Provided by: potool_0.12-1_i386 bug

NAZWA

    poedit - program wspomagajcy edycj plikow po gettext

SK/LADNIA

    poedit [-a] [-n] <plik.po>

    potooledit [-a] [-n] <plik.po>

OPIS

    poedit to skrypt powloki, wspomagajcy edycj plikow po gettext przy
    pomocy Twojego ulubionego edytora. Uywa on take polece potool(1) oraz
    iconv(1).

    W pierwszej kolejnoci poedit pobiera nieprzetlumaczone wpisy z podanego
    pliku (lub, jeli podano opcj -a, zmienia kolejno wpisow tak, aby
    przetlumaczone wpisy byly skupione osobno, a nieprzetlumaczone -
    osobno) i umieszcza je w pliku tymczasowym. Nastpnie zmienia kodowanie
    pliku na takie, jakiego uywa locale rodowiska, i otwiera go w Twoim
    ulubionym edytorze, umoliwiajc dodanie nowych tlumacze. Po zamkniciu
    edytora, przekodowuje plik tymczasowy z powrotem do oryginalnego
    kodowania, i wlcza zmienione tlumaczenia z powrotem od oryginalnego
    pliku.

    poedit jest take znany pod nazw potooledit w systemie Debian, aby unikn
    kolizji z innym programem o tej samej nazwie.

OPCJE

    -a   powoduje take wlczenie przetlumaczonych wpisow do tymczasowego
       pliku do edycji (grupuje je jednak oddzielnie).
       Bez tej opcji tylko nieprzetlumaczone wpisy (i naglowek pliku) s
       przedstawione do edycji.

    -n   powoduje zaniechanie jakiejkolwiek zmiany kodowania przed lub po
       edycji pliku.
       Naley unika uywania tej opcji bez konkretnej potrzeby lub
       zrozumienia jej konsekwencji (zwlaszcza gdy nie uywa si -a) w
       przypadku plikow w kodowaniu niezgodnym z kodowaniem biecego
       locale. W tym przypadku tymczasowy plik do edycji bdzie zawieral
       prawdopodobnie jedynie znaki ASCII, w zwizku z czym edytor bdzie
       mogl zinterpretowa jego kodowanie jako kodowanie locale. To z
       kolei spowoduje, e po polczeniu z tymczasowym plikiem, wyjciowy
       bdzie nieprawidlowy. Zgloszenie bldu Debiana #297074 zawiera
       przykladowy opis takiej sytuacji.

ZOBACZ TAKE

    potool(1), postats(1), locale charmap(1), msgmerge(1), msgfmt(1).

AUTOR

    Potool zostal napisany przez Zbigniewa Chyl, a obecnie jego opiekunem
    jest Marcin Owsiany <porridge@debian.org>.

                21 wrzenia 2007           POEDIT(1)