Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    newer - porownuje czasy modyfikacji plikow

SK/LADNIA

    newer [opcja] plik1 plik2

OPIS

    Koczy prac pomylnie, jeli plik1 istnieje i nie jest starszy ni plik2.
    Rownie koczy prac pomylnie, gdy plik2 nie istnieje.

OPCJE

    newer akceptuje nastpujce opcje:

    --help Drukuje komunikat pomocy i koczy prac.

    --version
       Drukuje informacj o wersji i koczy prac.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.