Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    psmerge - filtr, lczcy kilka plikow postscriptowych w jeden

SK/LADNIA

    psmerge [ -owyjcie.ps ] [ plik.ps ... ]

OPIS

    Psmerge lczy dokumenty postscriptowe w jeden. Dziala jednak tylko w
    szczegolnych przypadkach, kiedy pliki byly utworzone t sam aplikacj, z
    t sam konfiguracj urzdzenia i z zaladowanymi [tymi samymi?] zasobami
    (fonty, zestawy procedur, wzorce, pliki, itp).

    Jesli uyta jest opcja -o, wyjcie zostanie zapisane do wskazanego pliku.
    W przeciwnym wypadku zostanie ono przekazane na stdout.

    Psmerge lczy pliki skonkatenowane w jeden pojedynczy plik tak samo,
    jakby byly one osobnymi plikami.

AUTOR

    Copyright (C) Angus J. C. Duggan 1991-1995

ZOBACZ TAKE

    psbook(1), psselect(1), pstops(1), epsffit(1), psnup(1), psresize(1),
    psmerge(1),  fixscribeps(1),  getafm(1),  fixdlsrps(1), fixfmps(1),
    fixmacps(1), fixpsditps(1), fixpspps(1),  fixtpps(1),  fixwfwps(1),
    fixwpps(1), fixwwps(1), extractres(1), includeres(1)

ZNAKI TOWAROWE

    PostScript jest znakiem towarowym Adobe Systems Incorporated.

B/LDY

    psmerge przeznaczony jest do specyficznego uytku; nie lczy wszystkich
    plikow.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

              PSUtils Wydanie 1 Lata 17        PSMERGE(1)