Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    pbmtoascii - przeksztal map bitow w grafik ASCII

SK/LADNIA

    pbmtoascii [-1x2|-2x4] [plikpbm]

OPIS

    Odczytuje jako wejcie przenon map bitow. Na wyjciu daje przyblienie w
    grafice ASCII.

    Zauwa, e nie istnieje narzdzie asciitopbm - informacja ta jest
    jednokierunkowa.

OPCJE

    Flagi -1x2 i -2x4 daj dwa sposoby mapowania bitow na znaki. Domylne
    1x2 powoduje, e kady znak reprezentuje w poprzek jeden bit, a w pionie
    2.  -2x4 wymusza reprezentacj dwoch bitow w poziomie i 4 w pionie. w
    trybie 1x2 mona zobaczy poszczegolne bity, wic jest przydatny dla
    niegraficznych terminali, na ktorych mona tak oglda male bitmapy. Tryb
    2x4 umoliwia wywietlanie na standardowym wywietlaczu 80-kolumnowym
    wikszych bitmap, lecz niszczy detale bitowe. Tryb 2x4 nadaje si te do
    wywietlania map szaroci - "pnmscale -width 158 | pgmnorm | pgmtopbm
    -thresh" powinno da dobre wyniki.

ZOBACZ TAKE

    pbm(5)

AUTOR

    Copyright (C) 1988, 1992 by Jef Poskanzer.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                 20 marca 1992          pbmtoascii(1)