Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    pathchk - sprawd czy nazwy plikow s prawidlowe lub przenone

SK/LADNIA

    pathchk [-p] [--portability] [--help] [--version]
        nazwapliku...

OPIS

    Ta strona podrcznika man opisuje polecenie pathchk w wersji GNU.

    Dla kadej nazwypliku, pathchk wypisuje komunikat w wypadku wystpienia
    ktoregokolwiek z okrelonych niej warunkow:
    o jeden z istniejcych w nazwiepliku katalogow nie posiada prawa
    przeszukiwania (wykonania)
    o dlugo nazwypliku jest wiksza ni dopuszczalna dlugo nazwy pliku dla
    danego systemu plikow
    o dlugo jednej ze skladowych  nazwypliku,  odpowiadajcej  nazwie
    istniejcego katalogu, jest wiksza ni maksymalna dopuszczalna w danym
    systemie plikow dlugo skladowej nazwy.

OPCJE

    -p, --portability
       Zamiast dokonywania sprawdze dlugoci danego systemu plikow,
       testuje dlugo nazw plikow i ich skladowych wedlug norm POSIX.1.
       Poza tym sprawdza, czy nazwa pliku nie zawiera nieprzenonych
       znakow.

    --help Wywietla informacj o stosowaniu programu i dostpnych opcjach,
       koczy prac.

    --version
       Wywietla numer wersji programu i koczy prac.

KOD ZAKOCZENIA

    0   jeli wszystkie podane nazwy plikow przeszly pomylnie wszystkie
       testy.

    1   w przeciwnym wypadku

ZG/LASZANIE B/LD'OW

    Bldy prosz zglasza, w jz.ang., do <bug-sh-utils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKE

    basename(1), dirname(1), sh-utils(1).

OD T/LUMACZA

    Zaktualizowano  i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzdzi
    powlokowych GNU wersji 2.0.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.