Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    nice - uruchom program ze zmodyfikowanym priorytetem

SK/LADNIA

    nice [-n dostrojenie] [--adjustment=dostrojenie]
       [-dostrojenie] [--help] [--version]
       [polecenie [arg...]]

OPIS

    Ta strona podrcznika opisuje program nice w wersji GNU.

    Zauwa, e  wikszo powlok ma wbudowane polecenie o tej samej nazwie i
    podobnej funkcjonalnoci.

    Jeli nie ma podanych argumentow, nice wypisuje obecny priorytet
    przydzielania (przelczania zada w jdrze). Jest to ten priorytet, ktory
    program odziedziczyl dla siebie. W przeciwnym wypadku, nice uruchamia
    podane polecenie z dostrojonym priorytetem przydzielania. Jeli nie
    podano dostrojenia, priorytet polecenia  jest  zwikszany  o  10.
    Superuytkownik moe podawa ujemne dostrojenie.  nice moe dostraja
    priorytet w granicach od -20 (najwyszy priorytet) do 19 (najniszy).

OPCJE

    -n dostrojenie, -dostrojenie, --adjustment=dostrojenie
       Dodaj dostrojenie zamiast 10 do priorytetu polecenia.

    --help Wywietla informacj o stosowaniu programu i dostpnych opcjach,
       koczy prac.

    --version
       Wywietla numer wersji programu i koczy prac.

ZG/LASZANIE B/LD'OW

    Bldy prosz zglasza, w jz.ang., do <bug-sh-utils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKE

    sh-utils(1).

OD T/LUMACZA

    Zaktualizowano  i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzdzi
    powlokowych GNU wersji 2.0.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.