Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    printf - formatuj i drukuj dane

SK/LADNIA

    printf format [argument...]
    printf [--help] [--version]

OPIS

    Ta strona podrcznika man opisuje polecenie printf w wersji GNU.

    printf drukuje lacuch format, interpretujc dyrektywy `%' i sekwencje
    specjalne `\' w ten sam sposob, co funkcja C printf(3).  Argument
    format w razie potrzeby jest uywany wielokrotnie tak, by przeksztalci
    wszystkie podane argumenty.

    A oto niektore z interpretowanych sekwencji specjalnych formatu:

    \"   cudzyslow

    \0NNN znak o wartoci osemkowej NNN (0 do 3 cyfr)

    \\   doslowny odwrotny ukonik

    \a   alarm, dzwonek (BEL)

    \b   backspace

    \c   zaniechanie emitowania dalszego wyjcia

    \f   wysuw strony (form feed)

    \n   znak nowej linii (new line)

    \r   powrot karetki

    \t   tabulacja pozioma

    \v   tabulacja poprzeczna

    \xNNN znak o wartoci szesnastkowej NNN (0 do 3 cyfr)

    %%   pojedynczy znak %

    oraz wszystkie specyfikacje formatu koczce si jednym ze  znakow
    diouxXfeEgGcs, z uprzedni konwersj argument'ow na odpowiednie typy.
    Obslugiwane s szerokoci zmienne.

    Dodatkowa dyrektywa %b, wypisuje lacuch argumentu z  sekwencjami
    specjalnymi `\' interpretowanymi tak samo jak w lacuchu format.

OPCJE

    Gdy printf jest wywolany z jednym argumentem, rozpoznawane s opcje:

    --help Wywietla informacj o stosowaniu programu i dostpnych opcjach,
       koczy prac.

    --version
       Wywietla numer wersji programu i koczy prac.

AUTOR

    Napisane przez Davida MacKenzie.

ZG/LASZANIE B/LD'OW

    Bldy prosz zglasza, w jz.ang., do <bug-sh-utils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKE

    echo(1), yes(1), sh-utils(1).

OD T/LUMACZA

    Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla  narzdzi
    powlokowych GNU wersji 2.0.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.