Provided by: potool_0.12-1_i386 bug

NAZWA

    potool - program do manipulowania plikami po gettext

SK/LADNIA

    potool  PLIK1  [  PLIK2  ]  [-f  f|nf|t|nt|nth|o|no]  [-n
    ctxt|id|str|cmt|ucmt|pcmt|scmt|dcmt|tr|linf]... [-s] [-c]

    potool -h

OPIS

    potool pracuje w jednym z dwoch (na razie) trybow. W pierwszym wymaga
    podania jednej nazwy pliku i dziala wowczas jak filtr. W drugim -
    powoduje zastpienie tlumacze w pliku PLIK1 tlumaczeniami z pliku PLIK2
    (zatem pierwszy plik jest plikiem bazowym, za drugi - naszym roboczym).

OPCJE

    -f filtr
       opisuje filtr, ktory okrela, jakie wpisy w pliku .po powinny by
       zachowane (jest to filtr dzialajcy przy odczycie pliku). W
       drugim trybie pracy filtr uwzgldniany jest tylko dla pliku PLIK2
       (roboczego). Istniejce filtry:
       t  - wpisy przetlumaczone,
       nt - wpisy nie przetlumaczone,
       nth - wpisy nie przetlumaczone i naglowek,
       f  - wpisy 'fuzzy',
       nf - wpisy bez oznaczenia fuzzy,
       o  - wpisy nieuywane (oznaczone przedrostkiem "#~ ")
       no - wpisy uywane
       Filtry mona na siebie naklada, uywajc kilku opcji -f.

    -n filtr
       dziala w obu trybach pracy tak samo i okrela, jakie informacje w
       kadym z wpisow nie powinny by wywietlane przy wypisywaniu ich
       przez program. Dozwolona jest dowolna  liczba  opcji  -n.
       Dopuszczalne parametry:
       ctxt - nie wypisuj czci 'ctxt'
       id  - nie wypisuj czci 'id'
       str  - nie wypisuj czci 'str'
       tr  - nie wypisuj tlumacze (lecz pust cz 'str')
       ucmt - nie wypisuj komentarzy uytkownika
       pcmt - nie wypisuj komentarzy okrelajcych poloenie w plikach
       scmt - nie wypisuj komentarzy specjalnych ('#, fuzzy, c-format,
       ...')
       dcmt  - nie wywietlaj komentarzy zarezerwowanych  (glownie
       rozpoczynajcych si kropk - '#. ...'
       cmt  - nie wywietlaj adnych komentarzy (polczenie ucmt, pcmt,
       scmt, dcmt)
       linf  - usuwaj informacj o numerach linii w komentarzach
       okrelajcych poloenie w plikach.

       Ostatni parametr powoduje zamian numerow linii na '1'. Jest to
       przydatne w przypadku porownywania dwoch plikow po lub pot przy
       pomocy diff(1), gdy w zazwyczaj jego wyjcie jest zaciemnione
       wieloma informacjami o malo interesujcych zmianach numerow
       linii.

    -s   powoduje wypisanie tylko liczby wpisow zamiast ich treci

    -c   kopiuje we wszystkich wpisach cz 'id' do 'str' (by moe zastpujc
       tlumaczenie)

    -h   wywietla krotk informacj na temat uycia.

PRZYK/LADY

    potool x.po -s -ft
       wywietla liczb przetlumaczonych wpisow. Patrz take postats(1).

    potool x.po -nstr
       oczyszcza plik z tlumacze - a wic moemy zaczyna od zera ;)

    potool x.po -ft && potool x.po -fnt
       wywietla z pliku najpierw wpisy przetlumaczone, a nastpnie nie
       posiadajce tlumaczenia (ze wzgldu na pierwszy wpis nie zaleca si
       stosowania odwrotnej kolejnoci). Plik taki zawiera wszystkie
       informacje z x.po, natomiast braki w tlumaczeniach s skupione w
       jednym miejscu.

    potool x.po -fnt > tmp.po && editor tmp.po && potool x.po tmp.po
       pozwala na proste dodawanie nowych tlumacze, bez przegldania
       starych.

    Ostatnie dwa przyklady s zaimplementowane jako program potooledit(1).

ZOBACZ TAKE

    potooledit(1), postats(1), msgmerge(1), msgfmt(1).

AUTOR

    Potool zostal napisany przez Zbigniewa Chyl, a obecnie jego opiekunem
    jest Marcin Owsiany <porridge@debian.org>.

                21 wrzenia 2007           POTOOL(1)