Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    pinky - odchudzony finger, podaje informacj o uytkownikach

SK/LADNIA

    pinky [opcja...] [uytkownik...]

OPIS

    pinky jest odchudzonym programem typu finger. Wypisuje informacj o
    zadanych uytkownikach. Jeli nie zostaly podane adne argumenty, pinky
    wypisze informacje o kadym uytkowniku zalogowanym w danej chwili w
    systemie.

    Kady z wypisywanych wierszy zawiera: nazw zgloszeniow uytkownika (login
    name), jego peln nazw, terminal, na ktorym pracuje, czas bezczynnoci
    (iddle), czas zalogowania si i nazw hosta. Czas bezczynnoci podawany
    jest w godzinach i minutach, chyba e przekroczy dob, wowczas w pelnych
    dniach. Czas zalogowania wywietlany jest w postaci standardowej,
    zwracanej przez funkcj ctime(3).

    Przy dlugim formacie wywietlania informacja o kadym z uytkownikow
    umieszczana jest w kilku wierszach i poza nazw zgloszeniow i peln
    obejmuje rownie: powlok i katalog domowy uytkownika oraz zawartoci
    plikow .project i .plan z katalogu domowego.

OPCJE

    -l   Wywietlanie w dlugim formacie.

    -b   Pomija informacj o powloce i katalogu domowym uytkownika.
       Uywana w dlugim formacie.

    -h   Pomija wywietlanie zawartoci pliku .project uytkownika. Uywana
       w dlugim formacie.

    -p   Pomija wywietlanie zawartoci pliku .plan uytkownika.  Uywana w
       dlugim formacie.

    -s   Wywietlanie w formacie krotkim. Jest to opcja domylna.

    -f   Pomija wiersz z naglowkami kolumn, stosowana przy formacie
       krotkim.

    -w   Pomija peln nazw uytkownika, stosowana przy formacie krotkim.

    -i   Pomija peln nazw uytkownika i nazw zdalnego hosta, stosowana
       przy formacie krotkim.

    -q   Pomija  peln nazw uytkownika, nazw zdalnego hosta i czas
       bezczynnoci, stosowana przy formacie krotkim.

    --help Wywietla informacj o stosowaniu programu i dostpnych opcjach,
       koczy prac.

    --version
       Wywietla numer wersji programu i koczy prac.

ZGODNO

    pinky nie obsluguje jeszcze uywanej przez program finger opcji -m,
    slucej do wylczania poszukiwa podanych jako argumenty nazw uytkownikow
    rownie w polu pelnej, prawdziwej nazwy. Wyszukiwanie tych cigow odbywa
    si zarowno wrod nazw zgloszeniowych jak i pelnych.

    Nie jest take obslugiwana notacja uytkownik@host, sluca do poszukiwania
    uytkownikow na odleglym systemie.

ZOBACZ TAKE

    chfn(1), passwd(1), w(1), who(1),

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.