Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    nroff - emulacja komend nroff przy uyciu groffa

SK/LADNIA

    nroff [ -h ] [ -i ] [ -mnazwa ] [ -nnum ] [ -olista ] [ -rcn ] [
    -Tnazwa ] [ plik... ]

OPIS

    Skrypt nroff emuluje komend nroff przy uyciu groffa.  Opcja -T z
    argumetem innym ni ascii i latin1 jest ignorowana. Opcja -h jest
    rownowana opcji -h grotty Opcje -i, -n, -m, -o i -r s opisane w
    troff(1). Dodatkowo nroff po cichu ignoruje opcje -e, -q lub -s.

ZOBACZ TAKE

    groff(1), troff(1), grotty(1)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.