Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    mtype - wywietla zawarto pliku MSDOS

SK/LADNIA

    mtype [-ts] plikDOS [plikiDOS...]

OPIS

    Polecenie mtype wywietla podany plik DOSu na ekranie.

    Do ustawienia urzdzenia i biecego katalogu roboczego (w odniesieniu do
    DOSu) mona uy mcd. Domylnym jest A:\.

    mtype zwraca 0 w przypadku powodzenia, 1 przy calkowitym niepowodzeniu,
    2 przy czciowym.

    W przeciwiestwie do polecenia TYPE DOSu, mtype pozwala na uycie wielu
    argumentow.

OPCJE

    Oprocz standardowych opcji, mtype posiada nastpujce:

    -t   Przegldanie pliku tekstowego. mtype zamienia rodlowe sekwencje
       koca linii: wlaciwy dla DOS powrot karetki/wysuw linii (CRLF) na
       pojedynczy wysuw linii (LF) uywany w Uniksie.

    -s   Obcina osmy bit w danych.

UWAGI

    Niniejsza, polska wersja dokumentacji, powstala jako tlumaczenie pliku
    Texinfo pakietu mtools wersji 3.9.6. W stosunku do automatycznie
    generowanej z Textinfo dokumentacji oryginalnej dokonano przesunicia
    sekcji opisujcej konwersj dokumentacji do mtools(1). Tam te znajdziesz
    not prawn dotyczc rozpowszechniania,  modyfikacji  i  tlumaczenia
    dokumentacji pakietu mtools

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.