Provided by: po4a_0.41-1_all bug

NAZWA

    po4apod-display-po - wywietla przetlumaczon stron podrcznika zgodnie z
    plikiem PO

SK/LADNIA

    po4apod-display-po -p PLIK_PO -m PLIK_POD [-o OPCJA_PO4A]

OPIS

    po4apod-display-po umoliwia tlumaczom sprawdzenie, jak bdzie wywietlona
    obecnie tlumaczona strona podrcznika, wygenerowana z pliku PO. Ogolnie,
    plik POD jest dostpny tylko w pakiecie rodlowym lub zaszyty w skrypcie
    Perla.

OPCJE

    -p PLIK_PO
      Plik PO zawierajcy tlumaczenia.

    -m PLIK_POD
      Oryginalny plik POD, na podstawie ktorego po4a generuje plik PO.

    -o OPCJA_PO4A
      Opcje przekazywane do po4a-translate(1).

ZOBACZ TAKE

    po4aman-display-po(1)

AUTOR

    Florentin Duneau