Provided by: po4a_0.41-1_all bug

NAZWA

    po4a-normalize - normalizuje plik dokumentacji, przepuszczajc go przez
    po4a i zapisujc z powrotem

SK/LADNIA

    po4a-normalize -f fmt master.doc

OPIS

    Celem projektu po4a ("PO for anything") jest ulatwienie tlumacze (oraz,
    co ciekawsze, zarzdzania tlumaczeniami) przy uyciu narzdzi gettext w
    tych obszarach, gdzie nie byly uywane, jak na przyklad w obszarze
    dokumentacji.

    Skrypt po4a-normalize jest narzdziem przydatnym do debugowania,
    uywanym, aby mie pewno, e po4a nie zmieni dokumentu tam, gdzie nie
    powinien go zmieni. Uywaj tylko podczas tworzenia nowego modulu lub gdy
    masz wtpliwoci, co do poprawnoci dzialania narzdzi po4a.

    Wygenerowany dokument zostanie zapisany do pliku po4a-normalize.output,
    a wygenerowany plik PO bdzie zapisany do po4a-normalize.po. Nie ma
    sposobu, by to zmieni ;)

OPCJE

    -o, --option
      Dodatkowe opcje przekazywane modulowi formatu. Kada opcja powinna
      by w formacie "nazwa=warto". Wicej informacji o dostpnych opcjach i
      ich znaczeniu mona znale w dokumentacji kadego modulu.

    -b, --blank
      Tworzy pusty przetlumaczony dokument. Podczas generowania
      tlumaczenia zostanie przyjte zaloenie, e wszystkie komunikaty s
      przetlumaczone na spacj lub now lini.

      Jest to przydatne do wykrywania czci dokumentu, ktorych nie mona
      przetlumaczy.

    -h, --help
      Pokazuje krotki komunikat pomocy.

    --help-format
      Wywietla list formatow dokumentacji obslugiwanych przez po4a.

    -f, --format
      Format dokumentacji, ktor chce si obsluy. List dostpnych formatow
      mona wywietli, podajc opcj --help-format.

    -M, --master-charset
      Kodowanie znakow pliku zawierajcego dokument do przetlumaczenia.

    -V, --version
      Wywietla wersj skryptu i koczy dzialanie.

ZOBACZ TAKE

    po4a(7), po4a-updatepo(1), po4a-translate(1), po4a-gettextize(1).

AUTORZY

    Denis Barbier <barbier@linuxfr.org>
    Nicolas Francois <nicolas.francois@centraliens.net>
    Martin Quinson (mquinson#debian.org)

PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA

    Copyright 2002-2010 by SPI, inc.

    Program jest wolnym oprogramowaniem; mona go redystrybuowa i/lub
    modyfikowa zgodnie z warunkami licencji GPL (patrz plik COPYING).