Provided by: po4a_0.41-1_all bug

NAZWA

    msguntypot - aktualizuje pliki PO, jeeli w pliku POT poprawiono
    literowki

SK/LADNIA

    msguntypot -o stary_pot -n nowy_pot pliki_po ...

OPIS

    Jeeli w pliku POT poprawiony zostanie banalny bld, ktory na pewno nie
    ma wplywu na tlumaczenia (np. literowka), to powinno si usun znaczniki
    "fuzzy" w odpowiadajcych wpisach msgstr przetlumaczonych plikow PO, aby
    oszczdzi tlumaczom dodatkowej pracy.

    Wykonanie tego zadania rcznie jest trudne i podatne na bldy. To
    narzdzie pomaga poprawnie go wykona. Naley poda dwie wersje pliku POT:
    przed zmianami i po nich, tak jak to podano w powyszej sekcji
    "SKLADNIA", i wszystko wykona si automatycznie.

JAK TEGO UYWA

    W skrocie, po odkryciu literowki w [angielskim] komunikacie, wykonaj
    nastpujce czynnoci:

    - Ponownie wygeneruj pliki POT i PO.
       make -C po/ update-po # dla tlumacze komunikatow programow
       debconf-updatepo   # dla tlumacze szablonow debconfa
       po4a po4a.conf    # dla tlumacze opartych na po4a

      albo w inny sposob, w zalenoci od ustawie budowania Twojego
      projektu. Przecie wiesz najlepiej, jak zaktualizowa pliki POT i PO,
      nieprawda?

    - Stworz kopi pliku POT.
       cp moj_plik.pot moj_plik.pot.orig

    - Stworz kopie wszystkich plikow.
       mkdir po_kopia; cp *.po po_kopia

    - Popraw literowk.
      $EDITOR plik_w_ktorym_jest_literowka

    - Ponownie wygeneruj pliki POT i PO.
      Patrz wyej.

    W tym momencie, poprawienie literowki spowodowalo oznaczenie wszystkich
    tlumacze jako niepewne ("fuzzy") i jest to niestety jedyna ronica midzy
    plikami PO w glownym katalogu a plikami PO skopiowanymi wczeniej do
    innego katalogu. Poniej objaniono, jak ten problem rozwiza.

    - Wyrzu niepewne tlumaczenia, zastpujc je wczeniej zachowanymi
    tlumaczeniami.
       cp po_kopia/*.po .

    - Rcznie scal pliki PO z nowym plikiem POT, biorc pod uwag niepotrzebne
    znaczniki "fuzzy".
       msguntypot -o moj_plik.pot.orig -n moj_plik.pot *.po

    - Porzdki.
       rm -rf moj_plik.pot.orig po_kopia

    I to wszystko. Literowka zostala wyeliminowana zarowno z plikow POT,
    jak i PO, a tlumaczenia w plikach PO nie s zaznaczone jako niepewne.
    Tlumacze ju Ci uwielbiaj!

ZOBACZ TAKE

    Mimo swojej nazwy, to narzdzie nie jest czci pakietu gettext. Jest czci
    po4a. Mowic dokladniej, jest to przypadkowy skrypt w Perlu uywajcy
    modulow po4a. Wicej informacji o po4a mona znale w:

    po4a(7).

AUTORZY

    Martin Quinson (mquinson#debian.org)

PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA

    Copyright 2005 by SPI, inc.

    Program jest wolnym oprogramowaniem; mona go redystrybuowa i/lub
    modyfikowa zgodnie z warunkami licencji GPL (patrz plik COPYING).