Provided by: po4a_0.41-1_all bug

NAZWA

    po4aman-display-po - wywietla przetlumaczon stron podrcznika zgodnie z
    plikiem PO

SK/LADNIA

    po4aman-display-po -p PLIK_PO [-m PLIK_G/L'OWNY] [-o OPCJA_PO4A]

OPIS

    po4aman-display-po umoliwia tlumaczom sprawdzenie, jak bdzie wywietlona
    strona podrcznika, ktor obecnie tlumacz.

    Strona podrcznika musi by w jednym z formatow obslugiwanych przez modul
    man programu po4a i moe by podana w linii polece lub zainstalowana w
    systemie.

    Strony podrcznika wygenerowane z innych formatow typu DocBook lub POD
    nie s wspierane. Zobacz po4apod-display-po(1) po odpowiednik tego
    programu dla dokumentow POD.

OPCJE

    -p PLIK_PO
      Plik PO zawierajcy tlumaczenia.

    -m PLIK_G/L'OWNY
      Oryginalna strona podrcznika. Mona poda bezwzgldn lub wzgldn ciek
      do oryginalu strony podrcznika (spakowanej gzipem lub
      niespakowanej), nazw strony podrcznika lub nazw i sekcj strony
      podrcznika (uywajc formatu strona_podrcznika.sekcja). Jeeli nie
      podano oryginalnego dokumentu za pomoc opcji -m, to
      po4aman-display-po sprobuje znale oryginaln stron podrcznika na
      podstawie odnonikow linii w pierwszym wpisie w pliku PO.

    -o OPCJA_PO4A
      Opcje przekazywane do po4a-translate(1).

ZOBACZ TAKE

    po4apod-display-po(1)

AUTOR

    Thomas Huriaux