Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    psbook - przeksztalca strony pliku postscriptowego w sygnatury

SK/LADNIA

    psbook [ -q ] [ -ssygnatura ] [ plik_we [ plik_wy ] ]

OPIS

    Psbook  przeksztalca  kolejno  stron dokumentu postscriptowego  w
    ``sygnatury'' (w postaci nowego pliku postscriptowego), przeznaczone do
    drukowania ksiek lub broszur. Plik wejciowy powinien stosowa si do
    konwencji strukturyzacji dokumentu Adobe (DSC).

    Opcja -s wybiera rozmiar uywanej sygnatury. Rozmiar sygnatury jest
    liczb stron, ktore zostan zagite i zloone ze sob; podana liczba powinna
    by wielokrotnoci czterech. Domyln akcj jest uywanie jednej sygnatury na
    caly plik. Jeli plik nie zawiera wielkorotnoci 4 stron, dodane zostan
    puste strony wypelnienia.

    Psbook normalnie wypisuje liczb przeksztalconych stron; opcja -q
    powstrzymuje to dzialanie.

AUTOR

    Copyright (C) Angus J. C. Duggan 1991-1995

ZOBACZ TAKE

    psbook(1), psselect(1), pstops(1), epsffit(1), psnup(1), psresize(1),
    psmerge(1), fixscribeps(1),  getafm(1),  fixdlsrps(1),  fixfmps(1),
    fixmacps(1),  fixpsditps(1),  fixpspps(1), fixtpps(1), fixwfwps(1),
    fixwpps(1), fixwwps(1), extractres(1), includeres(1)

ZNAKI TOWAROWE

    PostScript jest znakiem towarowym Adobe Systems Incorporated.

B/LDY

    Psbook nie przyjmuje wszystkich komentarzy DSC.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

              PSUtils Wydanie 1 Lata 17         PSBOOK(1)