Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    perl - Praktyczny jzyk ekstrakcji i raportowania

SK/LADNIA

    perl [ -sTuU ] [ -hv ] [ -V[:zmienna_conf] ]
      [ -cw ] [ -d[:debugger] ] [ -D[numer/lista] ]
      [ -pna ] [ -Fwzorzec ] [ -l[octal] ] [ -0[liczba_'osemkowa] ]
      [ -Ikatalog ] [ -m[-]modu/l ] [ -M[-]'modu/l...' ]
      [ -P ] [ -S ] [ -x[katalog] ]
      [ -i[rozszerzenie] ]
    [ -e 'polecenie' ] [ -- ] [ plik_z_programem ] [ argument ]...

    Jeli jeste nowicjuszem Perla, powiniene zacz od perlintro(1),
    zawierajcego ogolne informacje dla pocztkujcych i dostarczajcego
    informacji mogcych pomoc ci nawigowa po reszcie szczegolowej
    dokumentacji Perla.

    Dla ulatwienia dostpu, podrcznik Perla zostal podzielony na kilka
    sekcji:

    Przegld

      perl(1)        Przegld moliwoci Perla (ta sekcja)
      perlintro(1)      Wstp do Perl dla pocztkujcych
      perltoc(1)       Spis treci dokumentacji

    Przewodniki

      perlreftut(1)     Szybkie wprowadzenie do referencji
      perldsc(1)       Wstp do struktur danych
      perllol(1)       Struktury danych Perla: listy list

      perlrequick(1)     Szybkie wprowadzenie do wyrae regularnych
      perlretut(1)      Podrcznik wyrae regularnych

      perlboot(1)      Podrcznik OO Perla dla pocztkujcych
      perltoot(1)      Podrcznik OO Perla, cz 1
      perltooc(1)      Podrcznik OO Perla, cz 2
      perlbot(1)       Sztuczki OO wraz z przykladami

      perlstyle(1)      Przewodnik po stylu Perla

      perltrap(1)      Pulapki dla nieuwanych
      perldebtut(1)     Przewodnik debuggowania Perla

      perlfaq(1)       Czsto zadawane pytania
       perlfaq1(1)     Ogolne pytania dotyczce Perla
       perlfaq2(1)     Uzyskiwanie Perla i nauka
       perlfaq3(1)     Narzdzie programistyczne
       perlfaq4(1)     Manipulowanie danymi
       perlfaq5(1)     Pliki i formaty
       perlfaq6(1)     Wyraenia regularne
       perlfaq7(1)     Sprawy zwizane z jzykiem
       perlfaq8(1)     Oddzialywanie z systemem
       perlfaq9(1)     Sie

    Reference Manual

      perlsyn(1)       Skladnia
      perldata(1)      Struktury danych
      perlop(1)       Operatory Perla i priorytety
      perlsub(1)       Podprocedury
      perlfunc(1)      Wbudowane funkcje
       perlopentut(1)    Podrcznik funkcji open()
       perlpacktut(1)    Podrcznik funkcji pack() i unpack()
      perlpod(1)       Czysta stara dokumentacja
      perlpodspec(1)     Format czystej starej dokumentacji
      perlrun(1)       Wywolywanie Perla i opcje
      perldiag(1)      Komunikaty diagnostyczne
      perllexwarn(1)     Ostrzeenia Perla i ich kontrola
      perldebug(1)      Debugowanie
      perlvar(1)       Predefiniowane zmienne
      perlre(1)       Wyraenia regularne, reszta opowieci
      perlref(1)       Referencje, reszta opowieci
      perlform(1)      Formaty
      perlobj(1)       Obiekty Perla
      perltie(1)       Obiekty ukryte za prostymi zmiennymi
       perldbmfilter(1)   Filtry DBM

      perlipc(1)       Komunikacja midzyprocesowa
      perlfork(1)      Informacje o funkcji fork()
      perlnumber(1)     Semantyka liczb w Perlu

      perlthrtut(1)     Podrcznik wtkow Perla
       perlothrtut(1)     Stary podrcznik wtkow Perla

      perlport(1)      Podrcznik przenaszalnoci Perla
      perllocale(1)     Wsparcie dla ustawie narodowych
      perluniintro(1)    Wprowadzenie do Unikodu w Perlu
      perlunicode(1)     Wsparcie dla Unikodu w Perlu
      perlebcdic(1)     Uywanie Perla na platformach EBCDIC

      perlsec(1)       Bezpieczestwo

      perlmod(1)       Moduly Perla: jak dzialaj
      perlmodlib(1)     Moduly Perla: jak pisa i uywa
      perlmodstyle(1)    Moduly Perla: jak pisa ze stylem
      perlmodinstall(1)   Moduly Perla: jak zainstalowa z archiwum CPAN
      perlnewmod(1)     Moduly Perla: przygotowanie nowego modulu do dystrybucji

      perlutil(1)      Narzdzie uytkowe znajdujce si w dystrybucji Perla

      perlcompile(1)     Wstp do zestawu do kompilowania Perla

      perlfilter(1)     Filtry rodel Perla

    Funkcje wewntrze i interfejs jzyka C

      perlembed(1)      Jak zalczy Perl do aplikacji C lub C++
      perldebguts(1)     Wskazowki dotyczce debuggowania Perla
      perlxstut(1)      Podrcznik XS
      perlxs(1)       API interfejsu XS
      perlclib(1)      Funkcje wewntrzne zastpujce standardowe funkcje biblioteki C
      perlguts(1)      Wewntrzne funkcje dla tych, ktorzy robi rozszerzenia
      perlcall(1)      Konwencje wolania z C

      perlapi(1)       Lista funkcji API (wygenerowana automatycznie)
      perlintern(1)     Wewntrzne funkcje Perla (wygenerowane automatycznie)
      perliol(1)       API w C implementacji wejcia/wyjcia w Perlu przy uyciu warstw (layers)
      perlapio(1)      Abstrakcyjny, wewntrzny interfejs Perla dla wejcia/wyjcia

      perlhack(1)      Przewodnik hakerow Perla

    R'onorodne

      perlbook(1)      Informacje o ksikach
      perltodo(1)      Rzeczy do zrobienia w nowszych wersjach Perla

      perlhist(1)      Historia Perla
      perldelta(1)      Zmiany od ostatniej wersji
      perl572delta(1)    Zmiany w wersji 5.7.2 Perla
      perl571delta(1)    Zmiany w wersji 5.7.1 Perla
      perl570delta(1)    Zmiany w wersji 5.7.0 Perla
      perl561delta(1)    Zmiany w wersji 5.6.1 Perla
      perl56delta(1)     Zmiany w wersji 5.6 Perla
      perl5005delta(1)    Zmiany w wersji 5.005 Perla
      perl5004delta(1)    Zmiany w wersji 5.004 Perla

    Specyficzne dla jzyka

      perlcn(1)       Perl dla Chiczykow (uproszczony chiski, w EUC-CN)
      perljp(1)       Perl dla Japoczykow (w EUC-JP)
      perlko(1)       Perl dla Koreaczykow (w EUC-KR)
      perltw(1)       Perl for Chiczykow (tradycyjny chiski, w Big5)

    Specyficzne dla systemu

      perlaix(1)       Uwagi do systemu AIX
      perlamiga(1)      Uwagi do systemu AmigaOS
      perlapollo(1)     Uwagi do systemu Apollo DomainOS
      perlbeos(1)      Uwagi do systemu BeOS
      perlbs2000(1)     Uwagi do systemu POSIX-BC BS2000
      perlce(1)       Uwagi do systemu WinCE
      perlcygwin(1)     Uwagi do systemu Cygwin
      perldgux(1)      Uwagi do systemu DG/UX
      perldos(1)       Uwagi do systemu DOS
      perlepoc(1)      Uwagi do systemu EPOC
      perlfreebsd(1)     Uwagi do systemu FreeBSD
      perlhpux(1)      Uwagi do systemu HP-UX
      perlhurd(1)      Uwagi do systemu Hurd
      perlirix(1)      Uwagi do systemu Irix
      perlmachten(1)     Uwagi do systemu Power MachTen
      perlmacos(1)      Uwagi do systemu Mac OS (Classic)
      perlmint(1)      Uwagi do systemu MiNT
      perlmpeix(1)      Uwagi do systemu MPE/iX
      perlnetware(1)     Uwagi do systemu NetWare
      perlos2(1)       Uwagi do systemu OS/2
      perlos390(1)      Uwagi do systemu OS/390
      perlplan9(1)      Uwagi do systemu Plan 9
      perlqnx(1)       Uwagi do systemu QNX
      perlsolaris(1)     Uwagi do systemu Solaris
      perltru64(1)      Uwagi do systemu Tru64
      perluts(1)       Uwagi do systemu UTS
      perlvmesa(1)      Uwagi do systemu VM/ESA
      perlvms(1)       Uwagi do systemu VMS
      perlvos(1)       Uwagi do systemu Stratus VOS
      perlwin32(1)      Uwagi do systemu Windows

    Na systemach Debiana, naley zainstalowa pakiet perl-doc, ktory
    zawiera wikszo standardowej dokumentacji Perla oraz program
    perldoc(1).

    Dostpna jest szczegolowa dokumentacja modulow perla zarowno tych
    rozprowadzanych z Perlem, jak i tych, ktore s dostarczane przez
    dostawcow zewntrznych.

    Powiniene by w stanie oglda dokumentacj Perla swoim programem man(1)
    lub perldoc(1).

    Jeeli z twoim programem w Perlu dzieje si co dziwnego i nie wiesz,
    gdzie szuka pomocy, sprobuj najpierw uy opcji -w, ktora bardzo czsto
    potrafi pokaza, gdzie dokladnie ley problem.

OPIS

    Perl jest jzykiem interpretowanym, optymalizowanym do skanowania
    dowolnych plikow tekstowych, wycigania z nich informacji i drukowania
    raportow opartych na tych danych. Jest te dobrym jzykiem dla wielu zada
    zarzdzania systemem. Jzyk mial w zaloeniach by raczej praktyczny
    (latwy, efektywny, kompletny) ni pikny (maly, elegancki, minimalny).

    Perl (wg autora) lczy najlepsze wlaciwoci jzykow C, sed, awk i sh, wic
    osoby zaznajomione z tymi jzykami nie powinny mie z nim problemow.
    (Historycy jzykow zauwa take pozostaloci csh, Pascala, a nawet
    BASICa-PLUS). Skladnia wyrae odpowiada do blisko skladni C. W
    przeciwiestwie do wikszoci narzdzi uniksowych, Perl nie ogranicza
    arbitralnie rozmiaru twoich danych--jeli masz woln pami, Perl moe wessa
    caly plik jako pojedynczy lacuch znakowy. Rekurencja jest
    nieograniczonej glbokoci. Tabele uywane przez tablice asocjacyjne (tzw.
    "hasze") rosn tak, by zachowa maksymaln wydajno. Perl uywa
    wyrafinowanych metod porownywania wzorcow do bardzo szybkiego
    przeszukania duej iloci danych. Mimo e jest optymalizowany do zada
    tekstowych, moe take zajmowa si danymi binarnymi i tworzy pliki dbm
    wygldajce jak tablice asocjacyjne. Suidowane skrypty Perla s
    bezpieczniejsze ni programy w C, dziki mechanizmowi ledzenia
    przeplywajcych danych, ktory eliminuje wiele glupich dziur w
    bezpieczestwie.

    Jeli masz problem, ktory normalnie wymagalby uycia seda lub awka, lub
    sh, lecz przewysza ich wlaciwoci lub musi dziala szybciej i nie chcesz
    pisa takiej blahostki w C, to Perl jest przypuszczalnie tym, czego
    szukasz. Jest te wiele translatorow, umoliwiajcych konwertowanie
    skryptow seda i awka na skrypty Perla.

    Ale czekaj, jest wicej...

    Wersja 5 Perla jest wlaciwie napisana od nowa i daje nastpujce rzeczy:

    o  modularyzacja i powtorne uywanie kodu z pomoc niezliczonych modulow

      Opisane w perlmod(1), perlmodlib(1) i perlmodinstall(1).

    o  zakorzenienie i rozszerzalno

      Opisane w perlembed(1), perlxstut(1), perlxs(1), perlcall(1),
      perlguts(1) i xsubpp(1).

    o  pozwala zdefiniowa wlanie magiczne zmienne (wlczajc w to
      wielokrotne rownolegle implementacje DBM)

      Opisane w perltie(1) i AnyDBM_File(3perl).

    o  podprogramy mog by teraz nadpisywane, ladowane automatycznie i mog
      mie prototypy

      Opisane w perlsub(1).

    o  dowolnie zagniedone struktury danych i funkcje anonimowe

      Opisane w perlreftut(1), perlref(1), perldsc(1) i perllol(1).

    o  programowanie orientowane obiektowo

      Opisane w perlobj(1), perlboot(1), perltoot(1), perltooc(1) i
      perlbot(1).

    o  wkompilowywanie w kod C lub bajtkod Perla

      Opisane w B(3perl) i B::Bytecode(3perl).

    o  wsparcie dla wtkow

      Opisane w perlthrtut(1) i Thread(3perl).

    o  wsparcie dla internacjonalizacji, ustawie jzykowych i Unikodu

      Opisane w perllocale(1) i utf8(3perl).

    o  zasig skladniowy

      Opisane w perlsub(1).

    o  ulepszenie wyrae regularnych

      Opisane w perlre(1) z dodatkowymi przykladami w perlop(1).

    o  ulepszony debugger i interaktywne rodowisko Perla ze wsparciem dla
      zintegrowanego edytora

      Opisane w perldebtut(1), perldebug(1) i perldebguts(1).

    o  biblioteka zgodna z POSIX 1003.1

      Opisane w POSIX.

    OK, to ju wystarczajco duo.

DOSTPNO

    Perl jest dostpny dla wikszoci systemow operacyjnych, wlczajc w to
    wszystkie systemy uniksopodobne. Lista znajduje si w rozdziale
    "Wspierane platformy" w perlport(1).

RODOWISKO

    Patrz perlrun(1).

AUTOR

    Larry Wall <larry@wall.org>, z pomoc multum innych osob.

    Jeeli Twoje sukcesy w Perlu i referencje moglyby pomoc innym, ktorzy by
    chcieli uy Perla w swoich programach, lub jeeli po prostu chcesz wyrazi
    swoj wdziczno Larry'emu i tworcom Perla, prosimy pisa do
    perl-thanks@perl.org .

PLIKI

    "@INC"         lokalizacje bibliotek Perla

ZOBACZ TAKE

    a2(1)   translator awk na perl
    s2p(1)  translator seda na perl

    http://www.perl.com/    strona domowa Perla
    http://www.cpan.org/    archiwum CPAN
    http://www.perl.org/    Perl Mongers (grupy uytkownikow Perla)

DIAGNOSTYKA

    Pragma "use warnings" (i przelcznik -w) daje urocz diagnostyk.

    Zobacz stron perldiag(1) dla szczegolow o diagnostyce Perla. Pragma
    "use diagnostics" powoduje, e zazwyczaj zwizle ostrzeenia i bldy Perla
    s wywietalne wlanie w tej dluszej formie.

    Bldy kompilacji daj numer linii z bldem oraz wskazanie kolejnego tokenu
    lub typu tokenu, ktory mial by badany. (W wypadku skryptu przekazanego
    Perlowi przez przelcznik -e, kade -e jest traktowane jako pojedyncza
    linia).

    Skrypty setuidowane maj dodatkowe warunki, mogce dawa bldy w rodzaju
    "Insecure dependency". Zobacz stron perlsec(1).

    Wspomnielimy ju, e powiniene koniecznie rozway uycie przelcznika -w?

B/LDY

    Przelcznik -w nie jest obowizujcy.

    Perl polega na tym, jak twoja maszyna definiuje rone operacje, takie
    jak rzutowanie typow, atof()(3) i sprintf(3). To ostatnie moe nawet
    spowodowa coredump kiedy otrzyma nonsensowne wartoci wejciowe.

    Jeli twoje stdio wymaga seeka lub eof midzy odczytami i zapisami w
    danym strumieniu, to tak te jest w Perlu. (Nie dotyczy to sysread() i
    syswrite()).

    Podczas gdy aden z wbudowanych typow danych nie ma ostatecznego limitu
    rozmiaru (poza rozmiarem pamici), istnieje wci kilka innych ogranicze:
    dany identyfikator nie moe by dluszy ni 251 znakow. Numery linii
    wywietlane w komunikatach diagnostycznych s wewntrznie przechowywane
    jako liczby calkowite "short integers", dlatego maksymalna warto jak
    mog przyj wynosi 65535 (wyszy numer spowoduje ponowne liczenia od
    zera).

    Raporty o bldach moesz przesyla poczt do perlbug@perl.com (upewnij si,
    e zalczyle pelne dane o konfiguracji jako wyjcie programu myconfig,
    zalczanego w drzewie rodlowym Perla, lub z "perl -V")). Jeli udalo ci
    si skompilowa perla, skrypt perlbug(1) z katalogu utils/ moe zosta
    wykorzystany do pomocy w wyslaniu raportu bldu.

    Perl wlaciwie jest skrotem od Pathologically Eclectic Rubbish Lister
    (Patologicznie Eklektyczny Roztrzsacz mieci), ale nie mow nikomu, e tak
    powiedzialem.

UWAGI

    Mottem Perla jest "Istnieje wicej ni jeden sposob by to zrobi.".
    Odgadnicie, ile pozostalo jest wiczeniem dla czytelnika.

    Trzy glowne cnoty programisty to Lenistwo, Niecierpliwo i Pycha.
    Sprawd w "ksice z wielbldem" dlaczego (L.Wall, T.Christiansen,
    R.L.Schwartz - Programmming Perl, O'Reilly & Associates, 1996;
    wyd.polskie 1999).

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.