Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    nohup - uruchom polecenie niewraliwe na zawieszenia wykonywania, z
    wyjciem skierowanym na non-tty

SK/LADNIA

    nohup polecenie [arg...]
    nohup [--help] [--version]

OPIS

    Ta strona podrcznika opisuje polecenie nohup w wersji GNU.

    nohup uruchamia podane polecenie, ktore ignoruje sygnal "hungup" i z
    ustawionym priorytetem dzialania zwikszonym o 5, aby polecenie moglo
    kontynuowa dzialanie po Twoim wylogowaniu si.  Jeli standardowym
    wyjciem jest tty, to jest ono razem z standardowym wyjciem bldow
    przekierowywane do pliku nohup.out; jeli pisanie do niego nie jest
    moliwe wyjcie jest dopisywane do pliku $HOME/nohup.out. Jeli to take
    nie jest moliwe, polecenie nie jest uruchamiane.

    nohup tworzy plik nohup.out lub $HOME/nohup.out, bez prawa dostpu dla
    grupy czy innych uytkownikow. Nie zmienia natomiast praw plikow, ktore
    ju zostaly stworzone.

    nohup nie uruchamia automatycznie polecenia w tle; musisz to zrobi sam,
    przez dodanie na kocu polecenia znaku `&'.

OPCJE

    Kiedy GNU nohup jest uruchomione z dokladnie jednym argumentem,
    rozpoznawane s nastpujce opcje:

    --help Wywietla informacj o stosowaniu programu i dostpnych opcjach,
       koczy prac.

    --version
       Wywietla numer wersji programu i koczy prac.

ZG/LASZANIE B/LD'OW

    Bldy prosz zglasza, w jz.ang., do <bug-sh-utils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKE

    sh-utils(1).

OD T/LUMACZA

    Zaktualizowano  i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzdzi
    powlokowych GNU wersji 2.0.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.