Provided by: music123_16.2-2_i386 bug

NAZWA

    music123 - odtwarza rone pliki dwikowe (w tym MP3, Ogg i Wav).

SK/LADNIA

    music123 [ -hqrvz ] plik ...

OPIS

    music123 jest powlok wokol ronych programow slucych do odtwarzania
    plikow muzycznych. Moe zaglbia si w struktur katalogow przy pomocy -r
    oraz losowo odtwarza utwory przy pomozy -z. Uywane programy i opcje im
    przekazywane s zawarte w plikach /etc/music123rc lub ~/.music123rc.

OPCJE

    -h   Poka pomoc do polecenia i zakocz dzialanie.

    -q   Tryb cichy. adne komunikaty nie s wywietlane.

    -r   Rekurencyjnie zaglbiaj si w katalogi, zamiast je ignorowa.

    -v   Poka informacj o wersji programu i zakocz dzialanie.

    -z   Odtwarzaj pliki w losowej kolejnoci.

    -Z   Odtwarzaj pliki w losowej kolejnoci i bez koca.

    -l   Ptla. -z -l roni si od -Z tym, e -z -l najpierw wylosuje
       kolejno, a nastpnie bdzie odtwarzal pliki w teje kolejnoci raz
       po raz; -Z za odtwarza piosenki w losowej kolejnoci pozbawionej
       jakiegokolwiek  porzdku, w zwiazku z czym istnieje moliwo
       odtworzenia tego samego pliku dwa (lub wicej) razy pod rzd.

    -D   Nie rob przerw  midzy  piosenkami  (moe  uczyni  music123
       trudniejszym do zabicia)

    -d   Ustawia dlugo przerw midzy piosenkami. -d przyjmuje jeden
       argument, wyraony w sekundach. Czas moe zawiera cz ulamkow.

    -@   Odtwarzaj pliki wymienione w obowizkowym argumencie do -@. Inne
       pliki mog by dodane z linii polece. Ta opcja moe by podana
       kilkakrotnie. Zauwa, e music123 jeszcze nie odtwarza URLi.

    --   Koniec listy opcji.

PRZYK/LADY

    Odtworz trzy piosenki:
       music123 test1.ogg test2.mp3 test3.wav

    Odtworz losowo par katalogow i piosenek:
       music123 -z -r Rock/ test1.ogg Pop/ test4.wav

PLIKI

    /etc/music123rc
       Opisuje ktorych programow music123 ma uy, jakie typy plikow
       obsluguje i jakie opcje przekazuje tyme programom.

    ~/.music123rc
       Indywidualne ustawienia danego uytkownika.

AUTORZY

    Autorzy:
       David Starner <dvdeug@debian.org>

T/LUMACZENIE

    Tlumacze:
       Grzegorz Kunierz <konik@v-lo.krakow.pl>

                25 lipiec 2002           music123(1)