Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    mzip - zmienia zabezpieczenie, wysuwa dysk napdu Zip/Jaz

SK/LADNIA

    mzip [-epqrwx]

OPIS

    Polecenie mzip umoliwia wydawanie polece specyficznych dla napdu ZIP w
    systemach Solaris lub HPUX.

OPCJE

    mzip posiada nastpujce opcje w linii polece:

    -e   Wysu (eject) dysk.

    -f   Wymu wysunicie dysku nawet, jeli jest on zamontowany przez mount
       (musi by uyte w polczeniu z -e).

    -r   Zabezpiecz dysk przed zapisem.

    -w   Zdejmij zabezpieczenie przed zapisem.

    -p   Chronione haslem zabezpieczenie przed zapisem.

    -x   Zabezpieczenie haslem.

    -u   Tymczasowo nie chro dysku a do jego wysunicia. Dysk staje si
       zapisywalny, przy wysuniciu przywracany jest jego uprzedni
       status.

    -q   Zapytanie o status.

    Haslo mona usun ustawiajc jeden z trybow bezhaslowych -r lub -w: mzip
    zapyta wowczas o haslo odblokowujce dysk. W przypadku zapomnienia hasla
    mona zastosowa niskopoziomowe formatowanie dysku ZIP (przez setup BIOSu
    SCSI).

    Dysk ZipTools dostarczany z napdem jest rownie chroniony haslem. W
    DOSie lub na MacIntosh'u haslo to jest usuwane automatycznie po
    instalacji ZipTools. Z wielu artykulow wysylanych na Usenet wynika, e
    haslem do tego dysku jest APlaceForYourStuff. mzip zna to haslo i
    probuje go w pierwszej kolejnoci, przed pytaniem uytkownika o haslo.
    Dlatego te mzip -w z: odblokowuje dysk ZipTools. Tene dysk narzdziowy
    jest sformatowany w specjalny sposob, co ma umoliwi jego wykorzystanie
    zarowno na PC jak i na Mac'u. Na PC system plikow Mac'a widoczny jest
    jako ukryty plik partishn.mac. Mona go skasowa odzyskujc 50 MB dysku.

UWAGI

    Niniejsza, polska wersja dokumentacji, powstala jako tlumaczenie pliku
    Texinfo pakietu mtools wersji 3.9.6. W stosunku do automatycznie
    generowanej z Textinfo dokumentacji oryginalnej dokonano przesunicia
    sekcji opisujcej konwersj dokumentacji do mtools(1). Tam te znajdziesz
    not prawn dotyczc rozpowszechniania,  modyfikacji  i  tlumaczenia
    dokumentacji pakietu mtools

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.