Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    ogonkify - midzynarodowe wsparcie PostScriptu

SK/LADNIA

    ogonkify [-p zestawprocedur] [-e kodowanie] [-r Stary=Nowy] [-a] [-c]
    [-h] [-t] [-A] [-C] [-H] [-T] [-AT] [-CT] [-ATH] [-CTH] [-N] [-M] [-mp]
    [-SO] [-AX] [-F] [--] plik ...

OPIS

    ogonkify zajmuje si przeksztalcaniem plikow PostScriptowych w swizku z
    drukowaniem w ronych jzykach. Jego podstawowym zastosowaniem jest
    filtrowanie wyjcia Netscape, Mosaic i innych programow w taki sposob,
    by moliwe bylo drukowanie w jzykach  nieuywajcych  standardowego
    zachodnioeuropejskiego kodowania ISO 8859-1.

OG'OLNE UWAGI

    Instrukcja instalacji znajduje si w pliku INSTALL. Zakladajc, e
    zakoczyle instalacj pomylnie, zachowaj przykladowy  PostScript  z
    Netscape lub Mosaic np. do pliku output.ps.  Nastpnie sprobuj go
    wydrukowa przy pomocy

       % ogonkify -AT -N output.ps | lpr

    w wypadku Netscape, lub

       % ogonkify -AT -M output.ps | lpr

    w wypadku Mosaic.

    Moesz zmieni opcj -AT na -CT. Spowoduje to uycie wysokiej jakoci fontu
    Courier z IBM (za cen wolniejszego drukowania).

    Innym sposobem na drukowanie z Netscape jest ustawienie komendy
    drukujcej w odpowiednim oknie dialogowym na:

       ogonkify -AT -N | lpr

    Dla szczegolow, zobacz sekcj UYTKOWANIE.

OPCJE

    -p   Wlcza podany zestaw procedur do pliku wyjciowego.

    -e   Ustaw kodowanie wyjcia. Domylnie jest to L2 (ISO 8859-2, a.k.a.
       ISO Latin-2). Inne moliwe wartoci to L1 (ISO 8859-1, a.k.a. ISO
       Latin-1), L3 (ISO 8859-3, a.k.a. ISO Latin-3), L4 (ISO 8859-4,
       a.k.a. ISO Latin-4), L5 (ISO 8859-9, a.k.a. ISO Latin-5), L6
       (ISO 8859-10, a.k.a. ISO Latin-6), CP1250 (Microsoft Code Page
       1250, a.k.a. CeP), ibmpc (Oryginalne kodowanie IBM-PC), mac
       (kodowanie Apple Macintosh) and hp (kodowanie HP Roman).

    -r   Uyj fontu Nowy zamiast Starego. Moe to prowadzi do brzydkich
       efektow gdy nie bd si zgadza metryki fontow.

    -a   Dokonaj potrzebnych przemapowa fontow dla uywania Courier-Ogonki
       zamiast Courier (litera a oznacza Adobe Courier). Zapobiega to
       ladowaniu fontow na drukark.

    -c   Dokonaj potrzebnych przemapowa fontow dla uywania IBM Courier
       zamiast Adobe Courier.

    -t   Dokonaj  potrzebnych  przemapowa  fontow  dla  uywania
       Times-Roman-Ogonki zamiast Times-Roman.

    -h   Dokonaj  potrzebnych  przemapowa  fontow  dla  uywania
       Helvetica-Ogonki zamiast Helvetica.

    -A   Podobne do -a, lecz dodatkowo laduje fonty Courier-Ogonki.

    -C   Podobne do -c, lecz dodatkowo laduje fonty IBM Courier.

    -H   Podobne do -h, lecz dodatkowo laduje fonty Helvetica-xxx-Ogonki.

    -T   Podobne do -t, lecz dodatkowo laduje fonty Times-xxx-Ogonki.

    -CT  Rownowane -C -T.

    -N   Dokonaj przetwarzania typu Netscape.

    -M   Dokonaj przetwarzania typu Mosaic.

    -mp  Dokonaj przetwarzania mp. Nie dziala z opcj -A (uyj zamiast
       niej -C).

    -SO  Dokonaj przetwarzania typu StarOffice.

    -AX  Dokonaj przetwarzania typu ApplixWare .

    -F   Dokonaj przetwarzania typu XFig (dziala tylko dla polskich
       znakow).

    --   Zakocz opcje.

UYTKOWANIE

    Zalomy, e chcesz wydrukowa stron WWW zakodowan w ISO Latin-2. Netscape
    nalega na drukowanie w ISO Latin-1. Korzystajc z komendy File->Print
    wylij z Netscape wydruk do pliku alamakota.ps.

    Poniewa ogonkify jest skonfigurowany domylnie  na  ISO  Latin-2,
    przekazanie mu PostScriptu wygenerowanego przez Netscape spowoduje
    naprawienie kodowania fontow. Wystarczy wykona

       % ogonkify -N <alamakota.ps | lpr

    Jednake wikszo drukarek nie ma fontow z wymaganymi znakami. Zamiast
    Courier i Times-Roman mona przy uyciu opcji -AT, uy i zaladowa
    syntezowane fonty, a przy uyciu -CT mona zaladowa i uy bardzo dobrego
    fontu Courier z IBM. Komenda bdzie wic zwykle wygldala tak:

       % ogonkify -N -AT <alamakota.ps | lpr

    lub moe

       % ogonkify -N -CT <alamakota.ps | lpr

    Typowe uycie z innymi programami:

       % ogonkify -M -AT <alamakota.ps | lpr
       % ogonkify -mp -AT <alamakota.ps | lpr
       % ogonkify -SO -AT <alamakota.ps | lpr
       % ogonkify -AX -ATH <alamakota.ps | lpr
       % ogonkify -XF -ATH <alamakota.ps | lpr

B/LDY

    Znaki z `ogonek' powinny by konstruowane inaczej (np. `ogonek' uywany z
    `a' powinien by inaczej wyksztalcony ni ten, uywany z `e'.)

    Lepiej byloby polata programy, do ktorych mamy rodla ni przetwarza
    wytworzony PostScript.

    Program jest napisany w Perlu.

UWAGI

    Aby obejrze wyjcie w GhostScripcie, bdziesz musial uruchomi gs z flag
    -dNOPLATFONTS, a ghostview z flag -arguments -dNOPLATFONTS.

    Netscape, IBM, Adobe, PostScript, StarOffice, ApplixWare, a take by moe
    i inne nazwy s zastrzeonymi znakami towarowymi.

PODZIKOWANIA

    Wiele z danych mieszanych znakow udostpnili Primoz Peterlin, H. Turgut
    Uyar, Ricardas Cepas, Kristof Petrovay i Jan Prikryl.

    Jacek Pliszka dodal obslug StarOffice. Andrzej Baginski dodal obslug
    ApplixWare. Piotr Kuszewski dodal obslug XFig.

    Markku  Rossi napisal genscript i udostpnil w dystrybucji wiele
    przydatnych wektorow kodowa.

    Podczas pisania kodu Postscriptowego, uywalem interpretera ghostscript
    napisanego przez Petera Deutscha.

    Larry Wall napisal perl, skladni i semantyk, ktore s niekoczcym si
    rodlem zaklopotania.

AUTOR

    Juliusz Chroboczek <jec@dcs.ed.ac.uk>, z pomoc wielu innych ludzi.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.