Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    printenv - drukuj calo, lub cz rodowiska

SK/LADNIA

    printenv [--help] [--version] [zmienna...]

OPIS

    Ta strona podrcznika man opisuje polecenie printenv w wersji GNU.

    Bez argumentow, printenv wypisuje cale rodowisko. Jeli podana jest
    jedna lub wicej nazw zmiennych, to wypisywana jest warto kadej, ktora
    jest ustawiona i nic, jeli jej nie ma.

OPCJE

    --help Wywietla informacj o stosowaniu programu i dostpnych opcjach,
       koczy prac.

    --version
       Wywietla numer wersji programu i koczy prac.

KOD ZAKOCZENIA

    0   jeli znaleziono wszystkie podane zmienne

    1   jeli nie znaleziono przynajmniej jednej z podanych zmiennych

    2   jeli nastpil bld zapisu

ZG/LASZANIE B/LD'OW

    Bldy prosz zglasza, w jz.ang., do <bug-sh-utils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKE

    pwd(1), sh-utils(1).

OD T/LUMACZA

    Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla  narzdzi
    powlokowych GNU wersji 2.0.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.