwięku  w sekundach (dodatnia lub ujemna liczba
 rzeczywista).
 INFORMACJA: Nie ma gwarancji prawidłowego działania jeśli jest to używane z
 MEncoderem i -ovc copy.

-demuxer <[+]nazwa>

 Wymusza typ demuxera. Użycie "+" przed nazwą wymusza ją, wyłącza to niektóre
 testy.  Podaj nazwę demuksera  wypisaną  przez  -demuxer  help.  Dla
 kompatybilności z poprzednimi wersjami akceptuje też ID demuxera zdefiniowane
 w zbiorze libmpdemux/demuxer.h. -demuxer audio lub -demuxer 17 wymusza MP3.

-dumpaudio (tylko MPlayer)

 Zrzuca surowy, skompresowany strumień audio do ./stream.dump (przydatne z
 MPEG/AC3).  Jeśli podasz więcej niż jedną z -dumpaudio, -dumpvideo i
 -dumpstream, znaczenie ma tylko ostatnia w wierszu poleceń.

-dumpfile <nazwa zbioru> (tylko MPlayer)

 Podaje nazwę zbioru wynikowego dla opcji -dumpaudio /  -dumpvideo  /
 -dumpstream.

-dumpstream (tylko MPlayer)

 Zrzuca surowy strumień do ./stream.dump. Przydatny gdy rippujesz z DVD lub
 sieci. Jeśli podasz więcej niż jedną z -dumpaudio, -dumpvideo i -dumpstream,
 znaczenie ma tylko ostatnia w wierszu poleceń.

-dumpvideo (tylko MPlayer)

 Zrzuca  surowy, skompresowany strumień video do ./stream.dump (niezbyt
 przydatne). Jeśli podasz więcej niż jedną z -dumpaudio, -dumpvideo i
 -dumpstream, znaczenie ma tylko ostatnia w wierszu poleceń.

-dvbin <options>

 Przekazuje zamiast domyślnych następujące opcje modułowi wejścia DVB:

     card=<1-4>
        Użyje karty numer 1-4 (domyślnie: 1).
     file=<nazwa pliku>
        Czyta  listę  kanałów  z  <nazwa pliku>.  Domyślnym jest
        ~/.mplayer/channels.conf.{sat,ter,cbl,atsc} (w zależności od
        Twojej karty) lub w ostateczności ~/.mplayer/channels.conf.

-dvd-device <ścieżka do urządzenia> (tylko DVD)

 Podaje ścieżkę do urządzenia DVD (domyślnie: /dev/dvd). Możesz również
 określić katalog z plikami uprzednio skopiowanymi prosto z DVD (np. przez
 vobcopy).  Zauważ, że -dumpstream jest zazwyczaj lepszym sposobem na
 kopiowanie tytułów DVD (zobacz przykłady).

-dvdangle <ID ujęcia> (tylko DVD)

 Niektóre dyski DVD zawierają sceny, które mogą być oglądane z różnych ujęć.
 Opcja ta informuje MPlayera, którego ujęcia ma używać (domyślnie: 1).

-edl <nazwa pliku>

 Włącza decyzyjną listę edycji (ang. edit decision list (EDL)) podczas
 odtwarzania. Video będzie pomijane, audio będzie wyciszane i włączane
 zgodnie z wpisami w podanym zbiorze. Szczegółowe informacje zawarte są w
 DOCS/HTML/pl/edl.html.

-forceidx

 Wymusza przebudowanie indeksu. Użyteczny dla zbiorów z uszkodzonym indeksem
 (desynchornizacje  A/V itp.).  Umożliwia wyszukiwanie w pliku.  Trwałe
 naprawienie indeksu możliwe jest przy pomocy MEncodera (patrz dokumentacja)
 INFORMACJA: Opcji tej można używać tylko jeśli dany nośnik obsługuje
 wyszukiwanie (czyli nie stdin, kolejka itp.).

-fps <liczba rzeczywista>

 Zmienia prędkość odtwarzania klatek video (framerate) Przydatne jeśli wartość
 w nagłówku jest zła/nie istnieje.

-frames <ilość>

 Odtwarza/konwertuje tylko pierwsze <ilość> klatek, potem wychodzi.

-hr-mp3-seek (tylko z MP3)

 Dokładne przeszukiwanie MP3. Włączone gdy odtwarzamy z zewnętrznego zbioru
 MP3,  gdyż potrzebujemy znaleźć bardzo dokładną pozycję do utrzymania
 synchronizacji A/V. Potrafi być wolne, szczególnie gdy szukamy do tyłu,
 ponieważ trzeba przewinąć do samego początku by znaleźć dokładnie tę klatkę.

-idx (zobacz także -forceidx)

 Przebuduje indeks AVI, jeżeli nie zostanie on znaleziony, umożliwiając
 przeszukiwanie zbioru. Przydatne przy uszkodzonych/niekopletnych zbiorach
 lub źle stworzonych plikach.
 INFORMACJA: Opcji tej można używać tylko jeśli dany nośnik obsługuje
 wyszukiwanie (czyli nie stdin, kolejka itp.).

-ipv4-only-proxy (tylko z siecią)

 Ignoruje proxy dla adresów IPv6. Będzie on nadal używany dla adresów IPv4.

-loadidx <zbiór indeksowy>

 Czyta dane indeksu video z <nazwa zbioru>, zapisane przez -saveidx.  MPlayer
 będzie czytał indeks z podanego zbioru i używał tych danych do przeszukiwania
 zamiast jakiegokolwiek indeksu bezpośrednio w zbiorze AVI.  Dodatkowo,
 MPlayer nie przeszkodzi w załadowaniu zbioru indeksowego wygenerowanego z
 innego AVI, ale to z pewnością wywoła niemiłe rezultaty.
 INFORMACJA: Ta opcja jest przestarzała, ponieważ MPlayer obsługuje już
 OpenDML.

-mc <sekundy/klatkę>

 maksymalna korekcja synchronizacji A-V na klatkę (w sekundach)

-mf <opcja1:opcja2:...>

 Używane przy dekodowaniu z wielu zbiorów PNG lub JPEG.

 Dostępne są opcje:

     w=<wartość>
        szerokość danych wyjściowych (domyślnie: autodetekcja)
     h=<wartość>
        wysokość danych wyjściowych (domyślnie: autodetekcja)
     fps=<wartość>
        ilość klatek na sekundę (fps) w danych wyjściowych (domyślnie:
        25)
     type=<wartość>
        typ zbiorów wejściowych (dostępne: jpeg, png, tga i sgi)

-ni (tylko AVI)

 Wymusza użycie parsera do AVI bez przeplotu (pozwala odtworzyć niektóre
 uszkodzone zbiory AVI).

-nobps (tylko AVI)

 Nie używa średniej ilości bajtów/sekundę do synchronizacji A-V. Pomaga przy
 niektórych zbiorach AVI z uszkodzonym nagłówkiem.

-noextbased

 Wyłącza wybór demuxera oparty na rozszerzeniu zbioru. Domyślnie, kiedy typ
 zbioru (demuxer) nie może być bezsprzecznie wykryty (zbiór nie posiada
 nagłówka lub jest on niewystarczająco pewny), rozszerzenie zbioru jest użyte
 do wybrania demuxera. Zawsze wraca do wyboru demuxera w oparciu o zawartość.

-passwd <hasło> (zobacz także -user) (tylko z siecią)

 Podaje hasło dla autoryzacji HTTP.

-prefer-ipv4

 Używa  IPv4 do połączeń sieciowych.  Jeśli się nie da, automatycznie
 przestawia na IPv6.

-prefer-ipv6

 Używa IPv6 do połączeń sieciowych.  Jeśli się nie da,  automatycznie
 przestawia na IPv4.

-rawaudio <opcja1:opcja2:...>

 Pozwala na odtwarzanie surowych zbiorów audio.  Może też być użyta żeby
 odtworzyć CD z dźwiękiem innym niż 44kHz 16-bit stereo.  Do odtwarzania
 surowych strumieni AC3 użyj -rawaudio on:format=0x2000.

 Dostępne są opcje:

     on
        Używa demuxera surowego dźwięku.
     channels=<ilość>
        ilość kanałów
     rate=<częstotliwść>
        częstotliwość próbkowania
     samplesize=<wartość>
        rozmiar próbki w bajtach
     bitrate=<value>
        bitrate dla surowych danych audio
     format=<wartość>
        kod fourcc szesnastkowo

-rawvideo <opcja1:opcja2:...>

 Ta opcja pozwala na odtwarzanie surowych zbiorów video.

 Dostępne są opcje:

     on
        Używa demuxera surowego video.
     fps=<wartość>
        ilość klatek na sekundę (domyślnie: 25.0)
     sqcif|qcif|cif|4cif|pal|ntsc
        ustawia jedną ze standardowych wielkości obrazu
     w=<wartość>
        szerokość obrazu w pikselach
     h=<wartość>
        wysokość obrazu w pikselach
     i420|yv12|yuy2|y8
        ustaw przestrzeń kolorów
     format=<wartość>
        przestrzeń kolorów (fourcc) w hex
     size=<wartość>
        rozmiar ramki w bajtach

-rtsp-stream-over-tcp (tylko z LIVE.COM)

 Używane z URLami "rtsp://" dla określenia, że nadchodzące pakiety RTP i RTCP
 mają być przesyłane przez TCP (używając tego samego połączenia co RTSP).
 Przydatne przy uszkodzonym połączeniu internetowym, które nie przepuszcza
 pakietów UDP (zobacz także http://www.live555.com/mplayer).

-saveidx <nazwa zbioru>

 Wymusza przebudowanie indeksu i zapisuje go w zbiorze <nazwa zbioru>.
 Aktualnie działa to tylko ze zbiorami AVI.
 INFORMACJA: Ta opcja jest przestarzała, ponieważ MPlayer obsługuje już
 OpenDML.

-sb <pozycja w bajtach> (zobacz także -ss)

 Przewija do pozycji określonej w bajtach. Przydatne do odtwarzania z obrazów
 CD-ROM lub zbiorów VOB ze śmieciami na początku.

-speed <0.01-100>

 Zwalnia lub przyspiesza odtwarzanie o współczynnik podany jako parametr. Nie
 jest pewne działanie z -oac copy.

-srate <Hz>

 Wybiera częstotliwość próbkowania, która  będzie  dalej  wykorzystywana
 (oczywiście karty mają też swoje ograniczenia). Jeżeli wybrana częstotliwość
 jest inna niż w obecnie przetwarzanym strumieniu, w wartwie dźwiękowej
 zostanie zastosowany filtr resample lub lavcresample, aby zniwelować różnicę.
 Opcja -af-adv steruje typem przepróbkowywania.  Domyślne jest  szybkie
 przepróbkowywanie, które może zniekształcić dźwięk.

-ss <czas> (zobacz także -sb)

 Przeskakuje do podanego czasu.

 PRZYKAD:
     -ss 56
        Przeskakuje do 56 sekundy.
     -ss 01:10:00
        Przeskakuje do 1 godziny i 10 minut.

-tskeepbroken

 Informuje MPlayera by nie odrzucał pakietów TS zgłoszonych w strumieniu jako
 błędne. Czasami potrzebne do odtworzenia uszkodzonych zbiorów MPEG-TS.

-tsprobe <ilość bajtów>

 Przy odtwarzaniu strumienia MPEG-TS, opcja ta pozawala podać jak wiele bajtów
 w strumieniu MPlayer ma przeglądać w poszukiwaniu żądanych ID audio i video.

-tsprog <1-65534>

 Przy odtwarzaniu strumienia MPEG-TS pozwala podać który program (jeśli jest
 kilka) należy odtwarzać. Może być użyta z -vid i -aid.

-tv <opcja1:opcja2:...> (tylko z TV)

 Ta opcja dostosowuje rozmaite właściwości modułu przechwytywania TV.  Żeby
 oglądać telewizję MPlayerem podaj "tv://" lub "tv://<numer_kanału>" albo
 nawet "tv://<nazwa_kanału>" (jak ustawić <nazwę_kanału> podaje opcja channels
 poniżej) jako URL filmu.

 Dostępne są opcje:

     noaudio
        bez dźwięku

     driver=<wartość>
        dostępne sterowniki: dummy, v4l, v4l2, bsdbt848

     device=<wartość>
        Podaje urządzenie TV (domyślnie: /dev/video0).

     input=<wartość>
        Wybiera wejście (domyślnie: 0 - TV, lista jest wypisywana na
        konsoli).

     freq=<wartość>
        Podaje częstotliwość na którą należy ustawić tuner  (np.
        511.250). Nie działa z parametrem channels.

     outfmt=<wartość>
        Podaje format wyjściowy tunera jako nazwę obsługiwaną przez
        sterownik V4L (yv12, rgb32, rgb24, rgb16, rgb15, uyvy, yuy2,
        i420) lub dowolny format określony wartością szesnastkową.
        Jeśli chcesz  poznać  wszystkie  dostępne  formaty  podaj
        outfmt=help.

     width=<wartość>
        szerokość okna wyjściowego

     height=<wartość>
        wysokość okna wyjściowego

     fps=<wartość>
        częstotliwość przechwytywania video (ile klatek na sekundę
        przechwytywać)

     buffersize=<wartość>
        maksymalny rozmiar bufora  przechwytywania  w  megabajtach
        (domyślnie: dynamiczny)

     norm=<wartość>
        bsdbt848 i v4l dopuszczają PAL, SECAM i NTSC. Lista dostępnych
        standardów dla v4l2 jest wyświetlana na konsoli.  Przeczytaj
        też poniższą opcję normid.

     normid=<wartość> (tylko v4l2)
        Ustawia standard TV z podanym numerycznym ID. Zależy on od
        karty przechwytywania. Lista standardów TV jest wypisywana
        przez MPlayera na konsoli.

     channel=<wartość>
        Ustawia tuner na kanał <wartość>.

     chanlist=<wartość>
        dostępne:  argentina,  australia, china-bcast, europe-east,
        europe-west, france, ireland, italy, japan-bcast, japan-cable,
        newzealand, russia, southafrica, us-bcast, us-cable, us-cable-
        hrc

     channels=<kanał>-<nazwa>,<kanał>-<nazwa>,...
        Ustawia nazwy dla kanałów. Używaj _ zamiast spacji w nazwach
        (albo pobaw się cudzysłowami ;-). Nazwy kanałów będą wtedy
        wypisywane  przez  OSD,  a  polecenia  tv_step_channel,
        tv_set_channel i tv_last_channel będą dostępne z pilota (zobacz
        także LIRC). Nie działa z parametrem frequency.
        INFORMACJA: Numer kanału będzie pozycją na liście kanałów,
        licząc od 1.
        PRZYKAD: tv://1, tv://TV1, tv_set_channel 1, tv_set_channel
        TV1

     [brightness|contrast|hue|saturation]=<-100-100>
        Ustawia korekcję obrazu na karcie.

     audiorate=<wartość>
        Ustawia tempo bitowe przechwytywania audio.

     forceaudio
        Przechwytuje audio nawet gdy v4l nie zgłasza żadnych źródeł
        audio.

     alsa
        Przechwytuje z ALSA.

     amode=<0-3>
        Wybiera tryb audio:
         0: mono
         1: stereo
         2: język 1
         3: język 2

     forcechan=<1-2>
        Domyślnie, liczba zapisanych kanałów audio jest automatycznie
        ustawiana zgodnie z ustawieniami audio karty TV.  Ta opcja
        wymusza nagrywanie stereo/mono bez względu na opcję amode i
        wartości zwracane przez v4l. Przydatne jeśli karta TV nie jest
        w stanie zgłosić prawidłowego trybu audio.

     adevice=<wartość>
        ustawia urządzenie audio <wartość> powinna być /dev/... dla OSS
        i ID sprzętu dla ALSA. Zastąp wszystkie ":" w ID sprzętu dla
        ALSA na ".".

     audioid=<wartość>
        Wybiera wyjście audio karty, jeżeli karta ma więcej niż jedno.

     [volume|bass|treble|balance]=<0-65535> (v4l1)

     [volume|bass|treble|balance]=<0-100> (v4l2)
        Te  opcje  ustawiają parametry miksera karty video.  Nie
        przyniesie to żadnych efektów, jeżeli Twoja karta go nie
        posiada. Dla v4l2 50 oznacza domyślną wartość przekazaną przez
        sterownik karty.

     immediatemode=<wartość logiczna>
        Wartość 0 oznacza przechwytywanie i buforowanie audio i video
        razem (domyślna dla MEncodera).  Wartość 1 (domyślna dla
        MPlayera) oznacza przechwytywanie tylko video i pozwolenie na
        przesyłanie dźwięku z karty TV do karty dźwiękowej poprzez
        kabel je łączący.

     mjpeg
        Używa sprzętowej kompresji MJPEG (jeżeli karta  ma  taką
        możliwość).  Gdy  używasz tej opcji, nie musisz podawać
        szerokości i wysokości okna wyjściowego, ponieważ MPlayer
        ustali je automatycznie z wartości decimation (patrz poniżej).

     decimation=<1|2|4>
        wybierz  rozmiar obrazu, który będzie skompresowany przez
        sprzętową kompresję MJPEG:
         1: pełny rozmiar
           704x576  PAL
           704x480  NTSC
         2: średni rozmiar
           352x288  PAL
           352x240  NTSC
         4: mały rozmiar
           176x144  PAL
           176x120  NTSC

     quality=<0-100>
        Wybiera jakość kompresji JPEG (dla pełnego rozmiaru zalecane
        jest < 60).

-user <nazwa użytkownika> (zobacz także -passwd) (tylko sieć)

 Podaje nazwę użytkownika do uwierzytelnienia HTTP.

-user-agent <ciąg>

 Zgłasza <ciąg> jako program użytkownika (user agent) w strumieniowaniu HTTP.

-vid <ID>

 Wybiera  kanał  video (MPG: 0-15 ASF: 0-255 MPEG-TS: 17-8190).  Przy
 odtwarzaniu strumienia MPEG-TS MPlayer/MEncoder użyje pierwszego (dostępnego)
 programu z wybranym strumieniem video.

-vivo <sub-opcje> (KOD DEBUGOWANY)

 Wymusza parametry audio dla demuxera VIVO (do usuwania błędów).

OPCJE OSD/NAPISÓW

INFORMACJA: Zobacz także -vf expand.

-dumpjacosub (tylko MPlayer)

 Konwertuje podane (przy pomocy opcji -sub) napisy na oparty na czasie format
 JACOsub. Tworzy w bieżącym katalogu zbiór dumpsub.js.

-dumpmicrodvdsub (tylko MPlayer)

 Konwertuje podane (przy pomocy opcji -sub) napisy na format MicroDVD. Tworzy
 w bieżącym katalogu zbiór dumpsub.sub.

-dumpmpsub (tylko MPlayer)

 Konwertuje podane (przy pomocy opcji -sub) napisy na format MPlayera - MPsub.
 Tworzy w bieżącym katalogu zbiór dumpsub.mpsub.

-dumpsami (tylko MPlayer)

 Konwertuje podane (przy pomocy opcji -sub) napisy na oparty na czasie format
 SAMI. Tworzy w bieżącym katalogu zbiór dumpsub.smi

-dumpsrtsub (tylko MPlayer)

 Konwertuje podane (przy pomocy opcji -sub) napisy na oparty na czasie format
 SubViewer (SRT). Tworzy w bieżącym katalogu zbiór dumpsub.srt.

-dumpsub (tylko MPlayer) (KOD BETA)

 Zrzuca podstrumień napisów ze strumieni VOB Zobacz także -dump*sub i
 -vobsubout*.

-ffactor <numer> (tylko OSD)

 Zmienia alphamap czcionki. Może być:
     0  zwykła biała czcionka
     0.75 bardzo wąski czarny zarys (domyślne)
     1  wąski czarny zarys
     10  pogrubiony czarny zarys

-flip-hebrew (tylko z FriBiDi)

 Włącza obracanie napisów przy użyciu FriBiDi

-noflip-hebrew-commas

 Zmienia przypuszczenia FriBiDi na temat umiejscowiania przecinków w napisach.
 Używaj, jeśli przecinki są umieszczane na początku zdania zamiast na końcu.

-font <ścieżka do zbioru font.desc> (tylko OSD)

 Szuka czcionek OSD/SUB w innym katalogu (domyślny dla zwykłych czcionek: ~/
 .mplayer/font/font.desc, dla czcionek FreeType: ~/.mplayer/subfont.ttf).
 INFORMACJA: Z FreeType, ta opcja ustala ścieżkę do zbioru czcionki tekstowej.
 Z fontconfig, ta opcja podaje nazwę czcionki wg fontconfig.

 PRZYKAD:
     -font ~/.mplayer/arial-14/font.desc
     -font ~/.mplayer/arialuni.ttf
     -font "Bitstream Vera Sans"

-fontconfig (tylko z fontconfig)

 Włącza stosowanie czcionek zarządzanych przez fontconfig.

-forcedsubsonly

 Wyświetla tylko wymuszone napisy ze strumienia napisów DVD wybranego przez
 np. -slang.

-fribidi-charset <nazwa zestawu> (tylko z FriBiDi)

 Ustala zestaw znaków który zostanie przekazany do FriBiDi przy dekodowaniu
 napisów w innym formacie niż UTF-8 (domyślnie: ISO8859-8).

-ifo <zbior ifo VOBsub>

 Wskazuje zbiór używany do załadowania palety i wielkości ramki napisów
 VOBsub.

-noautosub

 Wyłącza automatyczne ładowanie napisów.

-osdlevel <0-3> (tylko MPlayer)

 wskazuje tryb, w którym powinien włączyć się OSD
     0  tylko napisy
     1  głośność + szukanie (domyślne)
     2  głośność + szukanie + zegar + procent
     3  głośność + szukanie + zegar + procent + całkowity czas

-overlapsub

 Pozwala na wyświetlenie następnego napisu gdy poprzedni jest wciąż widoczny
 (domyślnie: włącza tylko dla niektórych formatów).

-sid <ID> (zobacz także -slang, -vobsubid)

 Wyświetla napisy ze strumienia określongo przez <ID> (0-31).  MPlayer
 wyświetli dostępne identyfikatory, jeśli jest uruchomiony w trybie gadatliwym
 (-v). Jeśli nie możesz wybrać napisów na DVD, wypróbuj -vobsubid.

-slang <kod języka[,kod języka,...]> (zobacz także -sid)

 Określa priorytetową listę języków, w których napisy mają być wyświetlane.
 Różne formaty używają różnych kodów.  DVD korzysta z dwuliterowych w
 standardzie ISO 639-1, Matroska operuje na trzyliterowych ISO 639-2, a OGM
 korzysta z dowolnego identyfikatora.  MPlayer wyświetli dostępne języki,
 jeśli jest uruchomiony w trybie gatatliwym (-v).

 PRZYKAD:
     mplayer dvd://1 -slang pl,en
        Wybiera polskie napisy na DVD a jeśli nie są dostępne to
        angielskie.
     mplayer -slang jpn example.mkv
        Odtwarza plik typu Matroska z japońskimi napisami.

-spuaa <tryb> (tylko z OSD)

 Ustala tryb wygładzania/skalowania dla DVD/VOBsub. Dodanie do trybu wartości
 16 wymusza skalowanie nawet gdy wielkości oryginalnego i przeskalowanego okna
 są takie same.  Mozna to wykorzystać by np. wygładzić napisy rozmyciem
 gaussa. Dostępne są tryby:
     0  brak (najszybszy, bardzo brzydki)
     1  przybliżony (zepsuty?)
     2  pełny (wolny)
     3  dwuliniowy (domyślny, szybki i nienajgorszy)
     4  rozmycie Gaussa (bardzo ładne)

-spualign <-1-2> (tylko OSD)

 Ustala jak powinny być wyrównane napisy SPU (DVD/VOBsub).
     -1  oryginalna pozycja
      0  Wyrównaj na górze (oryginalne/domyślne zachowanie).
      1  Wyrównaj na środku.
      2  Wyrównaj na dole.

-spugauss <0.0-3.0> (tylko OSD)

 Ustawia poziom rozmycia Gaussa przy korzystaniu z -spuaa 4.  Wyższy oznacza
 większe rozmycie (domyślnie: 1.0).

-sub <zbiórnapisów1,zbiórnapisów2,...>

 Używa/wyświetla te zbiory napisów. Tylko jeden zbiór może wyć wyświetlany w
 danej chwili.

-sub-bg-alpha <0-255>

 Ustawia wartość kanału alfa dla napisów i tła OSD.  Większe wartości
 oznaczają większą przezroczystość. 0 oznacza pełną przezroczystość.

-sub-bg-color <0-255>

 Ustawia kolor tła napisów i OSD. Obecnie napisy są w skali szarości, więc
 jest to odpowiednik nasycenia koloru. Wartość 255 oznacza biel a 0 czerń.

-sub-demuxer <[+]nazwa> (tylko -subfile) (KOD BETA)

 Wymusza typ demuxera napisów dla -subfile. Użycie "+" przed nazwą wymusza
 ją, wyłącza to niektóre testy.  Podaj nazwę demuksera wypisaną przez
 -audio-demuxer help. Dla kompatybilności z poprzednimi wersjami akceptuje
 też ID demuxera zdefiniowane w zbiorze libmpdemux/demuxer.h.

-sub-fuzziness <tryb>

 Dostosowuje niedokładność dopasowywania przy szukaniu napisów:
     0  dokładne dopasowanie
     1  Wczytaj wszystkie napisy zawierające nazwę filmu.
     2  Wczytaj wszystkie napisy z aktualnego katalogu.

-sub-no-text-pp

 Wyłącza wszelkie przetwarzanie tekstu po wczytaniu napisów. Stosowane w
 celach wyłapywania błędów.

-subalign <0-2> (tylko OSD)

 Ustala jak napisy powinny być wyrównane do -subpos.
     0  wyrównywanie górnej krawędzi (początkowe/domyślne zachowanie)
     1  wyrównywanie środka
     2  wyrównywanie dolnej krawędzi.

-subcc

 Wyświetla napisy DVD Closed Caption (CC).  To nie są napisy VOB, są to
 specjalne napisy ASCII dla niesłyszących zakodowane w strumieniu danych
 użytkownika VOB na większości DVD z regionu 1. Jak dotąd niespotykane na DVD
 z innych regionów.

-subcp <strona kodowa> (tylko iconv)

 Jeśli Twój system obsługuje iconv(3), możesz użyć tej opcji by ustalić stronę
 kodową napisów.

 PRZYKAD:
     -subcp latin2
     -subcp cp1250

-subcp enca:<język>:<strona powrotna> (tylko ENCA)

 Określa język stosując dwuliterowy kod, by ENCA mogła wykryć stronę kodową
 automatycznie. Jeżeli nie jesteś pewien, podaj cokolwiek i przejrzyj wyjście
 mplayer -v pod kątem dostępnych języków. Powrotna strona kodowa określa jaką
 stronę stosować, jesli autodetekcja zawiedzie.

 PRZYKAD:
     -subcp enca:cs:latin2
        Odgadnij kodowanie, zakładając że napisy są po czesku, jeżeli
        się nie uda, powróć do latin 2.
     -subcp enca:pl:cp1250
        Odgadnij kodowanie dla polskiego, jeżeli się nie uda, powróć do
        cp1250.

-subdelay <sek>

 Opóźnienie napisów o <sek> sekund. Może być ujemne.

-subfile <filename> (KOD BETA)

 Aktualnie bezużyteczne.  To samo co -audiofile, ale dla strumieni napisów
 (OggDS?).

-subfont-autoscale <0-3> (tylko z obsługą FreeType)

 Ustawia tryb autoskalowania.
 INFORMACJA: 0 oznacza, że text scale i OSD scale są wysokością czcionki w
 punktach.

 Może być:

     0  bez automatycznego skalowania
     1  proporcjonalny do wysokości filmu
     2  proporcjonalny do szerokości filmu
     3  proporcjonalny do przekątnej filmu (domyślne)

-subfont-blur <0-8> (tylko FreeType)

 Ustawia promień rozmycia czcionki (domyślnie: 2).

-subfont-encoding <wartość> (tylko FreeType)

 Ustawia kodowanie czcionki. Wartość "unicode" oznacza, że będą wyświetlane
 wszystkie znaki ze zbioru i będzie używany unicode (domyślnie: unicode).

-subfont-osd-scale <0-100> (tylko FreeType)

 Ustawia współczynnik automatycznego skalowania elementów OSD (domyślnie: 6).

-subfont-outline <0-8> (tylko FreeType)

 Ustawia grubość linii zewnętrznej czcionki (domyślnie: 2)

-subfont-text-scale <0-100> (tylko FreeType)

 Ustawia wskaźnik automatycznego skalowania napisów jako procent rozmiaru
 ekranu (domyślnie: 5).

-subfps <tempo>

 Ustawia prędkość (w klatkach/sek) zbioru napisów (domyślnie: jak w filmie).
 INFORMACJA: Tylko dla zbiorów opartych na klatkach np. format MicroDVD.

-subpos <0-100> (przydatne przy -vf expand) (tylko z OSD)

 Ustawia pozycję napisów na ekranie.  Jest to pozioma pozycja napisów w %
 wysokości ekranu.

-subwidth <10-100> (tylko z OSD)

 Określa maksymalną szerokość napisów na ekranie. Przydatne przy wyjściu TV.
 Jest to szerokość napisów w % szerokości ekranu.

-unicode

 Informuje MPlayera by przetwarzał zbiór napisów jako unicode.

-utf8

 Informuje MPlayera by przetwarzał zbiór napisów jako UTF-8.

-vobsub <zbiór VOBsub bez rozszerzenia>

 Określa zbiory VOBsub z napisami.  Jest to pełna ścieżka do zbioru bez
 rozszerzenia, tj. bez ".idx", ".ifo" lub ".sub".

-vobsubid <0-31>

 Określa ID napisów VOBsub.

OPCJE WYJŚCIA AUDIO (TYLKO MPLAYER)

-abs <wartość> (tylko -ao oss) (PRZESTARZAŁE)

 Zmienia wykrytą wielkość bufora sterownika audio/karty.

-format <format> (zobacz także filtr dźwiękowy format )

 Wybiera format próbki używany przez wyjściu warstwy filtrów dźwiękowych na
 kartę dźwiękową. Wartości, które może przyjąć <format> są wymienione poniżej
 w opisie filtry dźwiękowego "format".

-mixer <urządzenie>

 Korzysta z miksera innego niż domyślny /dev/mixer. Przy ALSA jest to nazwa
 miksera.

-mixer-channel <linia miksera>[, indeks miksera] (tylko -ao oss i -ao alsa)

 Ta opcja mówi MPlayerowi, żeby użył innego kanału do sterowania głośnością
 niż domyślne PCM. Część możliwości dla OSS to vol, pcm, line. Żeby znaleźć
 pełną listę możliwości poszukaj SOUND_DEVICE_NAMES w /usr/include/linux/
 soundcard.h. Dla ALSA możesz użyć nazw, które, na przykład, pokazuje
 alsamixer, jak Master, Line, PCM.
 INFORMACJA: Nazwy kanałów miksera ALSA z dołączonym numerem muszą być
 zapisane w formacie <nazwa, numer>, np. kanał nazwany 'PCM 1' w alsamixer
 musi być zamieniony na PCM,1.

-softvol

 Wymusza użycie programowego miksera, zamiast tego w karcie dźwiękowej.

-softvol-max <10.0-10000.0>

 Ustawia maksymalny poziom wzmocnienia w procentach (domyślnie: 110). Wartość
 200 pozwoli na podniesienie głośności do maksimum dwukrotności aktualnego
 poziomu.  Przy wartościach poniżej 100 początkowa głośność (wynosząca 100%)
 będzie powyżej maksimum, czego np. OSD nie potrafi prawidłowo wyświetlić.

-volstep <0-100>

 Ustala wielkość zmiany przy ustawianiu poziomu dźwięku miksera (w procentach
 całego zakresu) (domyślnie: 3).

STEROWNIKI WYJŚCIOWE DŹWIĘKU (TYLKO MPLAYER)

-ao <sterownik1[:podopcja1[=wartość]:...],sterownik2,...[,]>

 Określa prirytetową listę sterowników wyjścia audio.
pominięte.
INFORMACJA: Opcja -vo help pokaże listę wkompilowanych sterowników wyjścia
audio.

PRZYKAD:
     -ao alsa,oss,
        Spróbuje użyć sterownika ALSA, później OSS a potem pozostałych.
     -ao alsa:mmap:noblock:device=hw=0.3
        Ustawia tryb noblock, tryb mmap-mode i nazwę urządzenia jako
        pierwsza karta, czwarte urządzenie

alsa

 sterownik ALSA 0.9/1.x
     mmap
        Ustawia eksperymentalny tryb mmap (mmap-mode) (nie działa dla
        więcej niż 2 kanałów).
     noblock
        Ustawia tryb noblock (noblock-mode).
     device=<urządzenie>
        Ustawia nazwę urządzenia. Zamiast "," w nazwie urządzenia ALSA
        wstaw ".", a zamiast ":" wstaw "=".  Upewnij się że nie
        ustawiasz tego jeśli chcesz uzyskać wyjście w formacie hwac3
        poprzez S/PDIF, chyba że dobrze wiesz jak to prawidłowo
        ustawić.

alsa5

 sterownik ALSA 0.5

oss

 sterownik OSS
     dsp-device
        Ustawia urządzenie wyjściowe dźwięku (domyślnie: /dev/dsp).

sdl

 sterownik dla biblioteki wysoce niezależnej od platformy - SDL (Simple
 Directmedia Layer)
     <sterownik>
        Określa, jaki sterownik dźwięku ma zostać użyty przez SDL
        (domyślnie: SDL wybiera).

arts

 przekazuje dźwięk przez demona aRts

esd

 przekazuje dźwięk przez demona ESD
     <serwer>
        Określa jaki serwer ESD ma zostać użyty (domyślnie: localhost).

jack

 przekazuje dźwięk przez JACK (Jack Audio Connection Kit)
     port=<nazwa>
        Łączy  się z portami o podanej nazwie (domyślnie: porty
        fizyczne).
     name=<nazwa
        Nazwa klienta przekazywana do  JACK  (domyślnie:  MPlayer
        [<PID>]).  Przydatne, jeśli chcesz by pewne połączenia były
        nawiązywane automatycznie.
     (no)estimate
        Ocenia opóźnienie audio, powinno dawać równiejsze odtwarzanie
        video (domyślnie: włączone).

nas

 przekazuje dźwięk przez NAS

coreaudio (tylko Mac OS X)

 rdzenny sterownik Mac OS X

sgi (tylko SGI)

 rdzenny sterownik SGI

sun (tylko Sun)

 rdzenny sterownik Sun
     <urządzenie>
        Określa, jakie urządzenie audio ma zostać użyte (domyślnie:
        /dev/audio).

win32 (tylko Windows)

 rdzenny sterownik waveout Windows

dsound (tylko Windows)

 sterownik wyjścia dźwiękowego Directx DirectSound
     device=<numer urządzenia>
        Określa numer używanego urządzenia. Odtwarzanie pliku z opcją
        -v wyświetli wszystkie dostępne urządzenia.

dxr2 (zobacz także -dxr2) (tylko DXR2)

 specyficzny sterownik Creative DXR2

mpegpes (tylko DVB)

 specyficzny sterownik DVB

null

 Nie przekazuje dźwięku, ale utrzymuje prędkość odtwarzania video. Do testów
 wydajnościowych użyj -nosound.

pcm

 sterownik wyjściowy zapisujący dane w surowych (raw) plikach PCM/wave
     (no)waveheader
        Dołącza lub pomija nagłówek wave (domyślnie: dołącza).  Jeżeli
        nie jest dołączony, zostanie wygenerowane surowe wyjście PCM.
     file=<nazwa pliku>
        Zapisuje  dźwięk  do  <nazwa pliku>  zamiast  domyślnego
        audiodump.wav.  Jeżeli  określono  parametr  nowaveheader,
        domyślnym zbiorem wyjściowym jest audiodump.pcm.

plugin

 sterownik wyjściowy wtyczki

OPCJE WYJŚCIA VIDEO (TYLKO MPLAYER)

-adapter <wartość>

 Ustawia kartę graficzną, która otrzyma obraz. Do poprawnego działania wymaga
 opcji -vm. Listę dostępnych kart otrzymasz stosując tę opcję z -v.  Obecnie
 działa tylko ze sterownikiem wyjścia video directx.

-bpp <głębia>

 Wymusza inną głębię kolorów niż wykryta. Obsługiwane tylko przez sterowniki
 wyjścia video fbdev, dga, svga i vesa.

-brightness <-100-100>

 Modyfikuje jasność wyjścia video (domyślnie: 0).  Nie wszystkie sterowniki
 wyjścia video to obsługują.

-contrast <-100-100>

 Modyfikuje kontrast wyjścia video (domyślnie: 0). Nie wszystkie sterowniki
 wyjścia video to obsługują.

-display <nazwa> (tylko X11)

 Podaje nazwę komputera i numer wyświetlacza serwera X, na którym chcesz
 wyświetlać.

 PRZYKAD:
     -display xtest.localdomain:0

-dr

 Włącz bezpośrednie renderowanie (obsługiwane nie przez wszystkie kodeki i
 wyjścia video)
 UWAGA: Może powodować popsucie OSD/SUB!

-dxr2 <opcja1:opcja2:...>

 Ta opcja jest używana do kontroli sterownika wyjścia video dxr2.

     ar-mode=<wartość>
        tryb proporcji (aspect ratio) (0 = normalny, 1 = panoramiczny,
        2 = letterbox (domyślne))

     iec958-encoded
        Ustawia tryb wyjścia iec958 na zakodowany.

     iec958-decoded
        Ustawia tryb wyjścia iec958 na zdekodowany (domyślne).

     macrovision=<wartość>
        tryb macrovision (0 = wyłączone (domyślne), 1 = agc, 2 = agc 2
        colorstripe 3 = agc 4 colorstripe)

     mute
        wycisza dźwięk

     unmute
        wyłącza wyciszenie dźwięku

     ucode=<wartość>
        ścieżka do microcode

 wyjcie TV

     75ire
        włącza wyjście 7.5 IRE

     no75ire
        wyłącza wyjście 7.5 IRE (domyślne)

     bw
        czarno/białe wyjście TV

     color
        kolorowe wyjście TV (domyślne)

     interlaced
        włącza wyjście TV z przeplotem (domyślne)

     nointerlaced
        wyłącza wyjście TV z przeplotem

     norm=<wartość>
        norma TV (ntsc (domyślna), pal, pal60, palm, paln, palnc)

     square-pixel
        ustawia tryb kwadratowy piksela

     ccir601-pixel
        ustawia tryb ccir601 piksela

 nakadka (Overlay)

     cr-left=<0-500>
        Ustawia wartość obcinania z lewej (domyślnie: 50).

     cr-right=<0-500>
        Ustawia wartość obcinania z prawej (domyślnie: 300).

     cr-top=<0-500>
        Ustawia wartość obcinania z góry (domyślnie: 0).

     cr-bottom=<0-500>
        Ustawia wartość obcinania z dołu (domyślnie: 0).

     ck-[r|g|b]=<0-255>
        Ustawia czerwony (r), zielony (g) lub niebieski (b) kolor
        klucza nakładki.

     ck-[r|g|b]min=<0-255>
        minimalna wartość odpowiedniego klucza koloru

     ck-[r|g|b]max=<0-255>
        maksymalna wartość odpowiedniego klucza koloru

     ignore-cache
        Nie używa zapamiętanych ustawień nakładki.

     update-cache
        Uaktualnia zapisane ustawienia nakładki.

     ol-osd
        Włącza osd w nakładce.

     nool-osd
        Wyłącza osd w nakładce (domyślne).

     ol[h|w|x|y]-cor=<-20-20>
        Modyfikuje rozmiar (h,w) i pozycję (x,y) nakładki w przypadku
        gdy nie pasuje ona do okna (domyślnie: 0).

     overlay
        Włącza nakładkę (domyślne)

     nooverlay
        Włącza TVout.

     overlay-ratio=<1-2500>
        Dostosowuje nakładkę (domyślnie: 1000).

-fbmode <nazwa trybu> (tylko -vo fbdev)

 Zmienia tryb video na opisany etykietą <nazwa trybu> w /etc/fb.modes.
 INFORMACJA: Bufor ramek VESA nie obsługuje zmieniania trybu.

-fbmodeconfig <nazwa zbioru> (tylko -vo fbdev)

 Używa podanego zbioru konfiguracyjnego (domyślnie: /etc/fb.modes).

-fs (zobacz także -zoom)

 Odtwarzanie pełnoekranowe (film w centrum i czarne obramowanie wokół niego).
 Nie wszystkie sterowniki wyjścia video to obsługują.

-fsmode-dontuse <0-31> (PRZESTARZAŁE, używaj opcji -fs)

 Wypróbuj tę opcję, jeżeli masz problemy z trybem pełnoekranowym.

-fstype <typ1,typ2,...>

 Określa priorytetową listę trybów ustawień używanej warstwy pełnoekranowej.
 Możesz wyłączyć tryb poprzedzając go "-".  Jeśli masz kłopoty typu okno
 pełnoekranowe jest przykryte przez inne okna wypróbuj inną kolejność.
 INFORMACJA: -fstype help wyświetla pełną listę dostępnych trybów.

 Dostępne są typy:

     above
        Używa zalecenia _NETWM_STATE_ABOVE jeśli jest to możliwe.
     below
        Używa zalecenia _NETWM_STATE_BELOW jeśli jest to możliwe.
     fullscreen
        Używa zalecenia _NETWM_STATE_FULLSCREEN jeśli jest to możliwe.
     layer
        Używa zalecenia _WIN_LAYER z domyślną warstwą.
     layer=<0...15>
        Używa zalecenia _WIN_LAYER z numerem warstwy.
     netwm
        Wymusza styl NETWM.
     none
        Nie używa warstwy pełnoekranowej.
     stays_on_top
        Używa  zalecenia  _NETWM_STATE_STAYS_ON_TOP  jeśli jest to
        możliwe.

 PRZYKAD:
     layer,stays_on_top,above,fullscreen
        Domyślna kolejność,  będzie  użyta  w  przypadku  podania
        nieprawidłowych lub nieobsługiwanych typów.
     -fullscreen
        Naprawia przełączanie pełnego ekrany na OpenBox 1.x.

-geometry x[%][:y[%]] lub [WxH][+x+y]

 Ustawia gdzie na ekranie ma się początkowo znajdować wyjście. Wielkości x i
 y mierzone są w pikselach od lewego górnego rogu ekranu do lewego górnego
 rogu wyświetlanego obrazu, jeżeli jednak po argumencie podany jest procent,
 to jest on traktowany jak procent wielkości ekranu w danym kierunku.
 Obsługuje to także standardowy format opcji -geometry z X11. Jeśli przy
 pomocy opcji -wid podano zewnętrzne okno to współrzędne x i y są liczone
 względem lewego górnego rogu tego okna a nie ekranu.
 INFORMACJA: Ta opcja jest obsługiwana tylko przez sterowniki wyjścia video
 x11, xmga, xv, xvmc, xvidix, gl, gl2, directx i tdfxfb.

 PRZYKAD:
     50:40
        Umieszcza okno w x=50, y=40
     50%:50%
        Umieszcza okno na środku ekranu
     100%
        Umieszcza okno w śroku prawej krawędzi ekranu
     100%:100%
        Umieszcza okno w prawym dolnym rogu ekranu

-gui-wid <ID okna> (zobacz także -wid) (tylko z GUI)

 Przekazuje do GUI, że ma ono również używać okna X11 i przykleić je na dole
 ekranu  video,  co jest przydatne by osadzić mini-GUI w przeglądarce
 (używającej na przykład wtyczki MPlayer).

-hue <-100-100>

 Modyfikuje barwę sygnału video (domyślnie: 0).  Dzięki tej opcji możesz
 otrzymać kolorowy negatyw obrazu. Nie wszystkie sterowniki wyjścia video to
 obsługują.

-monitor-dotclock <zakres[,zakres,...]> (tylko -vo fbdev i vesa)

 Określa zakres dotclock lub pixelclock monitora.

-monitor-hfreq <zakres[,zakres,...]> (tylko -vo fbdev i vesa)

 Określa zakres częstotliwości poziomej monitora.

-monitor-vfreq <zakres[,zakres,...]> (tylko -vo fbdev i vesa)

 Określa zakres częstotliwości pionowej monitora.

-monitoraspect <stosunek> (zobacz także -aspect)

 Ustawia proporcje Twojego monitora lub ekranu TV.

 PRZYKAD:
     -monitoraspect 4:3 lub 1.3333
     -monitoraspect 16:9 lub 1.7777

-nodouble

 Wyłącza podwójne buforowanie, głównie do celów debugowania.  Podwójne
 buforowanie eliminuje migotanie dzięki przechowywaniu dwóch ramek w pamięci i
 wyświetlaniu jednej, podczas gdy druga jest dekodowana.  Może mieć to
 negatywny wpływ na OSD, ale często usuwa jego migotanie.

-nograbpointer

 Nie przechwytuje kursora muszki po zmianie trybu video (-vm). Przydatne przy
 ustawieniach wieloekranowych.

-nokeepaspect

 Nie utrzymuje proporcji, gdy zmieniany jest rozmiar okna.  Działa obecnie
 tylko ze sterownikami wyjścia video x11, xv, xmga, xvidix oraz directx.
 Dodatkowo, pod X11 Twój manager okien musi rozumieć zalecenia proporcji okna.

-ontop

 Sprawia, że okno zostaje nad innymi oknami.  Obsługiwane przez sterowniki
 wyjścia video używające X11, poza SDL oraz directx, corevideo, quartz, ggi i
 gl2.

-panscan <0.0-1.0>

 Włącza tryb panoramiczny (obcina boki filmu np. 16:9 tak, by pasował na ekran
 4:3 bez czarnych pasków).  Zasięg kontroluje jak duża część obrazu będzie
 przycięta. Działa tylko ze sterownikami wyjścia video xv, xmga, mga, gl,
 quartz, corevideo i xvidix.

-refreshrate <Hz>

 Ustawia  częstotliwość  odświeżania  monitora.  Obecnie opcja ta jest
 obsługiwana tylko przez -vo directx razem z -vm.

-rootwin

 Odtwarza film w głównym oknie (tło pulpitu). Jednak obrazki tła na pulpicie
 mogą przesłaniać okno filmu. Działa tylko ze sterownikami wyjścia video x11,
 xv, xmga, xvidix, quartz, corevideo i directx.

-saturation <-100-100>

 Modyfikuje nasycenie sygnału wyjścia video (domyślnie: 0). Dzięki tej opcji
 można uzyskać obraz w skali szarości. Nie wszystkie sterowniki wyjścia video
 to obsługują.

-screenh <piksele>

 Podaje pionową rozdzielczość ekranu dla sterowników wyjścia video które nie
 znają rozdzielczości ekranu, jak fbdev, x11 i TVout.

-screenw <piksele>

 Podaje poziomą rozdzielczość ekranu dla sterowników wyjścia video które nie
 znają rozdzielczości ekranu, jak fbdev, x11 i TVout.

-stop-xscreensaver (tylko X11)

 Wyłącza wygaszacz ekranu przy starcie i włącza go  ponownie  podczas
 wychodzenia.

-vm

 Próbuje zmienić na inny tryb video. Obsługiwane przez sterowniki wyjścia
 video dga, x11, xv, sdl i directx. Jeżeli jest ona użyta ze sterownikiem
 wyjścia video directx, opcje -screenw, -screenh, -bpp i -refreshrate mogą
 ustawić nowy tryb wyświetlania.

-vsync

 Włącza VBI dla sterowników wyjścia video vesa, dfbmga i svga.

-wid <ID okna> (zobacz także -gui-wid) (tylko X11, OpenGL i DirectX)

 Przekazuje MPlayerowi, by dołączył się do instniejącego okna. Przydatne, by
 osadzić MPlayera w przeglądarce (na przykład za pomocą wtyczki).

-xineramascreen <0-...>

 W konfiguracjach Xinerama (tj. pojedynczy pulpit obejmujący wiele ekranów)
 opcja ta przekaże MPlayerowi na którym ekranie ma wyświetlać film.

-zrbw (tylko -vo zr)

 Wyświetla czarno-biały obraz. Dla optymalnego działania opcja ta może być
 łączona z "-lavdopts gray".

-zrcrop <[szerokość]x[wyskokość]+[x offset]+[y offset]> (tylko -vo zr)

 Wybiera partie obrazu wejściowego do odtwarzania, wielokrotne wystąpienie tej
 opcji włącza tryb cinerama. W trybie cinerama film jest rozdzielany na
 więcej niż jeden TV (lub rzutnik) by stworzyć duży ekran. Opcje pojawiające
 się po zastosowaniu n-tego -zrcrop dotyczą n-tej karty MJPEG, z których każda
 powinna mieć co najmniej -zrdev poza -zrcrop. Przykłady są w sekcji Zr
 dokumentacji oraz są pokazywane przez opcję -zrhelp.

-zrdev <urządzenie> (tylko -vo zr)

 Określa zbiór urządzenia należący do Twojej karty MJPEG, domyślnie sterownik
 ten bierze pierwsze urządzenie v4l które znajdzie.

-zrfd (tylko -vo zr)

 Wymusza  dziesiątkowanie  (decimation): Dziesiątkowanie, określone przez
 -zrhdec i -zrvdec, następuje tylko, gdy sprzęt skalujący potrafi rozciągnąć
 obraz do jego oryginalnych rozmiarów. Ta opcja wymusza dziesiątkowania.

-zrhdec <1|2|4> (tylko -vo zr)

 Poziome dziesiątkowanie (decimation): Informuje sterownik by przekazywał
 tylko co 2-gą lub 4-tą linię/piksel obrazu do karty MJPEG i użył urządzenia
 skalującego karty do rozciągnięcia obrazu do jego oryginalnych rozmiarów.

-zrhelp (tylko -vo zr)

 Wyświetla listę wszystkich opcji -zr*, ich wartości domyślne oraz przykład
 trybu cinerama.

-zrnorm <norma> (tylko -vo zr)

 Wybiera normę TV PAL lub NTSC (domyślnie: nie zmieniać).

-zrquality <1-20> (tylko -vo zr)

 Liczba od 1 (najlepsza) do 20 (najgorsza) określająca jakość kodowania JPEG.

-zrvdec <1|2|4> (tylko -vo zr)

 Pionowe dziesiątkowanie (decimation): Informuje sterownik by przekazywał
 tylko co 2-gą lub 4-tą linię/piksel obrazu do karty MJPEG i użył urządzenia
 skalującego karty do rozciągnięcia obrazu do jego oryginalnych rozmiarów.

-zrxdoff <przesunięcie w osi x> (tylko -vo zr)

 Jeśli film jest mniejszy niż ekran opcja ta określa przesunięcie w poziomie
 od lewego górnego rogu ekranu (domyślnie: obraz wycentrowany).

-zrydoff <przesunięcie w osi y> (tylko -vo zr)

 Jeśli film jest mniejszy niż ekran opcja ta określa przesunięcie w pionie od
 lewego górnego rogu ekranu (domyślnie: obraz wycentrowany).

STEROWNIKI WYJŚCIA VIDEO (TYLKO MPLAYER)

-vo <sterownik1[:podopcja1[=wartość]:...],sterownik2,...[,]>

 Określa priorytetową listę sterowników wyjścia video.
INFORMACJA: Opcja -vo help pokaże listę wkompilowanych sterowników wyjścia
video.

PRZYKAD:
     -vo xmga,xv,
        Najpierw spróbuj wykorzystać sterownik Matrox X11, później Xv i
        na końcu resztę.
     -vo directx:noaccel
        Wykoszysta  sterownik  DirectX  z  wyłączonymi  funkcjami
        przyspieszającymi.

xv (tylko X11)

 Wykorzystuje rozszerzenie XVideo oferowane przez XFree86 4.x, aby włączyć
 sprzętową  akcelerację  odtwarzania.  Jeżeli nie możesz skorzystać ze
 sterownika napisanego specjalnie dla Twojego sprzętu, to prawdopodobnie jest
 najlepsza opcja. Żeby uzyskać informacje jaki kolor kluczowy jest używany i
 jak jest rysowany uruchom MPlayera z opcją -v, i poszukaj wierszy oznaczonych
 na początku [xv common].
     port=<numer>
        Określa port XVideo.
     ck=<cur|use|set>
        Określa  źródło, z którego pobierany jest kolor kluczowy
        (domyślnie: cur).
         cur Opcja domyślna, pobiera kolor kluczowy ustawiony w Xv.
         use Wykorzystuje, ale nie ustawia koloru kluczowego z
            MPlayera (podaj opcję -colorkey, aby to zmienić).
         set Podobnie jak use, ale ustawia również dostarczony kolor
            kluczowy.
     ck-method=<man|bg|auto>
        Ustawia metodę rysowania koloru kluczowego (domyślnie: man).
         man Ręcznie rysuje kolor kluczowy (ogranicza, w niektórych
            przypadkach, migotanie).
         bg  Ustawia kolor kluczowy jako tło.
         auto Pozostawia Xv rysowanie koloru kluczowego.

x11 (tylko X11)

 Sterownik wyjścia video z pamięcią dzieloną, bez sprzętowej akceleracji,
 który działa gdziekolwiek, jeżeli tylko obecne jest X11.

xover (tylko X11)

 Dodaje obsługę X11 dla wszystkich sterowników opartych o overlay.  Obecnie
 użyteczne tylko z tdfx_vid.
     <sterownik_vo>
        Wybiera sterownik, którego należy użyć jako nakładki na X11.

xvmc (tylko X11 z -vc ffmpeg12mc)

 Sterownik wyjścia video, który korzysta z rozszerzenia XvMC (X Video Motion
 Compensation) oferowanego przez XFree86 4.x, aby przyspieszyć dekodowanie
 MPEG-1/2 i VCR2.
     port=<numer>
        Określa port XVideo.
     (no)benchmark
        Nie wyświetla obrazów. Konieczne dla prawidłowego testowania
        wydajności dla sterowników, które zmieniają bufor obrazu tylko
        przy przerysowywaniu monitora (nVidia). Domyślnie nie wyłącza
        wyświetlania obrazu (nobenchmark).
     (no)queue
        Kolejkuje klatki do wyświetlenia, aby umożliwić  bardziej
        równoległą pracę urządzenia video. Może spowodować małą (nie
        zauważalną) stałą desynchronizację A/V (domyślnie: noqueue).
     (no)sleep
        Wykorzystuje funkcję sleep podczas czekania na zakończenie
        renderowania (niezalecane na Linuksie) (domyślnie: nosleep).
     ck=cur|use|set
        To samo co -vo xv:ck (zobacz także -vo xv).
     ck-method=man|bg|auto
        To samo co -vo xv:ck-method (zobacz także -vo xv).

dga (tylko X11)

 Odtwarza video korzystając z rozszerzenia XFree86 Direct Graphics Access.
 Uważany za przeżytek.

sdl (tylko SDL)

 Sterownik wyjścia oparty na wysoce niezależnej od platformy bibliotece SDL
 (Simple Directmedia Layer).  Ponieważ SDL używa własnej warstwy X11, opcje
 MPlayera dotyczące X11 nie mają tu żadnego wpływu.
     driver=<sterownik>
        Wybiera sterownik SDL, który będzie używany do wyświetlania.
     (no)forcexv
        Wykorzystuje rozszerzenie XVideo  przy  odtwarzaniu  przez
        sterownik wyjścia video sdl (domyślnie: forcexv).
     (no)hwaccel
        Wykorzystuje  sprzętowo  wspomagany  skalator  (domyślnie:
        hwaccel).

vidix

 VIDIX (VIDeo Interface for *niX - interfejs video dla *niX) to interfejs do
 możliwości przyspieszających w różnych kartach graficznych. Bardzo szybki
 sterownik wyjścia video na kartach, które go obsługują.
     <podurządzenie>
        Precyzuje, który sterownik VIDIX ma być wykorzystany. Dostępne
        są cyberblade, mach64, mga_crtc2, mga, nvidia, pm2, pm3,
        radeon, rage128, sis i unichrome.

xvidix (tylko X11)

 Nakładka X11 dla VIDIX
     <podurządzenie>
        podobnie jak dla vidix

cvidix

 Standardowa i niezależna od platformy nakładka dla VIDIX, może nawet chodzić
 w konsoli tekstowej z kartami nVidia.
     <podurządzenie>
        podobnie jak dla vidix

winvidix (tylko Windows)

 Nakładka Windows dla VIDIX
     <podurządzenie>
        jak dla vidix

directx (tylko Windows)

 Sterownik wyjścia video korzystający z interfejsu DirectX.
     noaccel
        Wyłącza sprzętową akcelerację. Wypróbuj tę opcję, jeżeli masz
        problemy z wyświetlaniem.

quartz (tylko Mac OS X)

 Sterownik wyjścia video Mac OS X Quartz. W pewnych przypadkach, wydajniejsze
 może się okazać wymuszenie spakowanego formatu wyjściowego YUV, podając np.
 -vf format=yuy2.
     device_id=<numer>
        Określa jakie urządzenia ma być użyte w trybie pełnoekranowym.
     fs_res=<width>:<height>
        Podaje rozdzielczość pełnoekranową (przydatne  na  wolnych
        systemach).

corevideo (Mac OS X 10.4 lub 10.3.9 z QuickTime 7)

 sterownik wyjścia video Mac OS X CoreVideo
     device_id=<numer>
        Określa numer urządzenia używanego w trybie pełnoekranowym.

fbdev (tylko Linux)

 Używa bufora ramki oferowanego przez jądro do wyświetlania obrazu.
     <urządzenie>
        Wybiera nazwę używanego urządzenia fbdev (np. /dev/fb0) albo
        nazwę podurządzenia VIDIX, jeśli zaczyna się od "vidix" (np.
        "vidixsis_vid" włącza sterownik sis).

fbdev2 (tylko Linux)

 Używa  bufora  ramki  oferowanego przez jądro do wyświetlania obrazu,
 alternatywna implementacja.
     <urządzenie>
        Wybiera nazwę używanego urządzenia fbdev (domyślnie: /dev/fb0).

vesa

 Bardzo ogólny sterownik wyjścia video , który powinien działać z wszystkimi
 kartami obsługującymi standard VESA VBE 2.0.
     dga
        Włącza tryb DGA.
     nodga
        Wyłącza tryb DGA.
     neotv_pal
        Włącza wyjście TV karty NeoMagic i ustawia je na normę PAL.
     neotv_ntsc
        Włącza wyjście TV karty NeoMagic i ustawia je na normę NTSC.
     vidix
        Używa sterownika VIDIX.
     lvo:
        Włącza Linux Video Overlay na trybie VESA.

svga

 Sterownik wyjścia video korzystający z biblioteki SVGA.
     <tryb video>
        Ustawia określony tryb video. Tryb może być podany w formacie
        <szerokość>x<wysokość>x<kolory>, np. 640x480x16M lub  numer
        trybu graficznego, np. 84.
     bbosd
        Rysuje OSD w czarnym pasku poniżej filmu (wolniejsze).
     native
        Wykorzystuje tylko rdzenne funkcje rysujące.  Omijane jest
        bezpośrednie renderowanie (direct rendering), OSD i akceleracja
        sprzętowa.
     retrace
        Wymusza zmianę klatki przy przerysowywaniu pionowym. Użyteczne
        tylko z -double. Wywołuje ten sam efekt co opcja -vsync.
     sq
        Spróbuje wykorzystać tryb video z kwadratowymi pikselami.
     vidix
        Używa svga z VIDIX.

gl

 Sterownik wyjścia video OpenGL, wersja prosta. Obraz musi być mniejszy niż
 maksymalny rozmiar tekstury dostępny w Twojej implementacji OpenGL. Zamiarem
 było działanie na nawet najprostszych implementacjach OpenGL, ale robi użytek
 z nowszych rozszerzeń, co daje obsługę większej liczby przestrzenie koloru i
 bezpośredniego renderowania. Radzimy używać -dr jeśli tylko działa, jako że
 w wyższych rozdzielczościach daje to duże przyspieszenie. Kod wykonuje
 niewiele sprawdzań, więc jeśli coś nie działa, to może to być dlatego że
 Twoja karta/implementacja OpenGL tego nie obsługuje nawet jeśli nie dostajesz
 żadnej informacji o błędzie.  Użyj glxinfo albo podobnego narzędzia by
 wyświetlić obsługiwane rozszerzenia OpenGL.
     (no)manyfmts
        Włącza obsługę większej ilości formatów kolorów (RGB i BGR)
        (domyślnie: włączone). Wymaga wersji OpenGL >= 1.2.
     slice-height=<0-...>
        Ilość linii kopiowana do tekstury w jednym kawałku (domyślnie:
        4). 0 oznacza cały obraz.
     (no)osd
        Włącza lub wyłącza obsługę wyświetlania OSD przez OpenGL
        (domyślnie: włączona).  Przeznaczone  głównie  do  testów,
        powinieneś skorzystać z -osdlevel 0, aby wyłączyć OSD.
     (no)scaled-osd
        Zmienia sposób zachowania OSD przy zmianie wielkości okna
        (domyślnie: wyłączone).  Jeżeli  włączone  zachowuje  się
        podobniej do pozostałych wyjść video, co jest lepsze przy
        czcionkach o stałej szerokości znaków, Wyłączone lepiej wygląda
        z czcionkami freetype oraz używa ramek w trybie pełnoekranowym.
     (no)aspect
        Włącza  lub  wyłącza  przeliczanie  proporcji  i  trybu
        panoramicznego  (domyślnie:  włączone).  Wyłączenie  może
        zwiększyć prędkość.
     rectangle=<0,1,2>
        Wybiera używanie prostokątnych tekstur co oszczędza pamięć
        video, ale często jest wolniejsze (domyślnie: 0).
         0: Używa tekstur power_of_two (domyślne).
         1: Używa texture_rectangle, nie kompatybilne ze sprzętową
         konwersją YUV.
         2: Używa texture_non_power_of_two.
     (no)glfinish
        Wywołuje glFinish() przed zamianą buforów. Wolniejsze ale w
        niektórych  przypadkach  daje  lepsze  wyniki  (domyślnie:
        wyłączone).
     swapinterval=<n>
        Minimalna odległość między dwoma zamianami bufora, liczona w
        wyświetlanych klatkach (domyślnie: 1).  1 jest równoważne
        włączeniu VSYNC, 0 wyłączeniu VSYNC. Wartości mniejsze od zera
        pozostawią domyślną wartość systemową. To ogranicza framerate
        do (prędkość odświeżania poziomego / n). Wymaga do działania
        obsługi    GLX_SGI_swap_control.     Z    niektórymi
        (większością/wszystkimi?) implementacjami działa to tylko w
        trybie pełnoekranowym.
     yuv=<n>
        Wybiera typ konwersji YUV do RGB.
         0: Używa konwersji programowej (domyślnie). Kompatybilne ze
         wszystkimi wersjami OpenGL.  Daje kontrolę nad jasnością,
         kontrastem i nasyceniem.
         1: Używa kombinatorów rejestrów.  Używa to rozszerzenia
         specyficznego dla nVidii (GL_NV_register_combiners). Wymaga
         przynajmniej trzech jednostek tekstur.  Daje kontrolę nad
         nasyceniem i barwą.
         2:  Używa  programu fragmentowego.  Wymaga rozszerzenia
         GL_ARB_fragment_program i przynajmniej trzech  jednostek
         tekstur.  Daje  kontrolę  nad  jasnością,  kontrastem,
         nasyceniem i barwą.
         3: Używa programu fragmentowego korzystając z instrukcji
         POW.   Wymaga  rozszerzenia  GL_ARB_fragment_program  i
         przynajmniej trzech jednostek tekstur.  Daje kontrolę nad
         jasnością, kontrastem, nasyceniem, barwą i gammą. Gamma
         może być też ustawiania niezależnie dla składowej czerwonej,
         niebieskiej i zielonej. Metoda 4 jest zazwyczaj szybsza.
         4: Używa programu fragmentowego z dodatkowym podglądem.
         Wymaga rozszerzenia GL_ARB_fragment_program i przynajmniej
         trzech jednostek tekstur.  Daje kontrolę nad jasnością,
         kontrastem, nasyceniem, barwą i gammą. Gamma może być też
         ustawiania niezależnie dla składowej czerwonej, niebieskiej
         i zielonej.
     customprog=<nazwapliku>
        Wczytuje dowolny program fragmentowy z <nazwapliku> Przykład
        znajduje się w TOOLS/edgedetect.fp.

gl2

 Sterownik wyjścia video OpenGL, druga generacja. Obsługuje OSD i obrazy
 większe niż maksymalny rozmiar tekstury.
     (no)glfinish
        tak samo jak w gl (domyślnie: włączone)
     yuv=<n>
        tak samo jak w gl

null

 Nie tworzy danych wyjściowych video. Użyteczne dla testowania wydajności.

aa

 Sterownik wyjścia video ASCII art, który działa na konsoli tekstowej. Możesz
 dostać listę i opis dostępnych podopcji wywołując mplayer -vo aa:help

caca

 Sterownik wyjścia video Colour AsCii Art, który działa na konsoli tekstowej.

bl

 Odtwarzanie video przy użyciu protokołu Blinkenlights UDP. Sterownik jest
 wysoce zależny od sprzętu.
     <podurządzenie>
        Wybiera używane podurządzenie Blinkenlights. Jest to coś typu
        arcade:host=localhost:2323  lub  hdl:file=nazwa1,file=nazwa2.
        Musisz podać podurządzenie.

ggi

 Sterownik wyjścia video dla systemu grafiki GGI.
     <sterownik>
        Wybiera używany sterownik GGI.  Zamień wszystkie  ","  w
        sterowniku przez ".".

directfb

 Odtwarza video korzystając z biblioteki DirectFB.
     (no)input
        Korzysta z kodu klawiszy DirectFB zamiast MPlayera (domyślnie:
        włączone).
     buffermode=single|double|triple
        Podwójne i potrójne buforowanie dają najlepsze efekty, jeżeli
        chcesz uniknąć problemów z rozrywaniem. Potrójny bufor jest
        wydajniejszy niż podwójny, jako że nie blokuje MPlayera w
        trakcie czekania na przerysowanie w pionie. Nie powinno się
        korzystać z pojedynczego buforowanie (domyślnie: pojedynczy).
     fieldparity=top|bottom
        Kontroluje kolejność wyjścia dla ramek z przeplotem (domyślnie:
        wyłączony).  Poprawnymi wartościami są top = najpierw górne
        pola, bottom = najpierw dolne pola. Opcja ta nie ma żadnego
        wpływu na progresywny materiał filmowy (większość filmów MPEG).
        Musisz włączyć tę opcję, jeżeli masz problemy z rozrywaniem/
        brakiem  płynności  ruchów  podczas oglądania materiału z
        przeplotem.
     layer=N
        Wymusi wybranie warstwy o ID N do odtwarzania (domyślnie: -1 -
        auto).
     dfbopts=<lista>
        Podaje listę parametrów dla DirectFB.

dfbmga

 Sterownik  wyjścia  video przeznaczony dla kart Matrox G400/G450/G550,
 wykorzystujący bibliotekę  DirectFB.  Włącza  CRTC2  (drugi  monitor),
 wyświetlając obraz niezależnie od pierwszego.
     (no)input
        tak samo jak directfb (domyślnie: wyłączone)
     buffermode=single|double|triple
        tak samo jak directfb (domyślnie: triple)
     fieldparity=top|bottom
        tak samo jak directfb
     (no)bes
        Włącza Matrox BES (backend scaler - końcowy system skalujący)
        (domyślnie: wyłączony). Daje bardzo dobre rezultaty biorąc pod
        uwagę  zarówno szybkość jak i wyjściową jakość, jako że
        interpolowana obróbka obrazu jest przeprowadzana sprzętowo.
        Działa tylko na wyjściu pierwszego monitora.
     (no)spic
        Wykorzystuje warstwę podobrazu (sub picture layer) Matroksa do
        wyświetlania OSD (domyślnie: włączone).
     (no)crtc2
        Włącza wyjście TV na drugim  wyjściu  karty  (domyślnie:
        włączone).  Jakość wyjściowa jest zadziwiająca, ponieważ jest
        to obraz z pełnym przeplotem i prawidłową synchronizacja pól
        nieparzystych/parzystych.
     tvnorm=pal|ntsc|auto
        Ustawia standard TV karty Matrox bez konieczności zmieniania
        /etc/directfbrc (domyślnie: wyłączony). Poprawne normy to: pal
        =  PAL,  ntsc  =  NTSC.  Specjalną wartością jest auto
        (automatyczne dostrojenie używając systemów PAL/NTSC), ponieważ
        decyduje, który standard ma być wykorzystywany zwracając uwagę
        na ilość klatek na sekundę filmu.

mga (tylko Linux)

 Sterownik wyjścia video przystosowany do kart Matrox, wykorzystujący końcowy
 system skalujący YUV na kartach z serii Gxxx poprzez moduł jądra. Jeżeli
 posiadasz taką kartę, jest to wybór oferujący największą szybkość.
     <urządzenie>
        Wybiera urzywane urządzenie Matrox (domyślnie: /dev/mga_vid).

xmga (tylko Linux, X11)

 Sterownik wyjścia video mga działający w oknie X11.
     <urządzenie>
        Wybiera urzywane urządzenie Matrox (domyślnie: /dev/mga_vid).

3dfx (tylko Linux)

 Sterownik wyjścia video specyficzny dla 3dfx.  Sterownik  ten  używa
 bezpośrednio sprzętu 3dfx na X11. Obsługuje tylko 16 bpp. FIXME: Jak jest
 różnica między 3dfx, tdfxfb i tdfx_vid?

tdfxfb (tylko Linux)

 Sterownik ten wykorzystuje bufor ramki tdfx do wyświetlania filmów z
 akceleracją YUV na kartach 3dfx. FIXME: Jak jest różnica między 3dfx, tdfxfb
 i tdfx_vid?
     <urządzenie>
        Wybiera używane urządzenie fbdev (domyślnie: /dev/fb0).

tdfx_vid (tylko Linux)

 Sterownik wyjścia video przeznaczony dla 3dfx.  Korzysta bezpośrednio z
 modułu jądra tdfx_vid.  FIXME: Jak jest różnica między 3dfx, tdfxfb i
 tdfx_vid?
     <urządzenie>
        Wybiera używane urządzenie fbdev (domyślnie: /dev/fb0).

dxr2 (zobacz także -dxr2) (tylko DXR2)

 Sterownik przeznaczony dla Creative DXR2.
     <sterownik_vo>
        Wybiera podsterownik video używany jako nakładka (x11, xv).

dxr3 (tylko DXR3)

 Sterownik wyjścia video przeznaczony dla chipu dekodującego MPEG - Sigma
 Designs em8300 (Creative DXR3, Sigma Designs Hollywood Plus). Sprawdź
 również filtr video lavc.
     overlay
        Włącza overlay zamiast wyjścia TV.
     prebuf
        Włącza prebuforowanie.
     sync
        Włączą nowy silnik synchronizujący.
     norm=<norma>
        Określa normę TV.
         0: Nie zmienia obecnego standardu (domyślne).
         1: Automatycznie dostraja używając PAL/NTSC.
         2: Automatycznie dostraja używając PAL/PAL-60.
         3: PAL
         4: PAL-60
         5: NTSC

     <0-3>
        Określa numer urządzenia, które ma być użyte, jeżeli masz
        więcej niż jedną kartę em8300.

mpegpes (tylko DVB)

 Sterownik wyjścia video przeznaczony dla DVB, który zapisuje wyjście do pliku
 MPEG-PES, jeśli karta nie jest zainstalowana.
     card=<1-4>
        Określa numer urządzenia, które ma być użyte, jeśli masz więcej
        niż jedną kartę DVB (tylko API V3, tak jak sterowniki z serii
        1.x.y).
     <nazwa zbioru>
        Określa nazwę pliku, do którego zostanie zapisane wyjście
        (domyślnie: ./grab.mpg).

zr (zobacz także -zr* i -zrhelp)

 Sterownik  wyjścia video przeznaczony dla wielu kart przechwytujących/
 odtwarzających MJPEG.

zr2 (zobacz także filtr video zrmjpeg)

 Sterownik wyjścia video drugiej generacji przeznaczony dla wielu kart
 przechwytujących/odtwarzających MJPEG.  Zwróć również uwagę na filtr video
 zrmjpeg.
     dev=<urządzenie>
        Wybiera używane urządzenie.
     pal
        Włącza normę video PAL.
     secam
        Włącza normę video SECAM.
     ntsc
        Włącza normę video NTSC.
     prebuf
        Włącza prebuforowanie, jeszcze nie obsługiwane.

md5sum

 Oblicza sumy MD5 każdej klatki i zapisuje je do  pliku.  Obsługuje
 przestrzenie kolorów RGB24 i YV12. Przydatne przy debugowaniu.
     outfile=<wartość>
        Określa nazwę pliku wyjściowego (domyślnie: ./md5sums).

yuv4mpeg

 Zmienia strumień video na nieskompresowaną sekwencję obrazów YUV 4:2:0 i
 przechowuje ją w pliku (domyślnie: ./stream.yuv). Format jest taki sam jak
 ten stosowany przez mjpegtools, więc jest to przydatne jeśli chcesz poddać
 film obróbce przy pomocy tego pakietu. Obsługuje formaty YV12, RGB (24 bpp)
 i BGR (24bpp).  Możesz tego użyć z opcją -fixed-vo żeby połączyć zbiory o
 tych samych wymiarach i ilości klatek na sekundę.
     interlaced
        Zapisuje ramki z przeplotem, najpierw górne pole.
     interlaced_bf
        Zapisuje ramki z przeplotem, najpierw dolne pole.
     file=<nazwapliku>
        Zapisuje wyjście do zbioru <nazwapliku>, zamiast domyślnego
        stream.yuv.

 INFORMACJA: Jeśli nie podasz żadnej opcji wyjście jest progresywne (czyli bez
 przeplotu).

gif89a

 Zapisuje wszystkie klatki do jednego animowanego pliku GIF w bieżącym
 katalogu.  Obsługuje tylko format RGB z 24 bpp, wyjście natomiast jest
 konwertowane do 256 kolorów.
     <fps>
        Liczba rzeczywista  opisująca  ilość  klatek  na  sekundę
        (domyślnie: 5.0).
     <nazwa zbioru>
        Nazwa zbioru wyjściowego (domyślnie: ./out.gif).

 INFORMACJA: Musisz podać ilość ramek na sekundę przed nazwą zbioru, albo
 stanie się ona częścią nazwy.

 PRZYKAD:
     mplayer video.nut -vo gif89a:15.0:test.gif

jpeg

 Zapisuje każdą klatkę do pliku JPEG w bieżącym katalogu. Każdy plik dostaje
 jako nazwę numer klatki poprzedzony zerami.
     [no]progressive
        Wybiera między standardowym lub progresywnym JPEG (domyślnie:
        noprogressive).
     [no]baseline
        Wybiera, czy ma używać baseline czy nie (domyślnie: baseline).
     optimize=<0-100>
        współczynnik optymalizacji (domyślnie: 100)
     smooth=<0-100>
        współczynnik wygładzania (domyślnie: 0)
     quality=<0-100>
        współczynnik jakości (domyślnie: 75)
     outdir=<nazwa katalogu>
        Określa katalog, w którym  będą  zapisywane  pliki  JPEG
        (domyślnie: ./).
     subdirs=<prefiks>
        Tworzy ponumerowane podkatalogi z określonym prefiksem, gdzie
        zachowa pliki zamiast zapisywać je w bieżącym katalogu.
     maxfiles=<wartość>
        Maksymalna liczba plików zapisywanych do każdego podkatalogu.
        Wartość musi być równa lub większa niż 1 (domyślnie: 1000).

pnm

 Zapisuje każdą klatkę do pliku PNM w bieżącym katalogu. Każdy plik dostaje
 jako nazwę numer klatki poprzedzony zerami.  Obsługuje pliki PPM, PGM i
 PGMYUV w trybie surowym (raw) i ASCII. Zobacz także pnm(5), ppm(5) i pgm(5).
     ppm
        Zapisuje pliki PPM (domyślne).
     pgm
        Zapisuje pliki PGM.
     pgmyuv
        Zapisuje pliki PGMYUV. PGMYUV jest podobny do PGM, ale zawiera
        również przestrzeń U i V umieszczone na dole obrazu.
     raw
        Zapisuje pliki PNM w trybie surowym (raw) (domyślne).
     ascii
        Zapisuje pliki PNM w trybie ASCII.
     outdir=<nazwa katalogu>
        Określa katalog, w którym będą zachowane pliki PNM (domyślnie:
        ./).
     subdirs=<prefiks>
        Tworzy ponumerowane podkatalogi z określonym prefiksem, gdzie
        zachowa pliki zamiast zapisywać je w bieżącym katalogu.
     maxfiles=<wartość>
        Maksymalna liczba plików zapisywanych do każdego podkatalogu.
        Wartość musi być większa lub równa 1 (domyślnie: 1000).

png

 Zapisuje każdą klatkę do pliku PNG w bieżącym katalogu. Każdy plik dostaje
 jako nazwę numer klatki poprzedzony zerami. Obsługuje formaty RGB i BGR z 24
 bpp.
     z=<0-9>
        Określa poziom kompresji. 0 oznacza jej brak, a 9 maksymalną.

tga

 Zapisuje każdą klatkę do pliku TARGA w bieżącym katalogu. Każdy plik dostaje
 jako nazwę numer klatki poprzedzony zerami.  Sterownik ten istnieje by
 dostarczać łatwy sposób bezstratnego zapisywania obrazów bez zewnętrznej
 biblioteki. Obsługuje format BGR[A], z 15, 24 i 32 bpp.  Można wymusić
 konkretny format filtrem video format.

 PRZYKAD:
     mplayer video.nut -vf format=bgr15 -vo tga

OPCJE DEKODOWANIA/FILTROWANIA

-ac <[-|+]kodek1,[-|+]kodek2,...[,]>

 Ustala priorytetową listę używanych kodeków audio, według ich nazw w
 codecs.conf. Użyj "-" przed nazwą kodeka aby go pominąć.  Użyj "+" orzed
 nazwą kodeka by go wymusić, to prawdopodobnie spowoduje błędy! Jeżeli lista
 zakończona jest ',', MPlayer będzie brał pod uwagę również niewymienione na
 niej kodeki.
 INFORMACJA: Możesz pobrać listę dostępnych kodeków poprzez -ac help.

 PRZYKAD:
     -ac mp3acm
        Wymusza kodek MP3 l3codeca.acm.
     -ac mad,
        Próbuje najpierw libmad, później pozostałe.
     -ac hwac3,a52,
        Włącza sprzętowe AC3, programowy kodek AC3, potem pozostałe.
     -ac -ffmp3,
        Pomija kodek MP3 FFmpeg.

-af-adv <force=(0-7):list=(filters)> (zobacz także -af)

 Podaje zaawansowane opcje filtrów audio:

     force=<0-7>
        Wymusza jeden z trybów wstawiania filtrów audio:
         0: Używa całkowicie automatycznego wstawiania filtrów.
         1: Optymalizuje pod względem dokładności (domyślne).
         2: Optymalizuje pod względem szybkości. UWAGA: Niektóre
         funkcje filtów audio mogą po kryjomu przestać działać i może
         spaść jakość dźwięku.
         3: Nie korzysta z automatycznego wstawiania filtórw i
         optymalizacji. UWAGA: MPlayer może wykrzaczyć się podczas
         działania, jeśli będzie ustawiony będzie ten parametr.
         4: Korzysta z automatycznego wstawiania filtrów tak jak w
         przypadku  parametru  0,  ale  używa  przetwarzania
         zmiennoprzecinkowego, jeśli tylko jest to możliwe.
         5: Korzysta z automatycznego wstawiania filtrów tak jak w
         przypadku  parametru  1,  ale  używa  przetwarzania
         zmiennoprzecinkowego, jeśli tylko jest to możliwe.
         6: Korzysta z automatycznego wstawiania filtrów tak jak w
         przypadku  parametru  2,  ale  używa  przetwarzania
         zmiennoprzecinkowego, jeśli tylko jest to możliwe.
         7: Nie korzysta z automatycznego wstawiania filtrów tak jak
         w  przypadku  parametru  3,  ale  używa  przetwarzania
         zmiennoprzecinkowego, jeśli tylko jest to możliwe.

     list=<filtry>
        Tak samo jak -af.

-afm <sterownik1,sterownik2,...>

 Ustala priorytetową listę rodzin kodeków audio, zgodnie z ich nazwami w
 codecs.conf. Powraca do domyślnego, jeżeli żaden z podanych kodeków nie
 będzie działał.
 INFORMACJA: Możesz pobrać listę dostępnych rodzin kodeków poprzez -afm help.

 PRZYKAD:
     -afm ffmpeg
        Używa najpierw kodeków FFmpeg z libavcodec.
     -afm acm,dshow
        Próbuje najpierw kodeki Win32.

-aspect <stosunek> (zobacz także -zoom)

 Zmienia proporcje filmu, w przypadku gdy nie ma ich w odtwarzanym pliku lub
 są podane nieprawidłowe.

 PRZYKAD:
     -aspect 4:3 lub -aspect 1.3333
     -aspect 16:9 lub -aspect 1.7777

-noaspect

 Wyłącza automatyczne wyrównywanie proporcji filmu.

-flip

 Odwraca obraz do góry nogami.

-lavdopts <opcja1:opcja2:...> (KOD DEBUGOWY)

 Określa parametry dekodowania z libavcodec.

 PRZYKAD:
     -lavdopts bug=1

 Dostępne są opcje:

     bug=<wartość>
        Ręczne obejście błędów kodera.
         0: nic
         1: automatyczne wykrywanie błędów
         2 (msmpeg4v3): stare pliki msmpeg4v3 wygenerowane przez lavc
         (bez autodetekcji)
         4 (mpeg4): błąd przeplotu Xvid (automatycznie wykrywany,
         jeśli fourcc==XVIX)
         8  (mpeg4):  UMP4  (automatycznie  wykrywanany,  jeśli
         fourcc==UMP4)
         16  (mpeg4):  błąd wypełnienia (padding) (automatycznie
         wykrywany)
         32 (mpeg4): błąd niedozwolonego vlc (automatycznie wykrywany
         przez fourcc)
         64 (mpeg4): błąd qpel w Xvid i DivX (automatycznie wykrywany
         przez fourcc/wersję)
         128 (mpeg4): qpel w starym standardzie  (automatycznie
         wykrywany przez fourcc/wersję)
         256 (mpeg4): kolejny błąd qpel (automatycznie wykrywany
         przez fourcc/wersję)
         512 (mpeg4): błąd rozmiaru bloku  bezpośredniego  qpel
         (automatycznie wykrywany przez fourcc/wersję)
         1024  (mpeg4): błąd wypełnienia krawędzi (automatycznie
         wykrywany przez fourcc/wersję)

     debug=<wartość>
        Wyświetla informacje debugowania.
         0: wyłączone
         1: informacje o obrazie
         2: kontrola tempa
         4: bitstream
         8: typ makrobloku (MB)
         16: parametr kwantyzacji dla bloku (QP)
         32: wektor ruchu
         0x0040: wizualizacja wektora ruchu (użyj -noslices)
         0x0080: przeskakiwanie makrobloku (MB)
         0x0100: kod startowy
         0x0200: PTS
         0x0400: odporność na błędy
         0x0800: operacje kontrolne zarządzania pamięcią (H.264)
         0x1000: błędy
         0x2000: Wizualizuje parametr kwantyzacji (QP), niższe QP
         jest bardziej zielone.
         0x4000: Wizualizuje typy bloków.

     ec=<wartość>
        Ustawia strategię ukrywania błędów.
         1: Używa silnego filtru odblokowywującego (deblock) dla
         uszkodzonych makrobloków (MB).
         2: iteracyjne szukanie wektorów ruchu (MV) (wolne)
         3: wszystko (domyslnie)

     er=<wartość>
        Ustawia strategię elastycznej obsługi błędów.
         0: wyłączone
         1: ostrożne (Powinna działać z zepsutymi koderami.)
         2: normalne (domyślne) (Działa ze zgodnymi koderami.)
         3: agresywne (Więcej testów, może jednak sprawić problemy
         nawet z poprawnymi strumieniami bitowymi.)
         4: bardzo agresywne

     fast
        Korzysta z optymalizacji niestosujących się do specyfikacji i
        tym samym mogących sprawić problemy (takie jak  prostsza
        dekwantyzacja,  stosowanie  domyślnej  matrycy kwantyzacji,
        stosowanie YUV 4:2:0 i pomijanie kilku testów na wykrycie
        uszkodzonych strumieni bitowych).

     gray
        dekodowanie tylko w skali szarości (trochę szybsze niż w
        kolorze)

     idct=<0-99> (zobacz także -lavcopts)
        Żeby osiągnąć najlepszą jakość dekodowania, używaj tego samego
        algorytmu IDCT do kodowania i dekodowania. Może to jednak
        zmniejszyć dokładność.

     lowres=<numer>[,<s>]
        Dekoduje w niskiej rozdzielczości.  Nie wszystkie  kodeki
        obsługują  dekodowanie  w niskiej rozdzielczości i często
        powoduje to pojawienie się okropnych zniekształceń.  Nie jest
        to żaden błąd, a jedynie efekt uboczny nie dekodowania w pełnej
        rozdzielczości.
         0: wyłączone
         1: 1/2 rozdzielczości
         2: 1/4 rozdzielczości
         3: 1/8 rozdzielczości
        Jeśli podano <s> dekodowanie w niskiej rozdzielczości będzie
        zastosowane tylko jeśli szerokość filmu jest większa lub równa
        <s>.

     sb=<liczba> (tylko MPEG-2)
        Przeskakuje podaną ilość wierszy makrobloków na dole.

     st=<liczba> (tylko MPEG-2)
        Przeskakuje podaną ilość wierszy makrobloków na górze.

     skiploopfilter=<wartośćpomijania>
        Pomija filtr pętli (zwany też  deblokowaniem)  w  czasie
        dekodowania H.264.  Ponieważ filtrowana klatka ma być później
        odniesieniem do dekodowania zależnych klatek powoduje  to
        większy spadek jakości niż nie deblokowanie klatek np. filmu
        MPEG-2. Ale przynajmniej przy szybkich strumieniach HDTV daje
        to duże przyspieszenie bez widocznej utraty jakości.

        <wartośćpomijania> może być dowolna z poniższych:
         none: Nie pomijaj.
         default: Pomija bezsensowne kroki przetwarzania (np. pakiety
         wielkości 0 w AVI).
         nonref: Pomija klatki które do których nie ma odniesień
         (tzn. nie używane do dekodowania innych klatek, błąd nie
         może "narastać").
         bidir: Pomija klatki typu B.
         nonkey: Pomija wszystkie klatki poza kluczowymi.
         all: Pomija wszystkie klatki.

     skipidct=<wartośćpomijania>
        Pomija krok IDCT. To praktycznie zawsze bardzo obniża jakość
        (wartości pomijania takie jak w opcji skiploopfilter).

     skipframe=<wartośćpomijania>
        Całkowicie pomija dekodowanie klatek. Duże przyspieszenie, ale
        urywany ruch i czasami brzytkie artefakty (wartości pomijania
        takie jak w opcji skiploopfilter).

     vismv=<wartość>
        Wizualizuje wektory ruchu.
         0: wyłączona
         1: Wizualizuje przewidziane w przód wektory ruchu (MV) ramek
         P.
         2: Wizualizuje przewidziane w przód wektory ruchu (MV) ramek
         B.
         4: Wizualizuje przewidziane w tył wektory ruchu (MV) ramek
         B.

     vstats
        Wyświetla pewne  statystyki  i  zapisuje  je  w  zbiorze
        ./vstats_*.log.

-noslices

 Wyłącza rysowanie obrazu przez paski/kawałki o wysokości 16 pikseli, zamiast
 tego rysuje wszystko za jednym razem.  Może być szybsze albo wolniejsze,
 zależy to od karty/cache'u.  Działa tylko z kodekami z rodziny libmpeg2 i
 libavcodec.

-nosound

 Nie koduje/odtwarza dźwięku. Użyteczne do testów wydajności.

-novideo

 Nie koduje/odtwarza video.

-oldpp <jakość> (tylko OpenDivX) (PRZESTARZAŁE)

 Używa kodu postprocessingu z OpenDivX zamiast wbudowanego. Zastąpiony przez
 -pp, wewnętrzny postprocessing daje lepszą jakość i jest szybszy. Prawidłowy
 zakres wartości -oldpp zależy od kodeka, najczęściej jest to 0-6, gdzie
 0=wyłączony, 6=powolny/najlepszy.

-pp <jakość> (zobacz także -vf pp)

 Ustawia poziom postprocessingu DLL.  Ta opcja nie wpływa już na -vf pp.
 Działa tylko z Win32 DirectShow DLL, które mają wewnętrzny postprocessing.
 Poprawny zakres dla wartości -pp zależy od kodeka, najczęściej jest to 0-6,
 gdzie 0=wyłączony, 6=powolny/najlepszy.

-pphelp (zobacz także -vf pp)

 Pokazuje streszczenie dostępnych filtrów postprocesu i sposób ich użycia.

-ssf <tryb>

 Określa parametry dla skalowania programowego.

 PRZYKAD:
     -vf scale -ssf lgb=3.0
     lgb=<0-100>
        filtr rozmycia gaussowego (jasność)
     cgb=<0-100>
        filtr rozmycia gaussowego (kolor)
     ls=<0-100>
        filtr wyostrzający (jasność)
     cs=<0-100>
        filtr wyostrzający (kolor)
     chs=<h>
        poziome przesunięcie koloru
     cvs=<v>
        pionowe przesunięcie koloru

-stereo <tryb>

 Wybiera typ wyjścia stereo MP2/MP3.
     0  stereo
     1  lewy kanał
     2  prawy kanał

-sws <typ programowego skalowania> (zobacz także -vf scale i -zoom)

 Określa algorytm skalowania programowego dla opcji -zoom.  Ma to wpływ na
 sterowniki wyjściowe video bez sprzętowej akceleracji, np. x11.

 Dostępne są typy:

     0  szybki, dwuliniowy
     1  dwuliniowy
     2  dwukubiczny (dobra jakość) (domyślne)
     3  eksperymentalny
     4  najbliższy sąsiad (zła jakość)
     5  area
     6  jasność dwukubicznie / kolor dwuliniowo
     7  gauss
     8  sincR
     9  lanczos
     10  naturalna dwusześcienna krzywa sklejana

 INFORMACJA: Niektóre opcje -sws można dostosować. Więcej informacji jest w
 opisie filtra video scale.

-vc <[-|+]kodek1,[-|+]kodek2,...[,]>

 Ustala priorytetową listę używanych kodeków video, według ich nazw w
 codecs.conf.  Użyj "-" przed nazwą kodeka aby go pominąć. Użyj "+" orzed
 nazwą kodeka by go wymusić, to prawdopodobnie spowoduje błędy! Jeżeli lista
 zakończona jest ',', MPlayer będzie brał pod uwagę również niewymienione na
 niej kodeki.
 INFORMACJA: Możesz pobrać listę dostępnych kodeków poprzez -vc help.

 PRZYKAD:
     -vc divx
        Wymusza kodek Win32/VfW DivX.
     -vc divx4,
        Próbuj najpierw kodek divx4linux, później pozostałe.
     -vc -divxds,-divx,
        Pomija kodeki Win32 DivX.
     -vc ffmpeg12,mpeg12,
        Próbuj kodeki libavcodec MPEG-1/2, później libmpeg2, potem
        inne.

-vfm <sterownik1,sterownik2,...>

 Ustala priorytetową listę używanych rodzin kodeków video, zgodnie z ich
 nazwami w codecs.conf. Powraca do domyślnych, jeśli żadna z podanych rodzin
 kodeków nie działa.
 INFORMACJA: Możesz pobrać listę dostępnych rodzin kodeków poprzez -vfm help.

 PRZYKAD:
     -vfm ffmpeg,dshow,vfw
        Najpierw próbuje libavcodec, potem Directshow, potem kodeki VFW
        i, jeśli nadal nic nie nie działa, pozostałe.
     -vfm xanim
        Najpierw próbuje kodek XAnim.

-x <x> (zobacz także -zoom) (tylko MPlayer)

 Skaluje obraz do szerokości <x> (jeśli jest dostępne skalowanie sprzętowe lub
 programowe). Wyłącza przeliczania proporcji.

-xvidopts <opcja1:opcja2:...>

 Podaje dodatkowe parametry przy dekodowaniu Xvid.
 INFORMACJA: Jako że dekodowanie przy pomocy libavcodec jest szybsze niż Xvid
 możesz chcieć używać postprocesingu z libavcodec (-vf pp) i jej dekodera
 (-vfm ffmpeg).

 Wewnętrzne filtry postprocesingu Xvid:
     deblock-chroma
        filtr odblokowywania barwy
     deblock-luma
        filtr odblokowywania jasności
     dering-chroma
        filtr usuwania dzwonienia barwy
     dering-luma
        filtr usuwania dzwonienia jasności
     filmeffect
        Dodaje sztuczną ziarnistość filmu do video. Może zwiększyć
        postrzegalną jakość, jednocześnie obniżając prawdziwą jakość.

 metody wyświetlania
     dr2
        Włącza bezpośrednie wyświetlanie metodą 2 (direct rendering
        method 2).
     nodr2
        Wyłącza bezpośrednie wyświetlanie metodą 2.

-xy <wartość> (zobacz także -zoom)

     wartość<=8
        Skaluje obraz o współczynnik <wartość>.
     wartość>8
        Ustawia szerokość na <wartość> i oblicza wysokość tak, by
        utrzymać prawidłowe proporcje.

-y <y> (zobacz także -zoom) (tylko MPlayer)

 Skaluje obraz do wysokości <y> (jeśli jest dostępne skalowanie sprzętowe lub
 programowe) Wyłącza przeliczenia proporcji.

-zoom

 Włacza skalowanie programowe, jeśli jest dostępne. Umozliwi to skalowanie
 tym sterownikom wyjścia video (jak x11, fbdev), które nie maja skalowania
 sprzetowego,  kiedy to MPlayer domyślnie wyłącza skalowanie z powodów
 wydajnosciowych.

FILTRY AUDIO

-af <filtr1[=parametr1:parametr2:...],filtr2,...>

 Ustawia łańcuch filtrów audio.

INFORMACJA: Aby uzyskać pełną listę dostępnych filtrów audio, skorzystaj z -af
help.

resample[=czprób[:sloppy][:typ]]

 Zmienia częstotliwość próbkowania strumienia audio.  Może być przydatny,
 jeśli masz kartę o stałej stałej, ustalonej częstotliwości próbkowania lub
 jeśli posiadasz starą kartę, która obsłuży max 44.1kHz.  Filtr ten jest
 automatycznie włączany, jeśli zajdzie taka potrzeba. Obsługuje on 16-bitowy
 całkowitoliczbowy lub rzeczywisty, natywny format endian jako dane wejściowe.
 INFORMACJA: Z MEncoderem musisz też użyć opcji -srate <czprób>.
     <czprób>
        Wyjściowa częstotliwość próbkowania w Hz. Przyjmuje wartości z
        zakresu od 8000 do 192000. Jeżeli częstotliwość wejściowa i
        wyjściowa są takie same albo jeżeli ten  parametr  jest
        pominięty,  filtr  jest  automatycznie  wyłączany.  Wysoka
        częstotliwość przeważnie zwiększa jakość dźwięku, szczególnie w
        połączeniu z innymi filtrami.
     <sloppy>
        Pozwala (1) lub nie pozwala (0), aby częstotliwość wyjściowa
        różniła się w nieznacznym stopniu od wartości podanej przez
        parametr <czprób> (domyślnie: 1). Opcja ta może zostać użyta
        jeżeli początek odtwarzania jest bardzo wolny.
     <typ>
        Określa metodę wykorzystywaną przy zmianie próbkowania.
         0: interpolacja liniowa  (szybka,  ale  niska  jakość,
         szczególnie podczas zwiększania częstotliwości próbkowania)
         1: wielofazowe przetwarzanie banku filtrów przy użyciu
         obliczeń  całkowitoliczbowych  (filterbank  and  integer
         processing)
         2: wielofazowe przetwarzanie banku filtrów przy użyciu
         obliczeń zmiennoprzecinkowych  (filterbank  and  integer
         processing) (najwolniejsze, ale dające najlepszą jakość)

 PRZYKAD:
     mplayer -af resample=44100:0:0
        Ustawi częstotliwość wyjściową filtru na 44100Hz, korzystając z
        dokładnego skalowania i interpolacji liniowej.

lavcresample[=czprób[:dług[:lin[:liczba[:obcinanie]]]]]

 Zmienia częstotliwość próbkowania strumienia audio na całkowitą liczbę
 <czprób> wyrażoną w Hz. Obsługuje tylko 16-bitowy natywny format endian.
 INFORMACJA: Z MEncoderem musisz też użyć opcji -srate <czprób>.
     <czprób>
        wyjściowa częstotliwość próbkowania
     <dług>
        długość filtru ze względu na niższą częstotliwość próbkowania
        (domyślnie: 16)
     <lin>
        jeśli 1 to filtry będą  liniowo  interpolowane  pomiędzy
        wielofazowymi pozycjami
     <liczba>
        log2 z liczby wielofazowych pozycji (..., 10->1024, 11->2048,
        12->4096, ...) (domyślnie: 10->1024)
     <obcinanie>
        częstotliwość obcinania (0.0-1.0), domyślne ustawienie zależy
        od długości filtru

sweep[=szybkość]

 Wykonuje przemiatanie sinusoidalne.
     <0.0-1.0>
        Delta funckji sinusoidalnej, żeby usłyszeć przemiatanie dobierz
        bardzo małe wartości.

hrtf[=flaga]

 Head-related transfer function (funkcja transferowa związana z głową):
 Konwertuje wielokanałowe audio do dwóch kanałów przeznaczonych dla słuchawek,
 zachowując przestrzenność dźwięku.

 Flaga Znaczenie
 m   macierzowe dekodowanie tylnego kanału
 s   dwukanałowe dekodowanie macierzowe
 0   brak dekodowania macierzowego (domyślne)

equalizer=[g1:g2:g3:...:g10]

 10 oktawowy korektor graficzny zaimplementowany przy pomocy 10 filtrów
 pasmowych IIR.  Oznacza to, że działa bez względu na format odtwarzanego
 dźwięku. Środkowe częstotliwości dla tych 10 pasm to:

 Nr częstotliwość
 0  31.25 Hz
 1  62.50 Hz
 2  125.00 Hz
 3  250.00 Hz
 4  500.00 Hz
 5  1.00 kHz
 6  2.00 kHz
 7  4.00 kHz
 8  8.00 kHz
 9  16.00 kHz

 Jeżeli częstotliwość próbkowania odtwarzanego dźwięku jest niższa  niż
 środkowa częstotliwość dla odpowiedniego pasma, to jest ono wyłączane.
 Znanym błędem jest to, że właściwości dla najwyższego pasma nie są całkowicie
 symetryczne, jeżeli częstotliwość próbki jest zbliżona do częstotliwości
 środkowej danego pasma.  Można obejść  ten  problem  zwiększając  jej
 częstotliwość, zanim ta dotrze do filtru korektora.
     <g1>:<g2>:<g3>:...:<g10>
        Liczby rzeczywiste określające przyrost w dB dla każdego pasma
        częstotliwości (-12-12).

 PRZYKAD:
     mplayer -af equalizer=11:11:10:5:0:-12:0:5:12:12 media.avi
        Wzmocni dźwięk w wyższych i niższych zakresach częstotliwości,
        wyciszając go jednocześnie około 1kHz.

channels=lkan[:nr:od1:do1:od2:do2:od3:do3:...]

 Dodaje, usuwa, kopiuje lub przekierowuje kanały. Jeżeli podana jest tylko
 opcja <lkan>, filtr używa domyślnego  przekierowywania,  które  działa
 następująco: Jeśli liczba kanałów wyjściowych jest większa niż wejściowych,
 tworzone są puste kanały (w przypadku miksowania z mono do stereo, kanał mono
 jest  powtarzany  w obu kanałach wyjściowych).  Jeżeli liczba kanałów
 wyjściowych jest mniejsza niż wejściowych, nadmiarowe kanały są usuwane.
     <lkan>
        liczba wyjściowych kanałów (1-6)
     <nr>
        liczba dróg przekierowania (1-6)
     <od1:do1:od2:do2:od3:do3:...>
        Pary liczb z zakresu od 0 do 5, które określają, gdzie
        przekierować konkretny kanał.

 PRZYKAD:
     mplayer -af channels=4:4:0:1:1:0:2:2:3:3 media.avi
        Zmieni liczbę kanałów na 4 i ustawi 4 drogi przekierowania,
        które zamienią kanał 0 z 1, a 2 i 3 pozostawią niezmienione.
        Zauważ, że jeżeli odtwarzany był zbiór zawierający 2 kanały,
        kanały 2 i 3 będą puste, ale 0 i 1 zostaną zamienione.
     mplayer -af channels=6:4:0:0:0:1:0:2:0:3 media.avi
        Zmieni liczbę kanałów na 6 i ustawi 4 drogi przekierowania,
        które skopiują kanał 0 do 0 do 3, a kanały 4 i 5 będą zawierały
        ciszę.

format[=format] (zobacz także -format)

 Konwertuje format próbki. Uruchamiany automatycznie, jeżeli jest potrzebny
 przez kartę dźwiękową lub inny filtr.
     <format>
        Wybiera żądany format.  Ogólny format to 'zbe', gdzie 'z'
        oznacza znak ('s' dla ze znakiem lub 'u' dla bez znaku), 'b'
        oznacza ilość bitów na próbkę (16, 24 lub 32) a 'e' oznacza
        który bajt jest wysoki ('le' oznacza little-endian, 'be' big-
        endian a 'ne' format właściwy dla komputera). Prawidłowymi
        wartościami (między innymi) są: 's16le', 'u32be' i 'u24ne'.
        Wyjątkami od tej reguły będącymi ciągle poprawnymi formatami
        są: u8, s8, floatle, floatbe, floatne, mulaw, alaw, mpeg2, ac3
        i imaadpcm.

volume[=v[:sc]

 Implementuje programową regulację głośności. Używaj go ostrożnie, gdyż może
 obniżyć stosunek sygnału do szumu.  W większości wypadków  najlepszym
 rozwiązaniem jest ustawienie miksera PCM na maksymalną wartość, wyłączenie
 filtru i regulacja głośności poziomem głośności ogólnej miksera.  Jeżeli
 Twoja  karta  ma  cyfrowy mikser PCM zamiast analogowego i zauważysz
 przekłamania, użyj miksera MASTER.  Jeżeli do komputera podłączony jest
 zewnętrzny wzmacniacz (co zazwyczaj ma miejsce), poziom hałasu może zostać
 zredukowany poprzez dostrojenie głównego poziomu głośności (master level) i
 pokrętła głośności, dopóki syczenie w tle nie ustanie.
 Ten filtr ma inną właściwość: Mierzy ogólny, maksymalny poziom dźwięku i
 wypisuje go po zakończeniu MPlayera. Oszacowana głośność może być użyta do
 ustawienia poziomu dźwięku w MEncoderze tak, by był używany maksymalny zasięg
 dynamiczny.
 INFORMACJA: Filtr może zostać użyty tylko jeden raz przy przetwarzaniu
 każdego strumienia audio.
     <v>
        Ustawia wzmocnienie w dB dla wszystkich kanałów w strumieniu od
        wartości -200dB do +60dB, gdzie -200dB oznacza całkowite
        wyciszenie a +60dB 1000-krotne wzmocnienie (domyślnie: 0).
     <sc>
        Włącza (1) lub wyłącza (2) soft-clipping (miękkie obcinanie).
        Soft-clipping może sprawić, że dźwięk stanie się łągodniejszy,
        jeżeli zastosowano wysokie poziomy głośności. Uaktywnij tę
        opcję, jeżeli moc głośników jest zbyt niska.
        UWAGA: Metoda ta powoduje przekłamania i powinna być użyta
        tylko w ostateczności.

 PRZYKAD:
     mplayer -af volume=10.1:0 media.avi
        Wzmocni głośność o 10.1dB i zastosuje hard-clipping (twarde
        obcinanie), jeżeli poziom jest zbyt wysoki.

pan=n[:l01:l02:...l10:l11:l12:...ln0:ln1:ln2:...]

 Dowolnie miksuje kanały. Najprościej tłumacząc jest to połączenie filtru
 volume i channels, które może zostać wykorzystane do zmiksowania wielu
 kanałów do kilku, np. dźwięku w trybie stereo do mono lub zmiany "szerokości"
 centralnego głośnika w systemie dźwięku przestrzennego. Filtr jest trudny w
 użyciu i będzie wymagał zastosowania żmudnej metody prób i błędów, zanim
 zostanie osiągnięty oczekiwany rezultat. Liczba parametrów filtru zależy od
 liczby kanałów. Przykład jak zmiksować 6-kanałowy dźwięk do 2 kanałów z
 wykorzystaniem tego filtru znajduje się w części przykładów blisko końca.
     <n>
        liczba kanałów wyjściowych (1-6)
     <lij>
        Jak dużo z kanału wejściowego i jest miksowane w kanał
        wyjściowy j (0-1). Zatem najpierw jest n liczb opisujących co
        robić  z  pierwszym  kanałem  wejściowym,  potem n liczb
        działających na drugim kanale wejściowym itd.  Jeśli dla
        któregoś  kanału  wejściowego  nie  podasz  żadnych liczb
        przyjmowane jest 0.

 PRZYKAD:
     mplayer -af pan=1:0.5:0.5 media.avi
        Zmiksuje dźwięk ze stereo do mono.
     mplayer -af pan=3:1:0:0.5:0:1:0.5 media.avi
        Da 3 kanały wyjściowe, pozostawiając 0 i 1 bez zmian oraz
        miksując 0 i 1 do 2 kanału (który może, na przykład, zostać
        wysłany do subwoofera).

sub[=fc:kan]

 Dodaje kanał subwoofera do strumienia dźwiękowego.  Dane audio użyte do
 stworzenia tego kanału są średnią dźwięku w 0 i 1 kanale. Dźwięk wynikowy
 zostanie poddany działaniu dolnoprzepustowego filtru Butterwortha czwartego
 rzędu z domyślną częstotliwością graniczną na poziomie 60Hz i dodany do
 oddzielnego kanału w strumieniu audio.
 UWAGA: Wyłącz ten filtr, jeżeli odtwarzasz DVD z dźwiękiem w systemie Dolby
 Digital 5.1, w przeciwnym wypadku jego działanie zakłóci dźwięk subwoofera.
     <fc>
        Częstotliwość graniczna filtru dolnoprzepustowego wyrażona w Hz
        (20Hz do 300Hz) (domyślnie: 60Hz). Dla uzyskania najlepszego
        rezultatu, spróbuj ustawić ją na jak najniższą. Wzbogaci to
        doświadczenia płynące z używania dźwięku stereo i w systemie
        przestrzennym.
     <kan>
        Określa numer kanału, do którego zostanie wysłany dźwięk
        subwoofera. Może przyjmować wartości z zakresu od 0 do 5
        (domyślnie: 5).  Zauważ, że liczbą kanałów zwiększy się do
        <kan>, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

 PRZYKAD:
     mplayer -af sub=100:4 -channels 5 media.avi
        Doda kanał subwoofera z ustawioną częstotliwością graniczną na
        100Hz do 4 kanału wyjściowego.

center

 Towrzy kanał centralny z przednich kanałów. Narazie może charakteryzować się
 niską jakością, ponieważ nie wykorzystuje filtru górnoprzepustowego dla
 prawidłowego selekcjonowania, ale, zamiast tego, uśrednia i dzieli na połowę
 oba kanały.
     <ch>
        Określa numer kanału, do którego wstawiony zostanie kanał
        centralny. Wartość tego parametru może być z przedziału 0 do 5
        (domyślnie: 5). Zauważ, że liczba kanałów będzie automatycznie
        zwiększonado <ch>, jeśli zajdzie taka potrzeba.

surround[=opóźnienie]

 Dekoder macierzowo zakodowanego dźwięku przestrzennego takiego jak Dolby
 Surround. Wiele plików zawierających 2 kanały audio, w rzeczywistości
 zawiera dźwięk przestrzenny zakodowany w tym systemie. Aby użyć tego filtru
 potrzebujesz karty z obsługą przynajmniej 4 kanałów.
     <opóźnienie>
        Ustawia opóźnienie w ms dla tylnych głośników (0ms do 1000ms)
        (domyślnie: 20ms).  Powinno być ustawione tak: jeśli d1 to
        odległość od pozycji słuchacza do przednich głośników a d2 to
        odległość od tylnych głośników, to opóźnienie powinno być
        ustawione na 15ms, jeżeli d1 <= d2 i 15 + 5*(d1-d2) jeżeli d1 >
        d2. Domyślna wartość dla d to 20ms.

 PRZYKAD:
     mplayer -af surround=15 -channels 4 media.avi
        Doda dźwięk przestrzenny dekodując dźwięk dla tylnych głośników
        z opóźnieniem 15ms.

delay[=kan1:kan2:...]

 Opóźnia dźwięk wysłany do głośników, tak żeby dotarł on z różnych kanałów
 jednocześnie. Jest to użyteczne, jeżeli masz więcej niż 2 głośniki.
     kan1,kan2,...
        Opóźnienie w ms, które ma być zastosowane do każdego kanału
        (liczba rzeczywsta z zakresu od 0 do 1000).

 Aby obliczyć opóźnienie dla poszczególnych kanałów, wykonaj  następuje
 czynności:

 1. Oblicz odległość od głośników do pozycji słuchacza (w metrach), da Ci to
  wartości od s1 do s5 (dla systemu 5.1).  Nie ma sensu brać pod uwagę
  subwoofera (i tak nie usłyszysz różnicy).

 2. Odejmij odległość od s1 do s5 od odległości maksymalnej tzn. s[i] = max(s)
  - s[i]; i = 1...5.

 3. Oblicz żądane opóźnienia w ms jako d[i] = 1000*s[i]/342; i = 1...5.

 PRZYKAD:
     mplayer -af delay=10.5:10.5:0:0:7:0 media.avi
        Opóźni dźwięk w lewym i prawym przednim głośniku o 10.5ms, dwa
        tylne kanały i subwoofer o 0ms, a centralny o 7ms.

export[=mmapowany_zbiór[:npróbek]]

 Eksportuje przychodzący sygnał do innych procesów używając mapowania pamięci
 (mmap()). Zmapowane obszary zawierają nagłówek:

 int lkan           /*liczba kanałów*/
 int rozm           /*rozmiar bufora*/
 unsigned long long licznik  /*Używany do zachowania synchronizacji,
                aktualizowany za każdym razem kiedy
                eksportowane są nowe dane.*/

 Reszta to 16-bitowe dane (bez przeplotu).
     <mmapowany_zbiór>
        Zbiór, na który należy mapować dane (domyślnie: ~/.mplayer/
        mplayer-af_export).
     <npróbek>
        ilość próbek na kanał (domyślnie: 512)

 PRZYKAD:
     mplayer -af export=/tmp/mplayer-af_export:1024 media.avi
        Wyeksportuje 1024 próbek na kanał do "/tmp/mplayer-af_export".

extrastereo[=wsp]

 Zwiększa (liniowo) różnicę między lewym a prawym kanałem dodając efekt
 "przekazu na żywo" do odtwarzania.
     <wsp>
        Określa współczynnik różnicy wyrażony  liczbą  rzeczywistą
        (domyślnie: 2.5).  Jeśli podasz mu wartość 0.0, dźwięk będzie
        odtwarzany w trybie mono (średnia z dwóch kanałów), przy 1.0,
        dźwięk pozostanie niezmieniony, a jeśli podasz -1.0, lewy kanał
        zostanie zamieniony z prawym.

volnorm[=metoda]

 Maksymalnie zwiększa głośność, nie zniekształcając przy tym dźwięku.
     <metoda>
        Ustawia użwaną metodę.
         1: Używa pojedynczej próbki by wygładzić zaburzenia używając
         standardowej  średniej  ważonej  z  poprzednich  próbek
         (domyślne).
         2: Używa kilku próbek by wygładzić zaburzenia używając
         standardowej średniej ważonej z poprzednich próbek.

ladspa=plik:etykieta[:opcje...]

 Ładuje wtyczkę LADSPA (Linux Audio Developer's Simple Plugin API). Filtr ten
 może mieć wiele instancji, więc można używać  kilku  wtyczek  LADSPA
 jednocześnie.
     <plik>
        Określa plik biblioteki z wtyczką LADSPA.  Jeżeli zmienna
        LADSPA_PATH jest ustawiona, program szuka tam określonego
        pliku.  Jeżeli jednak nie jest ona ustawiona, musisz podać
        pełną ścieżkę do tego zbioru.
     <etykieta>
        Określa filtr wewnątrz biblioteki. Niektóre zbiory zawierają
        tylko jeden filtr, z kolei inne mogą zawierać ich wiele.
        Podanie  tutaj  parametru  "help"  spowoduje  wyświetlenie
        wszystkich dostępnych filtrów w obrębie konkretnej biblioteki,
        zastępuje to funkcję "listplugins" z pakietu SDK LADSPA.
     <parametry>
        Parametry są liczbami rzeczywistymi większymi lub równymi zeru,
        które  określają  zachowanie  załadowanej  biblioteki (np.
        opóźnienie, próg czy wzmocnienie).  W trybie "gadatliwym"
        (dodaj flagę -v do wiersza poleceń MPlayera), wypisywane są
        wszystkie możliwe parametry i ich poprawne zakresy.  Zastępuje
        to funkcję "analyseplugin" z pakietu SDK LADSPA.

comp

 Filtr kompresujący/rozkompresowujący przdatny przy wejściu z mikrofonu.
 Zapobiega przenoszeniu artefaktów przy dużym poziomie dźwięku, a zgłasnia
 przy niskm. Filtr ten nie był testowany i może być nawet bezużyteczny.

gate

 Filtr bramkujący szum podobny do filtru comp. Filtr ten nie był testowany i
 może być nawet bezużyteczny.

FILTRY VIDEO

-vf <filtr1[=parametr1:parametr2:...],filtr2,...>

 Ustawia listę filtrów video i ich opcji.

-vop <...,filtr3[=parametr1:parametr2:...],filtr2,filtr1> (PRZESTARZAŁE)

 Ustawia  listę  filtrów video do zastosowania w odwrotnej kolejności.
 Odradzane na rzecz -vf.
INFORMACJA: Możesz pobrać listę dostępnych filtrów video poprzez -vf help.

-vf-add <filtr1[,filtr2,...]>

 Dodaje podane jako parametry filtry do listy filtrów.

-vf-pre <filtr1[,filtr2,...]>

 Poprzedza listę filtrów podanymi filtrami.

-vf-del <poz1[,poz2,...]>

 Usuwa filtry na podanych pozycjach. Pozycje rozpoczynają się od 0, ujemne
 liczby odnoszą się do końca listy (-1 to ostani).

-vf-clr

 Usuwa wszystkie filtry.

-vf <filtr>=help

 Wyświetla nazwy parametrów i zakresy wartości dla podanego filtru.

-vf <filtr=nazwany_parametr1=wartość1[:nazwany_parametr2=wartość2:...]>

 Ustawia nazwany parametr na podaną wartość. Użyj on/off albo yes/no żeby
 ustawić parametry typu przełącznik.

crop[=w:h:x:y]

 Kadruje daną część partii obrazu i wyrzuca resztę.  Przydatne do usuwania
 czarnych obramowań z szerokoekranowych filmów.
     <w>,<h>
        Szerokość i wysokość obcięcia, domyślnie oryginalna szerokość i
        wysokość.
     <x>,<y>
        Pozycja wycinanego obrazu, domyślnie środek.

cropdetect[=limit:round]

 Oblicza niezbędne parametry przycinania i wyświetla propozycje na standardowe
 wyjście.
     <limit>
        Próg, który może być opcjonalnie podany od niczego (0) do
        wszystkiego (255) (domyślnie: 24).
     <round>
        Wartość, przez którą szerokość/wysokość powinny być podzielne
        (domyślnie: 16).  Offset jest automatycznie dopasowywany tak,
        aby wycentrować film.  Użyj 2, aby otrzymać równe wymiary
        (wymagane przez film 4:2:2).  16 to najlepsza wartość przy
        kodowaniu do większości kodeków.

rectangle[=w:h:x:y]

 Reaguje na przyjmującą dwa parametry dyrektywę "change_rectangle" w zbiorze
 input.conf.
     <w>,<h>
        szerokość i wysokość (domyślnie: -1, maksymalny możliwy rozmiar
        przy którym granice wciąż są widoczne.)
     <x>,<y>
        pozycja lewego górnego rogu (domyślnie: -1,  najwyżej  i
        najbardziej w lewo jak to tylko możliwe)

expand[=w:h:x:y:o:a:r]

 Zwiększa rozdzielczość (nie skaluje) filmu do podanej wartości i umieszcza
 nieprzeskalowany obraz pod współrzędnymi x, y.  Może  być  użyty  do
 umieszczenia napisów/OSD w otrzymanym czarnym pasku.

     <w>,<h>
        Szerokość i wysokość po poszerzeniu (domyślnie: oryginalna
        szerokość, wysokość). Ujemne wartości traktowane są jak zmiany
        oryginalnej wielkości

        PRZYKAD:
          expand=0:-50:0:0
           Dodaje 50 pixeli ramki na dole obrazka.

     <x>,<y>
        pozycja oryginalnego obrazu na rozszerzonym obrazie (domyślnie:
        na środku)

     <o>
        wyświetlanie OSD/napisów
         0: wyłączone (domyślne)
         1: włączone

     <a>
        Rozszerza tak, by pasowało do proporcji, a nie rozdzielczości
        (domyślnie: 0).

        PRZYKAD:
          expand=800::::3/4
           Powiększa do 800x600, chyba że film jest w większej
           rozdzielczości, wtedy powiększa tak, by miał proporcje
           3/4.

     <r>
        Zaokrągla w górę tak żeby wysokość i szerokość były podzielne
        przez <r> (domyślnie: 1).

flip (zobacz także -flip)

 Odwraca obraz do góry nogami.

mirror

 Tworzy lustrzane odbicie względem osi Y.

rotate[=<0-7>]

 Obraca obraz o 90 stopni i ewentualnie go odbija. Dla wartości pomiędzy 4-7
 obracanie wykona się tylko jeżeli obraz jest wyższy niż szerszy.

     0  Obraca o 90 stopni w prawo i odbija (domyślne)

     1  Obraca o 90 stopni w prawo.

     2  Obraca o 90 stopni w lewo.

     3  Obraca o 90 stopni w lewo i odbija.

scale[=w:h[:przeplot[:pom_kol[:parametr[:parametr2[:presize]]]]]]

 Skaluje obraz (wolnym) programowym skalatorem i wykonuje konwersję kolorów
 YUV<->RGB (zobacz także -sws).

     <w>,<h>
        Przeskalowana  szerokość/wysokość  (domyślnie:  oryginalna
        szerokość/wysokość)
        INFORMACJA: Jeżeli podano -zoom, a podane filtry (włączając w
        to libvo) nie potrafią skalować, domyślnie jest d_width/
        d_height!
          0:  skalowana d_width/d_height
         -1:  oryginalna wysokość/szerokość
         -2:   Oblicza  w/h  używając  tej drugiej wartości i
         preskalowanych proporcji.
         -3:  Oblicza w/h używając  tej  drugiej  wartości  i
         oryginalnych proporcji.
         -(n+8): Jak -n powyżej, ale zaokrągla wymiar do najbliższej
         wielokrotności 16.

     <przeplot>
        Przełącza skalowanie z przeplotem.
         0: wyłączone (domyślne)
         1: włączone

     <pom_kol>
        opuszcza informację o kolorach
         0: Użyje wszystkich dostępnych linii wejścia koloru.
         1: Użyje tylko co 2gą linię wejścia koloru.
         2: Użyje tylko co 4tą linię wejścia koloru.
         3: Użyje tylko co 8mą linię wejścia koloru.

     <parametr>[:<parametr2>] (zobacz także -sws)
        Ustawia parametry skalowania zależnie od tego jaki skalator
        został wybrany przez -sws.
         -sws 2 (dwusześciennie): B (rozmazywanie) i C (dzwonienie)
         0.00:0.60 domyślnie
         0.00:0.75 "precyzyjna dwusześcienna" VirtualDuba
         0.00:0.50 krzywa sklejana Catmull-Rom
         0.33:0.33 krzywa sklejana Mitchell-Netravali
         1.00:0.00 sześcienna krzywa B-sklejana
         -sws 7 (gaussian): ostrość (0 (gładkie) - 100 (wyostrzone))
         -sws 9 (lanczos): długość filtra (1-10)

     <presize>
        Skaluje do standardowych wielkości.
         qntsc:  352x240 (ćwierć ekranu NTSC)
         qpal:  352x288 (ćwierć ekranu PAL)
         ntsc:  720x480 (standardowe NTSC)
         pal:   720x576 (standardowe PAL)
         sntsc:  640x480 (NTSC z kwadratowymi pikselami)
         spal:  768x576 (PAL z kwadratowymi pikselami)

dsize[=proporcja|w:h:metoda-proporcji:r]

 Zmienia pożądaną wielkość obrazu/proporcję w wybranym miejscu łańcucha
 filtrów. Proporcja może być podana jako ułamek (4/3) lub liczba rzeczywista
 (1.33). Zamiast tego można podać dokładne wymiary wyjścia. Proszę zauważyć,
 że filtr ten nie przeskalowywuje nic samemu; on tylko ustawia co następne
 skalowania  (sprzętowe  lub  programowe) zrobią przy dostosowywaniu do
 prawidłowych proporcji.

     <w>,<h>
        Nowa wysokość i szerokość obrazu Może być jedną z tych
        specjalnych wartości:
          0:  oryginalna wysokość i szerokość wyświetlania
         -1:  oryginalna wysokość/szerokość filmu (domyślne)
         -2:   Oblicza  w/h  na podstawie drugiej wielkości i
         oryginalnych proporcji wyświetlania.
         -3:  Oblicza w/h na podstawie  drugiej  wielkości  i
         oryginalnych proporcji filmu.

     PRZYKAD:
          dsize=800:-2
           Daje  rozdzielczość  wyjściową  800x600 dla filmu w
           proporcji 4/3, lub 800x450 dla filmu w proporcji 16/9.
     <metoda-proporcji>
        Zmienia wysokość i szerokość według oryginalnych proporcji.
         -1: Ignoruje oryginalne proporcje (domyślne).
          0: Utrzymaj proporcje wyświetlania używając <w> i <h> jako
         maksymalnej rozdzielczości.
          1: Utrzymaj proporcje wyświetlania używając <w> i <h> jako
         minimalnej rozdzielczości.
          2: Utrzymaj proporcje filmu używając <w> i <h> jako
         maksymalnej rozdzielczości.
          3: Utrzymaj proporcje filmu używając <w> i <h> jako
         minimalnej rozdzielczości.

     PRZYKAD:
          dsize=800:600:0
           Daje rozdzielczość wyjściową co najwyżej 800x600, lub
           mniejszą żeby utrzymać proporcje.

     <r>
        Zaokrągla w górę tak by wysokość i szerokość były podzielne
        przez <r> (domyślnie: 1).

yuy2

 Wymusza konwersję programową YV12/I420/422P na YUY2. Przydatne przy kartach/
 sterownikach video, które mają wolną obsługę YV12, ale szybką YUY2.

yvu9

 Wymusza programową konwersję przestrzeni kolorów YVU9 na YV12. Odradzany na
 rzecz skalowania programowego.

yuvcsp

 Obcina wartości kolorów YUV do zakresu CCIR 601 bez  przeprowadzania
 prawdziwej konwersji.

rgb2bgr[=swap]

 Konwersja kolorów RGB 24/32 <-> BGR 24/32
     swap
        Dodatkowo zamienia R <-> B.

palette

 Konwersja przestrzeni kolorów RGB/BGR 8 -> 15/16/24/32bpp przy użyciu palety.

format[=fourcc]

 Ograniczenie przestrzeni kolorów dla następnego filtru bez robienia żadnej
 konwersji. Stosować razem z filtrem skalującym do prawdziwej konwersji.
 INFORMACJA: Listę dostępnych formatów można uzskać wywołując format=fmt=help.
     <fourcc>
        nazwa formatu taka jak rgb15, bgr24, yv12, itp (domyślnie:
        yuy2)

noformat[=fourcc]

 Ograniczenie przestrzeni kolorów dla następnego filtru bez robienia żadnej
 konwersji.  Przeciwnie niż filtr formatu, pozwala na użycie  dowolnej
 przestrzeni kolorów z wyjątkiem tej, którą określiłeś.
 INFORMACJA:  Listę  dostępnych  formatów  można  uzyskać  wywołując
 format=fmt=help.
     <fourcc>
        nazwa formatu taka jak rgb15, bgr24, yv12, itp (domyślnie:
        yv12)

pp[=filtr1[:opcja1[:opcja2...]]/[-]filtr2...] (zobacz także -pphelp)

 Ta opcja uruchamia określony łańcuch podfiltrów postprocessingu. Podfiltry
 muszą być oddzielone znakiem "/" i mogą być wyłączone przez poprzedzenie ich
 znakiem "-".  Każdy podfiltr i niektóre opcje mają długą i krótką nazwę
 których można używać zamiennie, tzn. dr/dering oznaczają to samo.  Wszystkie
 podfiltry mają wspólne opcje określające ich zasięg:
     a/autoq
        Automatycznie wyłącza filtr, jeśli procesor jest zbyt wolny.
     c/chrom
        Filtruje też kolory (domyślne).
     y/nochrom
        Wykonuje tylko filtrowanie jasności (nie filtruje barw).
     n/noluma
        Wykonuje tylko filtrowanie barw (nie filtruje janości).

 INFORMACJA: -pphelp pokaże wszystkie dostępne podfiltry.

 Dostępne są podfiltry

     hb/hdeblock[:różnica[:płaskość]]
        poziomy filtr usuwania efektu blokowego
         <różnica>: Współczynnik różnicy, gdzie większe wartości
         oznaczają większe usuwanie bloków (domyślnie: 32).
         <płaskość>: Współczynnik płaskości, gdzie większe wartości
         oznaczają większe usuwanie bloków (domyślnie: 39).

     vb/vdeblock[:różnica[:płaskość]]
        pionowy filtr usuwania efektu blokowego
         <różnica>: Współczynnik różnicy, gdzie większe wartości
         oznaczają większe usuwanie bloków (domyślnie: 32).
         <płaskość>: Współczynnik płaskości, gdzie większe wartości
         oznaczają większe usuwanie bloków (domyślnie: 39).

     ha/hadeblock[:różnica[:płaskość]]
        dokładny poziomy filtr usuwania efektu blokowego
         <różnica>: Współczynnik różnicy, gdzie większe wartości
         oznaczają większe usuwanie bloków (domyślnie: 32).
         <płaskość>: Współczynnik płaskości, gdzie większe wartości
         oznaczają większe usuwanie bloków (domyślnie: 39).

     va/vadeblock[:różnica[:płaskość]]
        dokładny pionowy filtr usuwania efektu blokowego
         <różnica>: Współczynnik różnicy, gdzie większe wartości
         oznaczają większe usuwanie bloków (domyślnie: 32).
         <płaskość>: Współczynnik płaskości, gdzie większe wartości
         oznaczają większe usuwanie bloków (domyślnie: 39).

     Poziome i pionowe filtry usuwania bloków mają wspólne wartości
     różnicy i płaskości, więc nie można ustawić różnych progów poziomych
     i pionowych.

     h1/x1hdeblock
        eksperymentalny poziomy filtr usuwania efektu blokowego

     v1/x1vdeblock
        eksperymentalny pionowy filtr usuwania efektu blokowego

     dr/dering
        filtr usuwania efektu dzwonienia

     tn/tmpnoise[:próg1[:próg2[:próg3]]]
        redukcja szumów czasowych
         <próg1>: większy -> mocniejsze filtrowanie
         <próg2>: większy -> mocniejsze filtrowanie
         <próg3>: większy -> mocniejsze filtrowanie

     al/autolevels[:f/fullyrange]
        automatyczna korekta jasności / kontrastu
         f/fullyrange: Rozciąga jasność do zakresu (0-255).

     lb/linblenddeint
        Filtr  usuwania przeplotu liniowym rozmyciem, który usuwa
        przeplot z danego bloku stosując do wszystkich linii filtr (1 2
        1).

     li/linipoldeint
        Liniowo interpolujący filtr usuwania przeplotu, który usuwa
        przeplot z danego bloku stosując do  co  drugiej  linii
        interpolację liniową.

     ci/cubicipoldeint
        Kubicznie interpolujący filtr usuwania przeplotu, który usuwa
        przeplot z danego bloku stosując do  co  drugiej  linii
        interpolację kubiczną.

     md/mediandeint
        Medianowy filtr usuwania przeplotu, który usuwa przeplot z
        danego bloku stosując do co drugiej linii filtr medianowy.

     fd/ffmpegdeint
        Filtr usuwania przeplotu z FFmpeg, który usuwa przeplot z
        danego bloku stosując do co drugiej linii filtr (-1 4 2 4 -1).

     l5/lowpass5
        Pionowo stosowany dolnoprzepustowy fir FIR usuwania przeplotu,
        który usuwa przeplot z danego bloku stosując do wszystkich
        linii filtr (-1 2 6 2 -1).

     fq/forceQuant[:kwantyzator]
        Wymusza zastosowanie podanego kwantyzatora zamiast tego z
        wejścia.
         <kwantyzator>: używany kwantyzator

     de/default
        domyślna kombinacja filtrów (hb:a,vb:a,dr:a)

     fa/fast
        szybka kombinacja filtrów (h1:a,v1:a,dr:a)

     ac
        kombinacja filtrów wysokiej jakości (ha:a:128:7,va:a,dr:a)

 PRZYKAD:
     -vf pp=hb/vb/dr/al
        odblokowywanie poziome i pionowe, usuwanie efektu dzwonienia i
        automatyczna korekcja jasności/kontrastu
     -vf pp=de/-al
        domyślne filtry bez korekty jasności/kontrastu
     -vf pp=default/tmpnoise:1:2:3
        domyślne filtry i czasowy odszumiacz
     -vf pp=hb:y/vb:a
        Odblokowywanie  poziome  tylko na jasności i automatyczne
        włączenie lub wyłączenie odblokowywania pionowego w zależności
        od dostępnego czasu procesora.

spp[=jakość[:qp:[:tryb]]

 Prosty filtr postprocessingu, który wielokrotnie kompresuje i dekompresuje
 obraz w kilku (lub - przy jakości 6 - wszystkich) przesunięciach i uśrednia
 wyniki.

     <jakość>
        0-6 (domyślnie: 3)

     <qp>
        Wymusza parametr kwantyzacji (domyślnie: 0, parametr QP z
        video).

     <tryb>
        0: twardy próg (domyślne)
        1: miękki próg (lepiej usuwa efekt  dzwonienia,  większe
        rozmycie)

fspp[=jakość[:qp[:siła]]]

 szybsza wersja prostego filtru postprocesingu

     <jakość>
        4-5 (to samo co w spp; domyślnie: 4)

     <qp>
        Wymusza parametr kwantyzacji (domyślnie: 0, parametr QP z
        video).

     <-15-32>
        Siła filtru, mniejsze wartości dają więcej szczegółów ale też
        więcej artefaktów, podczas gdy większe wartości wygładzają
        obraz ali i rozmywają (domyślnie: 0 - optymalnie pod względem
        PSNR).

pp7[=qp[:tryb]]

 Wariant filtru spp, podobny do spp=6 z 7 punktową DCT gdzie tylko centralna
 próbka jest używana po IDCT.

     <qp> Wymusza parametr kwantyzacji (domyślnie: 0, używaj QP z video).

     <tryb>
        0: twarde obcinanie
        1: miękkie obcinanie (lepiej usuwa dzwonienie, ale bardziej
        rozmyte)
        2: średnie obcinanie (domyślne, dobre rezultaty)

qp=równanie

 filtr zmiany parametru kwantyzacji (QP)

     <równanie>
        jakieś równanie postaci "2+2*sin(PI*qp)"

test

 Tworzy różne wzorce testowe.

rgbtest

 Tworzy  wzorzec  testowy RGB przydatny do wykrywania pomyłek RGB/BGR.
 Powinieneś widzieć czerwony, zielony i niebieski pasek od góry do dołu.

lavc[=jakość:fps]

 Szybka programowa konwersja z YV12 na MPEG-1 przy pomocy libavcodec do
 stosowania z DVB/DXR3. Szybsza i lepsza jakość niż -vf fame.

     <jakość>
         1-31: ustalone qscale
         32-: ustalone tempo bitowe w kbitach

     <fps>
        wymusza  fps  wyjścia (liczba rzeczywista) (domyślnie: 0,
        wykrywanie wg wysokości)

fame

 Szybka programowa konwersja z YV12 na MPEG-1 przy pomocy libfame do
 stosowania z DVB/DXR3.

dvbscale[=aspekt]

 Ustawia optymalne skalowanie dla kart DVB, czyli sprzętowe skalowanie osi x i
 programowe wyliczanie skalowania osi y tak, by zachować proporcje. Użyteczne
 tylko w połączeniu z expand i scale.

     <aspekt>
        Kontroluje    proporcje,   wyliczane   przez   wzór
        DVB_HEIGHT*ASPECTRATIO (domyślnie: 576*4/3=768),  ustaw  na
        576*(16/9)=1024 dla TV 16:9.

 PRZYKAD:
     -vf dvbscale,scale=-1:0,expand=-1:576:-1:-1:1,lavc
        FIXME: Wytłumaczyć co to robi.

noise[=luma[u][t|a][h][p]:chroma[u][t|a][h][p]]

 Dodaje zakłócenia.
     <0-100>
        zakłócenie jasności
     <0-100>
        zakłócenia koloru
     u  jednolite zakłócenia (w przeciwnym wypadku gaussowskie)
     t  zmienne  zakłócenie  (wzorzec zakłóceń zmienia się między
        klatkami)
     a  uśrednione zmienne zakłócenia (gładsze, ale o wiele wolniejsze)
     h  wysoka jakość (odrobinę lepiej wygląda, odrobinę wolniejsze)
     p  miesza według przypadkowego zakłócenia z (pół)regularnym wzorem

denoise3d[=luma:chroma:time]

 Ten filtr redukuje zakłócenia obrazu wygładzając obraz, a nieruchome obrazy
 stają się naprawdę nieruchome (Powinno to poprawić możliwości kompresji.).
     <luma>
        wpływ przestrzeni jasności (domyślnie: 4)
     <chroma>
        wpływ przestrzeni kolorów (domyślnie: 3)
     <time>
        wpływ czasu (domyślnie: 6)

hqdn3d[=luma:chroma:czas]

 Wersja filtra denoise3d z wysoką precyzją/jakością.  Parametry i sposób
 użycia są takie same.

eq[=jasność:kontrast] (PRZESTARZAŁE)

 Programowy korektor z interaktywnym sterowaniem, zupełnie jak korektor
 sprzętowy, dla kart/sterowników które nie obsługują sprzętowego sterowania
 jasnością i kontrastem. Może być także użyteczny z MEncoderem, w celu
 poprawy kiepsko przechwyconych filmów, lub też w celu lekkiego zmniejszenia
 kontrastu, by ukryć artefakty powstałe z winy niskiego tempa bitowego.
     <-100-100>
        początkowa jasność
     <-100-100>
        początkowy kontrast

eq2[=gamma:kontrast:jasność:nasycenie:rg:gg:bg:waga]

 Alternatywny korektor programowy używający tabel podglądu (lookup tables,
 bardzo wolne), pozwala na korekcję gamma poza zwykłą zmianą jasności i
 kontrastu. Wykorzystuje to ten sam kod optymalizowany dla MMX co -vf eq
 jeśli wszystkie wartości gamma są 1.0.  Parametry są podane jako liczby
 rzeczywiste.
     <0.1-10>
        początkowa wartość gamma (domyślnie: 1.0)
     <-2-2>
        początkowy kontrast, ujemne wartości dają negatyw  obrazu
        (domyślnie: 1.0)
     <-1-1>
        początkowa jasność (domyślnie: 1.0)
     <0-3>
        początkowe nasycenie (domyślnie: 1.0)
     <0.1-10>
        wartość gamma dla czerwonej składowej obrazu (domyślnie: 1.0)
     <0.1-10>
        wartość gamma dla zielonej składowej obrazu (domyślnie: 1.0)
     <0.1-10>
        wartość gamma dla niebieskiej składowej obrazu (domyślnie: 1.0)
     <0-1>
        Parametr wagi może być użyty do zmniejszenia efektu wysokiej
        wartości gamma na jasnych obszarach obrazu, np. żeby nie
        zostały wzmocnione aż do czystej bieli. Wartość 0.0 całkowicie
        wyłącza korektę gamma a 1.0 zostawia ją z  pełną  mocą
        (domyślnie: 1.0).

hue[=barwa:nasycenie]

 Korektor programowy z interaktywnym sterowaniem, taki jak korektor sprzętowy,
 dla kart/sterowników nie obsługujących sprzętowo korekty barwy i nasycenia.
     <-180-180>
        początkowa barwa (domyślnie: 0.0)
     <-100-100>
        domyślne nasycenie, liczby ujemne  dają  przeciwne  barwy
        (domyślnie: 1.0)

halfpack[=f]

 Konwerteruje płaskie YUV 4:2:0 do upakowanego 4:2:2 o połowie wysokości,
 zmniejszając próbkowanie jasności, ale zostawiając wszystkie próbki barwy.
 Użyteczne przy wyświetlaniu na urządzeniach o niskiej rozdzielczości, gdy
 sprzętowe skalowanie jest kiepskiej jakości lub nie jest dostępne. Może być
 także użyte jako prymitywne usuwanie przeplotu jasności przy bardzo niskim
 zużyciu procesora.
     <f>
        Domyślnie, halfpack pobiera średnie z pary linii,  kiedy
        zmniejsza próbkowanie.  Dowolna wartość inna niż 0 lub 1 daje
        domyślne (uśredniające) zachowanie.
         0: Używa  tylko  parzystych  linii  przy  zmniejszaniu
         próbkowania.
         1:  Używa  tylko nieparzystych linii przy zmniejszaniu
         próbkowania.

ilpack[=tryb]

 Przy zachowywaniu video w formatach YUV 4:2:0 przeplot barw nie jest
 ustawiany prawidłowo z powodu zmniejszenia ilości kanałów barw w pionie.
 Filtr ten pakuje płaskie 4:2:0 w format YUY2 (4:2:2) z liniami barwy na
 właściwych miejscach, żeby w każdej linii skanowania dane barwy i jasności
 pochodziły z tego samego pola.
     <tryb>
        Wybiera tryb própkowania.
         0: tryb najbliższego sąsiada (nearest-neighbor), który jest
         szybki, ale niepoprawny
         1: interpolacja liniowa (domyślne)

harddup

 Użyteczne tylko z MEncoderem. Jeżeli harddup jest używany przy kodowaniu,
 wymusza umieszczenie zduplikowanych ramek w wyjściu. Wymaga to trochę więcej
 miejsca, ale jest konieczne przy tworzeniu plików MPEG lub jeśli planujesz
 dalsze demuksowanie i remuksowanie strumienia video. Parametr powinien być
 umieszczony na końcu łańcucha filtrów lub blisko niego, chyba że masz dobry
 powód aby zrobić inaczej.

softskip

 Użyteczne tylko z MEncoderem. Softskip przesuwa moment omijania/opuszczania
 klatek sprzed początku łańcucha filtrów, do miejsca zawierającego się gdzieś
 w nim. Pozwala to działać poprawnie filtrom, które muszą mieć dostępne
 wszystkie klatki (odwrócone telecine, tymczasowy odszumiacz, itp.). Parametr
 powinien być umieszczony po wyżej wymienionych filtrach i po kolejnych
 filtrach, które wymagają dużej mocy obliczeniowej.

decimate[=max:hi:lo:uł]

 Usuwa ramki, które niewiele różnią się od poprzednich w celu zmniejszenia
 framerate. Główne zastosowanie tego filtra to kodowanie-z-bardzo-niskim-
 tempem-bitowym (np. strumieniowanie przez modem), ale teoretycznie może on
 być użyty do naprawy filmów w których nieprawidłowo odwrócono telecine.
     <max>
        Ustawia maksymalną ilość kolejnych ramek, które mogą zostać
        usunięte (jeśli dodatni), albo (gdy ujemny) minimalną odległość
        między usuniętymi ramkami.
     <hi>,<lo>,<uł>
        Ramka jest kandydatem do usunięcia, jeśli żaden region 8x8 nie
        różni się o więcej niż <hi> i jeśli nie więcej niż <uł> obrazu
        (1 oznacza cały obraz) różni się o więcej niż <lo>.  Wartości
        <hi> i <lo> odnoszą się do bloków 8x8 i reprezentują faktyczne
        różnice w wartościach pikseli, więc granica 64 przekłada się na
        1 jednostkę różnicy na każdym pikselu lub to samo inaczej
        rozmieszczone w całym bloku.

dint[=czułość:poziom]

 Filtr dint (od drop-deinterlace) wykrywa i usuwa pierwszą z szeregu klatek
 video z przeplotem.
     <0.0-1.0>
        względna różnica między sąsiednimi pikselami (domyślnie: 0.1)
     <0.0-1.0>
        Jaka część obrazu musi zostać uznana za z przeplotem żeby
        usunąć klatkę (domyślnie: 0.15)

lavcdeint (PRZESTARZAŁE)

 filtr usuwający przeplot z FFmpeg, to samo co -vf pp=fd

kerndeint[=próg[:mapa[:kolejność[:ostr[:dwustr]]]]]

 Adaptatywny deinterlacer jądra autorstwa Donald'a Graft'a. Usuwa przeplot z
 części video, jeśli zostanie przekroczony konfigurowalny próg.
     <0-255>
        próg (domyślnie: 10)
     <mapa>
         0: Ignoruje piksele przekraczające próg (domyślne).
         1: Koloruje piksele przekraczające próg na biało.

     <kolejność>
         0: Pozostawia kolejność pól (domyślne).
         1: Zamienia pola.

     <ostr>
         0: Wyłącza dodatkowe wyostrzanie (domyślne).
         1: Włącza dodatkowe wyostrzanie.

     <dwustr>
         0: Wyłącza dwukierunkowe wyostrzanie (domyślne).
         1: Włącza dwukierunkowe wyostrzanie.

unsharp[=l|cWxH:ilość[:l|cWxH:ilość]]

 maska zmiękczająca / rozmycie gaussa

     l
        Stosuje efekty na składowej jasności.

     c
        Stosuje efekty na składowych koloru.

     <wysokość>x<szerokość>
        szerokość i wysokość macierzy, nieparzysty rozmiar w obu
        kierunkach (min = 3x3, max = 13x11 lub 11x13, zazwyczaj coś
        pomiędzy 3x3 i 7x7)

     ilość
        Względny współczynnik wyostrzenia/rozmycia obrazu (rozsądna
        wartość powinna być w zakresie -1.5-1.5).
         <0: rozmycie
         >0: wyostrzenie

swapuv

 Zamienia płaszczyzny U i V.

il[=d|i][s][:[d|i][s]]

 Usuwa/wstawia przeplot w obrazie. Celem tego filtra jest dodanie możliwości
 przetwarzania  przeplatanych obrazów pojedynczymi obrazami bez usuwania
 przeplotu.  Możesz filtrować swoje DVD z przeplotem i  odtwarzać  na
 telewizorze nie psując przeplotu. Podczas gdy przeplot usuwany jest na stałe
 (filtrami postprocesingu - wygładzając, uśredniając, itp.), rozdzielanie
 przeplotu dzieli klatkę na 2 pola (tak zwane półobrazy), można więc je
 przetwarzać (filtrować) niezależnie, a następnie połączyć z powrotem w jeden
 obraz.
     d  rozdziela obraz (umieszczając jeden nad drugim)
     i  łączy obraz
     s  zamienia pola (parzyste i nieparzyste linie)

fil[=i|d]

 Rozdziela przeplatane obrazy. Ten filtr jest bardzo podobny do filtru il ale
 o wiele szybszy, jego główną wadą jest to, że nie zawsze działa. Zwłaszcza w
 połączeniu z innymi filtrami może utworzyć losowo pomieszane obrazy, więc
 ciesz się jeśli działa, ale nie skarż się, jeśli nie działa z Twoją
 kombinacją filtrów.
     d  Rozdziela obraz, umieszczając półobrazy obok siebie)
     i  Łączy obraz

field[=n]

 Wyciąga pojedyncze pola z przeplatanego obrazu używając arytmetyki krokowej,
 aby unikać marnowania czasu procesora. Opcjonalny argument n określa, czy
 wyciągać parzyste, czy nieparzyste pola (zależnie od tego czy n jest
 parzyste, czy nieparzyste).

detc[=zmienna1=wartość1:zmienna2=wartość2:...]

 Próbuje odwrócić proces "telecine" by uzyskać czysty strumień bez przeplotu
 przy prędkości klatek filmu. Był to pierwszy i najbardziej prymitywny filtr
 odwróconego telecine, który został zaimplementowany w MPlayerze/MEncoderze.
 Działa przez skupienie się na wzorcu telecine 3:2 i podążaniu nim tak długo,
 jak to tylko możliwe.  Dlatego pasuje on doskonale dla  perfekcyjnie
 ztelecinowanego materiału, nawet w przypadku obecności sporej wartości szumu,
 ale nie zadziała po złożonej edycji po telecinowaniu. Filtr przestał być już
 rozwijany, jako że ivtc, pullup i filmdint lepiej nadają się do większości
 zastosowań. Poniższe argumenty (składnia jest opisana wyżej) mogą być użyte
 by kontrolować jego działanie:

     <dr>
        Ustawia tryb gubienia klatek.
         0: Nie usuwać klatek by utrzymać ustaloną wyjściową prędkość
         klatek (domyślne).
         1: Zawsze usuwać klatkę gdy nie było porzucania lub łączenia
         telecine w poprzednich 5 klatkach.
         2: Zawsze utrzymywać dokładny stosunek 5:4 ilości klatek
         wejściowych do wyjściowych.
         INFORMACJA: Z MEncoderem używaj zawsze trybu 1 lub 2!

     <am>
        Tryb analizy.
         0: Ustalony wzorzec z numerem klatki początkowej określonym
         przez <fr>
         1: agresywne szukanie wzorca telecine (domyślne)

     <fr>
        Ustawia numer początkowej klatki w sekwencji. 0-2 to trzy
        następujące po sobie klatki bez przeplotu; 3 i 4 to dwie klatki
        z przeplotem.  Domyślne -1 oznacza "poza sekwencją telecine".
        Liczba podana tutaj odnosi się do hipotetycznej klatki przed
        początkiem filmu.

     <t0>, <t1>, <t2>, <t3>
        Wartości progowe używane w niektórych trybach.

ivtc[=1]

 Eksperymentalny "bezstanowy" filtr odwracający telecine. Zamiast próbować
 znaleźć wzorzec, jak robi to filtr detc, ivct podejmuje decyzje niezależnie
 dla każdej klatki.  Daje to o wiele lepsze rezultaty na filmach, które
 przeszły głębokie modyfikacje po zastosowaniu telecine, ale za to nie jest
 tak odporny na zakłócenia wejściowe, np. podczas przechwytywania z TV.
 Opcjonalny parametr (ivct=1) ma podobne działanie jak opcja dr=1 dla filtru
 detc i powinien być używany tylko z MEncoderem. Jak przy detc, musisz podać
 prawidłową wyjściową ilość klatek na sekundę (-ofps 24000/1001) przy używaniu
 MEncodera.  Dalszy rozwój ivtc jest wstrzymamy, jako że filtry pullup i
 filmdint wydają się być dokładniejsze.

pullup[=jl:jr:jt:jb:sb:mp]

 Filtr odwracania telecine trzeciej generacji, zdolny do  przetwarzania
 mieszanki twardego telecine (hard-telecine) oraz progresywnej zawartości
 24000/1001 i 30000/1001 fps.  Filtr pullup jest zaprojektowany, aby był
 skuteczniejszy niż detc czy ivtc, poprzez wykorzystywanie kontekstu przy
 podejmowaniu decyzji. Podobnie jak ivtc, pullup jest bezstanowy w sensie
 takim, że nie skupia się na wzorcu i nie podąża za nim, ale zamiast tego
 sprawdza kolejne pola, aby  zidentyfikować  podobieństwa  i  odbudować
 progresywne ramki.  Ciągle jest w fazie rozwojowej, mimo to jest całkiem
 dokładny. Opcje jl, jr, jt i jb określają ile "śmieci" ma być ignorowane
 odpowiednio po lewej, prawej, u góry i na dole obrazu. Lewo/prawo są w
 jednostkach 8 pikseli, natomiast góra/dół są w jednostkach 2  linii.
 Domyślnie jest to 8 pikseli z każdej strony. Ustawiając opcję sb (strict
 breaks - stałe przerwy) na 1, zmniejsza się szansa, że pullup stworzy
 niepasującą klatkę, ale może również prowadzić do ominięcia wielu ramek
 podczas scen z dużą ilością ruchu.  Odwrotnie, jeśli ustawisz na -1, to
 pullup łatwiej będzie dopasowywał pola. Może to pomóc przy przetwarzaniu
 filmu, w którym jest delikatne rozmazanie między polami, ale może również
 sprawić, że w wyjściu znajdą się klatki z przeplotem. Opcja mp (przestrzeń
 metryczna) może być ustawiona na 1 lub 2, aby użyć przestrzeni barw zamiast
 przestrzeni jasności dla obliczeń pullup. Może to poprawić dokładność na
 bardzo czystym materiale źródłowym, ale prawdopodobnie zmniejszy dokładność,
 jeśli film ma zniekształcone barwy (efekt tęczy) lub jest on w skali
 szarości. Głównym celem ustawienia mp na przestrzeń barw jest zmniejszenie
 obciążenia  CPU  i sprawienie, aby pullup mógł być używany w czasie
 rzeczywistym na wolnych maszynach.
 INFORMACJA: Zawsze stosuj filtr softskip po pullup przy kodowaniu, aby mieć
 pewność, że ten drugi będzie miał dostęp do wszystkich klatek. Jeżeli tego
 nie zrobisz, doprowadzi to do błędów w wyjściu i zakończeniu programu na
 skutek ograniczeń w warstwie kodeku/filtru.

filmdint[=options]

 Filtr  odwracania telecine, podobny do opisanego wyżej filtra pullup.
 Projektowany do obsłużenia każdego wzorca odwracania, włączając mieszankę
 miękkiego i twardego telecine oraz ograniczoną obsługę filmów, które zostały
 przyspieszone lub opóźnione w stosunku do swojej prędkości początkowej.
 Tylko płaszczyzna jasności jest używana przy szukaniu przerw między klatkami.
 Jeśli pole nie zostanie dopasowane, jest z niego usuwany przeplot poprzez
 prostą aproksymację liniową. Jeśli źródłem jest MPEG-2 musi to być pierwszy
 filtr, tak by miał dostęp do flag pola ustawionych przez dekoder MPEG-2.  W
 zależności od źródłowego MPEG może ujść na sucho zignorowanie tej porady,
 dopóki nie widzisz licznych ostrzeżeń "Bottom-field first".  Bez opcji
 przeprowadza normalne usuwanie telecine i powinien być używany z mencoder
 -fps 30000/1001 -ofps 24000/1001. Jeśli ten filtr jest używany z mplayerem
 efektem będzie nierówna prędkość odtwarzania, ale i tak jest to generalnie
 lepsze niż użycie pp=lb albo całkowity brak usuwania przeplotu. Poszczególne
 opcje są oddzielane znakiem /.

     crop=<w>:<h>:<x>:<y>
        Tak jak filtr crop, ale szybciej i działa na mieszance twardego
        i miękkiego telecine oraz gdy y nie jest wielokrotnością 4.
        Jeśli x lub y wymagałyby obcinania ułamków piksela z płaszczyzn
        barw obszar obcinania jest powiększany. Zazwyczaj oznacza to
        że x i y muszą być parzyste.

     io=<ifps>:<ofps>
        Na każde ifps klatek wejściowych filtr wygeneruje ofps klatek
        wyjściowych. Stosunek ifps/ofps powinien być taki sam jak
        stosunek -fps/-ofsp. Może to być użyte do filtrowania filmów,
        które są nadawane w TV z inną częstotliwością niż oryginalna.

     luma_only=<n>
        Jeśli n jest niezerowe, płaszczyzna barwy jest kopiowana bez
        zmian.  Przydatne przy telewizji próbkowanej w YV12, która
        ignoruje jedno z pól barwy.

     mmx2=<n>
        Na x86 jeśli n=1 używa funkcji optymalizowanych dla MMX2 zaś
        jeśli n=2 używa funkcji optymalizowanych dla 3DNow!. Gdzie
        indziej używa czystego C. Jeśli nie podano tej opcji MMX2 i
        3DNow! są wykrywane automatycznie, użyj tego by wyłączyć
        autodetekcję.

     fast=<n>
        Duże n przyspieszy filtr kosztem dokładności.  Domyślne jest
        n=3. Jeśli n jest nieparzyste, klatka bezpośrednio po klatce z
        zaznaczoną flagą MPEG REPEAT_FIRST_FIELD uznawana jest za
        progresywną, więc filtr nie spędzi ani chwili nad MPEG-2 z
        miękkim telecine. To jest jedyny efekt tej flagi, jeśli jest
        dostępne MMX2 albo 3DNow!. Bez MMX2 ani 3DNow! niezależnie czy
        n=0 czy n=1 to będą użyte te same obliczenia co przy n=2 czy
        n=3.  Jeśli n=2 lub 3 ilość poziomów jasności używana do
        znalezienia przełomu klatek jest redukowana z 256 do 128, co
        daje szybszy filtr bez dużej straty dokładności. Jeśli n=4 lub
        5 to szybszy, ale o wiele mniej dokładny, algorytm jest używany
        do szukania przełomu klatek.  Jest on bardziej skłonny do
        wykrycia dużych pionowych detali jako przeplotu.

     verbose=<n>
        Jeśli n jest niezerowe, wyświetla szczegółowe metryki dla
        każdej ramki. Przydatne przy debugowaniu.

     dint_thres=<n>
        Próg usuwania przeplotu.  Używany przy usuwaniu przeplotu
        niedopasowanych ramek. Duża wartość oznacza mniej usuwania
        przeplotu, n=256 całkowicie je wyłącza. Domyślnie n=8.

     comb_thres=<n>
        Próg do porównywania górnego i dolnego pola. Domyślnie 128.

     diff_thres=<n>
        Próg do wykrywania czasowych zmian pola. Domyślnie 128.

     sad_thres=<n>
        Suma progów Całkowitej Różnicy (Absolute Difference), domyślnie
        64.

softpulldown

 Ten filtr prawidłowo działa tylko z MEncoderem i działa na flagach MPEG-2
 używanych do miękkiego telecine 3:2. Jeśli chcesz użyć filtru ivtc lub detc
 na filmach, które mają częściowe miękkie telecine to wstawienie przed nie
 tego filtra może sprawić że będą one dokładniejsze.

divtc[=options]

 Odwrócone telecine dla filmu bez przeplotu. Jeżeli video z telecine 3:2
 straciło jedno z pól lub usunięto z niego przeplot metodą, która zachowuje
 jedno pole a interpoluje drugie, to w efekcie otrzymamy beznadziejnej jakości
 film z co czwartą klatką powtórzoną. Ten filtr szuka i opuszcza zduplikowane
 klatki, i przywraca oryginalną ilość klatek na sekundę filmu (framerate).
 Korzystając z tego filtru, musisz podać wartość -ofps, które stanowi 4/5 fps
 pliku wejściowego i umieścić softskip później w łańcuchu filtrów zeby upewnić
 się że divtc widzi wszystkie klatki.  Dostępne są dwa różne tryby: Tryb
 jednoprzebiegowy jest domyślny i prosty w użyciu, ale ma tę wadę że
 jakiekolwiek zmiany w fazie telecine (zgubione klatki lub wadliwa edycja)
 powodują  krótkie  drgania  zanim filtr się nie zsynchronizuje.  Tryb
 dwuprzebiegowy unika tego najpierw analizując całe video żeby później mieć
 dokładne informacje o zmianach fazy i móc się natychmiast synchronizować. Te
 przebiegi nie odpowiadają przebiegom 1 i 2 w procesie kodowania.  Przed
 właściwym kodowaniem musisz puścić dodatkowy przebieg używając pierwszego
 przebiegu divc wyrzucając wynikowy film. Użyj -nosound -ovc raw -o /dev/null
 żeby nie marnować na ten przebieg czasu procesora. Możesz też dodać coś w
 rodzaju crop=2:2:0:0 po divtc żeby jeszcze bardziej przyspieszyć.  Potem
 używaj drugiego przebiegu divtc do właściwego kodowania.  Jeśli uzyważ
 kodowania wieloprzebiegowego używaj drugiego przebiegu divtc do wszystkich
 przebiegów. Dostępne opcje:

     pass=1|2
        Używa trybu dwuprzebiegowego (two-pass).

     file=<nazwa pliku>
        Ustawia  nazwę  dla  pliku  informacyjnego  kodowania
        2-przebiegowego (domyślnie: "framediff.log").

     threshold=<wartość>
        Ustawia minimalną siłę, którą musi mieć wzorzec telecine, aby
        filtr w niego uwierzył (domyślnie: 0.5). Stosuje się to do
        rozpoznawania fałszywych wzorców z części filmu, które są
        bardzo ciemne lub prawie nieruchome.

     window=<ilośćklatek>
        Ustawia ilość poprzednich ramek, które będą przeszukiwane pod
        kątem odnalezienia wzorca (domyślnie: 30).  Większa ilość
        zapewnia większą wiarygodność w przeszukiwaniu wzorca, jednak
        krótsza przerwa skraca czas reakcji do zmian w telecine. Ma to
        tylko  wpływ  na  tryb  jednoprzebiegowy.  Obecnie  tryb
        dwuprzebiegowy używa ściśle określonej wartości, która obejmuje
        zarówno poprzednie jak i następne klatki.

     phase=0|1|2|3|4
        Ustawia początkową fazę telecine dla trybu jednoprzebiegowego
        (domyślnie: 0).  Tryb  dwuprzebiegowy  może  "wyglądać  w
        przyszłość", dlatego korzysta z właściwej fazy już od samego
        początku, podczas gdy tryb jednoprzebiegowy musi zgadywać.
        Kiedy już ją odnajdzie, zaczyna z niej korzystać, ale ta opcja
        pozwala na pozbycie się szumu na początku. Poza tym, pierwszy
        przebieg trybu dwuprzebiegowego też korzysta z tej opcji, więc
        jeżeli zachowasz wyjście to otrzymasz w efekcie stała fazę.

     deghost=<wartość>
        Ustawia próg deghostingu (0-255 dla trybu jednoprzebiegowego,
        -255-255 dla trybu dwuprzebiegowego, domyślnie: 0). Jeżeli
        wartość jest różna od 0, tryb deghostingu jest włączony. Opcja
        przeznaczona jest dla filmów, z których usunięto przeplot
        poprzez zmieszanie pól, zamiast opuszczania jednego z nich.
        Proces deghostingu wzmacnia wszystkie pozostałości po kompresji
        w zmieszanych klatkach, wtedy parametr wartość określa granicę
        wyłączenia tych pikseli z deghostingu, które różnią się od
        poprzedniej klatki o mniej niż wyznaczony próg. Jeżeli używany
        jest tryb dwuprzebiegowy, może być użyta wartość ujemna, aby
        zmusić filtr do przeanalizowania całego video na początku
        drugiego przebiegu w celu określenia czy zastosowanie filtru
        jest konieczne i wybranie albo 0, albo wartości bezwzględnej
        parametru.  Podaj tę opcję dla trybu dwuprzebiegowego, przy
        jednoprzebiegowym nie ma to żadnego efektu.

phase[=t|b|p|a|u|T|B|A|U][:v]

 Opóźnia film z przeplotem o jedno pole czasowe, tak że kolejność pól ulega
 zmianie.  Zamierzonym działaniem jest naprawienie filmów w trybie PAL, które
 były przechwycone z odwrotną kolejnością względem procesu przenoszenia film-
 video. Przyjmowane parametry:

     t  Przechwycona kolejność pól pierwsze-górne, zmień na pierwsze-
        dolne. Filtr opóźni dolne pole.

     b  Przechwytuje pierwsze-dolne, zmienia na pierwsze-górne.  Filtr
        opóźni górne pole.

     p  Przechwytuje i przenosi z taką samą kolejnością pól. Ten tryb
        istnieje tylko po to, aby mogły się do  niego  odnieść
        dokumentacje innych opcji, jeśli jednak go wybierzesz, filtr,
        zaskakujące, nie zrobi nic ;-)

     a  Automatycznie wykrywa przechwyconą kolejność pól na podstawie
        ich flag, zmienia na odwrotną. Filtr wybiera pomiędzy trybem t
        a b ramka po ramce, wykorzystując flagi pól.  Jeżeli żadna
        informacja odnośnie pól nie jest dostępna, wtedy działa jak u.

     u  Przechwytuje  nieznaną  lub  różną  kolejność, odwraca na
        przeciwną. Filtr wybiera pomiędzy trybem t a b ramka po ramce,
        analizując obrazy i wybierając opcję, która daje najlepsze
        dopasowanie pól.

     T  Przechwytuje pierwsze-górne, zmienia na nieznany lub różny.
        Filtr wybiera pomiędzy trybem t a b ramka po ramce na podstawie
        analizy obrazu.

     B  Przechwytuje pierwsze-dolne, zmienia na nieznany lub różny.
        Filtr wybiera pomiędzy trybem t a b ramka po ramce na podstawie
        analizy obrazu.

     A  Przechwytuje zależnie podstawie flag pól, zmienia na nieznany
        lub różny.  Filtr wybiera pomiędzy trybem t a b na podstawie
        analizy obrazu. Jeżeli żadna informacja odnośnie pól nie jest
        dostępna, wtedy działa jak U. To jest tryb domyślny.

     U  Przechwytuje nieznany lub różny i zmienia na to samo. Filtr
        wybiera pomiędzy trybem t a b tylko na podstawie analizy
        obrazu.

     v  Tryb gadatliwy.  Drukuje wybrany tryb dla każdej klatki i
        uśrednioną kwadratową różnicę pól między możliwościami t, b i
        p.

telecine[=start]

 Zastosuje  proces  3:2  "telecine"  by zwiększyć ilość klatek o 20%.
 Najprawdopodobniej nie będzie to działało poprawnie z MPlayerem, ale może być
 użyte z "mencoder -fps 30000/1001 -ofps 30000/1001 -vf telecine". Obie opcje
 fps są niezbędne! (Synchronizacja A/V będzie popsuta, jeżeli będą one źle
 podane.)  Opcjonalny parametr start mówi filtrowi gdzie ma zacząć we wzorcu
 telecine (0-3).

tinterlace[=tryb]

 Czasowe przeplatanie pól - łączy pary klatek w klatkę z przeplotem,
 zmniejszając o połowę szybkość klatek.  Parzyste klatki są przenoszone w
 górne pole, nieparzyste w dolne.  Filtr może być użyty do całkowitego
 odwrócenia działania tfields (w trybie 0). Dostępne są tryby:
     0  Przesunie nieparzyste klatki w górne pole, parzyste w dolne,
        tworząc ramkę pełnej wysokości przy połowie prędkości klatek.
     1  Opuszcza klatki parzyste,  na  wyjście  przekazuje  tylko
        nieparzyste, wysokość pozostaje niezmieniona.
     2  Opuszcza  klatki nieparzyste, na wyjście przekazuje tylko
        parzyste, wysokość pozostaje niezmieniona.
     3  Poszerza każdą klatkę do pełnej wysokości i wypełnia co drugą
        linię na czarno; szybkość klatek pozostaje niezmieniona.

tfields[=tryb]

 Tymczasowy separator pola - dzieli pola na klatki, podwajając szybkość
 klatek. Podobnie jak filtr telecine, tfields będzie poprawnie działał tylko
 z MEncoderem i tylko gdy oba -fps i -ofps będą ustawione na pożądaną
 (podwójną) szybkość klatek! Dostępne tryby:
     0  Pozostawia  pola  niezmienione.  (Zaobserwujesz  przeskoki/
        migotanie.)
     1  Interpoluje brakujące linie. (Stosowany algorytm może nie być
        zbyt dobry.)
     2  Przesunie pola o 1/4 piksela z wykorzystaniem interpolacji
        liniowej (bez przeskoków).
     4  Przesunie pola o 1/4 piksela z wykorzystaniem filtru 4tap
        (wysoka jakość) (domyślne).

boxblur=promień:moc[:promień:moc]

 rozmycie pudełkowe
     <promień>
        siła filtru rozmycia (blur)
     <moc>
        ilość aplikacji filtru

sab=promień:pf:różnKol[:pro:pf:RożnKol]

 adaptatywne rozmycie figur
     <promień>
        siła filtru rozmycia (~0.1-4.0) (wolniejsze jeżeli większe)
     <pf>
        siła prefiltru (~0.1-2.0)
     <różnKol>
        maksymalna różnica między pikselami, która będzie jeszcze
        rozpatrywana (~0.1-100.0)

smartblur=promień:siła:zakres[:promień:siła:zakres]

 eleganckie rozmycie
     <promień>
        siła filtru rozmycia (~0.1-5.0) (wolniejsze jeżeli większe)
     <siła>
        rozmycie (0.0-1.0) lub wyostrzenie (-1.0-0.0)
     <zakres>
        filtruj wszystko (0), filtruj płaskie obszary (0-30) lub
        filtruj krawędzie (-30-0)

perspective=x0:y0:x1:y1:x2:y2:x3:y3:t

 Popraw perspektywę w filmach, nie kręconych prostopadle do ekranu.
     <x0>,<y0>,...
        współrzędne lewego górnego, prawego górnego i prawego dolnego
        rogu
     <t>
        liniowy (0) lub sześcienny resampling (1)

2xsai

 Przeskaluje i wygładzi obraz przy pomocy podwójnego algorytmu skalowania i
 interpolacji.

1bpp

 Konwersja bitmapy 1bpp do YUV/BGR 8/15/16/32

down3dright[=linie]

 Przepozycjonowanie i zmiana rozmiaru obrazu stereoskopowego.  Wydobywa oba
 pola stereo i umieszcza je wspólnie, zmieniając im rozmiar tak, by utrzymać
 proporcje filmu.
     <linie>
        ilość linii wybierana ze środka obrazu (domyślnie: 12)

bmovl=ukryty:nieprzezroczysty:kolejka

 Filtr overlay bitmapy czyta je z FIFO i wyświetla je w górnej części filmu,
 pozwalając  na tranformacje na obrazie.  TOOLS/bmovl-test.c jest małym
 programem do testowania bmovl.
     <ukryty>
        Ustawia domyślną wartość flagi "hidden" (0=widoczny, 1=ukryty).
     <nieprzezroczysty>
        Ustawia domyślną wartość flagi "opaque"  (0=przezroczysty,
        1=nieprzezroczysty).
     <kolejka>
        ścieżka/nazwa pliku FIFO (nazwana kolejka łącząca "mplayer -vf
        bmovl" z aplikacją kontrolującą)

 Komendy FIFO:
     RGBA32 szerokość wysokość xpoz ypoz alfa clear
        i następnie szerokość*wysokość*4 bajtów danych  źródłowych
        RGBA32.
     ABGR32 szerokość wysokość xpoz ypoz alfa clear
        i  następnie szerokość*wysokość*4 bajtów danych źródłowych
        ABGR32.
     RGB24 szerokość wysokość xpoz ypoz alfa clear
        i następnie szerokość*wysokość*3 bajtów danych  źródłowych
        RGB24.
     BGR24 szerokość wysokość xpoz ypoz alfa clear
        i  następnie szerokość*wysokość*3 bajtów danych źródłowych
        BGR24.
     ALPHA szerokość wysokość xpoz ypoz alfa
        Zmienia przezroczystość alfa dla danego obszaru.
     CLEAR szerokość wysokość xpoz ypoz
        Czyści obszar.
     OPAQUE
        Wyłącza całą przezroczystość alfa. Prześlij "ALPHA 0 0 0 0 0",
        aby włączyć ją z powrotem.
     HIDE
        Ukrywa bitmapę.
     SHOW
        Pokazuje bitmapę.

 Argumenty oznaczają:
     <szerokość>, <wysokość>
        wymiary obrazu/obszaru
     <xpoz>, <ypoz>
        Rozpoczyna blitting w punkcie o współrzędnych xpoz/ypoz.
     <alfa>
        Ustawia różnicę alfa. Jeżeli ustawisz na -255, możesz później
        wysyłać sekwencję komend ALPHA, aby zmienić wartość na -225,
        -200, -175 itd. - uzyskasz ciekawy efekt przenikania ! ;)
         0:  tak jak oryginał
         255: Zmienia wszystko na nieprzezroczyste.
         -255: Zmienia wszystko na przezroczyste.

     <clear>
        czyści bufor przed blittingiem
         0: Obraz będzie po prostu blittowany na wierzchu starego,
         więc nie będziesz musiał wysyłać 1,8MB danych RGBA32 za
         każdym razem, kiedy mała część ekranu jest aktualizowana.
         1: czyści

framestep=I|[i]krok

 Renderuje tylko każdą n-tą lub każdą intraklatkę (klatkę kluczową).

 Jeżeli wywołasz ten filtr z parametrem I (duża litera), wyświetlane będą
 tylko klatki kluczowe.  Dla DVD oznacza to zwykle  co  15/12  ramkę
 (IBBPBBPBBPBBPBB), a dla AVI każdą zmianę sceny lub każdą wartość keyint
 (sprawdź wartość -lavcopts keyint jeżeli korzystasz z MEncodera  przy
 kodowaniu video).

 Kiedy ramka kluczowa zostaje znaleziona, drukowany jest ciąg znaków "I!" i
 znak końca wiersza, zostawiając aktualną linię wyjścia MPlayera/MEncodera na
 ekranie, ponieważ zawiera ona czas (w sekundach) i numer ramki kluczowej
 (Możesz użyć tych informacji do podzielenia zbioru AVI.).

 Jeżeli wywołasz ten filtr ze zwykłym parametrem "krok", to tylko jedna klatka
 na "krok" klatek będzie wyświetlana.

 Jeżeli umieścisz "i" (mała litera) przed numerem, ciąg I! będzie wydrukowany
 (podobnie jak przy opcji "I").

 Jeżeli podasz tylko "i", wtedy nic się nie dzieje z klatkami, tylko "I!"
 będzie drukowane.

tile=xkawalki:ykawalki:wyjście:start:delta

 Łączy szereg obrazów w jeden większy. Jeżeli ominiesz parametr lub podasz
 wartość mniejszą niż 0, domyślna wartość będzie użyta.  Możesz również
 przestać podawać opcje w każdej chwili (... -vf tile=10:5 ...). Dobrym
 pomysłem będzie umieszczenie filtru skalowania (scale) przed łączeniem (tile)
 :-).

 Dostępne parametry:

     <xkawałki>
        ilość kawałków na osi X (domyślnie: 5)
     <ykawałki>
        ilość kawałków na osi Y (domyślnie: 5)
     <wyjście>
        Renderuje kawałek kiedy wyjściowa ("wyjście") ilość klatek jest
        osiągnięta, gdzie "wyjście" powinno być liczbą mniejszą niż
        xtile * ytile.  Brakujące kawałki są pozostawiane puste.
        Możesz, na przykład, zapisać kawałek 8 * 7 co każde 50 klatek,
        aby uzyskiwać obraz co 2 sekundy (przy szybkości 25 fps).
     <start>
        grubość zewnętrznego obramowania w pikselach (domyślnie: 2)
     delta
        grubość wewnętrznego obramowania w pikselach (domyślnie: 4)

delogo[=x:y:w:h:t]

 Usuwa logo stacji TV, poprzez prostą interpolację sąsiednich pikseli.
 Wystarczy, że ustawisz prostokąt przykrywający znak i będziesz świadkiem jak
 znika (a czasami pojawi się coś o wiele brzydszego - efekty mogą być różne).
     <x>,<y>
        pozycja lewego, górnego rogu logo
     <w>,<h>
        szerokość i wysokość czyszczonego prostokąta
     <t> Grubość  niewyraźnej krawędzi (dodana do w i h).  Kiedy
        ustawiona zostanie na -1, zielony prostokąt zostanie narysowany
        na ekranie, aby uprościć odnalezienie właściwych parametrów
        x,y,w,h.

remove-logo=/ścieżka/do/nazwa_zbioru_z_bitmapą_logo.pgm

 Usuwa logo stacji TV używając obrazka PGM lib PPM do stwierdzenia które
 piksele stanowią logo. Wysokość i szerokość obrazka musi pasować do wymiarów
 przetwarzanego strumienia video.  Używa obrazka filtrującego i okrągłego
 rozmycia do usunięcia logo.

     /ścieżka/do/nazwa_zbioru_z_bitmapą_logo.pgm
        [ścieżka] + nazwa zbioru obrazka filtrującego.

zrmjpeg[=opcje]

 Programowy koder YV12 do MJPEG wykorzystywany przy wyjściu video zr2.

     maxheight=<h>|maxwidth=<w>
        Te opcje ustawiają maksymalną szerokość i wysokość, którą karta
        zr może obsłużyć (obecnie wartstwa filtrów MPlayera nie może
        wykryć prawidłowych wartości).

     {dc10+,dc10,buz,lml33}-{PAL|NTSC}
        Ustawia automatycznie maks. szerokość i wysokość polegając na
        znanych wartościach dla duetu karta/tryb.  Na  przykład,
        poprawnymi  opcjami  są:  dc10-PAL i buz-NTSC (domyślnie:
        dc10+PAL)

     color|bw
        Wybiera kodowanie w kolorze lub czarno-białe. To drugie jest
        szybsze. Domyślnie używany jest tryb kolorowy.

     hdec={1,2,4}
        Poziome dziesiątkowanie 1, 2 lub 4.

     vdec={1,2,4}
        Pionowe dziesiątkowanie 1, 2 lub 4.

     quality=1-20
        Ustawia jakość kompresji JPEG [NAJLEPSZA] 1 - 20 [NAJGORSZA].

     fd|nofd
        Domyślnie, dziesiątkowanie jest stosowane, jeżeli sprzęt Zoran
        może przeskalować wzwyż wynikowe  obrazy  MJPEG  do  ich
        oryginalnego rozmiaru.  Parametr fd nakazuje filtrowi zawsze
        stosować dziesiątkowanie (okropne).

screenshot

 Pozwala na otrzymywanie zrzutów klatek z filmu używając polecenia screenshot
 (domyślnie  przypisanego do klawisza "s").  Zapisuje zbiory o nazwach
 "shotNNNN.png" w bieżącym katalogu, używając pierwszego dostępnego numeru -
 nie zamaże żadnych zbiorów.  Filtr nie ma żadnego narzutu jeśli nie jest
 używany i akceptuje dowolne przestrzenie kolorów, więc można go bezpiecznie
 dodać do pliku konfiguracyjnego.

OGÓLNE OPCJE KODOWANIA (TYLKO MENCODER)

-audio-delay <0.0-...>

 Ustawia opóźnienie audio w nagłówku. Domyślnie jest 0.0, ujemne wartości nie
 działają. Opcja nie opóźnia dźwięku podczas kodowania, ale odtwarzacz, gdy
 wykryje domyślne opóźnienie audio, wyręcza Cię z użycia opcji -delay.

-audio-density <1-50>

 Liczba kawałków audio na sekundę (domyślnie jest 2 przy kawałkach audio o
 długości 0.5s).
 INFORMACJA: Tylko dla CBR, VBR ignoruje ją gdyż dokłada kolejny pakiet w
 nowym kawałku.

-audio-preload <0.0-2.0>

 Ustawia przerwę czasu buforowania audio (domyślnie: 0.5s).

-endpos <[[hh:]mm:]ss[.ms]|size[b|kb|mb]> (zobacz także -ss i -sb)

 Zatrzymuje kodowanie w podanym czasie lub pozycji bajtu.
 INFORMACJA: Pozycja bajtu nie będzie dokładna, ponieważ może się on tylko
 zatrzymać granicy ramki.

 PRZYKAD:
     -endpos 56
        Koduje tylko 56 sekund.
     -endpos 01:10:00
        Koduje tylko 1 godzinę i 10 minut.
     -endpos 100mb
        Koduje tylko 100 MB.

-fafmttag <format>

 Można używać do wymuszenia znacznika formatu audio pliku wyjściowego.

 PRZYKAD:
     -fafmttag 0x55
        Da plik wyjściowy zawierający 0x55 (mp3) jako znacznik formatu
        audio.

-ffourcc <fourcc>

 Można używać do wymuszenia fourcc video pliku wyjściowego.

 PRZYKAD:
     -ffourcc div3
        Da plik wyjściowy zawierający "div3" jako video fourcc.

-force-avi-aspect <0.2-3.0>

 Nadpisuje aspekt zawarty w nagłówku vprp AVI OpenDML. Opcja ta może być
 użyta do zmiany proporcji przy "-ovc copy".

-frameno-file <nazwa pliku> (ODRADZANE)

 Określa nazwę pliku audio z mapowaniem numerów klatek utworzonego w pierwszym
 (tylko audio) przebiegu specjalnego kodowania trzyprzebiegowego.
 INFORMACJA:  Jeśli  korzystasz  z  tego  trybu prawdopodobnie uzyskasz
 desynchronizację A-V. Nie używaj tej opcji - jest ona trzymana tylko dla
 wstecznej kompatybilności i przypuszczalnie zostanie usunięta w przyszłych
 wydaniach.

-hr-edl-seek (tylko EDL)

 Używa dokładniejszej, ale o wiele wolniejszej metody przeskakiwania. Obszary
 przeznaczone do pominięcia nie są przeskakiwane, zamiast tego dekodowane są
 wszystkie ramki ale tylko potrzebne są kodowane. Pozwala to na zaczynanie
 nie na klatkach kluczowych.
 INFORMACJA: Nie ma gwarancji prawidłowego działania z "-ovc copy".

-info <opcja1:opcja2:...> (tylko AVI)

 Wybiera informację nagłówka otrzymywanego pliku AVI.

 Dostępne opcje:

     help
        Pokazuje ten opis.

     name=<wartość>
        tytuł pliku

     artist=<wartość>
        artysta lub autor pliku

     genre=<wartość>
        oryginalna kategoria pracy

     subject=<wartość>
        treść pliku

     copyright=<wartość>
        informacja o prawach autorskich pliku

     srcform=<wartość>
        oryginalna forma cyfrowego materiału

     comment=<wartość>
        ogólna uwaga na temat pliku

-noautoexpand

 Nie umieszcza automatycznie filtru expand w łańcuchu filtrów MEncodera.
 Przydatne do kontrolowania, w którym momencie łańcucha napisy są renderowane
 podczas włączania napisów na sztywno do filmu.

-noencodedups

 Nie koduje zduplikowanych klatek w duplikacie; w wyjściu umieszcza ramki
 zerobajtowe do wskazania duplikatów.  Klatki zerobajtowe będą, tak czy
 inaczej,  zapisane,  chyba  że  filtr  lub koder zdolny do kodowania
 zduplikowanego jest załadowany. Obecnie nadaje się do tego tylko filtr
 harddup.

-noodml (tylko -of avi)

 Nie zapisuje indeksu OpenDML dla plików AVI >1GB.

-noskip

 Nie opuszcza klatek.

-o <nazwa pliku>

 Zapisuje wyjście do podanego pliku, zamiast domyślnego "test.avi".

-oac <nazwa kodeka>

 Koduje podanym kodekiem audio (brak wartości domyślnej).
 INFORMACJA: Użyj -oac help, aby otrzymać listę dostępnych kodeków.

 PRZYKAD:
     -oac copy
        Nie koduje, tylko kopiuje strumień.
     -oac pcm
        Koduje do odkompresowanego PCM.
     -oac mp3lame
        Koduje do MP3 (używa Lame).
     -oac lavc
        Koduje kodekiem z libavcodec.

-of <format> (KOD BETA!)

 Koduje do wybranego formatu (domyślnie: AVI).
 INFORMACJA: Użyj -of help, aby otrzymać listę dostępnych formatów.

 PRZYKAD:
     -of avi
        Koduje do AVI (domyślne).
     -of mpeg
        Koduje do MPEG (zobacz także -mpegopts).
     -of lavf
        Koduje  używając  mukserów  z  libavformat  (zobacz także
        -lavfopts).
     -of rawvideo
        surowy strumień video (bez muksowania - tylko jeden strumień
        video)
     -of rawaudio
        surowy strumień audio (bez muksowania - tylko jeden strumień
        audio)

-ofps <fps>

 Ustawia ilość klatek na sekundę (fps) w wyjściowym pliku, wartość może być
 różna niż w pliku źródłowym. Parametr musi być ustawiony dla zmiennego fps
 (ASF, niektóre MOV) i plików progresywnych (30000/1001fps ztelecinowane
 MPEG).

-ovc <nazwa kodeka>

 Koduje z podanym kodekiem video (brak domyślnej wartości).
 INFORMACJA: Użyj -ovc help, aby otrzymać listę dostępnych kodeków.

 PRZYKAD:
     -ovc copy
        Nie koduje, tylko kopiuje strumień.
     -ovc divx4
        Koduje do DivX4/DivX5.
     -ovc raw
        Koduje do nieskompesowanego formatu (użyj "-vf format", aby
        wybrać).
     -ovc lavc
        Koduje z kodekiem libavcodec.

-passlogfile <nazwa pliku>

 W dwuprzebiegowym kodowaniu, zrzuca informacje o pierwszym przebiegu do
 <nazwa pliku> zamiast domyślnego divx2pass.log.

-skiplimit <wartość>

 Określa  maksymalną  liczbę  pominiętych  klatek po zakodowaniu jednej
 (-noskiplimit daje nieograniczoną liczbę).

-vobsubout <nazwa bazy>

 Określa podstawową nazwę wyjściowych plików .idx i .sub.  Wyłączy to
 renderowanie napisów w kodowanym filmie i przekieruje je do plików napisów
 VOBsub.

-vobsuboutid <langid>

 Wybiera dwu literowy kod języka napisów. Unieważnia to, co jest czytane z
 DVD lub pliku .ifo.

-vobsuboutindex <index>

 Określa indeks napisów w pliku wyjściowym (domyślnie: 0).

OPCJE SPECYFICZNE DLA KODEKA (TYLKO MENCODER)

-<kodek>opts <opcja1[=wartość],opcja2,...>

  divx4 (-divx4opts)

help

 wyświetla pomoc

br=<wartość>

 Określa bitrate.

     4-16000
        (w kbit)

     16001-24000000
        (w bit)

key=<wartość>

 maksymalna przerwa między ramkami kluczowymi (w ramkach)

deinterlace

 Włącza usuwanie przeplotu (unikaj tej opcji, DivX4 ma pełno błędów).

q=<1-5>

 jakość (1-najszybszy, 5-najlepszy)

min_quant=<1-31>

 minimalny kwantyzator (quantizer)

max_quant=<1-31>

 maksywalny kwantyzator

rc_period=<wartość>

 współczynnik kontroli czasu

rc_reaction_period=<wartość>

 współczynnik kontroli czasu reakcji

rc_reaction_ratio=<wartość>

 współczynnik kontroli proporcji reakacji

crispness=<0-100>

 określa chropowatość/gładkość

pass=<1-2>

 Z tą opcją możesz kodować dwuprzebiegowo pliki DivX4. Najpierw koduj z
 pass=1, później koduj jeszcze raz z tymi samymi parametrami i pass=2.

vbrpass=<0-2>

 Nadpisuje argument pass i wykorzystuje bibliotekę Xvid VBR zamiast DivX4 VBR.
 Dostępne są następujące opcje:

     0  kodowanie  jednoprzebiegowe (tak jakby pominąć przebieg w
        wierszu poleceń)

     1  Analityczny (pierwszy) przebieg dwuprzebiegowego kodowania.
        Wynikowy plik AVI może być przekierowany do /dev/null.

     2  Ostateczny (drugi) przebieg dwuprzebiegowego kodowania.

  lame (-lameopts)

help

 wyświetla pomoc

vbr=<0-4>

 metoda zmiennego bitrate
     0  cbr
     1  mt
     2  rh (domyślne)
     3  abr
     4  mtrh

abr

 średni bitrate

cbr

 stały bitrate Wymusza również kodowanie CBR na późniejszych kodowaniach ABR.

br=<0-1024>

 bitrate w kbit (tylko CBR i ABR)

q=<0-9>

 jakość (0 - najwyższa, 9 - najniższa) (tylko VBR)

aq=<0-9>

 jakość algorytmiczna (0 - najlepsza/najwolniejsza, 9 - najgorsza/najszybsza)

ratio=<1-100>

 współczynnik kompresji

vol=<0-10>

 wzmocnienie głośności wejścia audio

mode=<0-3>

 (domyślne: auto)
     0  stereo
     1  joint-stereo
     2  dualchannel
     3  mono

padding=<0-2>

     0  żaden
     1  pełen
     2  dostraja

fast

 przełącza na szybsze kodowanie kolejnych trybów ustawień VBR Skutkuje to
 nieznacznie niższą jakością i większymi wartościami bitrate.

highpassfreq=<częstotliwość>

 Ustawia częstotliwość w Hz  wysokoprzejściowego  filtrowania  (highpass
 filtering).  Częstotliwości poniżej podanej będą obcinane.  Wartość -1
 wyłączy filtrowanie, wartość 0 pozwoli LAME wykryć wartości automatycznie.

lowpassfreq=<częstotliwość>

 Ustawia częstotliwość  w  Hz  niskoprzejściowego  filtrowania  (lowpass
 filtering).  Częstotliwości powyżej podanej będą obcinane.  Wartość -1
 wyłączy filtrowanie, wartość 0 pozwoli LAME wykryć wartości automatycznie.

preset=<wartość>

 standardowe ustawienia

     help Wyświetla dodatkowe opcje i  informacje  o  standardowych
        ustawieniach.

     medium
        kodowanie VBR, dobra jakość, wartości bitrate 150-180 kbps

     standard
        kodowanie VBR, wysoka jakość, wartości bitrate 170-210 kbps

     extreme
        kodowanie VBR, bardzo wysoka jakość, wartości bitrate 200-240
        kbps

     insane
        kodowanie CBR, najwyższa ustawiona jakość, bitrate 320 kbps

     <8-320>
        kodowanie ABR z uśrednioną wartością podanego bitrate

 PRZYKADY:
     fast:preset=standard
        stosowne dla większości ludzi i typów muzyki i już całkiem
        wysoka jakość
     cbr:preset=192
        Koduje  z ustawieniami ABR na wymuszonym, stałym bitrate
        wynoszącym 192 kbps.
     preset=172
        Kodowanie z ustawieniami ABR przy średnim bitrate 172 kbps.
     preset=extreme
        Dla ludzi z niewiarygodnie  dobrym  słuchem  i  podobnym
        wyposażeniem.

  toolame i twolame (odpowiednio -toolameopts i -twolameopts)

br=<32-384>

 W trybie CBR parametr ten oznacza bitrate w kbps, natomiast w trybie VBR jest
 to minimalny bitrate na ramkę. Tryb VBR nie zadziała z wartością mniejszą
 niż 112.

vbr=<-50-50> (tylko VBR)

 Przedział zmienności; jeśli ujemny koder przesuwa średni bitrate w stronę
 dolnej granicy, jeśli dodatni w stronę górnej. Jeśli ustawione na 0 jest
 używany tryb CBR (domyślne).

maxvbr=<32-384> (VBR only)

 maksymalny bitrate dozwolony na ramkę, w kbps

mode=<stereo | jstereo | mono | dual>

 (domyślnie: mono dla dźwięku jednokanałowego, w przeciwnym wypadku stereo)

psy=<-1-4>

 model psychoakustyczny (domyślnie: 2)

errprot=<0 | 1>

 Włącza ochronę przed błędami.

debug=<0-10>

 poziom debugowania

  faac (-faacopts)

br=<bitrate>

 średni bitrate w kbps (nie działa z quality)

quality=<1-1000>

 jakość, im wyższa tym lepsza (nie działa z br)

object=<0-3>

 typ złożoności obiektów
     0  MAIN (domyślnie)
     1  LOW
     2  SSR
     3  LTP (niezwykle wolne)

mpeg=<2|4>

 Wersja MPEG (domyślnie: 4)

tns

 Włącza czasowe kształtowanie szumu.

cutoff=<0-częstotliwość_próbkowania/2>

 częstotliowść obcinania (domyślnie: częstotliwość_próbkowania/2)

raw

 Przechowuje strumień jako surowy ładunek z dodatkowymi danymi w nagłówku
 kontenera (domyślnie: 0, co oznacza ADTS).  Nie ustawiaj tej flagi jeśli
 wyraźnie tego nie potrzebujesz, albo nie będziesz mógł później zremuksować
 strumienia audio.

  lavc (-lavcopts)
PRZYKAD:
     vcodec=msmpeg4:vbitrate=1800:vhq:keyint=250

acodec=<wartość>

 kodek audio (domyślnie: mp2):
     mp2
        MPEG Layer 2
     mp3
        MPEG Layer 3
     ac3
        AC3
     adpcm_ima_wav
        IMA Adaptive PCM (4bity na próbkę, kompresja w stosunku 4:1)
     sonic
        Eksperymentalny stratny/bezstratny kodek.

abitrate=<wartość>

 bitrate dźwięku w kbit (domyślnie: 224)

atag=<wartość>

 Wykorzystuje  określony  znacznik formatu dźwięku systemu Windows (np.
 atag=0x55).

bit_exact

 Wykorzystuje tylko algorytmy bitowo dokładne (poza  (I)DCT).  Ponadto
 bit_exact wyłącza kilka funkcji optymalizacyjnych i dlatego też powinien być
 stosowany tylko do testów regresyjnych, które wymagają plików identycznych
 binarnie, nawet jeżeli zmienia się wersja kodera. Opcja ta ignoruje również
 nagłówek user_data w strumieniach MPEG-4. Nie korzystaj z tego parametru,
 chyba że wiesz co robisz.

threads=<1-8>

 Maksymalna liczba użytych wątków (domyślnie: 1).  Może mieć delikatnie
 negatywny wpływ na przewidywanie ruchu.

vcodec=<wartość>

 Wykorzystuje podany kodek (domyślnie: mpeg4).
     mjpeg
        Motion JPEG
     ljpeg
        Lossless JPEG
     h261
        H.261
     h263
        H.263
     h263p
        H.263 Plus
     mpeg4
        MPEG-4 (DivX 4/5)
     msmpeg4
        DivX 3
     msmpeg4v2
        MS MPEG4v2
     wmv1
        Windows Media Video, wersja 1 (AKA WMV7)
     wmv2
        Windows Media Video, wersja 2 (AKA WMV8)
     rv10
        stary kodek RealVideo
     mpeg1video
        MPEG-1 video
     mpeg2video
        MPEG-2 video
     huffyuv
        HuffYUV
     ffvhuff
        niestandardowy, mniejszy o 20% HuffYUV wykorzystujący YV12
     asv1
        ASUS Video v1
     asv2
        ASUS Video v2
     ffv1 bezstratny kodek video FFmpeg
     flv
        Sorenson H.263 używany w Flash Video
     dvvideo
        Sony Digital Video
     svq1
        Apple Sorenson Video 1
     snow eksperymentalny kodek FFmpeg oparty o wavelet

vqmin=<1-31>

 minimalny kwantyzator (quantizer) (przebieg 1/2)

     1  Nie zalecane (bardzo duży plik, mała różnica w jakości i dziwne
        efekty uboczne: msmpeg4, h263 będą słabej jakości, kontrola
        tempa będzie szwankowała co w rezultacie da wyjście niższej
        jakości i niektóre dekodery nie będą w stanie sobie z nim
        poradzić).

     2  Zalecane do normalnego kodowania mpeg4/mpeg1video (domyślne).

     3  Zalecane dla h263(p)/msmpeg4. Powodem wyboru 3 a nie 2 jest
        fakt, że ten drugi może prowadzić do przepełnień. (Będzie to
        naprawione dla h263(p) przez zmianę kwantyzatora o MB w
        przyszłości, msmpeg4 nie może być poprawiony ponieważ tego nie
        obsługuje.)

lmin=<0.01-255.0>

 Minimalny mnożnik Lagrange dla kontroli tempa, prawdopodobnie chcesz, żeby
 był równy lub mniejszy niż vqmin (domyślnie: 2.0).

lmax=<0.01-255.0>

 maksymalny mnożnik Lagrange dla kontroli tempa (domyślnie: 31.0)

vqscale=<1-31>

 Stały  kwantyzator  / stała  jakość  kodowania  (włącza  tryb  stałego
 kwantyzatora).  Niższa wartość oznacza lepszą jakość ale większy plik
 wynikowy (domyślnie: 0 (wyłączony)). 1 nie jest zalecaną wartością (sprawdź
 vqmin a uzyskasz więcej informacji).

vqmax=<1-31>

 maksymalny kwantyzator (przebieg 1/2), 10-31  jest  rozsądnym  zakresem
 (domyślnie: 31)

mbqmin=<1-31>

 przestarzałe, używaj vqmin

mbqmax=<1-31>

 przestarzałe, używaj vqmax

vqdiff=<1-31>

 maksymalna różnica kwantyzatora między sąsiednimi ramkami I a P (przebieg 1/
 2) (domyślnie: 3)

vmax_b_frames=<0-4>

 maksymalna ilość ramek B między ramkami innymi niż B:
     0  brak klatek B (domyślne)
     0-2 rozsądny zakres dla MPEG-4

vme=<0-5>

 metoda szacowania ruchu Dostępne są metody:
     0  żadna (bardzo niska jakość)
     1  pełna (powolna, brak opiekuna, metoda wyłączona)
     2  log (niska jakość, brak opiekuna, metoda wyłączona)
     3  phods (niska jakość, brak opiekuna, metoda wyłączona)
     4  EPZS: rozmiar diamentu jest równy 1, może być dopasowany przez
        opcje *dia (domyślna)
     5  X1 (eksperymentalna, obecnie synonim EPZS)

 INFORMACJA: Wartości 0-3 obecnie ignorują ilość zużytych Bitów, więc jakość
 może być niska.

me_range=<0-9999>

 zakres przeszukiwania przy szacowaniu ruchu (domyślnie: 0 (nieograniczony))

mbd=<0-2>

 Algorytm decyzyjny makrobloku (tryb wysokiej jakości), koduje każdy makroblok
 we wszystkich trybach i wybiera ten najlepszy. Metoda ta jest powolna, ale
 jej rezultatem jest lepsza jakość i mniejsza objętość pliku.
     0  Korzysta z mbcmp (domyślne).
     1  Wybiera tryb MB, który wymaga najmniejszej ilości bitów (=vhq).
     2  Wybiera tryb MB, który powoduje najmniejsze zniekształcenia
        tempa.

vhq

 Działa tak samo jak mbd=1, trzymany ze względu na kompatybilność.

v4mv

 Zezwala na 4 wektory ruchu w każdym makrobloku (trochę lepsza jakość).
 Działa lepiej w parze z mbd>0.

obmc

 kompensacja ruchu nachodzących na siebie bloków (H.263+)

loop

 filtr pętli (H.263+) nie działa

inter_threshold <-1000-1000>

 Na razie nie robi kompletnie nic.

keyint=<0-300>

 maksymalna przerwa między ramkami kluczowymi w ramkach (domyślnie: 250 albo
 jedna klatka kluczowa co dziesięć sekund w filmie 25fps) Ramki kluczowe są
 potrzebne przy przeszukiwaniu, jako że przeszukiwane są tylko ramki kluczowe,
 potrzebują jednak one trochę więcej miejsca niż zwykłe ramki, więc większe
 wartości dadzą w  rezultacie  mniejszy  plik,  ale  mniej  precyzyjne
 przeszukiwanie.  0 jest równoważne 1, czyli każda ramka jest ramką kluczową.
 Wartości >300 nie są zalecane, ponieważ jakość może być zła w zależności od
 dekodera, kodera i szczęścia. Dla utrzymania pełnej zgodności z MPEG-1/2/4
 wartości powinny być <=132.

sc_threshold=<-1000000000-1000000000>

 Próg do wykrywania zmiany sceny. Libavcodec wstawia klatkę kluczową jeżeli
 wykryje zmianę sceny.  Tą opcją możesz określić czułość tej detekcji.
 -1000000000 oznacza, że zmiana sceny wykrywana jest w każdej klatce,
 1000000000 oznacza, że żadne zmiany nie będą wykryte (domyślnie: 0).

vb_strategy=<0-1> (tylko pierwszy przebieg)

 strategia wyboru między ramkami I/P/B:
     0  Zawsze używa maksymalnej ilości klatek B (domyślne).
     1  Unika ramek B w scenach z dużą ilością ruchu.

vpass=<1-3>

 Włącza wewnętrzny tryb dwu- (lub więcej) przebiegowy, podawaj tylko, jeżeli
 chcesz korzystać z kodowania dwu- (lub więcej) przebiegowego.
     1  pierwszy przebieg (zobacz także opcję turbo)
     2  drugi przebieg
     3  n-ty przebieg (drugi i następne przebiegi  kodowania  N-
        przebiegowego)
 Jak to działa i jak tego używać:
 Pierwszy przebieg (vpass=1) zapisuje plik ze statystykami. Może będziesz
 chciał wyłączyć niektóre opcje znacznie obciążające procesor, podobnie jak
 robi to tryb "turbo".
 W trybie dwuprzebiegowym drugi przebieg (vpass=2) czyta plik ze statystykami
 i opiera na nim decyzje o kontroli tempa.
 W trybie N-przebiegowym drugi przebieg (vpass=3, to nie błąd) robi obie
 rzeczy: Najpierw czyta statystyki z pliku, później je nadpisuje. Może
 będziesz chciał zachować kopię pliku divx2pass.log zanim to się stanie, jeśli
 istnieje możliwość, że będziesz musiał przerwać działanie MEncodera. Możesz
 używać wszystkich opcji kodowania, poza tymi obciążającymi procesor w
 znacznym stopniu (jak "qns").
 Możesz później powtarzać ten przebieg, poprawiając proces kodowania. Każdy
 przebieg będzie używał statystyk z poprzedniego żeby poprawić kodowanie.
 Ostatni przebieg może mieć opcje dowolnie obciążające procesor.
 Jeśli chcesz kodowania dwuprzebiegowego, użyj najpierw vpass=1 potem vpass=2.
 Jeśli chcesz trój- lub więcej przebiegowego użyj vpass=1 przy pierwszym
 przebiegu a potem vpass=3 i vpass=3 i tak dalej dopóki nie jesteś zadowolony
 z wyniku kodowania.

 huffyuv:
     pierwszy przebieg
        Zachowuje statystyki.
     drugi przebieg
        Koduje z optymalną tablicą Huffmana opartą o wyniki pierwszego
        przebiegu.

turbo (tylko tryb dwuprzebiegowy)

 Znacznie zwiększa szybkość pierwszego przebiegu używając szybszych algorytmów
 i wyłączając opcje obciążające w znacznym stopniu procesor. Prawdopodobnie
 zmniejszy to trochę globalny współczynnik PSNR (o około 0.01dB), zmieni typy
 pojedynczych klatek i trochę bardziej ich PSNR (do 0.03dB).

aspect=<x/y>

 Przechowuje proporcje wewnętrznie, podobnie jak pliki MPEG. O wiele lepsze
 rozwiązanie niż ponowne skalowanie, ponieważ nie spada jakość. Tylko MPlayer
 będzie odtwarzał te pliki poprawnie, inne odtwarzacze wyświetlą je w złych
 proporcjach. Parametr proporcji może być podany jako stosunek lub liczba
 rzeczywista.

 Przykad:
     aspect=16/9 lub aspect=1.78

autoaspect

 Podobnie jak opcja aspect, ale proporcja wyliczana jest automatycznie, biorąc
 pod uwagę wszystkie filtry dostrajające (crop/expand/scale/itp) podane w
 łańcuchu.  Nie powoduje spadku wydajności, więc możesz ją mieć spokojnie
 zawsze włączoną.

vbitrate=<wartość>

 Określa bitrate (przebieg 1/2) (domyślnie: 800).
 UWAGA: 1kbit = 1000 bitów
     4-16000
        (w kbit)
     16001-24000000
        (w bit)

vratetol=<wartość>

 przybliżona tolerancja rozmiaru pliku w kbit.  1000-100000 jest rozsądnym
 zakresem. (uwaga: 1kbit = 1000 bitów) (domyślnie: 8000)
 INFORMACJA: Wartość vratetol nie powinna być zbyt duża podczas drugiego
 przebiegu, inaczej mogą wystąpić problemy, jeżeli wykorzystane  będzie
 vrc_(min|max)rate.

vrc_maxrate=<wartość>

 maksymalny bitrate w kbit/sek (przebieg 1/2) (domyślnie: 0, nieograniczony)

vrc_minrate=<wartość>

 minimalny bitrate w kbit/sek (przebieg 1/2) (domyślnie: 0, nieograniczony)

vrc_buf_size=<wartość>

 rozmiar bufora w kbit (przebieg 1/2).  Dla MPEG-1/2 określa to również
 rozmiar bufora vbv, użyj 327 dla VCD, 917 dla SVCD i 1835 dla DVD.

vrc_buf_aggressivity

 obecnie bezużyteczne

vrc_strategy

 Zarezerwowane na przyszłość.

vb_qfactor=<-31.0-31.0>

 współczynnik kwantyzatora pomiędzy ramkami B a innymi niż B (przebieg 1/2)
 (domyślnie: 1.25)

vi_qfactor=<-31.0-31.0>

 współczynnik kwantyzatora pomiędzy ramkami I a innymi niż I (przebieg 1/2)
 (domyślnie: 0.8)

vb_qoffset=<-31.0-31.0>

 offset kwantyzatora pomiędzy ramkami B a innymi niż B (przebieg 1/2)
 (domyślnie: 1.25)

vi_qoffset=<-31.0-31.0>

 (przebieg 1/2) (domyślnie: 0.0)
 jeżeli v{b|i}_qfactor > 0
 Kwantyzator  klatek  I/B  =  kwantyzator  ramki P * v{b|i}_qfactor +
 v{b|i}_qoffset
 w przeciwnym wypadku
 normalnie kontroluj tempo (nie blokuj kwantyzatora według następnej ramki P)
 i ustaw q= -q * v{b|i}_qfactor + v{b|i}_qoffset
 WSKAZWKA: Aby kodować ze stałym kwantyzatorem, ale różnym dla klatek I/P i
 B,  możesz  wykorzystać  poniższy  wzór:  lmin=  <ip_quant>:lmax=
 <ip_quant>:vb_qfactor= <b_quant/ip_quant>

vqblur=<0.0-1.0> (przebieg 1)

 Rozmycie kwantyzatora (domyślnie: 0.5), większe wartości uśrednią kwantyzator
 w czasie (wolniejsze zmiany).
     0.0 Wyłączone rozmycie kwantyzatora
     1.0 Uśrednia kwantyzator ze wszystkich poprzednich klatek.

vqblur=<0.0-99.0> (przebieg 2)

 Rozmycie gaussowe kwantyzatora (domyślnie: 0.5), większe wartości uśrednią
 kwantyzator w czasie (wolniejsze zmiany).

vqcomp=<0.0-1.0>

 Kompresja kwantyzatora, vrc_eq zależy od niej (przebieg 1/2) (domyślnie:
 0.5). Dla przykładu, zakładając że jest używane domyślne równanie kontroli
 tempa, przy vqcomp=1.0, kontrola tempa przydziela każdej ramce ilość bitów
 potrzebną do zakodowania ich przy takim  samym  kwantyzatorze.  Przy
 vqcomp=0.0, kontrola tempa przydziela każdej ramce taką samą ilość bitów,
 czyli ścisłe CBR. INFORMACJA: To są ekstremalne ustawienia i nie powinny być
 używane.  Postrzegana optymalna jakość będzie gdzieś między tymi dwoma
 ekstremami.

vrc_eq=<equation>

 główne równanie kontroli tempa (przebieg 1/2)

     1
        stały bitrate

     tex
        stała jakość

     1+(tex/avgTex-1)*qComp
        przybliżone równanie starej kontroli tempa

     tex^qComp
        z qcomp 0.5 czy coś takiego (domyślne)

 operatory:

     +,-,*,/,^

 zmienne:

     tex
        złożoność tekstur

     iTex,pTex
        złożoność tekstur intra, nie-intra

     avgTex
        średnia złożoność tekstur

     avgIITex
        średnia złożoność tekstur intra w ramkach I

     avgPITex
        średnia złożoność tekstur intra w ramkach P

     avgPPTex
        średnia złożoność tekstur nie-intra w ramkach P

     avgBPTex
        średnia złożoność tekstur nie-intra w ramkach B

     mv
        ilość bitów użytych w wektorach ruchu

     fCode
        maksymalna długość wektorów ruchu w skali log2

     iCount
        ilość makrobloków intra / ilość makrobloków

     var
        złożoność przestrzenna

     mcVar
        złożoność czasowa

     qComp
        qcomp z wiersza poleceń

     isI, isP, isB
        Wynosi 1 jeżeli typ obrazu to I/P/B w przeciwnym wypadku - 0.

     Pi,E
        Przejrzyj swoją ulubioną książkę do matematyki.

 funkcje:

     max(a,b),min(a,b)
        maksimum / minimum

     gt(a,b)
        wynosi 1 jeżeli a>b, inaczej 0

     lt(a,b)
        wynosi 1 jeżeli a<b, inaczej 0

     eq(a,b)
        wynosi 1 jeżeli a==b, inaczej 0

     sin, cos, tan, sinh, cosh, tanh, exp, log, abs

vrc_override=<opcje>

 Określona przez użytkownika jakość poszczególnych części (zakończenie, lista
 płac, ...) (przebieg 1/2). Opcje to <klatka-początkowa>, <klatka-końcowa>,
 <jakość>[/<klatka-początkowa>, <klatka-końcowa>, <jakość>[/...]]:
     quality (2-31)
        kwantyzator
     quality (-500-0)
        korekcja jakości w %

vrc_init_cplx=<0-1000>

 początkowa złożoność (przebieg 1)

vrc_init_occupancy=<0.0-1.0>

 początkowa zajętość bufora, jako ułamek vrc_buf_size (domyślnie: 0.9)

vqsquish=<0|1>

 Określa jak ma się zachowywać kwantyzator między qmin a qmax (przebieg 1/2).
     0  Używa obcinania.
     1  Używa ładnej, różniczkowalnej funkcji (domyślne).

vlelim=<-1000-1000>

 Ustawia próg eliminowania pojedynczych współczynników jasności.  Wartości
 ujemne będą brały pod uwagę także współczynnik DC (powinny być równe co
 najmniej -4 lub niżej dla kodowania z quant=1):
     0  wyłączony (domyślne)
     -4  zalecane przez JVT

vcelim=<-1000-1000>

 Ustawia próg eliminowania pojedynczych współczynników barwy. Wartości ujemne
 będą brały pod uwagę także współczynnik DC (powinny być równe co najmniej -4
 lub niżej dla kodowania z quant=1):
     0  wyłączony (domyślne)
     7  zalecane przez JVT

vstrict=<-2|-1|0|1>

 ścisła zgodność ze standardami
     0  wyłączona
     1  Zalecane tylko w przypadku, jeżeli chcesz przekazać wyjście do
        referencyjnego dekodera MPEG-4.
     -1  Pozwala na rozszerzenia libavcodec (domyślne).
     -2  Włącza eksperymentalne kodeki i możliwości które mogą nie być
        obsługiwane przez przyszłe wersje MPlayera (snow, ffvhuff,
        ffv1).

vdpart

 Dzielenie danych.  Dodaje 2 Bajty do każdego pakietu video, poprawia
 odporność na błędy podczas transferu przez niepewne kanały (np. przesyłanie
 poprzez internet). Każdy pakiet będzie kodowany w 3 oddzielnych częściach:
     1. MVy
        ruch
     2. Współczynniki DC
        obraz niskiej rozdzielczości
     3. Współczyniki AC
        szczegóły
 Najważniejsze są MV i DC, ich utrata jest o wiele gorsza niż utrata AC i
 później 1. i 2. części. MV i DC razem są o wiele mniejsze niż 3ci kawałek
 (AC), co oznacza, że błędy będą częściej występowały w tym ostatnim niż w
 dwóch pierwszych. Dlatego, obraz będzie wyglądał o wiele lepiej z podziałem
 na części niż bez, ponieważ bez dzielenia błędy będą zdarzały się równo w AC/
 DC/MV.

vpsize=<0-10000> (zobacz także opcję vdpart)

 Rozmiar pakietu video, poprawia odporność na błędy.
     0
        wyłączone (domyślne)
     100-1000
        dobry wybór

ss

 tryb o strukturze plastrowej dla H.263+

gray

 kodowanie tylko w skali szarości (szybsze)

vfdct=<0-10>

 algorytm DCT
     0  Automatycznie wybiera dobry (domyślne).
     1  fast integer
     2  accurate integer
     3  MMX
     4  mlib
     5  AltiVec
     6  floating point AAN

idct=<0-99>

 algorytm IDCT
 INFORMACJA: Z tego co wiemy te wszystkie IDCT przechodzą testy IEEE1180.
     0  Automatycznie wybiera dobry (domyślne).
     1  referencjny dekoder JPEG
     2  simple
     3  simplemmx
     4  libmpeg2mmx (niedokładny, nie używaj do kodowania z keyint
        >100)
     5  ps2
     6  mlib
     7  arm
     8  AltiVec
     9  sh4

lumi_mask=<0.0-1.0>

 Maskowanie jasności jest "psychosensorycznym" parametrem, który wykorzystuje
 fakt, że ludzkie oko widzi mniej szczegółów na bardzo jasnych polach obrazu.
 Kompresuje on mocniej jasne obszary niż te o średniej jasności, więc zachowa
 to kilka bitów, które mogą być wykorzystane przez następne klatki, podnosząc
 ogólną, subiektywną jakość, przy jednoczesnym możliwym spadku wartości PSNR.
 UWAGA: Bądź ostrożny, zbyt duże wartości mogą spowodować okropne rzeczy.
 UWAGA: Duże wartości mogą wyglądać dobrze na niektórych monitorach, a na
 innych nie.
     0.0
        wyłączone (domyślne)
     0.0-0.3
        rozsądny zakres

dark_mask=<0.0-1.0>

 Maskowanie ciemności jest "psychosensorycznym" parametrem, który wykorzystuje
 fakt, że ludzkie oko widzi mniej szczegółów na bardzo ciemnych polach obrazu.
 Kompresuje on mocniej ciemne obszary niż te o średniej jasności, więc zachowa
 to kilka bitów, które mogą być wykorzystane przez następne klatki, podnosząc
 ogólną, subiektywną jakość, przy jednoczesnym możliwym spadku wartości PSNR.
 UWAGA: Bądź ostrożny, zbyt duże wartości mogą spowodować okropne rzeczy.
 UWAGA: Duże wartości mogą wyglądać dobrze na niektórych monitorach, a na
 innych / TV / TFT nie.
     0.0
        wyłączone (domyślne)
     0.0-0.3
        rozsądny zakres

tcplx_mask=<0.0-1.0>

 Maskowanie czasowej złożoności (domyślnie: 0.0 (wyłączone)). Wyobraź sobie
 ujęcie z ptakiem lecącym przez całą scenę. tcplx_mask zwiększy kwantyzatory
 jego makrobloków (tym samym zmniejszając ich jakość), ponieważ ludzkie oko
 zazwyczaj nie ma czasu, żeby zobaczyć wszystkie jego szczegóły.  Niestety,
 jeżeli przedmiot, na którego została nałożona maska, zatrzyma się (np. ptak
 wyląduje) prawdopodobnie będzie wyglądało to okropnie przez krótką chwilę,
 dopóki koder nie zauważy tego, że przedmiot już się nie porusza i potrzebuje
 nowych bloków. Zaoszczędzone bity, będą wykorzystane w innych częściach
 filmu, co może zwiększyć subiektywną jakość, pod warunkiem, że wartość
 tcplx_mask jest starannie dobrana.

scplx_mask=<0.0-1.0>

 Maskowanie złożoności przestrzennej.  Większe  wartości  pomagają  przy
 blokowaniu,  jeżeli  żaden filtr odblokowania nie jest stosowany przy
 dekodowaniu - nie jest to najlepszy pomysł.
 Wyobraź sobie scenę z trawą (która ma zazwyczaj  dużą  kompleksowość
 przestrzenną), niebieskim niebem i domem; scplx_mask zwiększy kwantyzatory
 makrobloków trawy, tym samym zmniejszając jej jakość, tak żeby wykorzystać
 więcej bitów na niebo i dom.
 WSKAZWKA: Usuń wszystkie czarne krawędzie, jako że zmniejszają one jakość
 makrobloków (aktualne nawet bez scplx_mask).
     0.0
        wyłączone (domyślne)
     0.0-0.5
        rozsądny zakres

 INFORMACJA: Ten parametr nie działa tak samo, jak użycie własnej matrycy,
 która kompresowała by wyższe częstotliwości lepiej, jako że scplx_mask
 zmniejszy jakość bloków P, nawet jeśli tylko DC się zmienia. scplx_mask nie
 da tak dobrych wyników.

p_mask=<0.0-1.0> (also see vi_qfactor)

 Zmniejsza jakość inter makrobloków.  Jest to jednoznaczne z podniesieniem
 jakości intra bloków, ponieważ ta sama, przeciętna wartość bitrate, będzie
 rozprowadzona przez kontroler tempa (rate controller) na całą sekwencję video
 (domyślnie: 0.0 (wyłączone)). p_mask=1.0 podwoja lość bitów alokowanych do
 każdego inta bloku.

border_mask=<0.0-1.0>

 Przetwarzanie ramek w koderach typu MPEG.  Przetwarzanie ramek zwiększa
 kwantyzator dla makrobloków które są odległe od krawędzi o mniej niż 1/5tą
 wysokości/szerokości obrazu, jako że często są one mniej ważne wizualnie.

naq

 Normalizuje  przystosowywalną  kwantyzację  (eksperymentalne).  Podczas
 korzystania z przystosowywalnej kwantyzacji (*_mask), średni kwantyzatory na
 MB może już nie odpowiadać żądanemu kwantyzatorowi na poziomie klatki. Naq
 spróbuje dostroić kwantyzatory na MB by utrzymać prawidłową średnią.

ildct

 Używa DCT z przeplotem.

ilme

 Używa metody przewidywania ruchu z przeplotem (wzajemnie wykluczający się z
 qpel).

alt

 Korzysta z alternatywnej scantable.

top=<-1-1>

     -1  automatycznie
     0  najpierw dolne pole
     1  najpierw górne pole

format=<wartość>

     YV12
        domyślny
     444P
        dla ffv1
     422P
        dla HuffYUV, bezstratnego JPEG i ffv1
     411P,YVU9
        dla bezstratnego JPEG i ffv1
     BGR32
        dla bezstratnego JPEG i ffv1

pred

 (dla HuffYUV)
     0  przewidywanie lewej
     1  czyste/gradientowe przewidywanie
     2  przewidywanie mediany

pred

 (dla bezstratnego JPEG)
     0  przewidywanie lewej
     1  przewidywanie górnej
     2  przewidywanie górnej-lewej
     3  płaszczyznowe/gradientowe przewidywanie
     6  przewidywanie średniej

coder

 (dla ffv1)
     0  kodowanie vlc (Golomb-Rice)
     1  kodowanie arytmetyczne (CABAC)

context

 (dla ffv1)
     0  model małego kontekstu
     1  model dużego kontekstu

 (dla ffvhuff)
     0  z góry ustalone tablice Huffman'a (wbudowane lub z drugiego
        przebiegu)
     1  adaptacyjne tablice Huffman'a

qpel

 Używa kompensacji ruchu quarter pel (wzajemnie wykluczający się z ilme).
 WSKAZWKA: Przydatne tylko dla kodowanie z wysokim bitrate.

mbcmp=<0-2000>

 Ustawia funkcję porównawczą przy podejmowaniu decyzji dla  makrobloku,
 wykorzystywana tylko, jeżeli mbd=0.
     0 (SAD)
        suma bezwzględnych różnic, szybka (domyślne)
     1 (SSE)
        suma kwadratu błędów
     2 (SATD)
        suma bezwzględnych różnic poddanych tranformacji Hadamarda
     3 (DCT)
        suma bezwzględnych różnic poddanych tranformacji DCT
     4 (PSNR)
        suma kwadratów błędów kwantyzacji (unikaj, niska jakość)
     5 (BIT)
        ilość bitów wymaganych przez blok
     6 (RD)
        optymalne pod względem zniekształceń tempa, powolne
     7 (ZERO)
        0
     8 (VSAD)
        suma bezwzględnych różnic pionowych
     9 (VSSE)
        suma kwadratów różnic pionowych
     10 (NSSE)
        suma kwadratów różnic zachowująca szumy
     +256
        Wykorzystuje również barwę, obecnie nie działa (prawidłowo) z
        ramkami typu B.

ildctcmp=<0-2000>

 Ustawia funkcję porównawczą przy podejmowaniu decyzji dla przeplatanego DCT
 (lista dostępnych funkcji porównawczych jest taka sama jak w opcji mbcmp).

precmp=<0-2000>

 Ustawia funkcję porównawczą dla wstępnego przebiegu przewidywania ruchu
 (lista dostępnych funkcji porównawczych jest taka sama jak w opcji mbcmp)
 (domyślnie: 0).

cmp=<0-2000>

 Ustawia  funkcję  porównawczą dla przewidywania ruchu full pel (lista
 dostępnych funkcji porównawczych jest taka sama jak w  opcji  mbcmp)
 (domyślnie: 0).

subcmp=<0-2000>

 Ustawia funkcję porównawczą dla przewidywania ruchu sub pel (lista dostępnych
 funkcji porównawczych jest taka sama jak w opcji mbcmp) (domyślnie: 0).

nssew=<0-1000000>

 Ten parametr kontroluje wagę NSSE, gdzie większe wartości zaowocują większymi
 szumami. NSSE 0 jest identyczne z SSE. Może Ci się on przydać, jeśli wolisz
 zachować jakieś szumy w zakodowanym video, niż przefiltrować je przed
 kodowaniem (domyślnie: 8).

predia=<-99-6>

 typ i rozmiar diamentu dla wstępnego przebiegu przewidywania ruchu

dia=<-99-6>

 Typ i rozmiar diamentu dla przewidywania ruchu Proces wyszukiwania ruchu jest
 iteracyjny. Korzystanie z małego diamentu nie ogranicza przeszukiwania tylko
 do małych wektorów ruchu, zwiększa się jednak prawdopodobieństwo zatrzymania
 przed znalezieniem tego najlepszego, szczególnie gdy obraz zawiera szum.
 Większe diamenty pozwalają na wyszukiwanie najlepszego w szerszym zakresie,
 dlatego też są wolniejsze ale dają lepszą jakość.
 Wielkie, normalne diamenty są lepsze niż te przystosowujące kształty.
 Diamenty przystosowujące kształt stanowią kompromis między szybkością a
 jakością.
 INFORMACJA: Rozmiary normalnych diamentów i tych przystosowujących kształty
 nie mają takiego samego efektu.

     -3  diament przystosowujący kształt (szybkie) o rozmiarze 3

     -2  diament przystosowujący kształt (szybkie) o rozmiarze 2

     -1  trochę wyjątkowy: Może być wolniejszy i/lub lepszy niż dia=-2.

     1  normalny diament o rozmiarze=1 (domyślny) =diament typu EPZS
           0
          000
           0

     2  normalny diament o rozmiarze=2
           0
          000
          00000
          000
           0

trell

 Kwantyzacja przeszukiwana kratowo. Funkcja ta znajdzie optymalne kodowanie
 dla każdego bloku 8x8.  Kwantyzacja przeszukiwana kratowo jest po prostu
 dobrą optymalizacją, w sensie PSNR kontra bitrate (Zakładając, że nie będzie
 żadnych błędów zaokrągleń mogących powstać w skutek działania IDCT, czyli
 oczywiście nie w tym przypadku.). Po prostu znajduje blok dla minimalnej
 ilości błędów i bitów*lambda.
     lambda
        zmienna uzależniona od parametru kwantyzacji (QP)
     bits
        ilość bitów potrzebna do zakodowania bloku
     error
        suma kwadratów błędów kwantyzacji

cbp

 Zakodowany wzór bloku optymalny pod względem zniekształceń tempa. Znajdzie
 taki wzór, który zminimalizuje zniekształcenia + tempo+lambda. Opcja ta może
 być używana tylko w połączeniu z kwantyzacja kratową.

mv0

 Spróbuje zakodować każdy MB z MV=<0,0> i wybierze lepszy.  Nie ma to
 znaczenia jeżeli mbd=0.

qprd (tylko z mbd=2)

 parametr kwantyzacji (QP) optymalny pod względem zniekształceń tempa dla
 lambda podanej dla każdego makrobloku

last_pred=<0-99>

 ilość przewidywaczy ruchu z poprzedniej ramki
     0  (domyślne)
     a  Wykorzysta  makroblokowy kwadrat o wymiarach 2a+1 x 2a+1
        wektorów przewidywaczy ruchu z poprzedniej klatki.

preme=<0-2>

 wstępny przebieg przewidywania ruchu
     0  wyłączone
     1  tylko po ramkach I (domyślne)
     2  zawsze

subq=<1-8>

 jakość udoskonalenia subpel (dla qpel) (domyślnie: 8 (wysoka jakość))
 INFORMACJA: Ma to poważny wpływ na szybkość.

psnr

 Drukuje PSNR (wartość szczytowa proporcji sygnału do szumu) dla całego filmu
 po kodowaniu i przechowuje PSNR dla każdej klatki w pliku o nazwie typu
 "psnr_hhmmss.log". Zwracane wartości są w dB (decybelach), im wyższe tym
 lepsze.

mpeg_quant

 Wykorzystuje kwantyzatory MPEG zamiast H.263.

aic

 przewidywanie ac (zaawansowane przewidywanie intra dla H.263+)
 INFORMACJA: vqmin powinno być równe 8 lub większe dla H.263+ AIC.

aiv

 alternatywne inter vlc dla H.263+

umv

 nieograniczona liczba MV (tylko H.263+) Zezwala na kodowanie z dowolnie
 długimi MV.

ibias=<-256-256>

 bias kwantyzatora intra (256 odpowiada 1.0, domyślny kwantyzator w stylu
 MPEG: 96, domyślny kwantyzator w stylu H.263: 0)
 INFORMACJA: Kwantyzator MMX H.263 nie umie obsłużyć dodatnich wartości bias
 (ustaw vfdct=1 lub 2), kwantyzator MMX MPEG nie umie obsłużyć ujemnych
 wartości bias (ustaw vfdct=1 lub 2).

pbias=<-256-256>

 bias kwantyzatora inter (256 odpowiada 1.0, domyślny kwantyzator w stylu
 MPEG: 0, domyślny kwantyzator w stylu H.263: -64)
 INFORMACJA: Kwantyzator MMX H.263 nie umie obsłużyć dodatnich wartości bias
 (ustaw vfdct=1 lub 2), kwantyzator MMX MPEG nie umie obsłużyć ujemnych
 wartości bias (ustaw vfdct=1 lub 2).
 WSKAZWKA: Większa wartość bias (-32 - -16 zamiast -64) wydaje się polepszać
 PSNR.

nr=<0-100000>

 Redukcja szumów, 0 oznacza wyłączoną.  0-600 jest sensowną wartością do
 typowych filmów ale możesz chcieć to trochę podnieść jeśli w filmie jest dużo
 szumów (domyślnie: 0). Ne względu na mały kosz może to być wygodniejsze niż
 odfiltrowywanie szumu filtrami video takimi jak denoise3d lub hqdn3d.

qns=<0-3>

 Kształtowanie szumu kwantyzatora.  Zamiast  wybierać  kwantyzację  jak
 najbliższą źródłowemu plikowi video (w sensie PSNR), wybiera taką, że szum
 (zazwyczaj dzwonienie) będzie zamaskowany przez zawartość obrazu o podobnej
 częstotliwości.  Większe wartości są wolniejsze, ale nie koniecznie poprawią
 jakości. Opcja może i powinna być używana razem z kwantyzacją kratową, w
 takim przypadku kwantyzacja kratowa (optymalna dla stałej wagi) będzie
 wykorzystana jako punkt startowy dla przeszukiwania iteracyjnego.
     0  wyłączone (domyślne)
     1  Obniża tylko bezwzględną wartość współczynników.
     2  Zmienia  tylko  współczynniki  przed  ostatnim  niezerowym
        współczynnikiem + 1.
     3  Spróbuje wszystkiego.

inter_matrix=<matryca oddzielona przecinkami>

 Wykorzystuje zdefiniowaną przez użytkownika matrycę inter. Wymaga łańcucha
 oddzielonych przecinkami 64 liczb całkowitych.

intra_matrix=<matryca oddzielona przecinkami>

 Wykorzystuje zdefiniowaną przez użytkownika matrycę intra.  Wymaga łańcucha
 oddzielonych przecinkami 64 liczb całkowitych.

vqmod_amp

 eksperymentalna modulacja kwantyzatora

vqmod_freq

 eksperymentalna modulacja kwantyzatora

dc

 Precyzja  intra  DC  podana  w bitach (domyślnie: 8).  Jeżeli podasz
 vcodec=mpeg2video, może przyjąć wartości 8, 9, 10 lub 11.

cgop (patrz też sc_threshold)

 Zamyka wszystkie GOPy. Obecnie działa tylko jeśli jest wyłączone wykrywanie
 zmian scen ((sc_threshold=1000000000).

  nuv (-nuvopts)
INFORMACJA: Dokumentacja nuvrec zawiera kilka porad i przykładów obrazujących

c=<0-20>

 zakres barw (domyślnie: 1)

l=<0-20>

 zakres jasności (domyślnie: 1)

lzo

 Włącza kompresję LZO (domyślne).

nolzo

 Wyłącza kompresję LZO.

q=<3-255>

 poziom jakości (domyślnie: 255)

raw

 Wyłącza kodowanie RTJPEG.

rtjpeg

 Włącza kodowanie RTJPEG (domyślne).

  xvidenc (-xvidencopts)
dwuprzebiegowy.

pass=<1|2>

 Określa przebieg w trybie dwuprzebiegowym.

turbo (tylko tryb dwuprzebigowy)

 Znacznie zwiększa szybkość pierwszego przebiegu używając szybszych algorytmów
 i wyłączając opcje obciążające w znacznym stopniu procesor.  Prawdopodobnie
 zmniejszy to trochę globalny współczynnik PSNR, zmieni typy pojedynczych
 klatek i trochę bardziej ich PSNR.

bitrate=<wartość> (tryb CBR lub dwuprzebiegowy)

 Ustawia żądany bitrate w kbit/sekundę jeżeli <16000 lub w bit/sekundę jeżeli
 >16000.  Jeśli <wartość> jest ujemna, Xvid użyje jej wartości bezwzględnej
 jako docelowej wielkości zbioru (w kilobajtach) i automatycznie wyliczy
 bitrate (domyślnie: 687 kbits/s).

fixed_quant=<1-31>

 Przełącza w tryb ustalonego kwantyzatora i określa jego wielkość.

zones=<obszar0>[/<obszar1>[/...]] (CBR lub tryb dwuprzebiegowy)

 Używa innej jakości dla wymienionych części (zakończenie, napisy, ...).
 Każdy obszar to <klatka-pozcątku>,<tryb>,<wartość> gdzie <tryb> oznacza:
     q  Wymusza stałegy kwantyzator, wartość=<2.0-31.0> oznacza wartość
        kwantyzatowa.
     w  Zmiana  wagi  kontroli  tempa, wartość=<0.01-2.00> oznacza
        poprawkę jakości w %.

 PRZYKAD:
     zones=90000,q,20
        Koduje wszystkie klatki od ramki 90000 z kwantyzatorem 20.
     zones=0,w,0.1/10001,w,1.0/90000,q,20
        Koduje klatki 0-10000 z 10% bitrate, a klatki 90000 do końca ze
        stałym kwantyzatorem 20. Zauważ że drugi obszar jest potrzebny
        jako granica pierwszego, jako że bez niego wszystko do klatki
        89999 byłoby zakodowane z 10% bitrate.

me_quality=<0-6>

 Opcja ta kontroluje podsystem przewidywania ruchu. Im wyższa wartość, tym
 przewidywanie będzie dokładniejsze (domyślnie: 6). Im lepsze przewidywanie
 tym lepsza kompresja.  Precyzja jest osiągana kosztem mocy obliczeniowej,
 więc zmniejsz jej wartość, jeżeli masz zamiar kodować w czasie rzeczywistym.

(no)interlacing

 Koduje pola filmu z przeplotem. Jeżeli korzystasz z materiału filmowego z
 przeplotem, włącz tę opcję.
 INFORMACJA:  Jeśli  chciałbyś  przeskalować film, potrzebowałbyś filtru
 skalującego, który wiedziałby, że ma do czyniena z materiałem zawierającym
 przeplot, możesz go uruchomić przez -vf scale=<szerokość>:<wysokość>:1.

4mv

 Korzysta z 4 wektorów ruchu na makroblok. Może dać lepszą kompresję kosztem
 wolniejszego kodowania.
 UWAGA: Począwszy od Xvid-1.0.x opcja ta nie jest dostępna niezależnie, a jej
 funkcjonalność jest włączona w opcję me_quality. Kiedy me_quality > 4, 4mv
 jest uruchamiane.

rc_reaction_delay_factor=<wartość>

 Ten parametr określa ilość ramek, jaką przeczeka kontroler tempa CBR zanim
 zareaguje na zmianę wartości bitrate i będzie próbował wyrównać zmianę, tak
 aby uzyskać stały bitrate na uśredniającym zakresie klatek.

rc_averaging_period=<wartość>

 Prawdziwe CBR jest trudne do osiągnięcia. Zależnie od materiału filmowego,
 bitrate może być zmienny i trudny do przewidzenia. Dlatego Xvid wykorzystuje
 okres uśredniający, dla którego gwarantuje zadaną ilość bitów (minus mała
 różnica).  To ustawienie wyraża "ilość klatek", dla których Xvid uśrednia
 bitrate i próbuje osiągnąć CBR.

rc_buffer=<wartość>

 rozmiar bufora kontroli tempa

quant_range=<1-31>-<1-31>[/<1-31>-<1-31>]

 Tryb CBR: min. i maks. kwantyzator dla wszystkich klatek (domyślnie: 2-31)
 Tryb dwuprzebiegowy: min. i maks. kwantyzator dla klatek typu I/P (domyślnie:
 2-31/2-31)
 UWAGA:  Począwszy od Xvid-1.0.x opcja ta jest zastąpiona przez opcje
 [min|max]_[i|p|b]quant.

min_key_interval=<wartość> (tylko tryb dwuprzebiegowy)

 minimalna przerwa między klatkami kluczowymi (domyślnie: 0)

max_key_interval=<wartość>

 maksymalna przerwa między klatkami kluczowymi (domyślnie: 10*fps)

mpeg_quant

 Używa kwantyzatorów MPEG zamiast H.263.  Dla wysokich wartości bitrate,
 zauważysz, że kwantyzacja MPEG zachowa więcej szczegółów.  Dla niskich
 wartości bitrate, wygładzanie H.263 da w rezultacie mniej szumu blokowego.
 Kiedy wykorzystywane są określone przez użytkownika matryce, musi być
 wykorzystywany MPEG.
 UWAGA: Począwszy od Xvid-1.0.x opcja ta jest zastąpiona przez  opcję
 quant_type.

mod_quant

 Decyduje czy wykorzystywać kwantyzatory MPEG czy H.263 na podstawia badania
 klatka po klatce (tylko tryb dwuprzebiegowy).
 UWAGA: Wygeneruje to nieprawidłowy stumień bitów, którego prawdopodobnie nie
 jest w stanie zdekodować żaden dekoder MPEG-4 poza libavcodec albo Xvid.
 UWAGA: Począwszy od Xvid-1.0.x opcja ta nie jest dostępna.

keyframe_boost=<0-1000> (tylko tryb dwuprzebiegowy)

 Przesuwa kilka bitów z ramek innego rodzaju do klatek intra, polepszając
 przez to jakość klatek kluczowych (domyślnie: 0).

kfthreshold=<wartość> (tylko tryb dwuprzebiegowy)

 Działa razem z kfreduction. Ustala minimalny dystans poniżej którego klatki
 są  uznawane za następujące po sobie i traktowane inaczej zgodnie z
 kfreduction (domyślnie: 10)

kfreduction=<0-100> (tylko tryb dwuprzebiegowy)

 Powyższe dwa parametry mogą być wykorzystane do określenia rozmiaru klatek
 kluczowych, które zostaną uznane za zbyt podobne do pierwszej (w kolejności).
 kfthreshold ustawia zakres, w którym klatki kluczowe są redukowane, a
 kfreduction określa redukcję ich bitrate. Ostatnia ramka I jest traktowana
 normalnie. (domyślnie: 30)

divx5bvop

 Wygeneruje kompatybilne z DivX5 ramki B (domyślnie: włączone).  Wygląda na
 to, że jest to obowiązkowe tylko dla starszych wersji dekodera DivX.
 UWAGA: Począwszy od Xvid-1.0.x, opcja ta jest zastąpiona przez opcję
 closed_gop.

(no)greyscale

 Sprawia, że Xvid ignoruje przestrzeń kolorów, więc wynikowy film jest w skali
 szarości.  Zauważ, że nie przyspiesza to kodowania, zapobiega to tylko
 zapisaniu danych kolorów w ostatniej fazie kodowania.

debug

 Zapisuje statystyki każdej ramki w ./xvid.dbg. (To nie jest plik kontroli
 trybu dwuprzebiegowego).
(api4).

(no)packed

 Opcja ta jest przeznaczona do rozwiązywania problemów z kolejnością ramek,
 przy kodowaniu do formatów typu AVI które nie radzą sobie ze złą kolejnością.
 W praktyce, większość dekoderów (tak sprzętowych jak i programowych) sama
 radzi sobie z kolejnością ramek i może się zgubić jeśli ta opcja jest
 włączona. Bezpieczniej jest więc zostawić ją wyłączoną, chyba że na prawdę
 wiesz co robisz.
 UWAGA: Stworzy to niepoprawny strumień bitów i nie będzie on odtwarzany przez
 dekodery ISO-MPEG-4 poza DivX/libavcodec/Xvid.
 UWAGA: Zapisuje to także fałszywą wersję DivX do pliku, więc autodedetekcja
 błędów niektórych dekoderów może się gubić.

max_bframes=<0-4>

 Maksymalna ilość klatek B umieszczonych pomiędzy ramkami I/P (domyślnie: 2).

bquant_ratio=<0-1000>

 proporcja  kwantyzatora  między ramkmi typu B i pozostałymi, 150=1.50
 (domyślnie: 150)

bquant_offset=<-1000-1000>

 współczynnik offsetu kwantyzatora pomiędzy ramkami B a pozostałymi, 100=1.00
 (domyślnie: 100)

bf_threshold=<-255-255>

 Ten parametr umożliwia Ci określenie, jaki ma być priorytet użycia klatek B.
 Im wyższa wartość, tym większe prawdopodobieństwo użycia klatek B (domyślnie:
 0).  Nie zapominaj, że klatki B mają wyższy kwantzator, więc intensywne ich
 stosowanie może dać niższą jakość wizualną.

(no)closed_gop

 Ta opcja mówi Xvid, żeby zamykał każdy GOP (Group Of Pictures, grupa obrazów
 ograniczona dwiema ramkami typu I), dzięki czemu GOP'y są niezależne od
 siebie. To jedynie implikuje że ostatnią ramką GOP'u jest albo ramka typu P
 albo typu N, ale nie typu B.  Zazwyczaj dobrze jest włączyć tę opcję
 (domyślnie: włączona).

frame_drop_ratio=<0-100> (tylko z ax_bframes=0)

 Ten parametr umożliwia tworzenie strumieni video ze zmienną szybkością
 klatek.  Jeśli różnica między bieżącą a poprzednią klatką jest niższa lub
 równa od ustawionego przez ten parametr progu, klatka nie będzie kodowana
 (tzw. n-vop zostanie wstawiany w strumień). Przy odtwarzaniu, natrafienie na
 n-vop, powoduje wyświetlenie poprzedniej klatki.
 UWAGA: Odtwarzanie z tym parametrem może spowodować, że film  będzie
 poszarpany, więc używaj go na swoją własną odpowiedzialność!

(no)qpel

 MPEG-4 domyślnie używa precyzji co do połowy piksela przy wyszukiwaniu ruchu.
 Standard proponuje tryb, w którym kodery mogą korzystać z precyzji quarter
 pixel (co do ćwierć piskela). Opcja to przeważnie sprawia, że obraz jest
 ostrzejszy.  Niestety ma to duży wpływ na wartość bitrate i czasami
 wykorzystanie wyższej wartości spowoduje otrzymanie gorszego obrazu przy
 stałym bitrate. Najlepiej jest sprawdzić rezultat z i bez tej opcji, i
 samemu zdecydować czy jest warta włączenia.

(no)gmc

 Włącza Globalną Kompensację Ruchu, która sprawia, że Xvid generuje specjalne
 ramki (ramki GMC), które są dobrze przystosowane do przesuwania/przybliżonia/
 obracania obrazów.  To, czy włączenie tej opcji zaoszczędzi bity zależy od
 materiału filmowego.

(no)trellis

 Kwantyzacja kratowa (Trellis Quantization) jest rodzajem metody kwantyzacji
 adaptatywnej,  która zachowuje bity poprzez modyfikację skwantyzowanych
 współczynników, tak aby lepiej ulagały kompresji przez koder entropii.
 Dobrze wpływa na poprawę jakości, a jeśli VHQ używa wg Ciebie zbyt dużo mocy
 obliczeniowej, ta opcja może być dobrą alternatywą zaoszczędzającą kilku
 bitów (i poprawiającą jakość przy stałym bitrate) przy mniejszym obciążeniu
 niż VHQ (domyślnie: włączone).

(no)cartoon

 Włącz tę opcję, jeżeli kodowana sekwencja jest rysunkowa.  Modyfikuje ona
 kilka wewnętrznych progów Xvid, tak że te podejmuje lepsze decyzje o typie
 ramek i wektorach ruchu dla płaskich rysunków.

quant_type=<h263|mpeg>

 Ustawia typ wykorzystywanego kwantyzatora. Dla wysokich wartości bitrate,
 kwantyzacja MPEG zachowa więcej szczegółów. Dla niskich wartości bitrate,
 wygładzanie H.263 da mniej szumów blokowych.  Jeśli używasz  własnych
 macierzy, musi być ustawiona kwantyzacja MPEG.

(no)chroma_me

 Zwykły algorytm przewidywania ruchu używa tylko informacji o jasności dla
 znalezienia najlepszego wektora ruchu.  Jednakże dla niektórych filmów,
 wykorzystanie przestrzeni kolorów pozwoli znaleźć lepsze wektory.  Ten
 parametr włącza wykorzystanie przestrzeni barw do przewidywania  ruchu
 (domyślnie: włączone).

(no)chroma_opt

 Uruchamia prefiltr optymalizacji barw.  Poczaruje to trochę nad danymi o
 kolorach żeby zmniejszyć widoczny na krawędziach efekt schodów.  Poprawia
 jakość kosztem prędkości kodowania. Z natury zmniejsza PSNR, jako że podnosi
 matematyczne odchylenie od oryginalnego obrazu, ale poprawia subiektywną
 jakość obrazu.  Jako że działa na informacji o kolorach, możesz chcieć to
 wyłączyć jeśli kodujesz w skali szarości.

(no)hq_ac

 Włącza lepsze przewidywania składowych AC z sąsiednich bloków dla ramek intra
 (domyślnie: włączone).

vhq=<0-4>

 Algorytm wyszukiwania ruchu jest oparty na szukaniu w zwykłej domenie koloru
 i próbuje znaleźć wektor ruchu, który zminimalizuje różnice między klatką
 odniesienia a zakodowaną.  Z tym parametrem Xvid użyje również domenę
 częstotliwości (DCT), aby szukać wektora ruchu, który nie tylko zminimalizuje
 różnicę przestrzenną, ale również długość kodowania bloku. Od najszybszego
 do najwolniejszego:
     0  wyłączone
     1  decyzja dotycząca trybu (inter/intra MB) (domyślne)
     2  ograniczone przeszukiwanie
     3  średnie przeszukiwanie
     4  szerokie przeszukiwanie

(no)lumi_mask

 Adaptatywna kwantyzacja pozwala na różne kwantyzatory dla różnych makrobloków
 w klatce. Jest to 'psychosensoryczne' ustawienie, które korzysta z faktu że
 ludzkie oko zauważa mniej szczegółów w bardzo jasnych i bardzo ciemnych
 częściach obrazu.  Mocniej kompresuje te obszary niż średnie, co oszczędzi
 bity które mogą być wykorzystane w innych ramkach poprawiając postrzeganą
 jakość i być może zmniejszając PSNR.

min_iquant=<0-31>

 minimalny kwantyzator klatek I (domyślnie: 2)

max_iquant=<0-31>

 maksymalny kwantyzator klatek I (domyślnie: 31)

min_pquant=<0-31>

 minimalny kwantyzator klatek P (domyślnie: 2)

max_pquant=<0-31>

 maksymalny kwantyzator klatek P (domyślnie: 31)

min_bquant=<0-31>

 minimalny kwantyzator klatek B (domyślnie: 2)

max_bquant=<0-31>

 maksymalny kwantyzator klatek B (domyślnie: 31)

quant_intra_matrix=<nazwa pliku>

 Wczytuje plik z określoną macierzą intra. Możesz stworzyć taki plik edytorem
 macierzy xvid4conf.

quant_inter_matrix=<nazwa pliku>

 Wczytuje plik z określoną macierzą inter. Możesz stworzyć taki plik edytorem
 macierzy xvid4conf.

curve_compression_high=<0-100>

 Ten parametr pozwala Xvid'owi na przekazanie określonego procentu bitów ze
 scen o wysokiej wartości bitrate do rezerwy bitowej.  Możesz również
 skorzystać z tej opcji, jeśli masz klip z tak dużą ilością bitów przeznaczoną
 na sceny o wysokiej wartości bitrate, że sceny z niższą wartością wyglądają
 źle (domyslnie: 0).

curve_compression_low=<0-100>

 Ten parametr pozwala Xvid'owi na przekazanie określonego procentu dodatkowych
 bitów do scen z niską wartością bitrate z całego klipu. Opcja ta może być
 przydatna, jeżeli masz kilka scen z niską wartością bitrate, które są ciągle
 blokowe (domyślnie: 0).

overflow_control_strength=<0-100>

 Podczas pierwszego przebiegu w kodowaniu dwuprzebiegowym obliczana jest
 przeskalowana krzywa bitrate.  Różnica między oczekiwaną krzywą a wynikową
 otrzymaną podczas kodowania nazywana  jest  przepełnieniem  (overflow).
 Oczywiście dwuprzebiegowy kontroler tempa stara się zniwelować tę różnicę
 przez rozpraszanie jej na kolejne klatki.  Ten parametr kontroluje ile
 przepełnienia jest rozpraszane za każdym razem, kiedy pojawia się nowa
 klatka. Niskie wartości pozwalają na leniwą kontrolę przepełnienia, wielkie
 różnice są kompensowane wolniej (może to doprowadzić do braku precyzji przy
 małych filmach). Wyższe wartości sprawiają, że redystrybucja bitów jest
 gwałtowniejsza, czasami zbyt gwałtowna, jeśli ustawisz opcję na zbyt wysoką,
 co może doprowadzić do powstania zniekształceń (domyślnie: 5).
 INFORMACJA: Ten parametr ma duży wpływ na jakość, baw się nim ostrożnie!

max_overflow_improvement=<0-100>

 Podczas alokacji bitów dla ramki kontrola przepełnienia może zwiększyć jej
 rozmiar.  Parametr ten określa maksymalny procent rozmiaru o jaki kontrola
 przepełnienia może zwiększyć ramkę, w porównaniu z idealną alokacją krzywej
 (domyślnie: 5).

max_overflow_degradation=<0-100>

 Podczas alokacji bitów dla ramki, kontrola przepełnia może zmniejszyć jej
 rozmiar. Parametr ten określa maksymalny procent rozmiaru o jaki kontrola
 przepełnienia może zmniejszyć ramkę, w porównaniu z idealną alokacją krzywej
 (domyślnie: 5).

container_frame_overhead=<0...>

 Określa średni narzut (overhead) przypadający na ramkę w bajtach. Przeważnie
 użytkownicy określają żądany bitrate bez brania pod uwagę nadwyżki na ramkę
 video. Ta mała ale (przeważnie) stała nadwyżka może spowodować, że docelowy
 rozmiar pliku zostanie przekroczony. Xvid pozwala użytkownikom na ustawienie
 wielkości nadwyżki przypadającej na ramkę, którą generuje klatka video (podaj
 tylko uśrednioną wartość na ramkę).  0 ma specjalne znaczenie, pozwala
 Xvid'owi na użycie jego własnych wartości domyślnych (domyślnie: 24 - średnia
 nadwyżka AVI).

profile=<opjca>

 Ogranicza opcje i VBV (szczytowy bitrate w krótkim czasie) zgodnie z
 profilami "Simple", "Advanced Simple" i "DivX". Tak otrzymane filmy powinny
 dać się odtworzyć na wolnostojących odtwarzaczach zgodnych ze specyfikacjami
 tych profili.
     unrestricted
        bez ograniczeń (domyślne)
     sp0 profil
     sp1 profil
     sp2 profil
     sp3 profil
     asp0profil
     asp1profil
     asp2profil
     asp3profil
     asp4profil
     asp5profil
     dxnhandheld
        profil DXN handheld
     dxnportntsc
        profil DXN portable NTSC
     dxnportpal
        profil DXN portable PAL
     dxnhtntsc
        profil DXN home theater NTSC
     dxnhtpal
        profil DXN home theater PAL
     dxnhdtv
        profil DXN HDTV
 INFORMACJA: Te profile powinny być używane w połączeniu z odpowiednim
 -ffourcc. Dobre jest DX50, ponieważ niektóre odtwarzacze nie rozpoznają Xvid
 ale większość rozpoznaje DivX.

par=<tryb>

 Określa tryb Współczynnika Proporcji Piksela (Pixel Aspect Ratio - PAR) (nie
 mylić z Współczynnikiem Proporcji Obrazu (Display Aspect Ratio - DAR)). PAR
 to stosunek szerokości do wysokości pojedynczego piksela.  Więc oba są
 związane: DAR = PAR * (szerokość/wysokość).
 MPEG-4 określa 5 współczynników proporcji piksela i jeden rozszerzony, dający
 szansę na podanie konkretnego współczynnika proporcji piksela.  Może być
 podany jeden z 5 standardowych trybów:
     vga11
        zwyczajny PAR dla PC Piksele są jednostką kwadratową.
     pal43
        standard dla PAL - 4:3 PAR Piksele są prostokątami.
     pal169
        jak wyżej
     ntsc43
        jak wyżej
     ntsc169
        jak wyżej (Nie zapomnij podać dokładnego współczynnika.)
     ext
        Pozwala na określenie własnego współczynnika proporcji piksela
        przez par_width i par_height.
 INFORMACJA: Ogólnie ustawienie opcji aspect i autoaspect jest wystarczające.

par_width=<1-255> (tylko z par=ext)

 Określa szerokość zadeklarowanego współczynnika proporcji piksela.

par_height=<1-255> (tylko z par=ext)

 Określa wysokość szerokość zadeklarowanego współczynnika proporcji piksela.

aspect=<x/y | f (wartość rzeczywista)>

 Przechowuje proporcje wewnętrznie, podobnie jak pliki MPEG. O wiele lepsze
 rozwiązanie niż ponowne skalowanie, ponieważ nie spada jakość. Tylko MPlayer
 i kilka innych odtwarzaczy będą interpretowały te pliki poprawnie, inne
 wyświetlą je w złych proporcjach. Parametr proporcji może być podany jako
 proporcja lub liczba rzeczywista.

(no)autoaspect

 Podobnie jak opcja aspect, ale proporcja wyliczana jest automatycznie, biorąc
 pod uwagę wszystkie filtry dostrajające (crop/expand/scale/itp.) podane w
 łańcuchu.

psnr

 Drukuje PSNR (wartość szczytowa proporcji sygnału do szumu) dla całego filmu
 po kodowaniu i przechowuje PSNR dla każdej klatki w pliku o nazwie typu
 "psnr_hhmmss.log" w bieżącym katalogu.  Zwracane  wartości  są  w  dB
 (decybelach), im wyższe tym lepsze.

bvhq=<0|1>

 To ustawienie pozwala na wybieranie z możliwych kandydatów takich wektorów
 dla ramek B, które minimalizuja zaburzenia, podobnie jak opcja vhq robi to
 dla ramek P.  Daje to ładniejsze ramki B prawie bez spadku wydajności
 (domyślnie: 1).

  x264enc (-x264encopts)

bitrate=<wartość>

 Ustawia średni używany bitrate w kbit/sekundę (domyślnie:  wyłączone).
 Ponieważ lokalny bitrate może się wahać, ta średnia może być niedokładna dla
 bardzo krótkich filmów (zobacz także opcję ratetol).  Stały bitrate można
 osiągnąć łącząc tę opcję z vbv_maxrate, za cenę poważnego spadku jakości.

qp_constant=<0-51>

 Wybiera kwantyzator, jaki będzie użyty z klatkami P. Klatki I i B różnią się
 od tej wartości odpowiednio o ip_factor i pb_factor.  Najbardziej przydatny
 zakres to 20-40 (domyślnie: 26). Niższe wartości to lepsza dokładność, ale
 większe wartości bitrate.  0 oznacza kompresję bezstratną.  Zauważ, że
 kwantyzacja w H.264 działa zupełnie inaczej niż w MPEG-1/2/4: Parametr
 kwantyzacji (QP) H.264 jest w skali logarytmicznej.  Przelicznik ma w
 przybliżeniu wartość H264QP = 12 + 6*log2(MPEGQP). Na przykład, współczynnik
 QP=2 dla MPEG odpowiada wartości QP=18 dla H.264.

pass=<1-3>

 Korzysta z trybu dwu- lub trzyprzebiegowego. Zaleca się kodowanie zawsze w
 jednym z tych dwóch trybów, ponieważ bity są lepiej rozprowadzane i podnosi
 się jakość.
     1  pierwszy przebieg
     2  drugi przebieg (kodowania dwuprzebiegowego)
     3  n-ty  przebieg  (drugi  i  trzeci  przebieg  kodowania
        trzyprzebiegowego)
 A teraz jak to działa i jak z tego korzystać:
 Pierwszy przebieg (pass=1) zbiera statystyki klipu i zapisuje je do pliku.
 Będziesz pewnie chciał wyłączyć niektóre opcje wymagające dużej  mocy
 obliczeniowej, poza tymi używanymi domyślnie.
 W trybie dwuprzebiegowym, drugie przejście (pass=2) czyta dane z pliku i
 opiera na nich decyzje dotyczące kontroli tempa.
 W trybie trzyprzebiegowym, drugie przejście (pass=3, to nie błąd) robi dwie
 rzeczy na raz: Czyta dane i nadpisuje je. Możesz używać wszystkich opcji
 kodowania, poza tymi wymagającymi dużej mocy obliczeniowej.
 Trzeci przebieg (pass=3) działa podobnie jak drugi, poza tym że korzysta ze
 statystyk  zebranych  podczas  drugiego przebiegu.  Możesz korzystać z
 wszystkich opcji kodowania, łącznie z tymi  wymagającymi  dużej  mocy
 obliczeniowej.
 Pierwszy przebieg może używać albo średniej wartości bitrate albo stałego
 kwantyzatora.  Zalecane  jest  ABR,  ponieważ  nie  wymaga  zgadywania
 kwantyzatora.  Kolejne przebiegi są w trybie ABR i musi zostać określona
 wartość bitrate.
 INFORMACJA: Obsuga kodowania trzyprzebiegowego w x264 jest cakiem nowa w
 MEncoderze,  zachęcamy do pomocy i przesyłania nam dobrych kombinacji
 parametrów x264, które byłyby jednocześnie szybki i zapewniały wysoką jakość.

turbo=<0-2>

 Tryb przyspieszonego pierwszego przebiegu.  Pierwszego przebieg kodowania
 dwu- lub więcej przebiegowego można przyspieszyć wyłączając opcje które mają
 nikły lub żaden wpływ na jakość końcowego przebiegu.
     0  wyłączone (domyślne)
     1  Zmniejsza subq, frameref i wyłącza niektóre tryby analizy
        podziału wewnątrz makrobloków.
     2  Zmniejsza subq i frameref do 1, używa szukania ME typu diament
        i wyłącza wszystkie tryby analizy podziału.
 Poziom 1 może dwukrotnie przyspieszyć pierwszy przebieg nie zmniejszając
 globalnego PSNR ostatniego przejścia w porównaniu z pierwszym przebiegiem
 pełnej jakości.
 Poziom 2 może czterokrotnie przyspieszyć pierwszy przebieg  zmieniając
 globalne PSNR ostatniego przejścia o +/- 0.05dB w porównaniu z pierwszym
 przebiegiem pełnej jakości.

keyint=<wartość>

 Ustawia maksymalną przerwę między ramkami IDR (domyślnie: 250).  Większe
 wartości oszczędzają bity, a tym samym poprawiają jakość, odbywa się to
 jednak kosztem precyzji przy przeszukiwaniu. W odróżnieniu od MPEG-1/2/4,
 H.264 nie jest narażone na wahania DCT przy dużych wartościach keyint.

keyint_min=<1-keyint/2>

 Ustawia minimalną odległość między ramkami IDR (domyślnie: 25). Jeśli w
 obrębie tego przedziału pojawi sie zmiana sceny, nadal jest ona kodowana jako
 ramka I, ale nie zaczyna nowego GOPu.  W H.264 ramki I niekoniecznie
 ograniczają zamknięty GOP, ponieważ ramka P może być przewidziana z więcej
 niż jednej poprzedzającej klatki (zobacz także opcję frameref). Dlatego też
 niekoniecznie da się przewijać do klatek I. Ramki IDR ograniczają odnoszenie
 się ramki P do jakiejkolwiek ramki poprzedzającej ramkę IDR.

scenecut=<-1-100>

 Kontroluje agresywność wstawiania klatek I (domyślnie: 40). Małe wartości
 powodują, że kodek często musi wymuszać ramkę I, jeśli przekroczy wartość
 keyint.  Poprawne wartości mogą odszukać lepsze miejsca dla ramki I, wyższe
 powodują marnowanie bitów. -1 wyłącza wykrywanie obcięć scen (scenecut),
 więc ramki I są wstawiane tylko raz po każdych innych klatkach keyint, nawet
 jeśli takie obcięcie zdarzy się wcześniej. Nie jest to zalecane i marnuje
 bitrate, jako że obcięcia scen (scenecut) są kodowane jako ramki P, które są
 tak duże jak ramki I, ale nie resetują "licznika keyint".

frameref=<1-16>

 Liczba poprzednich ramek wykorzystanych do przewidywania klatek P lub B
 (domyślnie: 1).  Parametr ten ma dość znaczny wpływ na anime, jednak przy
 materiałach z "żywymi" aktorami skuteczność znacznie spada powyżej około
 sześciu klatek odniesienia.  Opcja nie ma żadnego wpływu na szybkość
 dekodowania, ale zwiększa zapotrzebowanie na pamięć w trakcie tego procesu.
 Niektóre dekodery potrafią obsłużyć tylko do 15 klatek odniesienia.

bframes=<0-16>

 maksymalna liczba kolejnych klatek B pomiędzy ramkami I i P (domyślnie: 0)

(no)b_adapt

 Automatycznie decyduje o wykorzystaniu klatek typu B i ich ewentualnej
 liczbie, ograniczonej dopuszczalnym maksimum określonym przez  parametr
 powyżej (domyślnie: włączone).  Jeżeli opcja ta jest wyłączona, użyta jest
 maksymalna liczba klatek B.

b_bias=<-100-100>

 Kontroluje decycyzje podejmowane przez b_adapt. Wyższy współczynnik b_bias
 generuje większą liczbę klatek B (domyślnie: 0).

(no)b_pyramid

 Pozwala na stosowanie ramek B jako odnośników do przewidywania innych ramek.
 Na przykład rozważmy 3 kolejne ramki B: I0 B1 B2 B3 P4. Bez tej opcji ramki
 B występują tak samo jak w MPEG-[124]. Zatem są kodowane w kolejności I0 P4
 B1 B2 B3 i wszystkie klatki B są przewidywane z I0 i P4.  Z tą opcją są
 kodowane w kolejności I0 P4 B2 B1 B3. B2 jest takie samo jak powyżej, ale B1
 jest przewidywane z I0 i B2 a B3 jest przewidywane z B2 i P4. Wynikiem tego
 zwykle  jest nieco lepsza kompresja praktycznie bez straty szybkości.
 Jednakże jest to opcja eksperymentalna: nie jest do końca dostrojona i nie
 zawsze może dać oczekiwane rezultaty. Wymaga bframes >= 2. Wada: zwiększa
 opóźnienie dekodowania do 2 ramek.

(no)deblock

 Wykorzystuje filtr odblokowywujący (deblock) (domyślnie: włączony). Jako, że
 zabiera mało czasu procesora w porównaniu ze wzrostem jakości, jaki daje, nie
 jest zalecane wyłączanie go.

deblockalpha=<-6-6>

 Parametr AlphaC0 dla filtru odblokowywującego (deblock) (domyślnie: 0).
 Opcja ta dostosowuje zakresy dla filtru in-loop deblocking H.264. Po
 pierwsze parametr ten określa maksymalną ilość zmian jaką filtr może nanieść
 na pojedynczy piksel.  Po drugie opcja ta ma wpływ na próg filtrowanej
 różnicy występującej na krawędzi.  Wartość dodatnia ogranicza blokujące
 szumy, ale rozmywa również detale.
 Domyślne zachowanie filtru pozwala prawie zawsze osiągnąc optymalną jakość,
 więc najlepiej albo zostawić wszystkie parametry takie jakimi są albo dokonać
 tylko niewielkich zmian. Jednakże, jeżeli Twój materiał źródłowy zawiera już
 jakieś szumy lub nosi śladu efektu bloków, które chciałbyś usunąć, dobrym
 pomysłem będzie nieco większe zwiększenie wartości parametru.

deblockbeta=<-6-6>

 Parametr Beta filtru odblokowywującego (deblock) (domyślnie: 0). Ma wpływ na
 próg detali. Bloki zawierające dużą liczbę detali nie będą filtrowane,
 ponieważ wygładzanie stosowane przez ten filtr będzie bardziej widoczne niż
 oryginalny efekt blokowy.

(no)cabac

 Wykorzystuje CABAC (Context-Adaptive Binary Arithmetic Coding) (domyślnie:
 włączony).  Nieco spowalnia kodowanie i dekodowanie, ale oszczędza około
 10-15% bitów. Nie powinieneś go wyłączać, chyba że zależy Ci na szybkości
 dekodowania.

qp_min=<1-51> (ABR lub tryb dwuprzebiegowy)

 Minimalny kwantyzator, 10-30 to użyteczny zakres (domyślnie: 10).

qp_max=<1-51> (ABR lub tryb dwuprzebiegowy)

 maksymalny kwantyzator (domyślnie: 51)

qp_step=<1-50> (ABR lub tryb dwuprzebiegowy)

 maksymalna  wartość o jaką kwantyzator może być zwiększony/zmniejszony
 pomiędzy klatkami (domyślnie: 2)

ratetol=<0.1-100.0> (ABR lub tryb dwuprzebiegowy)

 dozwolona wariancja dla średniej wartości bitrate (nieokreślona jednostka)
 (domyślnie: 1.0)

vbv_maxrate=<wartość> (ABR lub tryb dwuprzebiegowy)

 maksymalne lokalne bitrate, w kbit/sekundę (domyślnie: wyłączone)

vbv_bufsize=<wartość> (ABR lub tryb dwuprzebiegowy)

 okres uśredniania dla vbv_maxrate, w kbitach (domyślnie: żaden, musi być
 podany jeślo włączono vbv_maxrate)

vbv_init=<0.0-1.0> (ABR lub tryb dwuprzebiegowy)

 początkowa zajętość bufora, jako ułamek vbv_bufsize (domyślnie: 0.9)

ip_factor=<wartość>

 współczynnik kwantyzatora między ramkami I a P (domyślnie: 1.4)

pb_factor=<wartość>

 współczynnik kwantyzatora między ramkami P a B (domyślnie: 1.3)

qcomp=<0-1> (ABR lub tryb dwuprzebiegowy)

 Kompresja kwantyzatora (domyślnie: 0.6). Niższa wartość sprawia, że bitrate
 jest bardziej stały, podczas gdy wyższa, sprawia, że parametr kwantyzacji
 jest bardziej stały.

cplx_blur=<0-999> (tylko tryb dwuprzebiegowy)

 Rozmycie w czasie szacowanej złożoności klatki, przed kompresją krzywej
 (domyślnie: 20). Mniejsze wartości pozwalają na większe zmiany kwantyzatora,
 a większe wymuszają jego łagodniejsze zmiany. cplx_blur zapewnia, że każda
 ramka I będzie miała jakość podobną do następujących po niej ramek P, że że
 naprzemienne ramki o wysokiej i niskiej złożoności (n.p. animacja  z
 niewielkim fps) nie będą marnowały bitów na zmiany kwantyzatora.

qblur=<0-99> (tylko tryb dwuprzebiegowy)

 Rozmycie w czasie parametru kwantyzacji, po kompresji krzywej (domyślnie:
 0.5). Niższe wartości pozwalają na większe skoki wartości kwantyzatora,
 wyższe zmuszają go do delikatniejszych zmian.

zones=<część0>[/<część1>[/...]]

 Inna jakość dla poszczególnych części (zakończenie, napisy, ...) (ABR lub
 tryb  dwuprzebiegowy).  Każda  część  to  <klatka-początkowa>,<klatka-
 końcowa>,<opcja> gdzie opcja to:
     q=<0-51>
        kwantyzator
     b=<0.01-100.0>
        mnożnik bitrate
 INFORMACJA: Kwantyzator nie jest dokładnie wymuszany. Działa tylko w fazie
 planowania kontroli tempa i jest podatny na kompensację przepełnienia i
 qp_min/qp_max.

direct_pred=<0-2>

 Wykrywa typ systemu przewidywania ruchu dla bezpośrednich makrobloków w
 klatkach typu B.
     0  Żaden: bezpośrednie makrobloki nie są wykorzystywane.
     1  Przestrzenny: wektory ruchu są ekstrapolowane z sąsiednich
        bloków.
     2  Czasowy: wektory ruchu są interpolowane z następnych klatek P.
        (domyślny)
 Typ przestrzenny i czasowy mają podobną prędkość działania i współczynnik
 PSNR, ale najczęściej ten drugi wygląda lepiej. direct_pred=0 to metoda i
 wolniejsza, i dająca gorszą jakość.

(no)weight_b

 Używa ważonego przewidywania w ramkach B.  Bez tej opcji dwukierunkowo
 przewidywane makrobloki dają jednakową wagę każdej ramce wzorcowej. Z tą
 opcją wagi są ustalane według pozycji ramki B względem ramek wzorcowych.
 Wymaga bframes > 1.

(no)i4x4

 Używa dodatkowego typu makrobloku i4x4 (domyślnie: włączone). Bez tej opcji
 ramki P i B będą używać tylko i16x16 i typów inter wymienionych poniżej.

(no)i8x8

 Używa dodatkowego typu makrobloku i8x8 (domyślnie: włączone). Ta opcja nie
 ma efektu jeśli nie jest włączone 8x8dct.

(no)b8x8mv

 Wykorzystuje dodatkowe typy makrobloków b16x8, b8x16 i b8x8 (domyślnie:
 wyłączone). Bez tej opcji, klatki B będą używały tylko typów i16x16, i8x8,
 i4x4, b16x16, skip, direct.  Więcej szczegółów znajdziesz w dokumentacji
 opcji 4x4mv.

(no)8x8mv

 Używa dodatkowych typów makrobloków p16x8, p8x16, p8x8 (domyślnie: włączone).
 Bez tej opcji ramki P będą używały tylko typów i16x16, i8x8, i4x4, p16x16,
 skip. Ta opcja jest przeznaczona tylko do eksperymentowania.  Nie jest
 zalecane wyłączanie 8x8mv w prawdziwym kodowaniu.

(no)4x4mv

 Wykorzystuje dodatkowe typy makrobloków p8x4, p4x8 i p4x4 (domyślnie:
 wyłączone). Bez tej opcji, klatki P będą korzystały tylko z typów i16x16,
 i8x8, i4x4, p16x16, p16x8, p8x16, p8x8 i skip. Wymaga 8x8mv.
 Pomysł polega na tym, aby odnaleźć typ i rozmiar, który najlepiej opisuje
 określony obszar obrazu.  Na przykład, globalne przesuwanie jest lepiej
 reprezentowane przez bloki 16x16, podczas gdy małe poruszające się obiekty
 przez mniejsze segmenty.
 Zaleca się używanie 4x4mv tylko z subq >= 3.

(no)8x8dct

 Adaptatywne wybieranie transformaty przestrzeni: pozwala na  wybieranie
 pomiędzy DCT 4x4 i 8x8. Zezwala też na typ makrobloku i8x8. Bez tej opcji
 jest używane tylko DCT 4x4.

me=<1-4>

 Wybiera algorytm pełnopikselowego szacowania ruchu.
     1  szukanie kwadratowe, rozmiar 1 (szybkie)
     2  szukanie sześciokątne, rozmiar 2 (domyślne)
     3  nierówne szukanie wielosześciokątne
     4  szukanie wyczerpujące (bardzo wolne)

me_range=<4-64>

 promień wyczerpującego lub wielosześciokątnego szukania ruchu (domyślnie: 16)

subq=<1-6>

 Dopasowuje jakość udoskonalenia subpel. Ten parametr kontroluje kompromis
 między jakością a szybkością biorący udział w procesie podejmowania decyzji
 dotyczących przewidywania ruchu. subq=5 może skompresować do 10% mocniej niż
 subq=1
     1  Korzysta  z przewidywania ruchu z prezycją fullpixel dla
        wszystkich typów kondydujących makrobloków.  Potem wybiera
        najlepszy typ.  Potem poprawia ruch tego typu co do prezycji
        quarterpixel. (najszybsze)
     2  Podobnie jak 1, ale korzysta z wolniejszego  poprawiania
        quarterpixel.
     3  Korzysta  z przewidywania ruchu z precyzją halfpixel dla
        wszystkich kandydujących typów makrobloków.  Potem wybiera
        najlepszy typ.  Potem poprawia ruch tego typu co do precyzji
        quarterpixel.
     4  Korzysta  z  szybkiego  przewidywania  ruchu  z  precyzją
        quarterpixel dla wszystkich kandydujących typów makrobloków.
        Potem wybiera najlepszy typ.  Potem  kończy  poprawianie
        quarterpixel dla tego typu.
     5  Korzysta z najlepszej jakości przewidywania ruchu z precyzją
        quarterpixel dla wszystkich kandydujących typów makrobloków,
        przed wyborem najlepszego (domyślne).
     6  Włącza optymalizację typów makrobloków dla ramek typu I i P
        celem zmniejszenia zakłóceń (najlepsze).
 W powyższych parametrach, przez "wszystkich kandydatów" nie należy rozumieć
 wszystkich aktywnych typów: 4x4, 4x8, 8x4 są sprawdzane tylko, jeżeli 8x8
 jest lepszy niż 16x16.

(no)chroma_me

 Bierze pod uwagę informacje o barwie podczas szukania ruchu podpikseli
 (domyślnie: właczone). Wymaga subq>=5.

chroma_qp_offset=<-12-12>

 Używa innego kwantyzatora do barw w porównaniu do jasności. Sensowne
 wartości są w zakresie <-2-2> (domyślnie: 0).

cqm=<flat|jvt|<nazwapliku>>

 Używa albo predefiniowanej macierzy kwantyzacji albo ładuje plik macierzy w
 formacie JM.
     flat
        Używa predefiniowanej płaskiej macierzy (domyślne).
     jvt
        Używa predefiniowanej macierzy JVT.
     <nazwapliku>
        Używa dostarczonego zbioru macierzy w formacie JM.
 INFORMACJA: Zbiory zakodowane przy użyciu CQM nie są aktualnie dekodowalne
 przed odtwarzacze oparte na FFmpeg.
 Użytkownicy Windowsowego CMD.EXE mogą napotkać problemy przy przeglądaniu
 wiersza poleceń jeśli próbują użyć wszystkich list CQM. Powodem tego jest
 ograniczenie długości wiersza poleceń.  W takim wypadku zalecane jest
 zapisanie list w zbiorze macierzy w formacie JM i załadowanie go jak powyżej.

cqm4iy=<lista> (zobacz także cqm)

 Podana przez użytkownika macierz intra 4x4 jasności, przekazana jako 16
 oddzielonych przecinkami wartości w zakresie 1-255.

cqm4ic=<lista> (zobacz także cqm)

 Podana przez użytkownika macierz intra 4x4 barwy, przekazana jako 16
 oddzielonych przecinkami wartości w zakresie 1-255.

cqm4py=<lista> (zobacz także cqm)

 Podana przez użytkownika macierz inter 4x4 jasności, przekazana jako 16
 oddzielonych przecinkami wartości w zakresie 1-255.

cqm4pc=<lista> (zobacz także cqm)

 Podana przez użytkownika macierz inter 4x4 barwy, przekazana jako 16
 oddzielonych przecinkami wartości w zakresie 1-255.

cqm8iy=<lista> (zobacz także cqm)

 Podana przez użytkownika macierz intra 8x8 jasności, przekazana jako 64
 oddzielone przecinkami wartości w zakresie 1-255.

cqm8py=<lista> (zobacz także cqm)

 Podana przez użytkownika macierz inter 8x8 jasności, przekazana jako 64
 oddzielone przecinkami wartości w zakresie 1-255.

level_idc=<10-51>

 Ustawia parametr level strumienia bitów, według definicji w aneksie A
 standardu H.264 (domyślnie: 40 - Level 4.0).  Używane żeby przekazać
 dekoderowi jakie możliwości musi obsługiwać. Używaj tylko jeśli wiesz co to
 znaczy i musisz tego użyć.

threads=<1-4>

 Dzieli każdą klatkę na paski i koduje je równolegle (domyślnie: 1).  Pozwala
 też na wielowątkowe dekodowanie jeśli dekoder to umożliwia (lavc nie). Lekko
 zmniejsza kompresję.  Wymaga żeby libx264 była skompilowana z obsługą
 pthread; jeśli tak nie jest opcja ta wyświetli ostrzeżenie i włączy paski ale
 nie wielowątkowość.

log=<-1-3>

 Określa ilość informacji drukowanych na ekranie.
     -1  żadne
      0  Wyświetla tylko błędy.
      1  ostrzeżenia
      2  PSNR i inne statystyki analiz  po  skończonym  kodowaniu
        (domyślne)
      3  PSNR, QP, typ ramki, rozmiar i inne statystyki dla każdej
        klatki

(no)psnr

 Drukuje statystyki stosunku sygnału do szumu.
 INFORMACJA: Pola PSNR 'Y', 'U', 'V', i 'Avg' nie są matematycznie poprawne
 (są po prostu uśrednioną wartością PSNR branego z każdej klatki). Są
 trzymane tylko dla porównania z referencyjnym kodekiem JM.  Dla wszystkich
 innych celów, korzystaj albo z "Global" PSNR, albo z poszczególnych wartości
 PSNR przypadających na klatkę drukowanych przez log=3.

(no)visualize

 Włącza wizualizację x264 w trakcie kodowania. Jeśli x264 w Twoim systemie to
 obsługuje zostanie otwarte nowe okno w trakcie procesu kodowania, w którym
 x264 będzie się starał zaprezentować szkic tego, jak zakodował klatkę.  Typ
 każdego bloku na wizualizowanym filmie będzie miał jeden z kolorów:
     czerwony/rózowy
        blok intra
     niebieski
        blok inter
     zielony
        blok pominięty
     żółty
        blok B
 Jest to możliwość eksperymentalna i podlegająca zmianom. W szczególności
 wymaga żeby x264 było skompilowane z włączoną wizualizacją.  Zauważ, że w
 momencie pisania tego dokumentu x264 zatrzymuje po zakodowaniu i wizualizacji
 każdej klatki, czekając aż użytkownik naciśnie klawisz przed kodowaniem
 następnej klatki.

  muxer MPEG (-mpegopts)
softskip).

format=<mpeg1 | mpeg2 | xvcd | xsvcd | dvd>

 format strumienia (domyślnie: mpeg2)

size=<do 65535>

 Wielkość pakietu w bajtach, nie zmieniaj, jeśli nie jesteś pewien tego co
 robisz (domyślnie: 2048).

muxrate=<liczba>

 nominalne tempo muxowania w KBit/s używane w nagłówkach pakietów (domyślnie:
 1800  kb/s)  Będzie  zaktualizowane,  jeśli to konieczne, w przypadku
 "format=mpeg1" lub "mpeg2".

tsaf

 Ustawia, jeśli to możliwe, znaczniki czasu w każdej ramce.

(no)reorder

 Włącza kod przestawiania ramek, który przechowuje ramki w  kolejności
 dekodowania (a nie wyświetlania) (domyślnie: wyłączone). Używaj tylko, jeśli
 uważasz, że klatki w oryginalnym strumieniu były błędnie zapisane.  Działa
 tylko z filmami MPEG-1/2.

init_vpts=<100-700>

 początkowe pts video, w milisekundach (domyślnie: 200)

init_apts=<100-700>

 początkowe pts audio, w milisekundach (domyślnie: 200)

vdelay=<1-32760>

 Początkowe opóźnienie obrazu w w milisekundach (domyślnie: 0), używaj, jeśli
 chcesz opóźnić obraz względem dźwięku.

drop

 Używane razem z init_delay powoduje że muxer opuszcza oczekiwany kawałek
 audio.

vwidth, vheight=<1-4095>

 Ustawia wysokość i szerokość filmu gdy jest to MPEG-1/2.

vpswidth, vpsheight=<1-4095>

 Ustawia wysokość i szerokość trybu panoramicznego filmu gdy jest to MPEG-2.

vaspect=<1 | 4/3 | 16/9 | 221/100>

 Ustawia proporcje filmu MPEG-1/2.

vbitrate=<liczba>

 Ustawia bitrate video w kbit/s dla filmów MPEG-1/2.

vframerate=<24000/1001 | 24 | 25 | 30000/1001 | 30 | 50 | 60000/1001 | 60 >

 Ustawia ilość klatek na sekundę dla filmów MPEG-1/2. Ta opcja zostanie
 zignorowana jeśli będzie użyta razem z opcją telecine.

telecine

 Włącza tryb miękkiego telecine: muxer oszukuje strumień obrazu tak, aby
 wyglądał jak kodowany przy 29.97 lub 30 fps; działa to tylko z filmami
 MPEG-2, kiedy wyjściowa ilość klatek na sekundę, po ewentualnej konwersji
 przez -ofps wynosi 24000/1001 lub 24.  Wszystkie pozostałe wartości są
 niekompatybilne z tą opcją.

  Muksery FFmpeg z libavformat (-lavfopts) (zobacz także -of lavf)

format=<format_pliku>

 Wymusza format pliku na który należy muksować (domyślnie: autodetekcja według
 rozszerzenia).
     mpg
        MPEG-1 systems i MPEG-2 PS
     asf
        Advanced Streaming Format
     avi
        Audio Video Interleave file
     wav
        Waveform Audio
     swf
        Macromedia Flash
     flv
        pliki video Macromedia Flash
     rm
        RealAudio i RealVideo
     au
        format SUN AU
     nut
        otwarty format NUT (experymentalny)
     mov
        QuickTime
     mp4
        format MPEG-4
     dv  Sony Digital Video container

PLIKI

/usr/local/etc/mplayer/mplayer.conf
 główny plik ustawień

~/.mplayer/config
 ustawienia użytkownika

~/.mplayer/input.conf
 ustawienia wejścia (pełną listę wyświetla '-input keylist')

~/.mplayer/gui.conf
 plik konfiguracyjny GUI

~/.mplayer/gui.pl
 lista odtwarzania GUI

~/.mplayer/font/
 katalog  czcionki (Musi znajdować się tutaj plik font.desc i plik z
 rozszerzeniem .RAW.)

~/.mplayer/DVDkeys/
 Zkrakowane klucze CSS
 napisów w następującej kolejności:
 /ścieżka/do/film.sub
 ~/.mplayer/sub/film.sub
 ~/.mplayer/default.sub

PRZYKŁADY UŻYCIA MPLAYERA

Szybki start odtwarzania DVD:

 mplayer dvd://1

Odtwarza w japońskim z angielskimi napisami:

 mplayer dvd://1 -alang ja -slang en

Odtwarza tylko rozdziały 5, 6, 7:

 mplayer dvd://1 -chapter 5-7

Odtwarza tylko tytuły 5, 6, 7:

 mplayer dvd://5-7

Odtwarza DVD z różnych ujęć:

 mplayer dvd://1 -dvdangle 2

Odtwarza z innego urządzenia DVD:

 mplayer dvd://1 -dvd-device /dev/dvd2

Odtwarza DVD z katalogu zawierającego pliki VOB:

 mplayer dvd://1 -dvd-device /ścieżka/do/katalogu/

Kopiuje tytuł DVD na twardy dysk, zapisując go to title1.vob :

 mplayer dvd://1 -dumpstream -dumpfile title1.vob

Strumień z HTTP:

 mplayer http://mplayer.hq/przyklad.avi

Strumień używający RTSP:

 mplayer rtsp://serwer.przyklad.com/nazwaStrumienia

Konwertuje napisy do formatu MPsub:

 mplayer test.avi -sub zródło.sub -dumpmpsub

Konwertuje napisy do formatu MPsub bez konieczności oglądania filmu:

 mplayer /dev/zero -rawvideo on:pal:fps=xx -vc null -vo null -noframedrop
 -benchmark -sub źródło.sub -dumpmpsub

Wejście z domyślnego V4L:

 mplayer tv:// -tv driver=v4l:width=640:height=480:outfmt=i420 -vc rawi420 -vo
 xv

Odtwarzanie na kartach Zoran (w starym stylu, odradzane):

 mplayer -vo zr -vf scale=352:288 plik.avi

Odtwarzanie na kartach Zoran (w nowym stylu):

 mplayer -vo zr2 -vf scale=352:288,zrmjpeg plik.avi

Odtwarza dźwięk 6-kanałowy w formacie AAC tylko na dwóch głośnikach:

 mplayer       -rawaudio        on:format=0xff        -af
 pan=6:.32:.39:.06:.17:-.17:.33:.32:.06:.39:-.17:.17:.33 adts_he-aac160_51.aac
 Może będziesz chciał się trochę pobawić wartościami filtru pan (np. pomnożyć
 przez jakaś liczbę), aby zwiększyć głośność albo uniknąć trzasków.

PRZYKŁADY UŻYCIA MENCODERA

Kodowanie tytułu #2 DVD, tylko wybrane rozdziały:

 mencoder dvd://2 -chapter 10-15 -o tytul2.avi -oac copy -ovc lavc -lavcopts
 vcodec=mpeg4

Kodowanie tytułu #2 DVD, zmiana rozmiaru do 640x480:

 mencoder dvd://2 -vf scale=640:480 -o tytul2.avi -oac copy -ovc lavc
 -lavcopts vcodec=mpeg4

Kodowanie tytułu #2 DVD, zmiana rozmiaru do 512xHHH (zachowuje proporcje):

 mencoder dvd://2 -vf scale -zoom -xy 512 -o tytul2.avi -oac copy -ovc lavc
 -lavcopts vcodec=mpeg4

To samo, ale z bitrate ustawionym na 1800kbit i optymalizowanymi makroblokami:

 mencoder  dvd://2  -o  tytuł2.avi  -oac  copy  -ovc  lavc  -lavcopts
 vcodec=mpeg4:mbd=1:vbitrate=1800

To samo, ale z kompresją MJPEG:

 mencoder  dvd://2  -o  tytul2.avi  -oac  copy  -ovc  lavc  -lavcopts
 vcodec=mjpeg:mbd=1:vbitrate=1800

Kodowanie wszystkich plików *.jpg w bieżącym katalogu:

 mencoder  "mf://*.jpg"  -mf fps=25 -o wyjscie.avi -ovc lavc -lavcopts
 vcodec=mpeg4

Kodowanie z tunera (określ format poprzez -vf format):

 mencoder -tv driver=v4l:width=640:height=480 tv:// -o tv.avi -ovc raw

Kodowanie z potoku:

 rar p test-SVCD.rar | mencoder -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:vbitrate=800
 -ofps 24 -

BŁĘDY

AUTORZY

MPlayer-translations.

OD TŁUMACZY